Izvještaj o troškovima izborne kampanje

PovratakIzbor
Parlamentarni izbori 2016
Naziv političkog subjekta Datum izvještaja
Demokratska partija socijalista 14.11.2016
Odgovorno lice
Milka Vujović

II. Izvještavanje o prikupljenim sredstvima iz javnih izvora

Prihodi iz budžeta Crne Gore Iznos (u €)
Ministarstvo finansija 22.703,00
Ukupna suma prihoda iz budžeta Crne Gore 22.703,00
Prihodi iz budžeta jedinice lokalne samouprave Iznos (u €)
Ukupna suma prihoda iz budžeta jedinice lokalne samouprave 0,00

III. Izvještavanje o prikupljenim sredstvima iz privatnih izvora

Prihod od priloga pravnih lica

Naziv pravnog lica Oblik organizovanja Opština Datum prijema priloga Ukupan iznos novčanog priloga Ukupan iznos nenovčanog priloga Ukupna vrijednost priloga (u €)
Ukupna suma prihoda od priloga pravnih lica 0,00 0,00 0,00

Prihod od priloga fizičkih lica

Ime i prezime Datum prijema priloga Ukupan iznos novčanog priloga Ukupan iznos nenovčanog priloga Ukupna vrijednost priloga (u €)
Radmila Gojković 18.08.2016 1.500,00 0,00 1.500,00
Veselin Mandić 18.08.2016 1.150,00 0,00 1.150,00
Andrija Čađenović 18.08.2016 1.000,00 0,00 1.000,00
Ranko Jovović 18.08.2016 1.000,00 0,00 1.000,00
Lazar Mijanović 18.08.2016 1.000,00 0,00 1.000,00
Dragan Jokić 18.08.2016 1.000,00 0,00 1.000,00
Velimir Asanović 18.08.2016 600,00 0,00 600,00
Sanja Anđušić 18.08.2016 600,00 0,00 600,00
Milovan Jovanović 18.08.2016 600,00 0,00 600,00
Goran Milošević 18.08.2016 500,00 0,00 500,00
Ranko Bojović 18.08.2016 500,00 0,00 500,00
Ines Ećo 18.08.2016 500,00 0,00 500,00
Lazar Čađenović 18.08.2016 500,00 0,00 500,00
Milena Gazivoda 18.08.2016 500,00 0,00 500,00
Ivan Simonović 18.08.2016 500,00 0,00 500,00
Siniša Rašović 18.08.2016 500,00 0,00 500,00
Ranko Nikolić 18.08.2016 500,00 0,00 500,00
Mirjana Bojičić 18.08.2016 500,00 0,00 500,00
ZORAN STANIŠIĆ 18.08.2016 500,00 0,00 500,00
Sanja Lješković 18.08.2016 500,00 0,00 500,00
Desanka Vlahović 18.08.2016 500,00 0,00 500,00
Luka Jovanović 18.08.2016 500,00 0,00 500,00
Djoko Krivokapic 18.08.2016 500,00 0,00 500,00
Momir Mijović 18.08.2016 500,00 0,00 500,00
Radosav Aleksić 18.08.2016 500,00 0,00 500,00
Ivan Mitrović 18.08.2016 500,00 0,00 500,00
Sonja Nikčević 18.08.2016 500,00 0,00 500,00
Čedomir Vučeraković 18.08.2016 450,00 0,00 450,00
Luka Jovanović 18.08.2016 450,00 0,00 450,00
Mirsad Tuzović 18.08.2016 450,00 0,00 450,00
Miloš Bojović 18.08.2016 450,00 0,00 450,00
Aleksandar Peličić 18.08.2016 450,00 0,00 450,00
Ranko Pavićević 18.08.2016 450,00 0,00 450,00
Dalibor Stamatović 18.08.2016 450,00 0,00 450,00
Dejan Buškulić 18.08.2016 450,00 0,00 450,00
Boban Boljević 18.08.2016 450,00 0,00 450,00
Marko Plumaj 18.08.2016 450,00 0,00 450,00
Jovan Pajović 18.08.2016 450,00 0,00 450,00
Savo Ćetković 18.08.2016 450,00 0,00 450,00
Zdravko Popović 18.08.2016 450,00 0,00 450,00
Vaso Bracanović 18.08.2016 450,00 0,00 450,00
Danijel Stijepović 18.08.2016 450,00 0,00 450,00
Blažo Turčinović 18.08.2016 450,00 0,00 450,00
Slavko Đilas 18.08.2016 400,00 0,00 400,00
Nada Dubljević 18.08.2016 400,00 0,00 400,00
Marina Vujanović 18.08.2016 350,00 0,00 350,00
Rajko Grozdanić 18.08.2016 300,00 0,00 300,00
Goran Davidović 18.08.2016 300,00 0,00 300,00
Momčilo Mićunović 18.08.2016 300,00 0,00 300,00
Mila Žugić 18.08.2016 300,00 0,00 300,00
Zoran Drljević 18.08.2016 300,00 0,00 300,00
Niko Rojević 18.08.2016 300,00 0,00 300,00
Miloš Bigović 18.08.2016 300,00 0,00 300,00
Ivan Lalatovic 18.08.2016 300,00 0,00 300,00
Zoran Terzić 18.08.2016 250,00 0,00 250,00
Samir Jarović 18.08.2016 200,00 0,00 200,00
Rade Bošković 18.08.2016 200,00 0,00 200,00
Veselin Baletić 18.08.2016 200,00 0,00 200,00
Momčilo Đukanović 18.08.2016 200,00 0,00 200,00
Stefan Milović 18.08.2016 200,00 0,00 200,00
Ana Pejović 18.08.2016 200,00 0,00 200,00
Niko Matijašević 18.08.2016 200,00 0,00 200,00
Miodrag Tripković 18.08.2016 200,00 0,00 200,00
Vojislav Čanović 18.08.2016 200,00 0,00 200,00
Mirun Manojlović 18.08.2016 200,00 0,00 200,00
Miloš Mrvaljević 18.08.2016 200,00 0,00 200,00
Mitar Milović 18.08.2016 200,00 0,00 200,00
Svetozar Kilibarda 18.08.2016 200,00 0,00 200,00
Veselinka Miljanić 18.08.2016 200,00 0,00 200,00
Dragan Turcinovic 18.08.2016 200,00 0,00 200,00
Miodrag Radojičić 18.08.2016 150,00 0,00 150,00
Novica Gardašević 18.08.2016 135,00 0,00 135,00
Stanka Marojević 18.08.2016 100,00 0,00 100,00
Ilija Pindović 18.08.2016 100,00 0,00 100,00
Tamara Kostić 18.08.2016 100,00 0,00 100,00
Periša Nikolić 18.08.2016 100,00 0,00 100,00
Milija Bojić 18.08.2016 100,00 0,00 100,00
Đorđe Mirković 18.08.2016 100,00 0,00 100,00
Marko Ivanišević 18.08.2016 100,00 0,00 100,00
Milica Radojičić 18.08.2016 100,00 0,00 100,00
Blagota Mitrić 18.08.2016 100,00 0,00 100,00
SAVO VUŠKOVIĆ 18.08.2016 100,00 0,00 100,00
Dragoljub Zarubica 18.08.2016 100,00 0,00 100,00
Nikola Banićević 18.08.2016 100,00 0,00 100,00
Milorad Đikanović 18.08.2016 100,00 0,00 100,00
Goran Tomašević 18.08.2016 100,00 0,00 100,00
Mirko Vujačić 18.08.2016 100,00 0,00 100,00
Milica Butorović 18.08.2016 50,00 0,00 50,00
Marijana Mirković 18.08.2016 50,00 0,00 50,00
Marko Raičević 18.08.2016 50,00 0,00 50,00
Miomir Drljević 18.08.2016 50,00 0,00 50,00
Dragan Babić 18.08.2016 50,00 0,00 50,00
Gordana Gardašević 18.08.2016 50,00 0,00 50,00
Slavica Nikčević 18.08.2016 50,00 0,00 50,00
Lidija Bošnjak 18.08.2016 50,00 0,00 50,00
NEMŠA OMERHODŽIĆ 19.08.2016 2.000,00 0,00 2.000,00
Petar Smolović 19.08.2016 2.000,00 0,00 2.000,00
HASAN RAMOVIĆ 19.08.2016 2.000,00 0,00 2.000,00
Obrad Stanišić 19.08.2016 1.500,00 0,00 1.500,00
Rešid Adrović 19.08.2016 1.500,00 0,00 1.500,00
SLOBODAN RADOVIĆ 19.08.2016 1.500,00 0,00 1.500,00
Milutin Simović 19.08.2016 1.500,00 0,00 1.500,00
Filip Vuković 19.08.2016 1.200,00 0,00 1.200,00
Mevludin Nuhodzic 19.08.2016 1.200,00 0,00 1.200,00
Jasmin Sutović 19.08.2016 1.200,00 0,00 1.200,00
Milorad Vuletić 19.08.2016 1.200,00 0,00 1.200,00
Predrag Sekulić 19.08.2016 1.100,00 0,00 1.100,00
Vuk Roćen 19.08.2016 1.100,00 0,00 1.100,00
Šefkija Murić 19.08.2016 1.100,00 0,00 1.100,00
Halil Duković 19.08.2016 1.100,00 0,00 1.100,00
Nikola Gegaj 19.08.2016 1.100,00 0,00 1.100,00
Radule Novović 19.08.2016 1.000,00 0,00 1.000,00
Mirsad Mulić 19.08.2016 1.000,00 0,00 1.000,00
Husnija Šabović 19.08.2016 1.000,00 0,00 1.000,00
Branko Čavor 19.08.2016 1.000,00 0,00 1.000,00
Zoran Jelić 19.08.2016 1.000,00 0,00 1.000,00
Veljko Zarubica 19.08.2016 1.000,00 0,00 1.000,00
Radivoje Nikčević 19.08.2016 1.000,00 0,00 1.000,00
ALEKSANDAR ŽURIĆ 19.08.2016 1.000,00 0,00 1.000,00
Abaz Kujović 19.08.2016 1.000,00 0,00 1.000,00
Refik Bojadžić 19.08.2016 1.000,00 0,00 1.000,00
HAZBO MUSTAJBAŠIĆ 19.08.2016 1.000,00 0,00 1.000,00
Tahir Šehović 19.08.2016 1.000,00 0,00 1.000,00
Ljubomir Sošić 19.08.2016 1.000,00 0,00 1.000,00
VESELIN PAVIĆEVIĆ 19.08.2016 1.000,00 0,00 1.000,00
Sabahudin Balić 19.08.2016 1.000,00 0,00 1.000,00
Vesko Drobnjak 19.08.2016 1.000,00 0,00 1.000,00
Željko Aprcović 19.08.2016 900,00 0,00 900,00
Branka Tanasijević 19.08.2016 900,00 0,00 900,00
Žana Filipović 19.08.2016 900,00 0,00 900,00
Maida Bešlić 19.08.2016 900,00 0,00 900,00
Marta Šćepanović 19.08.2016 900,00 0,00 900,00
Marija Ćatović 19.08.2016 900,00 0,00 900,00
Saša Pešić 19.08.2016 850,00 0,00 850,00
Duško Vojinović 19.08.2016 800,00 0,00 800,00
Saida Čikić 19.08.2016 500,00 0,00 500,00
Admir Dizdarević 19.08.2016 500,00 0,00 500,00
Besim Kadić 19.08.2016 500,00 0,00 500,00
Murat Međedović 19.08.2016 500,00 0,00 500,00
DEJAN LUKOVIĆ 19.08.2016 500,00 0,00 500,00
Milorad Rmandić 19.08.2016 500,00 0,00 500,00
Dževad Omerović 19.08.2016 500,00 0,00 500,00
Kemal Franca 19.08.2016 500,00 0,00 500,00
Dragomir Mrdak 19.08.2016 400,00 0,00 400,00
Miloš Marić 19.08.2016 400,00 0,00 400,00
Dejan Medojević 19.08.2016 300,00 0,00 300,00
Radojica Vlaović 19.08.2016 300,00 0,00 300,00
Sonja Damjanović 19.08.2016 300,00 0,00 300,00
Milan Vlaović 19.08.2016 300,00 0,00 300,00
BEĆIROVIĆ FIKRET 19.08.2016 300,00 0,00 300,00
Fahrudin Begović 19.08.2016 300,00 0,00 300,00
Alida Dizdarević 19.08.2016 200,00 0,00 200,00
Dražen Dragutinović 22.08.2016 2.000,00 0,00 2.000,00
Saša Mojović 22.08.2016 2.000,00 0,00 2.000,00
Miodrag Đukanović 22.08.2016 1.850,00 0,00 1.850,00
BOGDAN FATIĆ 22.08.2016 1.850,00 0,00 1.850,00
Branislav Radusinović 22.08.2016 1.600,00 0,00 1.600,00
Goran Anđelić 22.08.2016 1.600,00 0,00 1.600,00
Željko Krgović 22.08.2016 1.500,00 0,00 1.500,00
Ana Radulović 22.08.2016 1.500,00 0,00 1.500,00
Nikola Dragaš 22.08.2016 1.500,00 0,00 1.500,00
Žarko Barjaktarović 22.08.2016 1.500,00 0,00 1.500,00
Fahrudin Hadrović 22.08.2016 1.400,00 0,00 1.400,00
Budimir Dabetić 22.08.2016 1.350,00 0,00 1.350,00
Obrad Čantrić 22.08.2016 1.250,00 0,00 1.250,00
Hafiz Novalic 22.08.2016 1.100,00 0,00 1.100,00
Drago Čantrić 22.08.2016 1.050,00 0,00 1.050,00
RAJKO RADONJIĆ 22.08.2016 1.000,00 0,00 1.000,00
VUKA GOLUBOVIĆ 22.08.2016 1.000,00 0,00 1.000,00
Zoran Pešić 22.08.2016 850,00 0,00 850,00
Ranko Raičević 22.08.2016 850,00 0,00 850,00
Božo Dedeić 22.08.2016 800,00 0,00 800,00
Ljubomir Jovanović 22.08.2016 800,00 0,00 800,00
Zuhra Hadrović 22.08.2016 800,00 0,00 800,00
Vaso Vujović 22.08.2016 750,00 0,00 750,00
Darko Mališić 22.08.2016 700,00 0,00 700,00
Jovan Komatina 22.08.2016 700,00 0,00 700,00
Bogdan Joksimović 22.08.2016 650,00 0,00 650,00
Radoš Raičević 22.08.2016 650,00 0,00 650,00
LIDIJA KLJAJIĆ 22.08.2016 650,00 0,00 650,00
Spomenka Đalović 22.08.2016 650,00 0,00 650,00
Aleksandra Zečević 22.08.2016 650,00 0,00 650,00
Gordana Đukić 22.08.2016 650,00 0,00 650,00
Dalibor Šćekić 22.08.2016 650,00 0,00 650,00
Aleksandar Babović 22.08.2016 650,00 0,00 650,00
Draško Došljak 22.08.2016 650,00 0,00 650,00
Faruk Pačariz 22.08.2016 650,00 0,00 650,00
Blažo Piper 22.08.2016 650,00 0,00 650,00
Ervin Mandžukić 22.08.2016 650,00 0,00 650,00
Gordana Rajković 22.08.2016 600,00 0,00 600,00
Dalibor Radičević 22.08.2016 550,00 0,00 550,00
Svetolik Čukić 22.08.2016 550,00 0,00 550,00
Dijana Mališić 22.08.2016 550,00 0,00 550,00
BRANKO FEMIĆ 22.08.2016 550,00 0,00 550,00
Slobodan Bošković 22.08.2016 500,00 0,00 500,00
Željko Brnović 22.08.2016 500,00 0,00 500,00
Aleksandar Bojović 22.08.2016 500,00 0,00 500,00
Miketa Lutovac 22.08.2016 500,00 0,00 500,00
MARKO RADUNOVIĆ 22.08.2016 500,00 0,00 500,00
Veselin Babić 22.08.2016 500,00 0,00 500,00
Goran Đalović 22.08.2016 500,00 0,00 500,00
Milan Marković 22.08.2016 500,00 0,00 500,00
Vučeta Mališić 22.08.2016 500,00 0,00 500,00
Žarko Raičević 22.08.2016 500,00 0,00 500,00
Dejan Ćorac 22.08.2016 500,00 0,00 500,00
Perica Obradović 22.08.2016 450,00 0,00 450,00
Milijana Golubović 22.08.2016 450,00 0,00 450,00
Željko Brajović 22.08.2016 400,00 0,00 400,00
Radivoje Čubranović 22.08.2016 400,00 0,00 400,00
Fahrudin Dervišević 22.08.2016 400,00 0,00 400,00
Nebojša Babović 22.08.2016 400,00 0,00 400,00
Vukadin Božović 22.08.2016 400,00 0,00 400,00
Mira Božović 22.08.2016 400,00 0,00 400,00
Peđa Lučić 22.08.2016 150,00 0,00 150,00
Dragan Pajković 22.08.2016 350,00 0,00 350,00
Milonja Bubanja 22.08.2016 300,00 0,00 300,00
Milivoje Ćeranić 22.08.2016 300,00 0,00 300,00
Vaso Detić 22.08.2016 300,00 0,00 300,00
Svetozar Barjaktarović 22.08.2016 300,00 0,00 300,00
Radoje Sekulić 22.08.2016 300,00 0,00 300,00
Svetozar Dašić 22.08.2016 300,00 0,00 300,00
Vesna Radunović 22.08.2016 300,00 0,00 300,00
Jelena Šćekić 22.08.2016 300,00 0,00 300,00
Sava Arsović 22.08.2016 300,00 0,00 300,00
Sreten Lutovac 22.08.2016 250,00 0,00 250,00
Ratko Šćekić 22.08.2016 250,00 0,00 250,00
Vinka Babić 22.08.2016 250,00 0,00 250,00
Đorđe Veljić 22.08.2016 250,00 0,00 250,00
Branislav Popović 22.08.2016 250,00 0,00 250,00
Azra Đukanović 22.08.2016 200,00 0,00 200,00
Radoslav Lutovac 22.08.2016 200,00 0,00 200,00
Miroljub Šćekić 22.08.2016 200,00 0,00 200,00
Božidar Markuš 24.08.2016 500,00 0,00 500,00
Danijela Popović 24.08.2016 2.000,00 0,00 2.000,00
Radojica Radulović 24.08.2016 2.000,00 0,00 2.000,00
Nika Ljucović 24.08.2016 2.000,00 0,00 2.000,00
Mihailo Radinović 24.08.2016 2.000,00 0,00 2.000,00
Ivana Dubljević 24.08.2016 2.000,00 0,00 2.000,00
Miodrag Dabetić 24.08.2016 2.000,00 0,00 2.000,00
Lidija Balog 24.08.2016 1.700,00 0,00 1.700,00
Boris Raičković 24.08.2016 1.500,00 0,00 1.500,00
Snežana Radulović 24.08.2016 1.500,00 0,00 1.500,00
SLAVKO SIMOVIĆ 24.08.2016 1.500,00 0,00 1.500,00
Vojislav Bracanović 24.08.2016 1.500,00 0,00 1.500,00
Maja Županović 24.08.2016 1.000,00 0,00 1.000,00
Novak Lakušić 24.08.2016 1.000,00 0,00 1.000,00
Miladin Vučelić 24.08.2016 1.000,00 0,00 1.000,00
Elvir Čekić 24.08.2016 1.000,00 0,00 1.000,00
Tamara Pavićević 26.08.2016 1.500,00 0,00 1.500,00
Zorica Kovačević 26.08.2016 1.250,00 0,00 1.250,00
ZORAN DRAGOVIĆ 26.08.2016 1.200,00 0,00 1.200,00
Branka Kljaić 26.08.2016 1.000,00 0,00 1.000,00
Veselin Mitrović 26.08.2016 1.000,00 0,00 1.000,00
Danijela Ceković 26.08.2016 1.000,00 0,00 1.000,00
Branislav Đuranović 26.08.2016 1.000,00 0,00 1.000,00
Žana Raičević 26.08.2016 1.000,00 0,00 1.000,00
Dragomir Dabović 26.08.2016 1.000,00 0,00 1.000,00
Slavica Marković 26.08.2016 1.000,00 0,00 1.000,00
Senada Mulešković 26.08.2016 1.000,00 0,00 1.000,00
Vojin Katnić 26.08.2016 1.000,00 0,00 1.000,00
Jelica Leposavić 26.08.2016 980,00 0,00 980,00
Branislav Stanišić 26.08.2016 900,00 0,00 900,00
Goran Zeković 26.08.2016 900,00 0,00 900,00
RADOMIR ŠĆEPANOVIĆ 26.08.2016 900,00 0,00 900,00
Slavko Velimirović 26.08.2016 900,00 0,00 900,00
Goran Radulović 26.08.2016 900,00 0,00 900,00
Kremenka Šćepović 26.08.2016 820,00 0,00 820,00
Mladen Kalezić 26.08.2016 800,00 0,00 800,00
Željko Kalezić 26.08.2016 800,00 0,00 800,00
Ratko Lakić 26.08.2016 800,00 0,00 800,00
Rajko Mraković 26.08.2016 800,00 0,00 800,00
Dragoljub Sekulić 26.08.2016 800,00 0,00 800,00
Darko Mrvaljević 26.08.2016 800,00 0,00 800,00
Branislav Ćupić 26.08.2016 800,00 0,00 800,00
Ilija Stanišić 26.08.2016 800,00 0,00 800,00
Veljko Stanišić 26.08.2016 800,00 0,00 800,00
Bojan Brajović 26.08.2016 800,00 0,00 800,00
Olivera Pavićević 26.08.2016 800,00 0,00 800,00
Radovan Bukilić 26.08.2016 800,00 0,00 800,00
Dijana Jelić 26.08.2016 770,00 0,00 770,00
Dimitrije Sekulović 26.08.2016 750,00 0,00 750,00
Svetozar Domazetović 26.08.2016 700,00 0,00 700,00
Stanislava Bošković 26.08.2016 700,00 0,00 700,00
MIODRAG ĆUPIĆ 26.08.2016 700,00 0,00 700,00
Dragana Vesić 26.08.2016 700,00 0,00 700,00
Sead Duković 26.08.2016 650,00 0,00 650,00
Sandra Keković 26.08.2016 600,00 0,00 600,00
Nataša Pavićević 26.08.2016 600,00 0,00 600,00
Bosa Stanišić 26.08.2016 600,00 0,00 600,00
Danijela Šuković 26.08.2016 600,00 0,00 600,00
SAŠA VELIMIROVIĆ 26.08.2016 600,00 0,00 600,00
Živko Pavićević 26.08.2016 600,00 0,00 600,00
Marko Lakić 26.08.2016 500,00 0,00 500,00
Ivana Žunjić 26.08.2016 500,00 0,00 500,00
Marija Sekulić 26.08.2016 500,00 0,00 500,00
Milena Savović 26.08.2016 500,00 0,00 500,00
Nebojša Roganović 26.08.2016 500,00 0,00 500,00
DARIO ĐURIČKOVIĆ 26.08.2016 500,00 0,00 500,00
Ana Vukčević 26.08.2016 500,00 0,00 500,00
Simeun Zarubica 26.08.2016 500,00 0,00 500,00
Milica Grbavčević 26.08.2016 500,00 0,00 500,00
Ilda Suljević 26.08.2016 500,00 0,00 500,00
Maja Stojanović 26.08.2016 500,00 0,00 500,00
Danijel Pajović 26.08.2016 500,00 0,00 500,00
Milanka Rovčanin 26.08.2016 400,00 0,00 400,00
Slavica Milić 26.08.2016 300,00 0,00 300,00
Radmila Jovović 26.08.2016 300,00 0,00 300,00
Alma Hodžić 26.08.2016 300,00 0,00 300,00
Veselinka Pešić 29.08.2016 1.200,00 0,00 1.200,00
Gordana Vukadinović 29.08.2016 1.100,00 0,00 1.100,00
SLAĐANA PAVLOVIĆ 29.08.2016 1.100,00 0,00 1.100,00
Miodrag Đurović 29.08.2016 1.000,00 0,00 1.000,00
Maja Luketić 29.08.2016 900,00 0,00 900,00
Vukašin Savović 29.08.2016 800,00 0,00 800,00
Dragan Đuričković 29.08.2016 800,00 0,00 800,00
Nataša Vuletić 29.08.2016 800,00 0,00 800,00
Vukašin Đuranović 29.08.2016 700,00 0,00 700,00
Marko Filipović 29.08.2016 600,00 0,00 600,00
Marija Bogićević 29.08.2016 600,00 0,00 600,00
Nikola Antović 29.08.2016 600,00 0,00 600,00
VELJKO IKOVIĆ 29.08.2016 600,00 0,00 600,00
Jovan Marković 29.08.2016 600,00 0,00 600,00
Biljana Jovović 29.08.2016 600,00 0,00 600,00
Marko Bobičić 29.08.2016 600,00 0,00 600,00
Nada Bogićević 29.08.2016 600,00 0,00 600,00
Andrijana Radenović 29.08.2016 500,00 0,00 500,00
Savo Milonjić 29.08.2016 500,00 0,00 500,00
TAMARA LAKIĆ 29.08.2016 500,00 0,00 500,00
Zdravko Đurović 29.08.2016 500,00 0,00 500,00
Dejan Burić 29.08.2016 500,00 0,00 500,00
Slobodan Stanišić 29.08.2016 500,00 0,00 500,00
Srećko Marković 30.08.2016 2.000,00 0,00 2.000,00
Pero Marković 30.08.2016 2.000,00 0,00 2.000,00
Evald Alivodić 30.08.2016 2.000,00 0,00 2.000,00
Miksad Luković 30.08.2016 2.000,00 0,00 2.000,00
Zoran Bjelojević 30.08.2016 2.000,00 0,00 2.000,00
Suljo Alivodić 30.08.2016 2.000,00 0,00 2.000,00
Bisera Kreponić 30.08.2016 2.000,00 0,00 2.000,00
Stefan Kordić 30.08.2016 2.000,00 0,00 2.000,00
Amela Mandić 30.08.2016 2.000,00 0,00 2.000,00
Radoje Baošić 30.08.2016 2.000,00 0,00 2.000,00
Igor Bulatović 30.08.2016 2.000,00 0,00 2.000,00
Admir Krkanović 30.08.2016 2.000,00 0,00 2.000,00
Dragoslav Vujičić 30.08.2016 2.000,00 0,00 2.000,00
Bajram Ganjola 30.08.2016 2.000,00 0,00 2.000,00
Božidar Šundić 30.08.2016 1.600,00 0,00 1.600,00
Andjela Novaković 30.08.2016 1.600,00 0,00 1.600,00
Veselinka Dragović 30.08.2016 1.500,00 0,00 1.500,00
Đorđe Đuričić 30.08.2016 1.500,00 0,00 1.500,00
Milena Otović 30.08.2016 1.500,00 0,00 1.500,00
Lazar Šaranović 30.08.2016 1.500,00 0,00 1.500,00
Mileva Orlandić 30.08.2016 1.500,00 0,00 1.500,00
Faruk Kreponić 30.08.2016 1.500,00 0,00 1.500,00
Snežana Vujović 30.08.2016 1.500,00 0,00 1.500,00
Nikola Vuković 30.08.2016 1.500,00 0,00 1.500,00
Biljana Alivodić 30.08.2016 1.000,00 0,00 1.000,00
Mirko Dragović 30.08.2016 1.000,00 0,00 1.000,00
Miroslav Primorac 30.08.2016 1.000,00 0,00 1.000,00
Edin Alivodić 30.08.2016 1.000,00 0,00 1.000,00
Marko Orlandić 30.08.2016 1.000,00 0,00 1.000,00
Alen Džaferović 30.08.2016 1.000,00 0,00 1.000,00
Teodora Džaferović 30.08.2016 1.000,00 0,00 1.000,00
Jovan Aćimić 30.08.2016 1.000,00 0,00 1.000,00
Tihomir Aćimić 30.08.2016 1.000,00 0,00 1.000,00
Safet Pepeljak 30.08.2016 1.000,00 0,00 1.000,00
Dijana Racković 30.08.2016 800,00 0,00 800,00
Nebojša Todorovic 30.08.2016 600,00 0,00 600,00
Hajro Kajević 31.08.2016 2.000,00 0,00 2.000,00
Zoran Božović 31.08.2016 2.000,00 0,00 2.000,00
Branko Lazović 31.08.2016 2.000,00 0,00 2.000,00
Hilmija Franca 31.08.2016 2.000,00 0,00 2.000,00
Džemal Ljušković 31.08.2016 2.000,00 0,00 2.000,00
Džemal Ećo 31.08.2016 1.000,00 0,00 1.000,00
ZILHA IDRIZOVIĆ 31.08.2016 500,00 0,00 500,00
Biserka Bulatović 31.08.2016 500,00 0,00 500,00
Abaz Dizdarevic 31.08.2016 500,00 0,00 500,00
Admir Mustajbašić 31.08.2016 500,00 0,00 500,00
Admir Hasić 31.08.2016 500,00 0,00 500,00
Novak Novaković 31.08.2016 500,00 0,00 500,00
Radenko Vujošević 31.08.2016 500,00 0,00 500,00
Vesna Raosavljević 31.08.2016 500,00 0,00 500,00
EDIN KOLIĆ 31.08.2016 500,00 0,00 500,00
Mervan Gušmirović 31.08.2016 500,00 0,00 500,00
Ensad Omerović 31.08.2016 500,00 0,00 500,00
DAMJAN KNEŽEVIĆ 31.08.2016 500,00 0,00 500,00
Nikola Femić 31.08.2016 500,00 0,00 500,00
Muzafer Badžić 31.08.2016 500,00 0,00 500,00
Zehra Balić 31.08.2016 500,00 0,00 500,00
Šefkija Imamović 31.08.2016 500,00 0,00 500,00
Milko Kovačevic 31.08.2016 400,00 0,00 400,00
ĆEMAL ZORONJIĆ 31.08.2016 400,00 0,00 400,00
Žarko Šćekić 31.08.2016 300,00 0,00 300,00
Esmer Ličina 31.08.2016 300,00 0,00 300,00
Miloš Vajić 31.08.2016 300,00 0,00 300,00
Kemal Smailović 31.08.2016 300,00 0,00 300,00
Murat Hajdarpašić 31.08.2016 300,00 0,00 300,00
Demir Erović 31.08.2016 300,00 0,00 300,00
Salko Čoković 31.08.2016 300,00 0,00 300,00
Predrag Cvijović 31.08.2016 300,00 0,00 300,00
Biljana Bulatović 31.08.2016 300,00 0,00 300,00
Vladan Kovačević 31.08.2016 300,00 0,00 300,00
Sadik Šahman 31.08.2016 300,00 0,00 300,00
Šefkija Medjedović 31.08.2016 300,00 0,00 300,00
Miladin Peković 31.08.2016 300,00 0,00 300,00
Šefćet Dizdarević 31.08.2016 300,00 0,00 300,00
Milovan Kadović 31.08.2016 300,00 0,00 300,00
Sanja Bojović 31.08.2016 250,00 0,00 250,00
Milovan Furtula 31.08.2016 250,00 0,00 250,00
Azra Mulić 31.08.2016 200,00 0,00 200,00
Bojan Obradović 31.08.2016 200,00 0,00 200,00
Džemal Hodžić 31.08.2016 200,00 0,00 200,00
Vuko Veličković 31.08.2016 200,00 0,00 200,00
Arnela Kočan 31.08.2016 200,00 0,00 200,00
Nedžad Popara 31.08.2016 200,00 0,00 200,00
Merien Đukić 31.08.2016 200,00 0,00 200,00
Zlatko Lješnjak 31.08.2016 200,00 0,00 200,00
Enisa Babajić 31.08.2016 200,00 0,00 200,00
Sandra Stešević 31.08.2016 200,00 0,00 200,00
Haris Malagić 31.08.2016 200,00 0,00 200,00
Luka Bulatović 01.09.2016 2.000,00 0,00 2.000,00
Ratko Novović 01.09.2016 1.800,00 0,00 1.800,00
DUŠKO MARKOVIĆ 01.09.2016 1.500,00 0,00 1.500,00
Miodrag Radunović 01.09.2016 1.200,00 0,00 1.200,00
Rajko Kovačević 01.09.2016 1.200,00 0,00 1.200,00
Vojin Vlahović 01.09.2016 1.100,00 0,00 1.100,00
Miodrag Vuković 01.09.2016 1.000,00 0,00 1.000,00
Ljuiđ Škrelja 01.09.2016 900,00 0,00 900,00
Nikola Gegaj 01.09.2016 900,00 0,00 900,00
Husnija Šabović 01.09.2016 900,00 0,00 900,00
Elvira Pepić 01.09.2016 300,00 0,00 300,00
RADOVAN OBRADOVIĆ 01.09.2016 900,00 0,00 900,00
Nada Drobnjak 01.09.2016 900,00 0,00 900,00
Nina Vujošević 01.09.2016 800,00 0,00 800,00
Svetlana Vuković 01.09.2016 750,00 0,00 750,00
Antonela Balić 01.09.2016 650,00 0,00 650,00
Maja Bijelić 01.09.2016 500,00 0,00 500,00
Biljana Pavličić 01.09.2016 500,00 0,00 500,00
Milivoje Banović 01.09.2016 500,00 0,00 500,00
Abedin Adžović 01.09.2016 500,00 0,00 500,00
Žana Bulatović 01.09.2016 500,00 0,00 500,00
Snežana Milatović 01.09.2016 500,00 0,00 500,00
Boris Jevrić 01.09.2016 500,00 0,00 500,00
Elizabeta Milatović 01.09.2016 500,00 0,00 500,00
Radovan Đurđić 01.09.2016 500,00 0,00 500,00
Vladimir Tomović 01.09.2016 500,00 0,00 500,00
Dragoljub Bulatović 01.09.2016 500,00 0,00 500,00
Dubravka Marković 01.09.2016 300,00 0,00 300,00
Mensur Hodža 01.09.2016 300,00 0,00 300,00
Tatjana Bulatović 01.09.2016 300,00 0,00 300,00
Dragan Marković 01.09.2016 300,00 0,00 300,00
Nedžmija Paljević 01.09.2016 200,00 0,00 200,00
Mirsada Otović 01.09.2016 200,00 0,00 200,00
Jasmina Đoković 01.09.2016 200,00 0,00 200,00
Marina Ivezaj 01.09.2016 200,00 0,00 200,00
Bulat Bulatović 01.09.2016 200,00 0,00 200,00
Ramiz Salihaj 01.09.2016 150,00 0,00 150,00
Belma Kajošević 01.09.2016 150,00 0,00 150,00
Sanda Zejnilović 01.09.2016 150,00 0,00 150,00
Vesna Novaković 05.09.2016 2.000,00 0,00 2.000,00
Milo Đukanović 05.09.2016 1.300,00 0,00 1.300,00
Srđan Spaić 05.09.2016 1.200,00 0,00 1.200,00
Vladan Đukanović 05.09.2016 1.000,00 0,00 1.000,00
Rešad Nuhodžić 05.09.2016 1.000,00 0,00 1.000,00
Ivica Ivanović 05.09.2016 1.000,00 0,00 1.000,00
Venera Miličić 05.09.2016 500,00 0,00 500,00
Gorica Radević 05.09.2016 400,00 0,00 400,00
Dušan Novaković 05.09.2016 300,00 0,00 300,00
Danilo Novaković 05.09.2016 250,00 0,00 250,00
Saša Radević 05.09.2016 200,00 0,00 200,00
Mara Novović 05.09.2016 150,00 0,00 150,00
Dragana Borović 05.09.2016 150,00 0,00 150,00
Stana Milunović 06.09.2016 2.000,00 0,00 2.000,00
Danilo Nikić 06.09.2016 2.000,00 0,00 2.000,00
Dejan Danilović 06.09.2016 2.000,00 0,00 2.000,00
Ljubo Vujović 06.09.2016 2.000,00 0,00 2.000,00
Nenad Lekić 06.09.2016 2.000,00 0,00 2.000,00
Goran Adžić 06.09.2016 2.000,00 0,00 2.000,00
Saša Otašević 06.09.2016 2.000,00 0,00 2.000,00
Sonja Bulatović 06.09.2016 2.000,00 0,00 2.000,00
Nebojša Bulatović 06.09.2016 2.000,00 0,00 2.000,00
JELICA RADOVIĆ 06.09.2016 750,00 0,00 750,00
Dragica Živković 06.09.2016 750,00 0,00 750,00
Milenko Bajović 06.09.2016 650,00 0,00 650,00
Boško Bracanović 06.09.2016 600,00 0,00 600,00
Branislav Lakić 06.09.2016 550,00 0,00 550,00
Dragica Gazivoda 06.09.2016 500,00 0,00 500,00
Sonja Stanišljević 06.09.2016 400,00 0,00 400,00
Aleksandar Vuković 06.09.2016 350,00 0,00 350,00
Stojanka Anđušić 07.09.2016 2.000,00 0,00 2.000,00
Željko Martinović 07.09.2016 2.000,00 0,00 2.000,00
Ljubica Martinović 07.09.2016 2.000,00 0,00 2.000,00
Marko Bulatović 07.09.2016 2.000,00 0,00 2.000,00
Zoran Pavićević 07.09.2016 2.000,00 0,00 2.000,00
Martin Bijelić 07.09.2016 2.000,00 0,00 2.000,00
Nikola Milunović 07.09.2016 2.000,00 0,00 2.000,00
Ivana Janjević 07.09.2016 2.000,00 0,00 2.000,00
Sreten Radonjić 07.09.2016 2.000,00 0,00 2.000,00
Sandra Anđušić 07.09.2016 2.000,00 0,00 2.000,00
Aleksandra Martinović 07.09.2016 2.000,00 0,00 2.000,00
Veselin Gardasević 07.09.2016 1.300,00 0,00 1.300,00
Veselin Gardašević 07.09.2016 1.200,00 0,00 1.200,00
Marko Vasiljević 07.09.2016 1.000,00 0,00 1.000,00
Tomislav Knežević 07.09.2016 1.000,00 0,00 1.000,00
Miodrag Đukanović 07.09.2016 1.000,00 0,00 1.000,00
Rajko Perović 07.09.2016 1.000,00 0,00 1.000,00
Božana Lakić 07.09.2016 600,00 0,00 600,00
Vlastimir Medojevic 07.09.2016 600,00 0,00 600,00
Vlatko Vuković 07.09.2016 550,00 0,00 550,00
Mersad Mujević 07.09.2016 500,00 0,00 500,00
Budimir Radović 07.09.2016 500,00 0,00 500,00
Mijomir Vujačić 07.09.2016 500,00 0,00 500,00
Gordana Reljić 07.09.2016 500,00 0,00 500,00
Ranko Šljivić 07.09.2016 500,00 0,00 500,00
Ivan Milićević 07.09.2016 500,00 0,00 500,00
Draško Mijušković 07.09.2016 500,00 0,00 500,00
Radmila Backović 07.09.2016 500,00 0,00 500,00
Vuk Karadžić 07.09.2016 450,00 0,00 450,00
Mirčeta Jelić 07.09.2016 400,00 0,00 400,00
Nikola Bezmarevic 07.09.2016 300,00 0,00 300,00
Milovan Milić 07.09.2016 300,00 0,00 300,00
Tomislav Glušica 07.09.2016 300,00 0,00 300,00
Darko Golović 07.09.2016 50,00 0,00 50,00
Žarko Raičević 07.09.2016 300,00 0,00 300,00
Aleksandar Karadžić 07.09.2016 300,00 0,00 300,00
Igor Lalatović 07.09.2016 200,00 0,00 200,00
Dobrivoje Janković 07.09.2016 200,00 0,00 200,00
Radivoje Zeković 07.09.2016 200,00 0,00 200,00
Velimir Mićković 07.09.2016 200,00 0,00 200,00
Jovan Pejović 07.09.2016 200,00 0,00 200,00
Vojislav Kalezić 07.09.2016 200,00 0,00 200,00
Sanja Ralević 07.09.2016 150,00 0,00 150,00
Vojin Đilas 07.09.2016 100,00 0,00 100,00
Radoje Korać 07.09.2016 100,00 0,00 100,00
Željko Zvizdić 07.09.2016 100,00 0,00 100,00
Radomir Nikolić 07.09.2016 100,00 0,00 100,00
Biljana Mićković 07.09.2016 100,00 0,00 100,00
Krsto Popović 07.09.2016 100,00 0,00 100,00
Vladan Marojević 07.09.2016 100,00 0,00 100,00
Ivan Krsmanović 07.09.2016 100,00 0,00 100,00
Zoran Žugo 07.09.2016 100,00 0,00 100,00
Vera Božović 07.09.2016 100,00 0,00 100,00
Željko Zečević 07.09.2016 100,00 0,00 100,00
Radosav Joković 07.09.2016 100,00 0,00 100,00
Miodrag Đukanović 07.09.2016 100,00 0,00 100,00
Milan Dragnić 07.09.2016 100,00 0,00 100,00
Veselin Đoković 07.09.2016 100,00 0,00 100,00
NEBOJŠA KOVAČEVIĆ 09.09.2016 2.000,00 0,00 2.000,00
DARKO POPOVIĆ 09.09.2016 2.000,00 0,00 2.000,00
OLEG OBRADOVIĆ 09.09.2016 2.000,00 0,00 2.000,00
MIODRAG IVANOVIĆ 09.09.2016 2.000,00 0,00 2.000,00
NENAD PEJOVIĆ 09.09.2016 2.000,00 0,00 2.000,00
DANKA STANIĆ 09.09.2016 2.000,00 0,00 2.000,00
SAVO MARTINOVIĆ 09.09.2016 2.000,00 0,00 2.000,00
VJEKOSLAV MARTINOVIĆ 09.09.2016 2.000,00 0,00 2.000,00
IRENA MARTINOVIĆ 09.09.2016 2.000,00 0,00 2.000,00
Petar Anđušić 09.09.2016 2.000,00 0,00 2.000,00
Momčilo Anđušić 09.09.2016 2.000,00 0,00 2.000,00
Milorad Zarubica 09.09.2016 500,00 0,00 500,00
Petar Baranin 09.09.2016 500,00 0,00 500,00
Radenko Radulović 09.09.2016 500,00 0,00 500,00
Vasilije Jakšić 09.09.2016 500,00 0,00 500,00
VESELIN GRBOVIĆ 09.09.2016 500,00 0,00 500,00
Vidoje Tomčić 09.09.2016 500,00 0,00 500,00
Veselin Vukićević 09.09.2016 500,00 0,00 500,00
DIJANA MINIĆ 09.09.2016 300,00 0,00 300,00
RANKO KNEŽEVIĆ 09.09.2016 300,00 0,00 300,00
TOMO PAJOVIĆ 09.09.2016 300,00 0,00 300,00
Marko Božović 09.09.2016 200,00 0,00 200,00
BOŽIDARKA DANILOVIĆ 09.09.2016 200,00 0,00 200,00
STANIJA GRBOVIĆ 09.09.2016 200,00 0,00 200,00
DANIJEL ĐELJAJ 12.08.2016 2.000,00 0,00 2.000,00
FAZLIJA KOČAN 12.08.2016 2.000,00 0,00 2.000,00
HARIZ PEPELJAK 12.09.2016 2.000,00 0,00 2.000,00
ĐEKO PEPELJAK 12.09.2016 2.000,00 0,00 2.000,00
ISLAM ZVRKO 12.09.2016 2.000,00 0,00 2.000,00
Safet Asanović 12.09.2016 2.000,00 0,00 2.000,00
Selim Bećović 12.09.2016 1.500,00 0,00 1.500,00
GORAN LAKIĆ 12.09.2016 1.500,00 0,00 1.500,00
Amela Bećović 12.09.2016 1.200,00 0,00 1.200,00
ALEKSANDRA G. LAKIĆ 12.09.2016 1.200,00 0,00 1.200,00
Danijela Djeljaj 12.09.2016 1.000,00 0,00 1.000,00
ALEN ĐOKOVIĆ 12.09.2016 1.000,00 0,00 1.000,00
MUZAFER SIJARIĆ 12.09.2016 1.000,00 0,00 1.000,00
KATARINA LJUCOVIĆ 13.09.2016 2.000,00 0,00 2.000,00
FOHRUN FETIĆ 13.09.2016 2.000,00 0,00 2.000,00
VERICA MARTINOVIĆ 13.09.2016 2.000,00 0,00 2.000,00
Mahmut Bešlić 13.09.2016 2.000,00 0,00 2.000,00
ELIFA PEPELJAK 13.09.2016 2.000,00 0,00 2.000,00
HAJKA MUCIĆ 13.09.2016 2.000,00 0,00 2.000,00
SEFEDIN PEPIČ 13.09.2016 2.000,00 0,00 2.000,00
Željko Ilić 13.09.2016 1.200,00 0,00 1.200,00
SLAVKO RAIČKOVIĆ 13.09.2016 1.050,00 0,00 1.050,00
MILO ĐUROVIĆ 13.09.2016 1.000,00 0,00 1.000,00
Miroslav Boljević 13.09.2016 1.000,00 0,00 1.000,00
JOVANA VLAISAVLJEVIĆ 13.09.2016 1.000,00 0,00 1.000,00
IVA VUKOVIĆ 13.09.2016 1.000,00 0,00 1.000,00
Rešad Šabotić 13.09.2016 1.000,00 0,00 1.000,00
ALDIN OSMANAGIĆ 13.09.2016 950,00 0,00 950,00
MILUTIN KANDIĆ 13.09.2016 950,00 0,00 950,00
HAMZO HODŽIĆ 13.09.2016 920,00 0,00 920,00
TATJANA VUKČEVIĆ 13.09.2016 850,00 0,00 850,00
ALTIJANA OSMANAGIĆ 13.09.2016 820,00 0,00 820,00
BRANISLAVA IVANOVIĆ 13.09.2016 800,00 0,00 800,00
SMILJKA RAIČIĆ 13.09.2016 800,00 0,00 800,00
Ajla Osmanagić 13.09.2016 750,00 0,00 750,00
FAHRIJA KRKANOVIĆ 13.09.2016 700,00 0,00 700,00
SVETOZAR MIJUŠKOVIĆ 13.09.2016 580,00 0,00 580,00
DENISA KRKANOVIĆ 13.09.2016 500,00 0,00 500,00
Elvis Krkanović 13.09.2016 500,00 0,00 500,00
Mervan Beganović 13.09.2016 500,00 0,00 500,00
FUAD FERIZAJ 13.09.2016 500,00 0,00 500,00
ELVIR GLAVIČANIN 13.09.2016 500,00 0,00 500,00
MATIJA ĐURIČKOVIĆ 13.09.2016 500,00 0,00 500,00
MILOŠ DRAGAŠ 13.09.2016 500,00 0,00 500,00
AHMET ŠKRIJELJ 13.09.2016 500,00 0,00 500,00
FERKA ŠKRIJELJ 13.09.2016 500,00 0,00 500,00
MERSUDIN ŠKRIJELJ 13.09.2016 500,00 0,00 500,00
MIRELA KOPČIĆ 13.09.2016 500,00 0,00 500,00
ALBERT ŠKRIJELJ 13.09.2016 500,00 0,00 500,00
ANA PERIĆ 13.09.2016 450,00 0,00 450,00
Nikola Bošković 13.09.2016 400,00 0,00 400,00
BISERKA MIJUŠKOVIĆ 13.09.2016 400,00 0,00 400,00
RADMILA VLAISAVLJEVIĆ 13.09.2016 400,00 0,00 400,00
DIJANA MIRKOVIĆ 13.09.2016 1.500,00 0,00 1.500,00
ISMET TURKOVIĆ 14.09.2016 2.000,00 0,00 2.000,00
SENADA LEKIĆ 14.09.2016 2.000,00 0,00 2.000,00
SUVADA PEPIĆ 14.09.2016 2.000,00 0,00 2.000,00
HASAN LJULJANOVIĆ 14.09.2016 2.000,00 0,00 2.000,00
IZET PEPELJAK 14.09.2016 2.000,00 0,00 2.000,00
MIRSAD KURGOŠ 14.09.2016 2.000,00 0,00 2.000,00
ZLATA ZVRKO 14.09.2016 2.000,00 0,00 2.000,00
ERVIN LJULJANOVIĆ 14.09.2016 1.300,00 0,00 1.300,00
Predrag Nenezic 14.09.2016 1.250,00 0,00 1.250,00
ISMAILJ KAJOŠEVIĆ 14.09.2016 1.100,00 0,00 1.100,00
RASIM LJULJANOVIĆ 14.09.2016 1.000,00 0,00 1.000,00
Mirsad Tuzović 14.09.2016 1.000,00 0,00 1.000,00
SLADJANA VLAISAVLJEVIĆ 14.09.2016 500,00 0,00 500,00
LJUBODRAG JANKOVIĆ 16.09.2016 2.000,00 0,00 2.000,00
Marijan Čelebić 16.09.2016 2.000,00 0,00 2.000,00
Zlatko Bulić 16.09.2016 2.000,00 0,00 2.000,00
NIKICA PIŽURICA 16.09.2016 2.000,00 0,00 2.000,00
MLADEN GRUJIČIĆ 16.09.2016 2.000,00 0,00 2.000,00
PREDRAG D. VUKČEVIĆ 16.09.2016 1.900,00 0,00 1.900,00
LJILJANA GLOMAZIĆ 16.09.2016 1.850,00 0,00 1.850,00
MILOŠ GAČEVIĆ 16.09.2016 1.700,00 0,00 1.700,00
STANKA R. ŠĆEPANOVIĆ 16.09.2016 1.500,00 0,00 1.500,00
Nikola Bulatović 16.09.2016 1.150,00 0,00 1.150,00
DEJAN PEJOVIĆ 16.09.2016 1.000,00 0,00 1.000,00
VESNA PEJOVIĆ 16.09.2016 1.000,00 0,00 1.000,00
ŽELJKO S. KALEZIĆ 16.09.2016 1.850,00 0,00 1.850,00
JOVAN JANKOVIĆ 16.09.2016 1.000,00 0,00 1.000,00
RAJKA ĆUPIĆ 16.09.2016 1.000,00 0,00 1.000,00
ADMIR DUROVIĆ 16.09.2016 500,00 0,00 500,00
FUAD EĆO 16.09.2016 500,00 0,00 500,00
ADNAN RASTODER 16.09.2016 500,00 0,00 500,00
JASMINA KAČAR 16.09.2016 500,00 0,00 500,00
MIRZA RAMUJKIĆ 16.09.2016 500,00 0,00 500,00
FAHIDIN ŠABANOVIĆ 16.09.2016 500,00 0,00 500,00
MIRSAD RASTODER 16.09.2016 500,00 0,00 500,00
IZBER ŠKRIJELJ 16.09.2016 500,00 0,00 500,00
ENIS ŠAHMANOVIĆ 16.09.2016 500,00 0,00 500,00
MITHAT SIJARIĆ 16.09.2016 500,00 0,00 500,00
IRENA VUKOTIĆ 16.09.2016 500,00 0,00 500,00
RADOMIR VUKIĆEVIĆ 16.09.2016 400,00 0,00 400,00
NINA JANKOVIĆ 16.09.2016 300,00 0,00 300,00
JOVANA VUKOTIĆ 16.09.2016 300,00 0,00 300,00
LIDIJA JANKOVIĆ 16.09.2016 300,00 0,00 300,00
NATAŠA VUKIĆEVIĆ 16.09.2016 250,00 0,00 250,00
Loro Nrekić 19.09.2016 2.000,00 0,00 2.000,00
Anastazija Miranović 19.09.2016 2.000,00 0,00 2.000,00
Ljubomir Kočović 19.09.2016 2.000,00 0,00 2.000,00
Dragan Simović 19.09.2016 2.000,00 0,00 2.000,00
Ivan Žugić 19.09.2016 1.700,00 0,00 1.700,00
Slobo Pajović 19.09.2016 1.700,00 0,00 1.700,00
Radovan Orlandić 19.09.2016 1.500,00 0,00 1.500,00
Neda Ivanović 19.09.2016 1.500,00 0,00 1.500,00
Ćazim Nikezić 19.09.2016 1.500,00 0,00 1.500,00
Nikola Dedeić 19.09.2016 1.250,00 0,00 1.250,00
Redzep Taganoviq 19.09.2016 1.200,00 0,00 1.200,00
Pavle Marniković 19.09.2016 1.200,00 0,00 1.200,00
Anton Kastrati 19.09.2016 1.200,00 0,00 1.200,00
Perica Turkoviić 19.09.2016 1.200,00 0,00 1.200,00
MIRO KENIĆ 19.09.2016 1.000,00 0,00 1.000,00
ŽELJKA KNEŽEVIĆ 19.09.2016 1.000,00 0,00 1.000,00
ANDRIJA IVOVIĆ 19.09.2016 1.000,00 0,00 1.000,00
NENAD VUJANOVIĆ 19.09.2016 1.000,00 0,00 1.000,00
NIKOLA SIMOVIĆ 19.09.2016 1.000,00 0,00 1.000,00
ALEKSANDAR MARKOVIĆ 19.09.2016 1.000,00 0,00 1.000,00
Svetlana Gažević 19.09.2016 1.000,00 0,00 1.000,00
Branka Nikezić 19.09.2016 1.000,00 0,00 1.000,00
MILOSAV ĐOKOVIĆ 19.09.2016 1.000,00 0,00 1.000,00
Buto Abdović 19.09.2016 920,00 0,00 920,00
JOVO MIHALJEVIĆ 19.09.2016 860,00 0,00 860,00
MARIJANA PETRANOVIĆ 19.09.2016 850,00 0,00 850,00
Mirsad Ademović 19.09.2016 820,00 0,00 820,00
Sead Osmanović 19.09.2016 800,00 0,00 800,00
Vaso Radović 19.09.2016 800,00 0,00 800,00
Tihomir Rakočević 19.09.2016 800,00 0,00 800,00
Nikola Vuković 19.09.2016 720,00 0,00 720,00
Nailj Redža 19.09.2016 700,00 0,00 700,00
Borislav Bašović 19.09.2016 600,00 0,00 600,00
IVAN VUJAČIĆ 19.09.2016 570,00 0,00 570,00
IVAN LAKČEVIĆ 19.09.2016 530,00 0,00 530,00
DANIJELA ORLANDIĆ 19.09.2016 500,00 0,00 500,00
Tanja Gomilanović 19.09.2016 500,00 0,00 500,00
VLADAN GOMILANOVIĆ 19.09.2016 500,00 0,00 500,00
MLADENKA PAJOVIĆ 19.09.2016 500,00 0,00 500,00
VINKA POTPARIĆ 19.09.2016 500,00 0,00 500,00
Haki Mavric 19.09.2016 400,00 0,00 400,00
SERIFA TURKOVIĆ 20.09.2016 2.000,00 0,00 2.000,00
IGOR PELIČIĆ 20.09.2016 2.000,00 0,00 2.000,00
Ranko Bakić 20.09.2016 2.000,00 0,00 2.000,00
ABLAH TURKOVIĆ 20.09.2016 2.000,00 0,00 2.000,00
Bajram Ademović 20.09.2016 2.000,00 0,00 2.000,00
Vladimir Rajčić 20.09.2016 1.800,00 0,00 1.800,00
Nebojša Kavarić 20.09.2016 1.600,00 0,00 1.600,00
Danilo Drobnjak 20.09.2016 1.500,00 0,00 1.500,00
NINA NIKOLIĆ 20.09.2016 1.500,00 0,00 1.500,00
ESKO HODŽIĆ 20.09.2016 1.280,00 0,00 1.280,00
Saša Belojević 20.09.2016 1.200,00 0,00 1.200,00
DAVOR RADOSAVOVIĆ 20.09.2016 1.100,00 0,00 1.100,00
Bekim Bećaj 20.09.2016 1.050,00 0,00 1.050,00
BLAŽENKA P. ALIVODIĆ 20.09.2016 1.000,00 0,00 1.000,00
DŽEVAD ZEJNILOVIĆ 20.09.2016 1.000,00 0,00 1.000,00
SLOBODAN RADOŠEVIĆ 20.09.2016 950,00 0,00 950,00
MIHAILO PEJOVIĆ 20.09.2016 950,00 0,00 950,00
DRAGANA PAJOVIĆ 20.09.2016 920,00 0,00 920,00
Vesna Simović 20.09.2016 920,00 0,00 920,00
IVANA KRSMANOVIĆ 20.09.2016 870,00 0,00 870,00
Dijana Milošević 20.09.2016 850,00 0,00 850,00
MERSUDIN HADŽAJLIĆ 20.09.2016 850,00 0,00 850,00
Nikolina Mirotić 20.09.2016 840,00 0,00 840,00
BORKO OTOVIĆ 20.09.2016 830,00 0,00 830,00
DEJAN PAVIĆEVIĆ 20.09.2016 830,00 0,00 830,00
VUKAŠIN RADOŠEVIĆ 20.09.2016 720,00 0,00 720,00
MILICA VUKČEVIĆ 20.09.2016 720,00 0,00 720,00
KEMAL MARTINOVIĆ 21.09.2016 2.000,00 0,00 2.000,00
SMAIL HODŽIĆ 21.09.2016 2.000,00 0,00 2.000,00
JEZDIMIR VUJIČIĆ 21.09.2016 1.800,00 0,00 1.800,00
EMIN KAJEVIĆ 21.09.2016 1.500,00 0,00 1.500,00
GORAN KORAĆ 21.09.2016 1.500,00 0,00 1.500,00
Suad Numanovic 21.09.2016 1.200,00 0,00 1.200,00
MUSA RAMOVIĆ 21.09.2016 1.200,00 0,00 1.200,00
ENES SPAHIĆ 21.09.2016 1.200,00 0,00 1.200,00
VESELIN MERDOVIĆ 21.09.2016 1.000,00 0,00 1.000,00
Milan Radović 21.09.2016 1.000,00 0,00 1.000,00
Majda Dobardžić 21.09.2016 800,00 0,00 800,00
Hakim Baklja 21.09.2016 700,00 0,00 700,00
Vasko Radović 21.09.2016 600,00 0,00 600,00
MILANKA KALJEVIĆ 21.09.2016 500,00 0,00 500,00
SLADJANA LEKOVIĆ 21.09.2016 500,00 0,00 500,00
ARUN CRNOVRŠANIN 21.09.2016 500,00 0,00 500,00
TUFO PUĆURICA 21.09.2016 500,00 0,00 500,00
Kemal Musić 21.09.2016 500,00 0,00 500,00
Hidajet Mekić 21.09.2016 500,00 0,00 500,00
KANBER SMAILOVIĆ 21.09.2016 500,00 0,00 500,00
DRAGOMIR MORAČANIN 21.09.2016 500,00 0,00 500,00
EĆO ŠEĆO 21.09.2016 500,00 0,00 500,00
EĆO SEAD 21.09.2016 500,00 0,00 500,00
Vojislav Zujovic 21.09.2016 500,00 0,00 500,00
Svetlana Pavićević 21.09.2016 500,00 0,00 500,00
Stanka Perović 21.09.2016 500,00 0,00 500,00
BUDIMKA MORAČANIN 21.09.2016 500,00 0,00 500,00
AIDA DŽAFIĆ 21.09.2016 500,00 0,00 500,00
KEMAL DOBRAKOVIĆ 21.09.2016 500,00 0,00 500,00
Željko Raičević 21.09.2016 500,00 0,00 500,00
Nena Radonjić 21.09.2016 500,00 0,00 500,00
Alija Durović 21.09.2016 500,00 0,00 500,00
Božica Zeković 21.09.2016 500,00 0,00 500,00
Adnan Mandžukić 21.09.2016 500,00 0,00 500,00
ALIDA NUHODŽIĆ 21.09.2016 500,00 0,00 500,00
DEJAN PAVIĆEVIĆ 21.09.2016 500,00 0,00 500,00
DUŠKO DANGUBIĆ 21.09.2016 500,00 0,00 500,00
HASAN DŽOGOVIĆ 21.09.2016 500,00 0,00 500,00
MULAZ KUJOVIĆ 21.09.2016 500,00 0,00 500,00
Vera Medojevic 21.09.2016 500,00 0,00 500,00
MARINA PETRIĆ 21.09.2016 500,00 0,00 500,00
RANKO GAGOVIĆ 21.09.2016 400,00 0,00 400,00
Senad Sijarić 21.09.2016 400,00 0,00 400,00
Daut Hajdarpašić 21.09.2016 400,00 0,00 400,00
Vladimir Bugarin 21.09.2016 400,00 0,00 400,00
SEAD NUMANOVIĆ 21.09.2016 300,00 0,00 300,00
SAMKA ŠEHOVIĆ 21.09.2016 300,00 0,00 300,00
ERMIN KOVAČEVIĆ 21.09.2016 300,00 0,00 300,00
ŽELJKO KORAĆ 21.09.2016 300,00 0,00 300,00
Mustafa Bektašević 21.09.2016 300,00 0,00 300,00
Refik Banda 21.09.2016 300,00 0,00 300,00
Mileva Korać 21.09.2016 300,00 0,00 300,00
Ramzija Bahor 21.09.2016 300,00 0,00 300,00
Ferhan Mušović 21.09.2016 300,00 0,00 300,00
KUJO MUSTAJBAŠIĆ 21.09.2016 200,00 0,00 200,00
Sinan Spahić 21.09.2016 200,00 0,00 200,00
Draško Marković 23.09.2016 200,00 0,00 200,00
DRAGANA MUGOŠA 26.09.2016 2.000,00 0,00 2.000,00
ALEN KORDIĆ 26.09.2016 2.000,00 0,00 2.000,00
Taida Alivodić 26.09.2016 2.000,00 0,00 2.000,00
JOVO JEREMIĆ 26.09.2016 2.000,00 0,00 2.000,00
Blanka Alivodić 26.09.2016 2.000,00 0,00 2.000,00
Boris Vuković 26.09.2016 2.000,00 0,00 2.000,00
MILICA REMOKOVIĆ 26.09.2016 1.700,00 0,00 1.700,00
BRANKA NIKČEVIĆ 26.09.2016 1.500,00 0,00 1.500,00
Ivona Međedović 26.09.2016 1.500,00 0,00 1.500,00
Dino Beharović 26.09.2016 1.500,00 0,00 1.500,00
SANJA STANKOVIĆ 26.09.2016 1.300,00 0,00 1.300,00
DIJANA RADOVIĆ 26.09.2016 1.200,00 0,00 1.200,00
Jadranka Bošković 26.09.2016 1.000,00 0,00 1.000,00
MIRJANA JUNČAJ 26.09.2016 1.000,00 0,00 1.000,00
SANJA MUGOŠA 26.09.2016 1.000,00 0,00 1.000,00
Zdravko Bošković 26.09.2016 1.000,00 0,00 1.000,00
NEMANJA DIMIĆ 26.09.2016 800,00 0,00 800,00
DIJANA MILAČIĆ 26.09.2016 750,00 0,00 750,00
BOŽIDAR MILATOVIĆ 26.09.2016 500,00 0,00 500,00
Ukupna suma prihoda od priloga fizičkih lica 680.025,00 0,00 680.025,00
Dodatne informacije:

Krediti, zajmovi i ostale usluge banaka i drugih finansijskih institucija i organizacija

Naziv Banke/institucije Sjedište banke ili druge finansijske institucije Vrsta usluge Period otplate Vrsta i vrijednost obezbjeđenja kredita, zajma ili druge usluge Iznos (u €)
DPS Podgorica Zajam ČL 14, STAV 4 SOPSTVENA 400.296,00
DPS Podgorica Zajam ČL 14, STAV 4 SOPSTVENA 116.772,00
DPS Podgorica ZAJAM ČL 14, STAV 4 SOPSTVENA 150.000,00
DPS Podgorica Zajam ČL 14, STAV 4 SOPSTVENA 19.062,00
Ukupna suma kredita, zajmova i ostalih usluga banaka i drugih finansijskih institucija i organizacija 686.130,00

IV. Izvještaj o utrošenim sredstvima iz javnih i privatnih izvora

Troškovi za predizborne skupove

Mjesto Datum održavanja Vrsta pružene usluge Ukupni troškovi (u €)
PLUŽINE CENTAR ZA KULTURU 28.09.2016 ZAKUP SALE 350,00
PLAV CENTAR ZA KULTURU 22.09.2016 ZAKUP SALE 270,00
CETINJE LJETNJA POZORNICA 12.09.2016 KONVENCIJA 5.303,00
DANILOVGRAD SPORTSKI CENTAR 13.09.2016 KONVENCIJA 6.383,00
PETNJICA CENTAR ZA KULTURU 15.09.2016 KONVENCIJA 4.269,00
TIVAT CENTAR ZA KULTURU 17.09.2016 KONVENCIJA 3.849,00
PLUŽINE CENTAR ZA KULTURU 28.09.2016 KONVENCIJA 3.095,00
PLAV CENTAR ZA KULTURU 22.09.2016 KONVENCIJA 6.846,00
ROŽAJE SPORTSKI CENTAR 26.09.2016 ZAKUP SALE 1.500,00
BERANE CENTAR ZA KULTURU 30.09.2016 ZAKUP SALE 400,00
DANILOVGRAD CENTAR ZA KULTURU 13.09.2016 ZAKUP SALE 175,00
SPORTSKI OBJEKTI DOO 03.10.2016 ZAKUP SALE 1.600,00
ROŽAJE CENTAR 26.09.2016 KONVENCIJA 4.076,00
Berane 30.09.2016 KONVENCIJA 3.926,00
Kolašin 01.10.2016 KONVENCIJA 3.585,00
Mojkovac 02.10.2016 KONVENCIJA 3.769,00
KULTURNO INFORMATIVNI CENTAR TUZI 12.10.2016 ZAKUP SALE 200,00
SPORTSKI CENTAR NIKŠIĆ 11.10.2016 ZAKUP SALE 2.000,00
Herceg Novi 06.10.2016 KONVENCIJA 12.955,00
Bijelo Polje 08.10.2016 KONVENCIJA 12.712,00
Nikšić 11.10.2016 KONVENCIJA 14.533,00
Tuzi 12.10.2016 KONVENCIJA 5.868,00
Podgorica 14.10.2016 KONVENCIJA 18.207,00
Podgorica 14.10.2016 KONVENCIJA 78.867,00
Podgorica 14.10.2016 KONVENCIJA 47.000,00
Podgorica 14.10.2016 KONVENCIJA 9.390,00
Podgorica 14.10.2016 KONVENCIJA 7.044,00
Podgorica 14.10.2016 KONVENCIJA 2.000,00
Bijelo Polje 14.10.2016 KONVENCIJA 600,00
Podgorica 14.10.2016 KONVENCIJA 8.403,00
Podgorica 14.10.2016 KONVENCIJA 3.447,00
Podgorica 14.10.2016 KONVENCIJA 2.478,00
Podgorica 14.10.2016 KONVENCIJA 2.801,00
Bar 09.10.2016 KONVENCIJA 238,00
Nikšić 09.10.2016 KONVENCIJA 1.428,00
Nikšić 09.10.2016 KONVENCIJA 250,00
Ukupni troškovi za predizborne skupove 279.817,00

Troškovi za izradu reklamnih spotova i reklamni materijal

Datum Vrsta materijala Troškovi spota (u €) Troškovi reklamnog materijala (u €) Ukupni troškovi (u €)
07.10.2016 ZAKUP BILBORDA 19.504,00 0,00 19.504,00
08.10.2016 ZAKUP BILBORDA 833,00 0,00 833,00
10.10.2016 BILBORD 7.132,00 0,00 7.132,00
18.10.2016 ZAKUP REKLAMNIH POVRŠINA 83.262,00 0,00 83.262,00
18.10.2016 ZAKUP REKLAMNIH POVRŠINA 19.504,00 0,00 19.504,00
18.10.2016 ŠTAMPA I MONTAŽA 0,00 11.900,00 11.900,00
18.10.2016 ZAKUP BILBORDA 833,00 0,00 833,00
25.10.2016 ŠTAMPA I MONTAŽA 0,00 23.562,00 23.562,00
25.10.2016 MATERIJAL ZA PLAKATE 0,00 5.660,00 5.660,00
27.10.2016 ŠTAMPANJE PLAKATA I BROŠURA 0,00 97.842,00 97.842,00
27.10.2016 REKLAMNI MATERIJAL 0,00 78.024,00 78.024,00
27.10.2016 ADAPTACIJA SPOTOVA 0,00 71.600,00 71.600,00
27.10.2016 ŠTAMPANJE PROMO MATERIJALA 0,00 23.800,00 23.800,00
27.10.2016 REKLAMNI MATERIJAL 0,00 21.233,00 21.233,00
12.10.2016 BILBOR I MONTAŽA 1.630,00 0,00 1.630,00
09.10.2016 IZRADA PROMOTIVNOG MATERIJALA 0,00 2.499,00 2.499,00
Ukupni troškovi za reklamne spotove i reklamni materijal 132.698,00 336.120,00 468.818,00

Troškovi za medijsko predstavljanje, oglase i publikacije

Datum plaćanja Datum / period emitovanja / reklamiranja Naziv davaoca ulsuge i adresa Vrsta oglašavanja/publikacije Ukupni troškovi (u €)
30.09.2016 12.09.2016 NOVINE DOO PODGORICA NOVINE 7.000,00
10.10.2016 12.09.2016 NOVA POBJEDA NOVINE 9.996,00
18.10.2016 12.09.2016 NOVA POBJEDA NOVINE 13.804,00
19.10.2016 12.09.2016 NOVINE DOO PODGORICA NOVINE 7.875,00
07.11.2016 01.11.2016 NOVA POBJEDA NOVINE 333,00
14.10.2016 14.10.2016 NOVINE DOO NOVINE 238,00
Ukupni troškovi medijskog predstavljanja, oglasa i publikacija 39.246,00

Troškovi medijskog predstavljanja

Vrsta Naziv i adresa izvršioca usluge Datum emitovanja Cijena emitovanja (u €)
RADIO TALAS BIHOR PETNJICA 12.09.2016 200,00
RADIO RADIO MOJKOVAC 02.10.2016 595,00
RADIO DRUGAČIJA RADIO STANICA 07.09.2016 2.975,00
RADIO TALAS BIHOR PETNJICA 09.09.2016 350,00
VIZA KARTICA SOCIETE GENERALE BANKA 22.09.2016 3.200,00
VIZA KARTICA VIZA BIZNIS KARD 11.10.2016 2.000,00
TELEVIZIJA RTB DOO BUDVA 20.09.2016 4.451,00
TELEVIZIJA RT NIKŠIĆ 09.09.2016 3.665,00
TELEVIZIJA CF MEDIA PODGORICA 19.09.2016 10.360,00
TELEVIZIJA RADIO TELEVIZIJA BUDVA 01.10.2016 5.664,00
TELEVIZIJA TELEVIZIJA AST PODGORICA 06.09.2016 119.000,00
TELEVIZIJA PINK TELEVIZIJA PODGORICA 02.09.2016 119.000,00
RADIO OKI - AIR 07.09.2016 5.087,00
TELEVIZIJA 777 TELEVIZIJA PODGORICA 30.09.2016 4.165,00
TELEVIZIJA KORONA BAR 14.09.2016 3.570,00
TELEVIZIJA TELEVIZIJA NIKŠIĆ 14.10.2016 2.165,00
TELEVIZIJA SUN BIJELO POLJE 02.09.2016 2.100,00
RADIO RADIO ZETA 08.09.2016 1.981,00
TELEVIZIJA TEUTA ULCINJ 24.09.2016 1.964,00
RADIO MC NAME PODGORICA 11.09.2016 1.428,00
RADIO JADRAN ŠTRAUBA HERCEG NOVI 03.10.2016 1.047,00
TELEVIZIJA ANTENA M PODGORICA 10.09.2016 38.794,00
TELEVIZIJA ATLAS, VAKA ĐUROVIĆA 21 06.09.2016 13.566,00
RADIO ATLAS PODGORICA, VAKA ĐUROVIĆA 21 06.09.2016 1.428,00
RADIO DRUGAČIJA RADIO STANICA PODGORICA 07.09.2016 2.975,00
RADIO ADRIATIK RADIO BIJELO POLJE 08.09.2016 1.150,00
ZAKUP BANERA NA PORTALU CDM PODGORICA, TOLOŠKA ŠUMA 19.09.2016 15.208,00
ZAKUP BANERA NA PORTALU PORTAL PRESS, PODGORICA ĐOKA MIRAŠEVIĆA 67A 18.09.2016 4.215,00
TELEVIZIJA PINK, PODGORICA, IVANA CRNOJEVIĆA 97 06.09.2016 59.500,00
TELEVIZIJA AST PODGORICA, DŽ. VAŠINGTONA, KULA C 06.09.2016 59.500,00
TELEVIZIJA ZOI HERCEG NOVI, BRAĆE DRAKALIĆA 538 03.10.2016 893,00
RADIO JADRAN RADIO 08.10.2016 298,00
RADIO RADIO BIJELO POLJE 14.10.2016 280,00
RADIO RADIO TIVAT 16.09.2016 120,00
TELEVIZIJA KORONA BAR 08.10.2016 2.380,00
RADIO RADIO BAR , BULEVAR 24. NOVEMBAR 14 12.10.2016 150,00
PORTAL ONOGOŠT.ME RUBIK D.O.O., MANASTIRSKA 21 NIKŠIĆ 11.10.2016 297,00
INTERNET SOLUTIONS 4YOU, MARINA BEČIĆI, BUDVA 06.10.2016 330,00
TELEVIZIJA BOIN TUZI 24.10.2016 1.595,00
Ukupni troškovi medijskog predstavljanja 497.646,00

Troškovi istraživanja javnog mnjenja

Pružalac usluge Datum pružene usluge Vrsta pružene usluge Datum plaćanja Ukupni troškovi (u €)
IPSOS BEOGRAD 30.09.2016 ISTRAŽIVANJE 06.10.2016 13.700,00
DAMAR PODGORICA 05.10.2016 ISTRAŽIVANJE 01.11.2016 3.615,00
IPSOS BEOGRAD 04.11.2016 ISTRAŽIVANJE 07.11.2016 4.000,00
Ukupni troškovi istraživanja javnog mnjenja 21.315,00

Troškovi angažovanja opunomoćenih predstavnika podnosilaca izbornih lista u prošireni sastav organa

Ime i prezime Datum angažovanja Mjesto angažovanja Troškovi angažovanja (u €)
MILADIN KASALICA 16.10.2016 ŽABLJAK 1 25,00
SAŠA SAVIĆ 16.10.2016 NJEGOVUĐA 2 25,00
STOJAN ŠLJIVANČANIN 16.10.2016 PAŠ.POLJA 3 25,00
JOVAN ROĆEN 16.10.2016 RASOVA 4 25,00
JOVANA ŠLJIVANČANIN 16.10.2016 NOVAKOVIĆI 5 25,00
MITAR ZEKOVIĆ 16.10.2016 KRŠ 6 25,00
MILOŠ ŠIPČIĆ 16.10.2016 JAVOROVAČA 7 25,00
RANKO OBRADOVIĆ 16.10.2016 BRAJKOVAČA 8 25,00
Jelena Mrdak 16.10.2016 STUDENCA 9 25,00
MIRJANA ZEKOVIĆ 16.10.2016 MOTIČKI GAJ 10 25,00
VUKMAN GRBOVIĆ 16.10.2016 VIRAK 11 25,00
DANICA OBRADOVIĆ 16.10.2016 TEPCA 12 25,00
MILIJANA ŠIPČIĆ 16.10.2016 MALA CRNA GORA 13 25,00
BOŽIDARKA DAMJANOVIĆ 16.10.2016 PODGORA 14 25,00
ZLATKO STEVOVIĆ 16.10.2016 TEPAČ POLJE 15 25,00
SNEŽANA TOMČIĆ 16.10.2016 NADGORA 16 25,00
NIKOLA VUKOVIĆ 16.10.2016 ŠUMANOVAC 17 25,00
JADRANKA OSTOJIĆ 16.10.2016 JUNČA DO 18 25,00
NATAŠA VOJINOVIĆ 16.10.2016 BORJE 19 25,00
NEĐELJKO ŠAMŠAL 16.10.2016 PITOMINE 20 25,00
STEVAN KARADŽIĆ 16.10.2016 USKOCI 21 25,00
PREDRAG ĆOSOVIĆ 16.10.2016 ŽABLJAK 22 25,00
VUČINIĆ MIRJANA 16.10.2016 OŠ DJ 1 25,00
DANKA BOGAVAC 16.10.2016 C.K.N.R. 1‚ 25,00
NENAD VUKOVIĆ 16.10.2016 Štitarica 25,00
NIKOLA PEJOVIĆ 16.10.2016 Podbišće 25,00
IVANA DEDEJIĆ 16.10.2016 Polja 25,00
NEMANJA ROVČANIN 16.10.2016 TUTIĆI 25,00
VELJKO PANTOVIĆ 16.10.2016 Stevanovac 25,00
MILOVAN MRDOVIĆ 16.10.2016 JAKOVIĆI 25,00
DRAGICA ČOVIĆ 16.10.2016 SLATINA 25,00
NEBOJŠA ROVČANIN 16.10.2016 GOSTILOVINA 25,00
ZORICA BOŽOVIĆ 16.10.2016 C. .LOKVA 25,00
NIKOLA ŠPANJEVIĆ 16.10.2016 Gojakovići 25,00
MILIVOJE RAKOVIĆ 16.10.2016 Bistrica 25,00
JELENA JELENKOVIĆ 16.10.2016 Dobrilovina 25,00
RAJKO LALEVIĆ 16.10.2016 Žari 25,00
ZORAN KONATAR 16.10.2016 Lepenac 25,00
BILJANA MARIJANOVIĆ 16.10.2016 Rudnica 25,00
LJUBICA RADOVIĆ 16.10.2016 OŠ DJ 2 25,00
MARINA BOŠKOVIĆ 16.10.2016 CKNR 2 25,00
MARINA BALTIĆ 16.10.2016 B.POLJE 25,00
GORČIN ZEJAK 16.10.2016 Ravni 25,00
JELENA ĆUKOVIĆ 16.10.2016 PLUŽINE 1 25,00
NIKOLA RUŽIĆ 16.10.2016 GORANSKO 2 25,00
ANDJELA ĆUKOVIĆ 16.10.2016 SMRIJEČNO 3 25,00
DOBRILO ĆALASAN 16.10.2016 MRATINJE 4 25,00
RISTO BLAGOJEVIĆ 16.10.2016 BORIČJE 5 25,00
MILOJICA ĐAPIĆ 16.10.2016 MILOŠEVIĆI 6 25,00
MIRA BAKRAČ 16.10.2016 DONJA BREZNA 7 25,00
SLAĐANA MILIĆ 16.10.2016 GORNJA BREZA 8 25,00
ĐURKO GUTOVIĆ 16.10.2016 MILJKOVAC 9 25,00
RADOŠ JOVOVIĆ 16.10.2016 RUDINICE 10 25,00
ŽELJKA ELEZ 16.10.2016 BEZUJE 11 25,00
MILETA DUBLJEVIĆ 16.10.2016 DUBLJEVIĆI 12 25,00
RAJKA RADOVIĆ 16.10.2016 BORKOVIĆI 13 25,00
MILORAD ŠAŠOVIĆ 16.10.2016 PIŠĆE 14 25,00
DRAGOMIR DAVIDOVIĆ 16.10.2016 TRSA 15 25,00
VASILIJE KRUNIĆ 16.10.2016 UNAČ 16 25,00
SLAVICA MITRIĆ 16.10.2016 BARNI DO 17 25,00
PREDRAG GOJKOVIĆ 16.10.2016 NIKOVIĆI 18 25,00
ŽIVORAD KOVAČ 16.10.2016 JEREMIĆI 19 25,00
MILEVA LIKIĆ 16.10.2016 CRKVIČKO POLJE 20 25,00
MILIVOJE GVOZDEN 16.10.2016 ŠĆEPAN POLJE 21 25,00
BLAGOTA MALOVIĆ 16.10.2016 STABNA 22 25,00
RADOVAN VAREZIĆ 16.10.2016 ORAH 23 25,00
MILICA JOVOVIĆ 16.10.2016 MURATOVICA 24 25,00
NENAD GOJKOVIĆ 16.10.2016 RAVNO 25 25,00
NIKOLINA KULIĆ 16.10.2016 2 PLUŽINE 26 25,00
MILUTIN RAJKOVIĆ 16.10.2016 BREZOJEVICE 25,00
ENVERA SIMONOVIĆ 16.10.2016 POTKRAJ 25,00
SLOBODAN PETROVIĆ 16.10.2016 PAPRATIŠTE 25,00
SLAVICA JOKIĆ 16.10.2016 NOVŠIĆE 25,00
MIODRAG LALEVIĆ 16.10.2016 G.RŽANICA 25,00
SAVA NIKOLETIĆ 16.10.2016 Mašnica 25,00
ZORAN LUTOVAC 16.10.2016 Murino 25,00
BRANKO STANIŠIĆ 16.10.2016 RUDO POLJE 25,00
RAMO CANOVIĆ 16.10.2016 GLAVICE 25,00
AMEL JASAVIĆ 16.10.2016 PLAV 1 25,00
NERMIN MEDUNJANIN 16.10.2016 PLAV 1A 25,00
SKENDER HUSEINOVIĆ 16.10.2016 PLAV 2 25,00
RAMO REČKOVIĆ 16.10.2016 PLAV 2A 25,00
ALADIN PUPOVIĆ 16.10.2016 Prnjavor 25,00
ŠEFKIJA CIRIKOVIĆ 16.10.2016 SKIĆ KORITA 25,00
ESAD CANOVIĆ 16.10.2016 BOGAJIĆE M. SELO 25,00
ERMIN HAKANJIN 16.10.2016 ZAVRŠ-Đ.RIJEKA 25,00
NAIM HUSEINOVIĆ 16.10.2016 JASENICA-HOTI 25,00
BOGOSLAV TURKOVIĆ 16.10.2016 V.SELO-HAKANJE 25,00
NURIJA BAKOVIĆ 16.10.2016 BUDOJEVICE 25,00
ERVIN LJEŠNJANIN 16.10.2016 METEH-KOMORAČA 25,00
DEMIR BAŠIĆ 16.10.2016 JARA B.POLJE 25,00
ALIS ADROVIĆ 16.10.2016 Petnjica 25,00
ALEN SKENDEROVIĆ 16.10.2016 Trpezi 25,00
BIĆO KOČAN 16.10.2016 Godočelje 25,00
DŽEMAL KOŽAR 16.10.2016 Radmanci 25,00
SEJFO ĐUKIĆ 16.10.2016 Donja Vrbica 25,00
SABRO TARANIŠ 16.10.2016 Gornja Vrbica 25,00
ISMET ŠKRIJELJ 16.10.2016 Dašča Rijeka 25,00
Hajriz Prentić 16.10.2016 Savin Bor 25,00
FEHMO ŠKRIJELJ 16.10.2016 Javorova 25,00
SABRO ŠABOTIĆ 16.10.2016 Tucanje 25,00
RAMADAN MEHOVIĆ 16.10.2016 Ponor 25,00
ALMIR ŠABOTIĆ 16.10.2016 Dobrodole 25,00
IRFAN ADROVIĆ 16.10.2016 Bor 25,00
HILMO OSMANOVIĆ 16.10.2016 Kalica 25,00
ZORAN IVEZIĆ 16.10.2016 Vrševo 25,00
HAJRUDIN KORAĆ 16.10.2016 JOHOVICE 25,00
BERHAN LIČINA 16.10.2016 KRUŠČICA 25,00
IZET RAMDENOVIĆ 16.10.2016 LAGATORE 25,00
NEBOJŠA KLJAJIĆ 16.10.2016 DANILOVGRAD 1 25,00
MARKO DAKOVIĆ 16.10.2016 DANILOVGRAD 29 25,00
RADE RADOJEVIĆ 16.10.2016 DANILOVGRAD 2 25,00
NIKOLA BURIĆ 16.10.2016 DANILOVGRAD 30 25,00
MILOVAN POPOVIĆ 16.10.2016 DANILOVGRAD 35 25,00
STEFAN VUKADINOVIĆ 16.10.2016 DANILOVGRAD 3 25,00
MILEVA VELIMIROVIĆ 16.10.2016 DANILOVGRAD 4 25,00
DRAŽEN ĐUKANOVIĆ 16.10.2016 DANILOVGRAD 33 25,00
MILOVAN RADULOVIĆ 16.10.2016 GORICA 5 25,00
MARKO JELUŠIĆ 16.10.2016 SLATINA 6 25,00
MILICA ĐUKANOVIĆ 16.10.2016 LJUTUTUK 7 25,00
VESELIN NOVOVIĆ 16.10.2016 MARTINIĆI 8 25,00
DALIBOR JOČIĆ 16.10.2016 GOSTILJE 9 25,00
GORAN RADETIĆ 16.10.2016 SPUŽ 10 25,00
JELENA DRAGOJEVIĆ 16.10.2016 Spuž 25,00
KRSTO DRAGOVIĆ 16.10.2016 DALJAM 11 25,00
MILICA POPOVIĆ 16.10.2016 NOVO SELO 12 25,00
MAJA IČEVIĆ 16.10.2016 KOSOVI LUG 13 25,00
MAJA KOVAČEVIĆ 16.10.2016 KOSOVI LUG 32 25,00
MIRJANA ŠARANOVIĆ 16.10.2016 KOSOVI LUG 34 25,00
MIRJANA SEKULIĆ 16.10.2016 BANDIĆI 14 25,00
STEFAN KEKOVIĆ 16.10.2016 GORNJI ZAGARAČ 15 25,00
ŽELJKO OTAŠEVIĆ 16.10.2016 DONJI ZAGARAČ 16 25,00
ZORAN PAVIĆEVIĆ 16.10.2016 ORJA LUKA 17 25,00
ZORAN JOVANOVIĆ 16.10.2016 KUJAVA 19 25,00
MARKO M. ĐUROVIĆ 16.10.2016 SLAP 20 25,00
MILIVOJE MIDO VUKOVIĆ 16.10.2016 BARE ŠUMANOVIĆA 21 25,00
ANKA RADONJIĆ 16.10.2016 MIJOKUSOVIĆI 22 25,00
DANILO RAIČEVIĆ 16.10.2016 GLAVA ZETE 23 25,00
RADOVAN DAMJANOVIĆ 16.10.2016 POTOČILO 24 25,00
NOVO MANDIĆ 16.10.2016 VRELA 25 25,00
STEFAN STANIŠIĆ 16.10.2016 VINIĆI 26 25,00
PETAR VUKOVIĆ 16.10.2016 MOSORI 27 25,00
JOVANA RADULOVIĆ 16.10.2016 BRIJESTOVO 28 25,00
BRANKA GOJKOVIĆ 16.10.2016 PRIJEVOR 1 25,00
NEBOJŠA LUČIĆ 16.10.2016 SUTORINA 2 25,00
TIHOMIR VILOV 16.10.2016 MOJDEŽ 3 25,00
DRAGANA BIGOVIĆ 16.10.2016 SUŠĆEPAN 4 25,00
VUKMIR RAKOČEVIĆ 16.10.2016 TREBESIN 5 25,00
DRAGAN VAVIĆ 16.10.2016 1 PODI 6 25,00
PREDRAG ODALOVIĆ 16.10.2016 2 PODI 7 25,00
ZLATKO STIJEPČIĆ 16.10.2016 KAMENO 8 25,00
PERO ĐURĐEVIĆ 16.10.2016 MOKRINE 9 25,00
ĐURO RADOVIĆ 16.10.2016 KRUŠEVICE 10 25,00
JELENA VUKOVIĆ 16.10.2016 UGLI 11 25,00
BILJANA MRKOVČEVIĆ 16.10.2016 1 LUŠTICA 12 25,00
DALIBORKA RAJEVIĆ 16.10.2016 2 LUŠTICA 13 25,00
NEBOJŠA ĐEDOVIĆ 16.10.2016 3 LUŠTICA 14 25,00
ŽELJKO KALJEVIĆ 16.10.2016 PROVODINA 15 25,00
ERMIN JAHOVIĆ 16.10.2016 1 IGALO 16 25,00
NATAŠA VLAOVIĆ 16.10.2016 2 IGALO 17 25,00
UROŠ ĆURČIJA 16.10.2016 3 IGALO 18 25,00
ALEKSANDRA BIJELIĆ 16.10.2016 4 IGALO 19 25,00
MILOSAV KALUĐEROVIĆ 16.10.2016 5 IGALO 20 25,00
SANJA VUJIČIĆ 16.10.2016 6 IGALO 21 25,00
SNEŽANA ROGAČ 16.10.2016 7 IGALO 22 25,00
BOŽO ĆORSOVIĆ 16.10.2016 8 IGALO 23 25,00
BOJANA KEKOVIĆ 16.10.2016 1 TOPOLA 24 25,00
OLIVERA URDEŠIĆ 16.10.2016 2 TOPOLA 25 25,00
NAIL RAMIČEVIĆ 16.10.2016 3 TOPOLA 26 25,00
TIJANA PRGA 16.10.2016 4 TOPOLA 27 25,00
LJILJANA TODOROVIĆ 16.10.2016 5 TOPOLA 28 25,00
RATKA JANKOVIĆ 16.10.2016 6 TOPOLA 29 25,00
DINO AGIĆ 16.10.2016 1 SRBINA 30 25,00
FRANJO BELAČIĆ 16.10.2016 2 SRBINA 31 25,00
ALEN FILIPOVIĆ 16.10.2016 3 SRBINA 32 25,00
DRAGANA VASILJEVIĆ 16.10.2016 1 HERCEG NOVI 33 25,00
MILENA RANKOVIĆ 16.10.2016 2 HERCEG NOVI 34 25,00
JOVO BAJKOVIĆ 16.10.2016 1 SAVINA 35 25,00
NINA PERIŠIĆ 16.10.2016 2 SAVINA 36 25,00
VERA POZNANOVIĆ 16.10.2016 3 SAVINA 37 25,00
GOLUB KNEŽEVIĆ 16.10.2016 MELJINE 38 25,00
NOVAK VUKSANOVIĆ 16.10.2016 1 ZELENIKA 39 25,00
BOJANA RATKOVIĆ 16.10.2016 2 ZELENIKA 40 25,00
DRAGANA GLOGOVAC 16.10.2016 3 ZELENIKA 41 25,00
SVJETLANA RADOVIĆ 16.10.2016 KUMBOR 42 25,00
MILOŠ BANIĆEVIĆ 16.10.2016 1 ĐENOVIĆI 43 25,00
SARA BJELICA 16.10.2016 2 ĐENOVIĆI 44 25,00
MLADEN ŠĆEKIĆ 16.10.2016 1 BAOŠIĆI 45 25,00
BOŽIDAR IVANOVIĆ 16.10.2016 2 BAOŠIĆI 46 25,00
MIROSLAV DRAGIČEVIĆ 16.10.2016 1 BIJELA 47 25,00
MILICA ŽIVKOVIĆ 16.10.2016 2 BIJELA 48 25,00
JANKO SIMOVIĆ 16.10.2016 3 BIJELA 49 25,00
ARIANA FULURIJA 16.10.2016 4 BIJELA 50 25,00
SANJA ODALOVIĆ 16.10.2016 KAMENARI 51 25,00
ALDINA AGOVIĆ 16.10.2016 LIJEVA OBALA IBRA 1 25,00
ISMAR ASANAGIĆ 16.10.2016 DESNA OBALA IBRA 1 25,00
ĐULE ŠKRIJELJ 16.10.2016 DESNA OBALA IBRA 2 25,00
AZREN VUČETOVIĆ 16.10.2016 Ibarac 25,00
SEMIR DACIĆ 16.10.2016 Ibarac 25,00
FERID MUJEVIĆ 16.10.2016 Koljeno 25,00
ADEM H. KALAČ 16.10.2016 Kalače 25,00
SENAD R. NURKOVIĆ 16.10.2016 Seošnica 25,00
TOMISLAV ĐUROVIĆ 16.10.2016 BAŠČA - LUČICE 25,00
SEMIR KUČ 16.10.2016 BAŠČA - LUČICE 25,00
ANDJELA BULATOVIĆ 16.10.2016 Bijela Crkva 25,00
ALDIN KUČ 16.10.2016 Biševo 25,00
MERLIN OMEROVIĆ 16.10.2016 Biševo 25,00
SEAD LEDINIĆ 16.10.2016 Radetina 25,00
ZEĆO BIBIĆ 16.10.2016 Paučina 25,00
HAJRAN HOT 16.10.2016 Bukovica 25,00
SEMIR AHMATOVIĆ 16.10.2016 Bać 25,00
ANES MURIĆ 16.10.2016 Bać 25,00
EŠREF MURIĆ 16.10.2016 Bać 25,00
ELVIS MURIĆ 16.10.2016 Besnik 25,00
SEMIR SALIHOVIĆ 16.10.2016 Balotiće 25,00
ELVIRA KURPEJOVIĆ 16.10.2016 Grahovo 25,00
ALMIN F. MURIĆ 16.10.2016 Donja Lovnica 25,00
ALMIR MURIĆ 16.10.2016 Donja Lovnica 25,00
SELMA KURPEJOVIĆ 16.10.2016 SREDJANI 25,00
REŠAD PEPIĆ 16.10.2016 Njeguši 25,00
MIRZETA MURIĆ 16.10.2016 HURJE 25,00
IRMA KAJEVIĆ 16.10.2016 LIJEVA OBALA IBRA 1 25,00
JASMIN LUBODER 16.10.2016 DESNA OBALA IBRA 1 25,00
EDITA PEPIĆ 16.10.2016 DESNA OBALA IBRA 1 25,00
NERMIN MURIĆ 16.10.2016 DESNA OBALA IBRA 2 25,00
ANES ŠKRIJELJ 16.10.2016 DESNA OBALA IBRA 2 25,00
ALMIR ZEKIĆ 16.10.2016 Ibarac 25,00
DENIS HOT 16.10.2016 Ibarac 25,00
ARIF AHMATOVIĆ 16.10.2016 Biševo 25,00
ŠEFKO MURIĆ 16.10.2016 Bać 25,00
Merima Kurtagić Ajdarpašić 16.10.2016 LIJEVA OBALA IBRA 1 25,00
EMINA MANDŽUKIĆ 16.10.2016 DESNA OBALA IBRA 1 25,00
EMIR REDŽOVIĆ 16.10.2016 DESNA OBALA IBRA 2 25,00
ENES ŠALJIĆ 16.10.2016 Bać 25,00
HARIS KAJEVIĆ 16.10.2016 DESNA OBALA IBRA 2 25,00
DŽENAN KLIMENTA 16.10.2016 Ibarac 25,00
MIRELA KALIĆ 16.10.2016 LIJEVA OBALA IBRA 1 25,00
ALEKSANDAR KASALICA 16.10.2016 ŠANIK 1 25,00
PETKO ŠĆEPANOVIĆ 16.10.2016 MOKRO 2 25,00
MILOSAVA GOLOVIĆ 16.10.2016 POŠĆENJE 3 25,00
GROZDANA KASALICA 16.10.2016 KOMARNICA 4 25,00
VUKOMAN ĐURĐIĆ 16.10.2016 DUŽI 5 25,00
STANKA BOŽOVIĆ 16.10.2016 DUBROVSKO 6 25,00
MIRA JAKIĆ 16.10.2016 DOBRA SELA 7 25,00
LUCIJA TOMIĆ 16.10.2016 PREVIŠ 8 25,00
DARKA PEJANOVIĆ 16.10.2016 GODIJELJA 9 25,00
BOŽO JANKOVIĆ 16.10.2016 GRABOVICA 10 25,00
MILOJKA ŽUGIĆ 16.10.2016 LJETIČAK 11 25,00
RADOJE KRSMANOVIĆ 16.10.2016 SLATINA 12 25,00
NOVICA NENEZIĆ 16.10.2016 BIJELA 13 25,00
OGNJEN ŠUŠIĆ 16.10.2016 MILOŠEVIĆI 14 25,00
VASO ĆIROVIĆ 16.10.2016 TUŠINJA 15 25,00
RADUN ALEKSIĆ 16.10.2016 MALINSKO 16 25,00
SVETOZAR VUJAČIĆ 16.10.2016 STRUG 17 25,00
JOKO KRŠIKAPA 16.10.2016 BARE 18 25,00
VINKA ROVČANIN 16.10.2016 SIROVAC 19 25,00
RADOVAN JEKNIĆ 16.10.2016 KRNJA JELA 20 25,00
BOJANA TOMIĆ 16.10.2016 G. BUKOVICA 21 25,00
SPASOJE BULATOVIĆ 16.10.2016 D. BUKOVICA 22 25,00
MIODRAG KOTLICA 16.10.2016 TIMAR 23 25,00
MARIJA ŽIVKOVIĆ 16.10.2016 KOLAŠIN 1 25,00
MILICA ŽIVKOVIĆ 16.10.2016 KOLAŠIN 2 25,00
MILENA RAKOČEVIĆ 16.10.2016 SM POLJE 3 25,00
DALIBOR ŽIVKOVIĆ 16.10.2016 DRIJENAK 4 25,00
ŽELJKO DRLJEVIĆ 16.10.2016 L. BISTRICA 5 25,00
SRETEN NOVAKOVIĆ 16.10.2016 G. LIPOVO 6 25,00
TOMICA ADŽIĆ 16.10.2016 TREBALJEVO 7 25,00
MARIJA VUJISIĆ 16.10.2016 SKRBUŠA 8 25,00
DIJANA MILIKIĆ 16.10.2016 MATEŠEVO 9 25,00
MILOŠ LEKIĆ 16.10.2016 KRANJSKE BARE 10 25,00
VESELIN LEKIĆ 16.10.2016 VRANJEŠTICA 11 25,00
MARINA MEDENICA 16.10.2016 CRKVINE 12 25,00
ANTONIJE VUJISIĆ 16.10.2016 ULICA 13 25,00
NELA POPOVIĆ 16.10.2016 P. RAVAN 14 25,00
BOŽIDAR RAKOČEVIĆ 16.10.2016 SELA 15 25,00
MILOŠ ŠĆEPANOVIĆ 16.10.2016 MEDJURJEČJE 16 25,00
VESELIN VLAHOVIĆ 16.10.2016 VLAHOVIĆI 17 25,00
VOJISLAVA BULATOVIĆ 16.10.2016 M. DUBOKO 18 25,00
NOVELJA BULATOVIĆ 16.10.2016 G. ROVCA 19 25,00
VUČIĆ RADULOVIĆ 16.10.2016 LIJEŠNJE 20 25,00
DRAGUTIN BULATOVIĆ 16.10.2016 CEROVICA 21 25,00
KSENIJA BUKILIĆ 16.10.2016 KOLAŠIN 22 25,00
MILIKA ILINČIĆ 16.10.2016 VELJE DUBOKO 23 25,00
RADENKO JOVANOVIĆ 16.10.2016 OSRECI 24 25,00
SRETEN MEDENICA 16.10.2016 LJUTA 25 25,00
MILENA MEDENICA 16.10.2016 MIOSKA 26 25,00
NENAD DANILOVIĆ 16.10.2016 ĐUĐEVINA 27 25,00
STANKO LAKIĆEVIĆ 16.10.2016 BARE 28 25,00
FILIP JEKNIĆ 16.10.2016 M. MORAČA 29 25,00
RAJKO BOJIĆ 16.10.2016 D. POLJE 30 25,00
IVANA BULATOVIĆ 16.10.2016 SVRKE 31 25,00
MILENKO MEDENICA 16.10.2016 POŽNJA 32 25,00
LJUBAN BAOŠIĆ 16.10.2016 STARČE 33 25,00
RADOVAN BOJIĆ 16.10.2016 LJEVIŠTA 34 25,00
SRETEN ŠĆEPANOVIĆ 16.10.2016 SM POLJE 35 25,00
ŽELJKO MIHAILOVIĆ 16.10.2016 OŠ B. STRUGAR A-K 25,00
HODO KAHARI 16.10.2016 HOLEGRO A-Z 25,00
SKENDER OSMANI 16.10.2016 OBJEKATA TABAKO A-J 25,00
NERMIN ALIĆ 16.10.2016 CENTAR ZA KULTURU A-LJ 25,00
FRANČESKO ZADRIMA 16.10.2016 II MZ A-K 25,00
DANIJELA IVANOVIĆ 16.10.2016 JKP A-J 25,00
SANDRA DEDEIĆ KONATAR 16.10.2016 OŠ KRUTE ULCINJSKE 25,00
PAVLE STANOVIĆ 16.10.2016 OBJEKAT KORDIĆ BAUWELS 25,00
MANDA LJULJOVIĆ 16.10.2016 OŠ KOLOMZA 25,00
DOMENIKO DUŠEVIĆ 16.10.2016 OŠ ŠTOJ A-J 25,00
STEVAN ĆETKOVIĆ 16.10.2016 OS ZOGANJE 25,00
ĐONA ĐUKAĐIN 16.10.2016 OS PISTULA 25,00
ŽELJKO CUROVIĆ 16.10.2016 OS DARZA 25,00
AGIM GJEKA 16.10.2016 KINO SALA VLADIMIR 25,00
ADEM ŠABOVIĆ 16.10.2016 OBJEKAT OSMANOVIC 25,00
BAJRAM KURTI 16.10.2016 OS SUKOBIN 25,00
ALIM LOLA 16.10.2016 OŠ DONJI RASTIŠ 25,00
MUZAFER HOXHIQ 16.10.2016 OS STODRA 25,00
MEDIJAN DEMIRI 16.10.2016 OS KRAVARI 25,00
BLERIM ČAUŠI 16.10.2016 MOTEL SAS 25,00
ELMEDIN ČAPRIĆ 16.10.2016 MZ VLADIMIRSKE KRUTE 25,00
VESNA JANKOVIĆ 16.10.2016 OS DONJA KLEZNA 25,00
GANI MUJA 16.10.2016 OŠ KRUTE VLADIMIRSKE 25,00
HALID ISLAMOVIĆ 16.10.2016 OS GORNJE MIDE 25,00
MIRSADA ČAPRIĆ 16.10.2016 OBJEKAT AVDIĆ 25,00
ANDREA HAJDUKOVIĆ 16.10.2016 OŠ B. STRUGAR L-Š 25,00
SKENDER ŠATA 16.10.2016 HOLEGRO I-NJ 25,00
VESELIN IVANOVIĆ 16.10.2016 DV SOLIDARNOST M-Š 25,00
SRĐAN FAR 16.10.2016 CENTAR ZA KULTURU M-Š 25,00
ALEKSA MARTINOVIĆ 16.10.2016 SC BRATSTVO JEDINSTVO 25,00
BARDHYL PELINKU 16.10.2016 JKP K-P 25,00
ADNAN KURMEMOVIĆ 16.10.2016 OBJEKAT ISMAILI BOJKE 25,00
SAMANTA GJEKAJ 16.10.2016 DOM OMLADINE SELITA 25,00
SIMON STANOVIĆ 16.10.2016 JKP R-Š 25,00
ALEKSANDAR GAZIVODA 16.10.2016 OŠ ŠTOJ K-Š 25,00
ARIJETA LESKOVAC 16.10.2016 OBJEKAT SADIKOVIĆ O-Y 25,00
DRAGAN MARTINOVIĆ 16.10.2016 SC BRATSTVO JEDINSTVO 25,00
RADMILA BAKOČ 16.10.2016 1 DOM KULTURE VLADIMIR POPOVIĆ ŠPANAC BAR 25,00
JASMIN ĆERANIĆ 16.10.2016 2 GIMNAZIJA NIKO ROLOVIĆ BAR 25,00
BRANKO ĐONOVIĆ 16.10.2016 3 GIMNAZIJA NIKO ROLOVIĆ BAR 25,00
PETAR STANKOVIĆ 16.10.2016 4 OŠ BLAŽO JOKOV ORLANDIĆ BAR 25,00
VESNA VOJINOVIĆ 16.10.2016 5 OŠ JUGOSLAVIJA BAR 25,00
NIKOLETA BANOVIĆ 16.10.2016 6 MZ BAR 2 -POLJE NA TABIJI 25,00
SNEŽANA PEKIĆ 16.10.2016 7 DJEČIJI VRTIĆ NA TABIJI 25,00
MUHAREM BEHAROVIĆ 16.10.2016 8 PREDUZEĆE RUMIJA TRANS 25,00
RADE LEMAJIĆ 16.10.2016 9 OŠ MEKSIKO BAR 25,00
DUŠAN ROĆENOVIĆ 16.10.2016 10 OŠ MEKSIKO BAR 25,00
EMIR PERIČIĆ 16.10.2016 11 MZ BAR V - SUTORMAN 25,00
ERMIN RAMDEDOVIĆ 16.10.2016 12 OŠ AVDO ĐEDOVIĆ BAR 25,00
IVANA KNEŽEVIĆ 16.10.2016 13 OŠ AVDO ĐEDOVIĆ BAR 25,00
BRANKO ŽIVKOVIĆ 16.10.2016 14 OŠ KEKEC SUTOMORE 25,00
VESNA RAKOVIĆ 16.10.2016 15 PRIBOJSKO ODMARALIŠTE SUTOMORE 25,00
BOJAN ZEC 16.10.2016 16 OŠ MIŠIĆI 25,00
BASRIJA ČOBIĆ 16.10.2016 17 MZ STARI BAR 25,00
BAKO SEIDOVIĆ 16.10.2016 18 OŠ SRBIJA 25,00
METO METOVIĆ 16.10.2016 19 PRIMORKA 25,00
HATIDŽA STRUGA 16.10.2016 20 OMLADINSKI DOM MIROVICA 25,00
REDŽEP MARISENOVIĆ 16.10.2016 21 OŠ ZALJEVO 25,00
ZIJADIN RAŠKETIĆ 16.10.2016 22 OŠ DOBRA VODA 25,00
ELDIN ŠKRETOVIĆ 16.10.2016 23 OŠ PEČURICE 25,00
ERMIN KALEZIĆ 16.10.2016 24 OŠ DABEZIĆI 25,00
DINO ALIĆ 16.10.2016 25 OŠ KUNJE 25,00
ALEN METANOVIĆ 16.10.2016 26 OŠ GORANA 25,00
JUNUZ DEMIROVIĆ 16.10.2016 27 OŠ CKLA 25,00
MIRLINDA HUSIĆ 16.10.2016 28 OŠ ARBNEŠ 25,00
BESIM ČEJOVIĆ 16.10.2016 29 DOM MZ OSTROS 25,00
HAJRULAH HUSIĆ 16.10.2016 30 OŠ OSTROS 25,00
OMER BOGDANOVIĆ 16.10.2016 31 OŠ KOŠTANJICA 25,00
JASMIN ČEJOVIĆ 16.10.2016 32 OŠ BOBOVIŠTE 25,00
FLJORIJAN ĐINOVIĆ 16.10.2016 33 OŠ TEJANI 25,00
ALIJA ĐELOVIĆ 16.10.2016 34 OŠ LIVARI 25,00
RAMAZAN MURATOVIĆ 16.10.2016 35 OŠ DONJI MURIĆI 25,00
ZAIM METOVIĆ 16.10.2016 36 KUĆA LUKOLIĆ DŽEMALA GORNJI MURIĆI 25,00
ADŽIJA METOVIĆ 16.10.2016 37 OŠ ĐURAVCI 25,00
MOMČILO MIJAČ 16.10.2016 38 TO VIRPAZAR 25,00
VLADISLAV LEKIĆ 16.10.2016 39 OD SOTONIĆI 25,00
LIDIJA RAIČEVIĆ 16.10.2016 40 OD BUKOVIK 25,00
MILOŠ KALJEVIĆ 16.10.2016 41 OŠ BRČELI 25,00
MILIVOJE GRABOVICA 16.10.2016 42 OD OVTOČIĆI 25,00
NEVENKA MIJAČ 16.10.2016 43 DOM KULTURE UTRG 25,00
ĐURO ĐUROVIĆ 16.10.2016 44 OŠ DUPILO 25,00
MILICA LEKIĆ 16.10.2016 45 OŠ KOMARNO 25,00
PETAR NIKAČ 16.10.2016 46 OD GODINJE 25,00
FILIP ĐALAC 16.10.2016 47 OŠ SEOCA 25,00
NIKOLA PEJOVIĆ 16.10.2016 48 OŠ KRNJICE 25,00
SLADJANA MILIĆ 16.10.2016 49D DOM CRVENOG KRSTA LIMLJANI 25,00
MILORAD ĐURIČIĆ 16.10.2016 50 OŠ GLUHI DO 25,00
NEZIR BEGZIĆ 16.10.2016 51 DOM KULTURE VLADIMIR POPOVIĆ ŠPANAC 25,00
ĐORĐIJE JEFTIĆ 16.10.2016 52 GIMNAZIJA NIKO ROLOVIĆ BAR 25,00
SRETEN ĐURIČKOVIĆ 16.10.2016 53 OŠ BLAŽO JOKOV ORLANDIĆ BAR 25,00
EDIN DERVIŠEVIĆ 16.10.2016 54 OŠ JUGOSLAVIJA BAR 25,00
VASILIJE RADOVIĆ 16.10.2016 55 MZ BAR 2 - POLJE NA TABIJI 25,00
JASMINA ŠAHMAN 16.10.2016 56 OŠ MEKSIKO BAR 25,00
IZET AGOVIĆ 16.10.2016 57 OŠ MEKSIKO BAR 25,00
MARTINA VUKMARKOVIĆ 16.10.2016 58 OŠ ANTO ĐEDOVIĆ BAR 25,00
BERISLAV ZANKOVIĆ 16.10.2016 59 OŠ KEKEC SUTOMORE 25,00
ŠUĆURIJA BEGZIĆ 16.10.2016 60 BIBLIOTEKA U STAROM BARU 25,00
NEDA NIKEZIĆ 16.10.2016 61 OŠ JUGOSLAVIJA BAR 25,00
TOME IVANOVSKI 16.10.2016 62 OŠ JUGOSLAVIJA BAR 25,00
MARKO PERIĆ 16.10.2016 63 OŠ ANTO ĐEDOVIĆ BAR 25,00
STEFAN GVOZDENOVIĆ 16.10.2016 64 OŠ MEKSIKO BAR 25,00
SNEŽANA DRAŠKOVIĆ 16.10.2016 65 OŠ ANTO ĐEDOVIĆ BAR 25,00
ALEKSA MARVUČIĆ 16.10.2016 66 OŠ ANTO ĐEDOVIĆ BAR 25,00
MIODRAG KNEŽEVIĆ 16.10.2016 67 PRIBOJSKO ODMARALIŠTE SUTOMORE 25,00
ELMA MEKIĆ 16.10.2016 68 MZ BAR 2 - POLJE NA TABIJI 25,00
NAZIM LJANIKOVIĆ 16.10.2016 69 OD MIROVICA BAR 25,00
NEDŽAD PERAZIĆ 16.10.2016 70 OŠ DOBRA VODA 25,00
SEID JUSIĆ 16.10.2016 71 OŠ MEKSIKO BAR 25,00
MAJDA MARKEZIĆ 16.10.2016 72 OŠ PEČURICE BAR 25,00
IRFAN HASANĐEKIĆ 16.10.2016 1 MARTINOVICE 25,00
ADEL MALAGIĆ 16.10.2016 2 DOSUĐE 25,00
SKENDER OMERAGIĆ 16.10.2016 3 GRNČAR 25,00
DŽEVDET OMERAGIĆ 16.10.2016 4 GUSINJE 1 25,00
RAFET NIKOČEVIĆ 16.10.2016 5 GUSINJE 2 25,00
JUSUF ČEKIĆ 16.10.2016 6 GUSINJE 3 25,00
EVLJIJAN BEKTEŠEVIĆ 16.10.2016 7 KOLJENOVICE 25,00
MELDIN VUKELJ 16.10.2016 8 DOLJA 25,00
ALIJA KASTRAT 16.10.2016 9 KRUŠEVO - 6 25,00
ADIL IBRAHIMOVIĆ 16.10.2016 10 VUSANJE 25,00
KRISTINA KUČ 16.10.2016 ANDRIJEVICA 25,00
SAVO VUČEVIĆ 16.10.2016 BOŽIĆE 25,00
ANĐELA MITROVIĆ 16.10.2016 SEOCE 25,00
MILOVAN BOJOVIĆ 16.10.2016 BOJOVIĆE 25,00
RADOŠ MASLOVARIĆ 16.10.2016 ANDŽELATE - SUĆESKA 25,00
RADONJA DRAGOVIĆ 16.10.2016 ĐULIĆE 25,00
MILONJA LALIĆ 16.10.2016 CECUNE 25,00
NIKOLA DEDOVIĆ 16.10.2016 KUTI 25,00
MILO CIMBALJEVIĆ 16.10.2016 KOŠUTIĆE 25,00
MILONJA FATIĆ 16.10.2016 KONJUHE 25,00
VERA ĆIRIĆ 16.10.2016 JOŠANICA 25,00
MILENKO VLAHOVIĆ 16.10.2016 GRAČANICA 25,00
NENAD ŠOŠKIĆ 16.10.2016 Ulotina 25,00
RADOMIR LEKIĆ 16.10.2016 PRISOJA MOST BANDOVIĆA 25,00
VELJKO LEKIĆ 16.10.2016 KRALJE 25,00
GORAN ZONJIĆ 16.10.2016 OBLO BRDO ČUKA 25,00
STEVO RAJOVIĆ 16.10.2016 GNJILI POTOK 25,00
MILOSAV VUKIĆ 16.10.2016 SLATINA 25,00
PUNIŠA BAKIĆ 16.10.2016 Zabrđe 25,00
RADOMIR MARIJANOVIĆ 16.10.2016 TREŠNJEVO 25,00
BORO DRAGIĆEVIĆ 16.10.2016 TREPČA 25,00
IGOR JOLIĆ 16.10.2016 R.MARSENIĆA - NAVOTINA 25,00
NOVICA MARTINOVIĆ 16.10.2016 SJENOŽETA 25,00
VESNA NOVOVIĆ 16.10.2016 1 STARI GRAD 25,00
JASMIN HABIBOVIĆ 16.10.2016 2 LIM 25,00
MILENA RADNIĆ 16.10.2016 3 PARK 25,00
BOJAN VUČEVIĆ 16.10.2016 4 NOVO NASELJE 25,00
DALIBORKA BOŽOVIĆ 16.10.2016 5 BERANSELO 25,00
BORISLAV DOŠLJAK 16.10.2016 6 DOLAC 25,00
ŽELJKO BOŽOVIĆ 16.10.2016 7 LUŽAC 25,00
MARIJANA LEKIĆ 16.10.2016 8 PEŠCA 25,00
DRAGUTIN DELEVIĆ 16.10.2016 9 DONJE LUGE 25,00
BEHTIJAR ĆEMAN 16.10.2016 10 DONJE LUGE 25,00
Damir Beganovic 16.10.2016 11 HAREME 25,00
VLADIMIR KLJAJIĆ 16.10.2016 12 BUDIMLJA 25,00
JOVAN OBADOVIĆ 16.10.2016 13 MAŠTE 25,00
RANKO VUJOVIĆ 16.10.2016 14 DRAGOSAVA 25,00
DRAGAN ĐUKIĆ 16.10.2016 15 BABINO 25,00
VESNA BOŽOVIĆ 16.10.2016 16 GORAŽDE 25,00
MIROSLAV ŠĆEPOVIĆ 16.10.2016 17 ZAGRADJE 25,00
VOJIN VUJOVIĆ 16.10.2016 18 DAPSIĆE 25,00
MARIJAN NEDOVIĆ 16.10.2016 19 PETNJIK 25,00
VINKA KOVAČEVIĆ 16.10.2016 20 TMUŠIĆE 25,00
Miketa Lutovac 16.10.2016 21 ZAGORJE 25,00
MIODRAG ČUKIĆ 16.10.2016 22 DONJA RŽANICA 25,00
DANIJEL RALEVIĆ 16.10.2016 23 KALUDRA 25,00
ZORAN TOMOVIĆ 16.10.2016 24 ROVCA 25,00
Vukadin Božović 16.10.2016 25 ORAH 25,00
Vaso Detić 16.10.2016 26 LAZI 25,00
VANJA ALEKSIĆ 16.10.2016 27 MEZGALE 25,00
MIHAILO MIŠO ZEČEVIĆ 16.10.2016 28 VINICKA 25,00
Perica Obradović 16.10.2016 29 LUBNICE 25,00
VUKALICA ŠĆEKIĆ 16.10.2016 30 KURIKUĆE 25,00
SLAVKO RAIČEVIĆ 16.10.2016 31 PRAĆEVAC 25,00
SNEŽANA PEŠIĆ 16.10.2016 32 BASTAHE 25,00
RADMILA KORAĆ 16.10.2016 33 VUČA 25,00
NENAD BOŽOVIĆ 16.10.2016 34 GLAVACA 25,00
LJUBOMIR ŠĆEKIĆ 16.10.2016 35 ZAGRAD 25,00
BRANKO BUGARIN 16.10.2016 36 RUJIŠTA 25,00
TOMISLAV PEŠIĆ 16.10.2016 37 CRNI VRH 25,00
ČEDOMIR RADIČEVIĆ 16.10.2016 38 DONJE ZAOSTRO 25,00
NOVIĆ ŠĆEKIĆ 16.10.2016 39 SKAKAVAC 25,00
MILO ŠĆEKIĆ 16.10.2016 40 GORNJE ZAOSTRO 25,00
LJILJANA BUBANJA 16.10.2016 41 BUBANJE 25,00
LAZAR DROBNJAK 16.10.2016 42 ŠTITARI 25,00
Mirela Ramusović 16.10.2016 43 STARI GRAD I 25,00
MERVANA HADROVIĆ 16.10.2016 44 LIM I 25,00
LIDIJA KLJAJIĆ 16.10.2016 45 LIM II 25,00
MARIO KIĆOVIĆ 16.10.2016 46 PARK I 25,00
IMELDA LIČINA 16.10.2016 47 PARK II 25,00
SANJA MILOŠEVIĆ 16.10.2016 48 NOVO NASELJE I 25,00
Radoš Raičević 16.10.2016 49 NOVO NASELJE II 25,00
VESKO PREMOVIĆ 16.10.2016 50 BERANSELO I 25,00
DRAGUTIN JOKSIMOVIĆ 16.10.2016 51 PEŠCA I 25,00
SIMO OSMAJLIĆ 16.10.2016 52 DONJE LUGE I 25,00
EMIR BABIĆ 16.10.2016 53 HAREME I 25,00
MILISAV ČANTRIĆ 16.10.2016 54 BUDIMLJA I 25,00
MILIĆ MALIŠIĆ 16.10.2016 55 DOLAC I 25,00
RUSMINA ŠUNTIĆ 16.10.2016 56 PARK III 25,00
DŽENIS NOGOVIĆ 16.10.2016 1 SKUPŠTINE OPŠTINE 25,00
SNEŽANA RONDOVIĆ 16.10.2016 2 ATLAS MONT BANKA 25,00
MILADINKA FILIPOVIĆ 16.10.2016 3 OBJEKAT CVIJEOVIĆ I SPRAT CASTELLO 25,00
DUŠKO POSUKA 16.10.2016 4 GIMNAZIJE TANASIJE PEJATOVIĆ LIJEVO 25,00
MOMIR JANJUŠEVIĆ 16.10.2016 5 GIMNAZIJA TANASIJE PEJATOVIĆ DESNO 25,00
SLOBODAN DANILOVIĆ 16.10.2016 6 OŠ RISTAN PAVLOVIĆ 25,00
VLADIMIR VUKOVIĆ 16.10.2016 7 DOM RUDNIKA UGLJA 25,00
Vladan Aničić 16.10.2016 8 SAOBRAĆAJNI CENTAR 25,00
DRAGANA VRANEŠ 16.10.2016 9 DOO ČISTOĆA CVJEĆARA 25,00
BOŽIDAR LONCOVIĆ 16.10.2016 10 OŠ SALKO ALJKOVIĆ DESNO 25,00
ELMA ČOLE 16.10.2016 11 OBJEKAT CVIJOVIĆ PRIZEMLJE CAYOT 25,00
SANJA MARTIĆ 16.10.2016 12 DOO LOKALNI PUTEVI 25,00
ABELA KRUPA 16.10.2016 13 SUPERMARKET KAMENI MOST 25,00
SUVAD AJANOVIĆ 16.10.2016 14 VATROGASNI DOM 25,00
SLAVOLJUB GRBOVIĆ 16.10.2016 15 ZADRUŽNA ZAJEDNICA PRIZEMLJE 25,00
VIDAK VUKOVIĆ 16.10.2016 16 MONTERKOD RADOSAVAC 25,00
RADOMAN ČOLOVIĆ 16.10.2016 17 OŠ SRDANOV GROB 25,00
MILETA TOPALOVIĆ 16.10.2016 18 OŠ VELIKE KRĆE 25,00
NJEGOŠ LEOVAC 16.10.2016 19 OŠ GOTOVUŠA 25,00
BOJAN DUJOVIĆ 16.10.2016 20 OMLADINSKI DOM BRVENICA 25,00
DANE VRANEŠ 16.10.2016 21 PEKARA ŽITOPRODUKT ŽIDOVIĆI 25,00
DRAGIŠA TERZIĆ 16.10.2016 22 OŠ CRLJENICE 25,00
ALEKSANDAR ĆUZOVIĆ 16.10.2016 23 OŠ OTILOVIĆI 25,00
NADA ŠLJUKIĆ 16.10.2016 24 OŠ VIJENAC 25,00
RADIŠA DROBNJAK 16.10.2016 25 KUĆA DUŠANKE CVIJOVIĆ U ADROVIĆIMA 25,00
RAJKA UNKOVIĆ 16.10.2016 26 OŠ RUDNICA 25,00
NERMA KULUGLIJA 16.10.2016 27 ZGRADA ZADRUŽNE ZAJEDNICE I SPRAT 25,00
NEVENA PANTOVIĆ 16.10.2016 28 KUĆA MILADINA VUČETIĆA U POTOCIMA 25,00
VEROLJUB MANOJLOVIĆ 16.10.2016 29 OŠ ILINO BRDO 25,00
LJUBAN NENADIĆ 16.10.2016 30 OŠ BOROVICA 25,00
ERSAN ŠABANIĆ 16.10.2016 31 OŠ ODŽAK 25,00
IDRIZ GOGALIĆ 16.10.2016 32 OŠ ZEKAVICE 25,00
STANOJKA MRDAK 16.10.2016 33 KUĆA JOVIĆA POTPEĆE 25,00
BOŠKO VUKOVIĆ 16.10.2016 34 KUĆA LACMANOVIĆ MIRKA CRNOBORI 25,00
ZORICA MRŠOVIĆ 16.10.2016 35 OŠ KRUŠEVO 25,00
SLOBODANKA VASILIJEVIĆ 16.10.2016 36 OŠ KAKMUŽE 25,00
DANIJEL ĆEPIĆ 16.10.2016 37 OŠ HOĆEVINA 25,00
MILENKO BARAC 16.10.2016 38 PRODAVNICA BIVŠEG PTK U ŠLJIVANSKOM 25,00
MILE PETRIĆ 16.10.2016 39 OŠ ORLJA 25,00
HUSEIN ČUTURIĆ 16.10.2016 40 GRADIR MONTENEGRO GRADAC 25,00
NEMANJA LONČAR 16.10.2016 41 PRODAVNICA ZZ GRADAC VRBA 25,00
Milomirka Mijatović 16.10.2016 42 OŠ ŠULA 25,00
BRANISLAV MIJATOVIĆ 16.10.2016 43 OŠ NANGE 25,00
PREDRAG KRSTONIJEVIĆ 16.10.2016 44 OŠ ČESTIN 25,00
BRANISLAV MILETIĆ 16.10.2016 45 KUĆA ĐUKOVIĆ MANDELIJE PETINE 25,00
BOŠKO MILINKOVIĆ 16.10.2016 46 OŠ BOLJANIĆI 25,00
GORAN MITROVIĆ 16.10.2016 47 OBJEKAT KNEŽEVIĆ MILANA GLISNICA 25,00
MARIJANA ĆOSOVIĆ 16.10.2016 48 OŠ RAĐEVIĆI 25,00
DEJAN VELJIĆ 16.10.2016 49 KUĆA MILORADA MILETIĆA U ĐULIMA 25,00
NEVENA MENTOVIĆ 16.10.2016 50 OŠ POTKOVAČ 25,00
DIMITRIJE JOVIĆ 16.10.2016 51 OŠ STRAHOV DO 25,00
MILE STEVANOVIĆ 16.10.2016 52 OŠ POBLAĆE 25,00
ŽIVORAD PRIJOVIĆ 16.10.2016 53 OŠ PRISOJE 25,00
HASAN OKICA 16.10.2016 54 OŠ KOVAČEVIĆI 25,00
MILOVAN LEČIĆ 16.10.2016 55 KUĆA SLAVKE DANILOVIĆ U KRČEVINAMA 25,00
GORAN DANILOVIĆ 16.10.2016 56 KUĆA GORANA DANILOVIĆA U SREČANJU 25,00
KENAN HADŽIĆ 16.10.2016 57 KUĆA MILOVANA SRNDOVIĆA U PLANJSKOM 25,00
MIOMIR DAKIĆ 16.10.2016 58 OŠ U BRDIMA 25,00
UROŠ ĆERANIĆ 16.10.2016 59 OMLADINSKI DOM POTRKUŠA 25,00
VLADISLAV STARČEVIĆ 16.10.2016 60 OŠ OGRAĐENICA 25,00
MILORAD TANJEVIĆ 16.10.2016 61 OŠ SLATINA 25,00
BOSILJKA TOMIĆ 16.10.2016 62 OŠ JELOV PANJ 25,00
SLAVOLJUB SANDIĆ 16.10.2016 63 OŠ TOČAK 25,00
VUKOSAV ZINDOVIĆ 16.10.2016 64 OŠ GLIBAĆI 25,00
SLAVICA ROĆEN 16.10.2016 65 OŠ LEVER TARA 25,00
ANA LALOVIĆ 16.10.2016 66 OŠ ĐURĐEVIĆA TARA 25,00
PAVLE MINIĆ 16.10.2016 67 OŠ KOSANICA 25,00
DALIBORKA VOJINOVIĆ 16.10.2016 68 OŠ VARINE 25,00
VESNA ZINDOVIĆ 16.10.2016 69 KUĆA MILOJICE OSTOJIĆA U PUŠANJSKOM DOLU 25,00
BLAŽO RONDOVIĆ 16.10.2016 70 OŠ PREMĆANI 25,00
ALEKSANDRA DANILOVIĆ 16.10.2016 71 OŠ VAŠKOVO 25,00
TONI PURIĆ 16.10.2016 72 OŠ KRUPICE 25,00
STOJAN TERZIĆ 16.10.2016 73 KUĆA SVETOZARA TERZIĆA U PANDURICI 25,00
MARIJA LUČIĆ 16.10.2016 74 KUĆA MOMČILA PEJOVIĆA BELJKOVIĆI 25,00
BOŽIDAR GOMILANOVIĆ 16.10.2016 75 OŠ PODBOROVA 25,00
ASIM BOŠKOVIĆ 16.10.2016 76 OBJEKAT M. DRAGAŠEVIĆA U MAOČU 25,00
NATAŠA SOKIĆ 16.10.2016 77 OŠ MARINA ŠUMA 25,00
JOVAN ĆOSOVIĆ 16.10.2016 78 OŠ MIJAKOVIĆI 25,00
MOMČILO CAKOVIĆ 16.10.2016 79 OŠ VODNO 25,00
VOJISLAV BUJIŠIĆ 16.10.2016 80 KUĆA V. BUJIŠIĆA U GORNJOJ VRULJI 25,00
BRANKO GAJEVIĆ 16.10.2016 81 OŠ KOZICA 25,00
ANKA ŠLJUKIĆ 16.10.2016 82 OŠ MATARUGE 25,00
ZORA ŠLJUKIĆ 16.10.2016 83 KUĆA ZDRAVKA ĆIROVIĆA U LJUTIĆIMA 25,00
MARKO DESPOTOVIĆ 16.10.2016 84 OŠ OBARDE 25,00
MILOJKO CVIJOVIĆ 16.10.2016 85 HOTEL PLJEVLJA SALON 25,00
NOVICA GAJEVIĆ 16.10.2016 86 OŠ KOMINI 25,00
BAJRO KAROVIĆ 16.10.2016 87 OBJEKAT PP VING 25,00
SVETLANA PERUNIČIĆ 16.10.2016 88 OŠ SALKO ALJKOVIĆ LIJEVO 25,00
DUŠAN DRAGAŠEVIĆ 16.10.2016 89 KAFE BAR ADONIS 25,00
DESA LUČIĆ 16.10.2016 90 POŠTA CG GAGOVIĆA IMANJE 25,00
Abela Popović 16.10.2016 91 ŠKOLSKI CENTAR 25,00
EDIN DŽUKLJAN 16.10.2016 92 ZOIL LOVĆEN 25,00
IGOR VUKOVIĆ 16.10.2016 93 ELEKTRODISTRIBUCIJA GUKE 25,00
KRISTINA VUČETIĆ 16.10.2016 94 OŠ SALKO ALJKOVIĆ GUKE 25,00
Vesna Došljak 16.10.2016 1 LEPETANE 25,00
MARJA ŽIŽIĆ 16.10.2016 2 D I G LASTVA 25,00
Olivera Mrvaljević 16.10.2016 3 SELJANOVO 25,00
Nikola Krsmanović 16.10.2016 4 SELJANOVO I 25,00
Nikola Smolović 16.10.2016 5 MAŽINA 25,00
Miroslav Ivanović 16.10.2016 6 CENTAR I 25,00
Milivoje Bašić 16.10.2016 7 KALIMANJ 25,00
IVAN VUJAČIĆ 16.10.2016 8 ČEŠLJAR 25,00
Goran Samardžić 16.10.2016 9 LAMELE 25,00
Ana Maslovar 16.10.2016 10 ČEŠLJAR 25,00
Đurica Božinović 16.10.2016 11 GRADIOŠNICA I 25,00
Biljana Andričić 16.10.2016 12 ĐURAŠEVIĆI 25,00
NADA KIKANOVIĆ 16.10.2016 13 RADOVIĆI 25,00
IVICA SLAVOVIĆ 16.10.2016 14 KRAŠIĆI 25,00
Milovan Mićunović 16.10.2016 15 SELJANOVO II 25,00
DIJANA NIKOLIĆ 16.10.2016 16 CENTAR II 25,00
DANIJEL POPOVIĆ 16.10.2016 17 KALIMANJ II 25,00
IVICA SLAVOVIĆ 16.10.2016 18 GRADIOŠNICA II 25,00
IVANA KOVAČEVIĆ 16.10.2016 19 MAŽINA I 25,00
GAJO PEROVIĆ 16.10.2016 TREŠNJEVO 25,00
NEDJELJKO POPOVIĆ 16.10.2016 BATA 25,00
DARINKA STEVOVIĆ 16.10.2016 Bijele Poljane 25,00
DESANKA NIKOLIĆ 16.10.2016 Čevo 25,00
MIRJANA RAMADANOVIĆ 16.10.2016 ĆEKLIĆI 25,00
BORIS KALUĐEROVIĆ 16.10.2016 Njeguši 25,00
LJUBICA JOVANOVIĆ 16.10.2016 Bjeloši 25,00
JELENA RUDOVIĆ 16.10.2016 Očinići 25,00
DUŠKA MARTINOVIĆ 16.10.2016 Bajice 25,00
MOMIR ĐUKANOVIĆ 16.10.2016 GIMNAZIJA 1 25,00
MARKO GARDAŠEVIĆ 16.10.2016 TEHNIČKA ŠKOLA 1 25,00
DŽAVIT DEMNIK 16.10.2016 TEHNIČKA ŠKOLA 2 25,00
BLAŽO JOVIĆEVIĆ 16.10.2016 DJEČIJI VRTIĆ 1 25,00
MILO RADOVIĆ 16.10.2016 DJEČIJI VRTIĆ 2 25,00
IGOR ĐURĐIĆ 16.10.2016 LPO 1 25,00
SNEŽANA ĆUĆIĆ 16.10.2016 LPO 2 25,00
RAJKO MUDREŠA 16.10.2016 ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE 25,00
MLADEN MARTINOVIĆ 16.10.2016 KUĆA PETRIČEVIĆA 25,00
ANDJELA MUDREŠA 16.10.2016 TRESKA 1 25,00
MILKA JABLAN 16.10.2016 TRESKA 2 25,00
PREDRAG SEKULIĆ 16.10.2016 DJEČJI VRTIĆ ULICA VOJVODE BOŽA 25,00
SLOBODAN BANOVIĆ 16.10.2016 FRANCUSKO POSLANSTVO 25,00
VUKAŠIN TOMANOVIĆ 16.10.2016 GRADSKA BIBLIOTEKA I ČITAONICA NJEGOŠ 25,00
MIRJANA PAVIĆEVIĆ 16.10.2016 KUD NJEGOŠ 25,00
RUŽA ADŽIĆ 16.10.2016 ŠAH KLUB 25,00
JANA ĐIKANOVIĆ 16.10.2016 GRUDA DONJE POLJE 25,00
TATJANA VULAŠ 16.10.2016 KUĆA MILOŠEVIĆA 25,00
ILIJA MUDREŠA 16.10.2016 BOKOVO 25,00
MIODRAG SJEKLOĆA 16.10.2016 Dobrsko Selo 25,00
ĐORĐIJE LOPIČIĆ 16.10.2016 Gornji Ceklin 25,00
MILORAD ĐURAŠKOVIĆ 16.10.2016 Rijeka Crnojevića 25,00
JOVAN JABLAN 16.10.2016 Drušići 25,00
NIKOLA ŠOFRANAC 16.10.2016 Rvaši 25,00
BOŽO MILANOVIĆ 16.10.2016 Dobrska Župa 25,00
NEMANJA BURZANOVIĆ 16.10.2016 Štitari 25,00
BOBAN LATKOVIĆ 16.10.2016 Dodoši 25,00
BLAŽO VUJOVIĆ 16.10.2016 LJUBOTINJ 25,00
LJUBOMIR RADOVIĆ 16.10.2016 Kosijeri 25,00
MITAR PAVLIĆEVIĆ 16.10.2016 GIMNAZIJA 2 25,00
DRAGOLJUB DAJEVIĆ 16.10.2016 CENTAR GRADA 1 25,00
DŽEMILA DIZDAREVIĆ 16.10.2016 CENTAR GRADA 2 25,00
BESIM HADROVIĆ 16.10.2016 CENTAR GRADA 3 25,00
FARUK DIZDAREVIĆ 16.10.2016 CESNTAR GRADA 4 25,00
ŽELJKO LJEŠNJAK 16.10.2016 CENTAR GRADA 5 25,00
KERIM ČINDRAK 16.10.2016 PRUŠKA 1 25,00
BORIS RUDIĆ 16.10.2016 PRUŠKA 2 25,00
KERIM BURDŽOVIĆ 16.10.2016 ŠKOLSKI CENTAR 1 25,00
ALMA ČINDRAK 16.10.2016 ŠKOLSKI CENTAR 2 25,00
ZUHDIJA HALILOVIĆ 16.10.2016 Lipnica 25,00
PAVLE KLJAJEVIĆ 16.10.2016 LJEŠNICA 1 25,00
JASMIN HADŽOVIĆ 16.10.2016 LJEŠNICA 2 25,00
LEJLA HOT 16.10.2016 ČUKOVAC/RIJEKA 25,00
DENISA KOLIĆ 16.10.2016 ĐAPANOV GROB 25,00
JOVAN ŠPANJEVIĆ 16.10.2016 Sela 25,00
ALEN HOT 16.10.2016 GORNJJI GRAD/RASADNIK 1 25,00
PETAR RADOVIĆ 16.10.2016 GORNJJI GRAD/RASADNIK 2 25,00
SLADJANA ZLAJIĆ 16.10.2016 GORNJI GRAD/RASADNIK 3 25,00
ANES ČOKRLIJA 16.10.2016 GORNJI GRAD/RASADNIK 4 25,00
NIKOLA DROBNJAK 16.10.2016 NIKOLJAC 1 25,00
AMER MIŠIĆ 16.10.2016 NIKOLJAC 2 25,00
EDIS MUSTAJBAŠIĆ 16.10.2016 NIKOLJAC 3 25,00
AMER BABAČIĆ 16.10.2016 LOZNICE /OBROV 1 25,00
ESAD TRUBLJANIN 16.10.2016 LOZNICE/OBROV 2 25,00
SAVO CMILJANIĆ 16.10.2016 RAKONJE/MEDANOVIĆI 1 25,00
MEDINA KOLIĆ 16.10.2016 RAKONJE/MEDANOVIĆI 2 25,00
ANDRIJANA BOŠKOVIĆ 16.10.2016 RAKONJE/MEDANOVIĆI 3 25,00
NIJAZ BUNGUR 16.10.2016 NEDAKUSI 1 25,00
JASMINA BEKTAŠEVIĆ 16.10.2016 NEDAKUSI 2 25,00
DŽEJLAN HADŽAJLIĆ 16.10.2016 NEDAKUSI 3 25,00
HANA MEŠIĆ 16.10.2016 RASOVO 1 25,00
BENISA BIBULJICA 16.10.2016 RASOVO 2 25,00
EMIR MUSIĆ 16.10.2016 RASOVO 3 25,00
EMIN ŠAHMAN 16.10.2016 RASOVO 4 25,00
ELMA BEGOVIĆ 16.10.2016 RASOVO 5 25,00
ZUHRET TUTIĆ 16.10.2016 Boljanina 25,00
MIFTO KOFRC 16.10.2016 Zminac 25,00
ANES OMEROVIĆ 16.10.2016 Potkrajci 25,00
JASMIN DRPLJANIN 16.10.2016 Kukulje 25,00
RIFAT ALILOVIĆ 16.10.2016 Sutivan 25,00
DUŠAN RAIČEVIĆ 16.10.2016 ORRAHOVICA 25,00
NIKICA RADOVIĆ 16.10.2016 Kneževići 25,00
NEMANJA KONATAR 16.10.2016 UNEVINA 25,00
MURAT TOPUZOVIĆ 16.10.2016 Kanje 25,00
ISMET ALIĆ 16.10.2016 Metanjac 25,00
ELVIR KAPETANOVIĆ 16.10.2016 Dobrakovo 25,00
ANIS HODŽIĆ 16.10.2016 Milovo 25,00
RADOMIR ILIĆ 16.10.2016 Mioce 25,00
VELJKO RMANDIĆ 16.10.2016 Dobrinje 25,00
BOGOLJUB VELIČKOVIĆ 16.10.2016 Njegnjevo 25,00
AVDIJA DESTANOVIĆ 16.10.2016 Gubavac 25,00
ELVIR ŠARONJIĆ 16.10.2016 VOLJEVAC 25,00
NASUDIN HODŽIĆ 16.10.2016 Pecarska 25,00
ANDRIJA RUDIĆ 16.10.2016 Ravna Rijeka 25,00
SAŠA ADŽIĆ 16.10.2016 Kruševo 25,00
RAJKO FEMIĆ 16.10.2016 Ostrelj 25,00
KRSTO JEREMIĆ 16.10.2016 Majstorovina 25,00
BORIS SOŠIĆ 16.10.2016 SLIJEPAČ MOST 25,00
ANDJELA FEMIĆ 16.10.2016 Cerovo 25,00
RADOVAN OBRADOVIĆ 16.10.2016 Jabucno 25,00
ŽELJKO DAMJANOVIĆ 16.10.2016 Tomasevo 25,00
VUKOSAV SIMONOVIĆ 16.10.2016 Pape 25,00
DEJAN BOŠKOVIĆ 16.10.2016 Potrk 25,00
DRAGOLJUB DAMJANOVIĆ 16.10.2016 Lijeska 25,00
GOJKO DAMJANOVIĆ 16.10.2016 Pisana jela 25,00
RADMILA FURTULA 16.10.2016 Barice 25,00
DRAGAN VUKOVIĆ 16.10.2016 Cokrlije 25,00
VLADAN BUBANJA 16.10.2016 CRNČA 25,00
SAMER HAJDAROVIĆ 16.10.2016 Ivanje 25,00
PREDRAG DROBNJAK 16.10.2016 Pavino Polje 25,00
MILENA RADENOVIĆ 16.10.2016 Mahala 25,00
VELIBOR ČABARKAPA 16.10.2016 KIČEVA 25,00
VESKO TOMAŠEVIĆ 16.10.2016 Grab 25,00
MILANKO BUBANJA 16.10.2016 Kovren 25,00
RADOSAV KONJEVIĆ 16.10.2016 Bliskovo 25,00
TOMISLAV LEKOVIĆ 16.10.2016 Stozer 25,00
VUKAŠIN NEDOVIĆ 16.10.2016 Zaton 25,00
ELSAN ŠABOVIĆ 16.10.2016 Laholo 25,00
ASIM ĆERANIĆ 16.10.2016 Dubovo 25,00
DARKO STEŠEVIĆ 16.10.2016 Brzava 25,00
TOMISLAV NEDOVIĆ 16.10.2016 Prijelozi 25,00
EDIN SIJARIĆ 16.10.2016 Godijevo 25,00
ADNAN BAKIJA 16.10.2016 Lozna 25,00
MITHAD HASANAGIĆ 16.10.2016 Poda 25,00
SEID GUBERINIĆ 16.10.2016 Trubine 25,00
ESMIR VIŠNJIĆ 16.10.2016 Crnis 25,00
BESIM ŠAHMAN 16.10.2016 Jagoce 25,00
RAIF AVDIĆ 16.10.2016 Crhalj 25,00
AHMEDIN ŠABOTIĆ 16.10.2016 Godusa 25,00
MISIN KOČAR 16.10.2016 Sipanje 25,00
MIRSAD DUROVIĆ 16.10.2016 Ličine 25,00
SALKO TIGANJ 16.10.2016 Sušica 25,00
REFIK MEHOVIĆ 16.10.2016 Negobratina 25,00
LJUBIŠA ČAMPAR 16.10.2016 ĐALOVIĆI 25,00
DANIJELA PREBIRAČEVIĆ 16.10.2016 BISTRICA 1 25,00
IZET REDŽEPAGIĆ 16.10.2016 BISTRICA 2 25,00
JASMIN SPAHIĆ 16.10.2016 VASIJANA 25,00
FEHIM HAMZIĆ 16.10.2016 STUBO 25,00
VOJIN VELIČKOVIĆ 16.10.2016 VRH 25,00
MEHO AVDIĆ 16.10.2016 Mojstir 25,00
HUZEIR HASKOVIĆ 16.10.2016 Jablanovo 25,00
DARKO GOLUBOVIĆ 16.10.2016 Grancarevo 25,00
REFIK MUJANOVIĆ 16.10.2016 Kostici 25,00
BOJAN RAKOJEVIĆ 16.10.2016 1 ELEKTROPRIVREDA, ULICA I 25,00
NIKOLINA VUKOTIĆ 16.10.2016 2 DOM PLANINARA 25,00
VUK KANKARAŠ 16.10.2016 3 ZGRADA BIVŠE ZDK 25,00
JOVANA VUČKOVIĆ 16.10.2016 4 ZGRADA OPŠTINE 25,00
CMILJANA MILJANIĆ 16.10.2016 5 OŠ RATKO ŽARIĆ 25,00
MARKO GARDAŠEVIĆ 16.10.2016 6 OŠ LUKA SIMONOVIĆ, ULICA I 25,00
ZORAN LASICA 16.10.2016 7 SINDIKALNI DOM ŽELJEZARE 25,00
STEFAN KARADŽIĆ 16.10.2016 8 OŠ OLGA GOLOVIĆ 25,00
SRETEN DOKNIĆ 16.10.2016 9 KOMUNALNO PREDUZEĆE 25,00
ANĐELA ĆIPRANIĆ 16.10.2016 10 SPORTSKI CENTAR, ULICA I 25,00
DAMIR BAŠA 16.10.2016 11 DOM MZ STARA VAROŠ 25,00
Vesna Mijušković 16.10.2016 12 OŠ MILEVA LAJOVIĆ 25,00
DRAGANA BULAJIĆ 16.10.2016 13 ŠKOLSKI CENTAR NIKŠIĆ 25,00
EMILIJA KASALICA 16.10.2016 14 DNEVNI CENTAR ZA DJECU SA SMETNJAMA U RAZVOJU 25,00
PERSA BACKOVIĆ 16.10.2016 15 DOM MZ MRKOŠNICA 25,00
MIRA DURUTOVIĆ 16.10.2016 16 DOM MZ BISTRICA, ULICA I 25,00
MILICA BATRIĆEVIĆ 16.10.2016 17 DOM MZ DRAGOVA LUKA 25,00
BLAŽO TODOROVIĆ 16.10.2016 18 OŠ BRAĆA LABUDOVIĆ, ULICA I 25,00
NIKOLINA KUZMAN 16.10.2016 19 DOM BREZOVIK 25,00
ANJA KRSMANOVIĆ 16.10.2016 20 DJEČIJI VRTIĆ ĆEMENCA 25,00
BRANISLAV ĐIKANOVIĆ 16.10.2016 21 OŠ BRAĆA RIBAR 25,00
BOJAN VUJAČIĆ 16.10.2016 22 DOM MZ RASTOCI 25,00
MILIKA DAČEVIĆ 16.10.2016 23 DOM MZ KLIČEVO 25,00
MIŠO VILOTIJEVIĆ 16.10.2016 24 OŠ MILIJA NIKČEVIĆ, ULICA I 25,00
RADOMIR JOVANOVIĆ 16.10.2016 25 DJEČIJI VRTIĆ STRAŠEVINA 25,00
VANJA ZAJOVIĆ 16.10.2016 26 PTT OZRINIĆI 25,00
ALEKSANDRA VARAJIĆ 16.10.2016 27 DOM BRŠNO 25,00
MARIJA VARAJIĆ 16.10.2016 28 OŠ LAZ 25,00
DESANKA VUKIĆEVIĆ 16.10.2016 29 OŠ BOGETIĆI 25,00
BOŠKO ŠKULETIĆ 16.10.2016 30 KUĆA VELIMIRA SAVIĆEVIĆA 25,00
DRAGICA MAGOVČEVIĆ 16.10.2016 31 DOM TUNJEVO 25,00
VESKO MIJUŠKOVIĆ 16.10.2016 32 DOM POVIJA 25,00
VUKAŠIN VUČETIĆ 16.10.2016 33 OŠ BOGETIĆA, ULICA II 25,00
MOMIR RMANDIĆ 16.10.2016 34 KLUB PENZIONERA RUBEŽA 25,00
RANKO NOVAKOVIĆ 16.10.2016 35 DJEČIJI VRTIĆ SUNCE 25,00
MARIJA BULATOVIĆ 16.10.2016 36 KONI, ULICA I 25,00
ĆETKO DELIBAŠIĆ 16.10.2016 37 DOM MZ KOČANI 25,00
RADOMIR VUJOVIĆ 16.10.2016 38 DOM MZ GREBICE 25,00
ZORKA VUČIĆ 16.10.2016 39 OŠ ŠPIRO VIDOVIĆ 25,00
ROSA SENIĆ 16.10.2016 40 KUĆA MILOSAVA MIĆUNOVIĆA 25,00
ANDRIJA PEJOVIĆ 16.10.2016 41 OŠ TREPČA 25,00
MILOŠ KRIVOKAPIĆ 16.10.2016 42 DOM MZ TRUBJELA 25,00
SONJA SENIĆ 16.10.2016 43 KUĆA NIKOLE MIĆUNOVIĆA 25,00
DANA TOMANOVIĆ 16.10.2016 44 KUĆA ŽIVKA PEROVIĆA 25,00
SLADJANA OSMAJIĆ 16.10.2016 45 DOM MZ POLJICA 25,00
DRAGAN POPOVIĆ 16.10.2016 46 DOM BROĆANAC 25,00
MILAN MARKOVIĆ 16.10.2016 47 DOM MZ RASTOVAC 25,00
VLADAN BULATOVIĆ 16.10.2016 48 OŠ IVAN VUŠOVIĆ 25,00
MARIJANA TADIĆ 16.10.2016 49 DOM VIR 25,00
MILENA BOJANIĆ 16.10.2016 50 DOM MZ DUGA 25,00
KRISTINA GEZOVIĆ 16.10.2016 51 DOM MZ JASENOVO POLJE 25,00
MILICA VUČINIĆ 16.10.2016 52 OŠ MILOČANI 25,00
SANJA RADOVIĆ 16.10.2016 53 DOM MZ ORAH 25,00
SANJA VUJOVIĆ 16.10.2016 54 KUĆA TRIPKA MIJATOVIĆA 25,00
SAVA TODOROVIĆ 16.10.2016 55 OŠ ŠIPAČNO 25,00
RADOJICA OGNJENOVIĆ 16.10.2016 56 OŠ MILJANIĆI 25,00
VUK MIRKOVIĆ 16.10.2016 57 DOM MZ MACAVARE 25,00
RADOSAV MILOVIĆ 16.10.2016 58 DOM MZ VELIMLJE 25,00
RADOJICA MILOVIĆ 16.10.2016 59 DOM MZ TUPAN 25,00
SAŠA ĐURKOVIĆ 16.10.2016 60 OŠ KLENAK 25,00
SVETLANA MARKOVIĆ 16.10.2016 61 DOM MZ PETROVIĆI 25,00
MILOMIR ŠUPIĆ 16.10.2016 62 DOM KORAVLICA 25,00
RADOSAV KOMNENIĆ 16.10.2016 63 DOM PILATOVCI 25,00
MARINA ALEKSIĆ 16.10.2016 64 DOM MZ VRAĆENOVIĆI 25,00
ČEDO PERIŠIĆ 16.10.2016 65 DOM POČEKOVIĆI 25,00
NIKOLA KOPRIVICA 16.10.2016 66 OŠ KOPRIVICA 25,00
ILIJA ĐURKOVIĆ 16.10.2016 67 OŠ SOMINA 25,00
MARKO MILJANIĆ 16.10.2016 68 OŠ DUBOČKE 25,00
ŠĆEPAN KOVAČEVIĆ 16.10.2016 69 DOM MZ GRAHOVO 25,00
NOVAK ĐEDOVIĆ 16.10.2016 70 OŠ NUDO 25,00
MIRKO MILOVIĆ 16.10.2016 71 OŠ OSJEČENICA 25,00
SLOBODAN KILIBARDA 16.10.2016 72 OŠ JABUKE 25,00
PETAR ODALOVIĆ 16.10.2016 73 KUĆA BORIŠE KOVAČEVIĆA 25,00
ARSEN KEŠELJEVIĆ 16.10.2016 74 DOM MZ VILUSI 25,00
VESNA KOVAČEVIĆ 16.10.2016 75 OŠ OKOLIŠTA 25,00
MIHAILO VUKALOVIĆ 16.10.2016 76 OŠ BROĆANAC 25,00
STANKO KEŠELJEVIĆ 16.10.2016 77 OŠ PODBOŽUR 25,00
ANĐA VUJIČIĆ 16.10.2016 78 OŠ RIJEČANI 25,00
DRAGOLJUB MARKOVIĆ 16.10.2016 79 OŠ ŠPILA 25,00
SLOBODANKA BULAJIĆ 16.10.2016 80 KUĆA VASILJA ANDRIJAŠEVIĆA 25,00
SVETO GORANOVIĆ 16.10.2016 81 OŠ KRSTAC 25,00
STANA PUROVIĆ 16.10.2016 82 KUĆA VESA KANKARAŠA 25,00
RADENKO GORANOVIĆ 16.10.2016 83 OŠ JAVLJEN 25,00
VESNA VIŠNJIĆ 16.10.2016 84 KUĆA SIMA MILOŠEVIĆA 25,00
VESELIN VUJAČIĆ 16.10.2016 85 KUĆA MILOSAVA PAPOVIĆA 25,00
LJILJA BJELICA 16.10.2016 86 DOM DONJE CRKVICE 25,00
MILICA ĐEDOVIĆ 16.10.2016 87 OŠ CRKVICE KOVAČI 25,00
TANJA ĐEDOVIĆ 16.10.2016 88 KUĆA ZORANA DJEDOVIĆA 25,00
STEFAN MAROJEVIĆ 16.10.2016 89 OŠ DUŠAN BOJOVIĆ 25,00
ŽELJKO BEČANOVIĆ 16.10.2016 90 DOM MZ BJELOŠEVINA 25,00
TATJANA DREKALOVIĆ 16.10.2016 91 MZ ŽUPA NIKŠIĆKA 25,00
SVETOZAR BOJOVIĆ 16.10.2016 92 DOM MZ KUTA 25,00
MILOŠ ĐILAS 16.10.2016 93 OŠ ZAGRAD 25,00
NEMANJA JOVANOVIĆ 16.10.2016 94 DOM MZ LIVEROVIĆI 25,00
RANKA MILIĆEVIĆ 16.10.2016 95 DOM MZ CARINE 25,00
DEJAN ĐOKOVIĆ 16.10.2016 96 DOM JUGOVIĆI 25,00
IGOR MATIJAŠEVIĆ 16.10.2016 97 DOM MZ STARO SELO 25,00
Tamara Kostić 16.10.2016 98 DOM DUČICE 25,00
GORAN DRAŠKOVIĆ 16.10.2016 99 MK LUKOVO 25,00
SLAVIŠA ĆALIĆ 16.10.2016 100 DOM DRAGOLJIĆI 25,00
BLAGOTA DRAGOVIĆ 16.10.2016 101 ELEKTROPRIVREDA , ULICA II 25,00
MARIJA KOVAČ 16.10.2016 102 ZAHUMLJE 25,00
IVANA STEVOVIĆ 16.10.2016 103 SO NIKŠIĆ, PRIJEMNA KANCALARIJA 25,00
VUK ŠLJIVIĆ 16.10.2016 104 TRESKA - AGROKLUB 25,00
IVANA BOJOVIĆ 16.10.2016 105 CENTRALNI VRTIĆ 25,00
JOVAN NIKOLIĆ 16.10.2016 106 OŠ LUKA SIMONOVIĆ, ULICA II 25,00
VANJA VUČKOVIĆ 16.10.2016 107 ZGRADA FIL.FAKULTETA 25,00
TIJANA BULAJIĆ 16.10.2016 108 RIBOLOVNO DRUŠTVO 25,00
IVANA PEROVIĆ 16.10.2016 109 DJEČIJI VRTIĆ LASTAVICA 25,00
MILOSAV PERUĆICA 16.10.2016 110 SPORTSKI CENTAR, ULICA II 25,00
JOVAN MARKOVIĆ 16.10.2016 111 SALA 18 SEPTEMBAR 25,00
DRAGOLJUB ODALOVIĆ 16.10.2016 112 ELEKTROŠKOLA 25,00
VESELINKA KADOVIĆ 16.10.2016 113 BIVŠA SAMOPOSLUGA DALI DEJ 25,00
STOJAN ŠIPČIĆ 16.10.2016 114 NOVA ZGRADA ŠKOLSKOG CENTRA 25,00
SLAVICA GVOZDENOVIĆ 16.10.2016 115 DOM MZ BISTRICA, ULICA II 25,00
MIRA PEJOVIĆ 16.10.2016 116 KLUB - DRAGOVA LUKA 25,00
RADOMAN KANKARAŠ 16.10.2016 117 DJEČIJI VRTIĆ DRAGOVA LUKA 25,00
MARIJA RONDOVIĆ 16.10.2016 118 OŠ BRAĆA LABUDOVIĆ, ULICA II 25,00
SLAVICA VOROTOVIĆ 16.10.2016 119 DOM ĆEMENCA 25,00
JOVAN NIKOLIĆ 16.10.2016 120 GIMNAZIJA 25,00
ZORAN DOMAZETOVIĆ 16.10.2016 121 DJEČIJI VRTIĆ RASTOCI 25,00
MILENA MACANOVIĆ 16.10.2016 122 NIKŠIĆ KOMERC, UPRAVNAN ZGRADA 25,00
JOVAN MIRKOVIĆ 16.10.2016 123 MIG KOMERC 25,00
DRAGANA LALIĆ 16.10.2016 124 OŠ MILIJA NIKČEVIĆ, ULICA II 25,00
BRANKO STANIŠIĆ 16.10.2016 125 LUTRIJA CRNE GORE 25,00
JOVANA VUJAČIĆ 16.10.2016 126 OŠ JAGOŠ KONTIĆ 25,00
BORO ZMAJEVIĆ 16.10.2016 127 OŠ OZRINIĆI 25,00
NATALIJA BOŽOVIĆ 16.10.2016 128 KLUB OŠTROVAC 25,00
SARA ĐOKOVIĆ 16.10.2016 129 DOM MZ RUBEŽA 25,00
IVANA IVAŠTANIN 16.10.2016 130 KONI, ULICA II 25,00
MAŠAN MARKOVIĆ 16.10.2016 131 PTT KOČANI 25,00
SVETOZAR GLOMAZIĆ 16.10.2016 132 OŠ GREBICE 25,00
SLOBODANKA RADULOVIĆ 16.10.2016 133 OŠ ZAVRH 25,00
NEVENA ROGANOVIĆ 16.10.2016 134 DOM MZ KLIČEVO-A 25,00
MOMČILO KOPRIVICA 16.10.2016 135 OŠ MILIJA NIKČEVIĆ - A 25,00
SLADJANA DROBNJAK 16.10.2016 136 DJEČIJI VRTIĆ SUNCE, ULICA II 25,00
JELENA ČUPIĆ 16.10.2016 137 PODRUČNO ODJELJENJE ŠKOLE MILEVA LAJOVIĆ - LALATOVIĆ 25,00
VLADIMIR MITRIĆ 16.10.2016 138 OŠ BRAĆA LABUDOVIĆ, ULICA III 24,00
STANKA LATKOVIĆ 16.10.2016 FAKULTET ZA POMORSTVO 1 DOBROTA 25,00
SANJA VAJAGIĆ 16.10.2016 FAKULTET ZA POMORSTVO 2 DOBROTA 25,00
MUNAVERA VUJKOVIĆ 16.10.2016 DOM KULTURE 3 DOBROTA 25,00
SLOBODAN POČANIĆ 16.10.2016 DOM KULTURE 4 DOBROTA 25,00
JASMINA DRAGOJLOVIĆ 16.10.2016 DOM KULTURE 5 DOBROTA 25,00
JELENA PAVIĆEVIĆ 16.10.2016 DOM KULTURE 6 DOBROTA 25,00
MILOŠ TODOROVIĆ 16.10.2016 DOM KULTURE 7 DOBROTA 25,00
MILOŠ PAJOVIĆ 16.10.2016 DOM KULTURE 8 DOBROTA 25,00
MILENA MATKOVIĆ 16.10.2016 STARI GRAD 9 25,00
VESNA ILINKOVIĆ 16.10.2016 STARI GRAD 10 25,00
ŽELJKO TATAR 16.10.2016 DOM KULTURE 11 ŠKALJARI 25,00
MILAN PENDA 16.10.2016 DOM KULTURE 12 ŠKALJARI 25,00
KATEA SUBOTIĆ 16.10.2016 DOM KULTURE 13 ŠKALJARI 25,00
PREDRAG DUDIĆ 16.10.2016 JUGOOCEANIJA 14 ŠKALJARI 25,00
BARBARA POČANIĆ 16.10.2016 JUGOOCEANIJA 15 ŠKALJARI 25,00
ANET MAROVIĆ 16.10.2016 MZ 16 MUO 25,00
NIKOLA ŽIVKOVIĆ 16.10.2016 MZ 17 PRČANJ 25,00
MATIJA BRGULJAN 16.10.2016 MZ 18 PRČANJ 25,00
JELENA VUKASOVIĆ 16.10.2016 MZ 20 ORAHOVAC 25,00
BILJANA ĐUKANOVIĆ 16.10.2016 MZ 21 PERAST 25,00
GORAN SASTAK 16.10.2016 MZ 22 RISAN 25,00
DEJAN KRIVOKAPIĆ 16.10.2016 MZ 23 RISAN 25,00
DRAGANA FRANIĆ 16.10.2016 MZ 24 MORINJ 25,00
DAVORKA POČANIĆ 16.10.2016 MZ 25 KAVAČ 25,00
DRAGANA FRANIĆ 16.10.2016 MZ 26 RADANOVIĆI 25,00
SAŠA MARKOVIĆ 16.10.2016 OŠ 27 LASTVA GRBALJSKA 25,00
ĐORĐE KAŠĆELAN 16.10.2016 MZ 28 MIRAC 25,00
VELIBOR MRŠULJA 16.10.2016 MZ 29 NALJEŽIĆI 25,00
Davor Magud 16.10.2016 OŠ 30 ŠIŠIĆI 25,00
DRAGAN LAZOVIĆ 16.10.2016 POŠTA 31 SAVINA 25,00
GOJKO KRALJEVIĆ 16.10.2016 DOM KULTURE 32 GLAVATIČIĆI 25,00
MIRA VULOVIĆ 16.10.2016 MZ 33 POBRDJE 25,00
NADA ĐUKANOVIĆ 16.10.2016 PRODAVNICA 34 BIGOVA 25,00
ĐORĐE KRIVOKAPIĆ 16.10.2016 MZ 35 LEDENICA 25,00
NOVO MIKETIĆ 16.10.2016 KUĆA BANIĆEVIĆA 36 D. KRIVOŠIJE 25,00
DANIJELA LAČKOVIĆ 16.10.2016 MZ 37 G. KRIVOŠIJE 25,00
MARKO RADONJIĆ 16.10.2016 MZ 19 STOLIV 25,00
MARKO VUČIĆEVIĆ 16.10.2016 BM 1 25,00
TOMO ĐONOVIĆ 16.10.2016 BM 2 25,00
Misko Jovanovic 16.10.2016 BM 3 25,00
VALENTINA VUKIĆEVIĆ 16.10.2016 BM 4 25,00
VUK KLAĆ 16.10.2016 BM 5 25,00
NIKOLA RATKOVIĆ 16.10.2016 BM 6 25,00
OLIVERA VUKIĆEVIĆ 16.10.2016 BM 6A 25,00
SONJA NIŠAVIĆ 16.10.2016 BM 7 25,00
LJILJANA ĆETKOVIĆ 16.10.2016 BM 8 25,00
ŽELJKA VUKANIĆ 16.10.2016 BM 8A 25,00
SAŠA BAJČETIĆ 16.10.2016 BM 9 25,00
MARKO JANIĆIJEVIĆ 16.10.2016 BM 9A 25,00
BRANKO KRIVOKAPIĆ 16.10.2016 BM 10 25,00
DIMITRIJE MILIĆ 16.10.2016 BM 10A 25,00
ALBERT ADEMI 16.10.2016 BM 11 25,00
NENAD SRZENTIĆ 16.10.2016 BM 12 25,00
MIŠO ZEC 16.10.2016 BM 13 25,00
VLADO MARIĆEVIĆ 16.10.2016 BM 13A 25,00
BILJANA MARIĆ 16.10.2016 BM 14 25,00
ILIJA JOKIĆ 16.10.2016 BM 14A 25,00
MARKO MILOVIĆ 16.10.2016 BM 15 25,00
DANIJELA PRIBILOVIĆ 16.10.2016 BM 15A 25,00
RADIVOJE ŠĆEKIĆ 16.10.2016 BM 16 25,00
Maja Scepanovic 16.10.2016 BM 17 25,00
AMRA ALIHODŽIĆ 16.10.2016 BM 18 25,00
MARKO LAZOVIĆ 16.10.2016 BM 19 24,00
FILIP RADOVIĆ 16.10.2016 BM 1 25,00
VIŠNJA PEJOVIĆ 16.10.2016 BM 1-A 25,00
NENAD BURIĆ 16.10.2016 BM 2 25,00
ŽARKO VUKADINOVIĆ 16.10.2016 BM 2-A 25,00
ZORAN ADŽIĆ 16.10.2016 BM -3 25,00
JOVAN ĐURANOVIĆ 16.10.2016 BM 3-A 25,00
LJILJANA OTAŠEVIĆ 16.10.2016 BM 4 25,00
DRAGAN LJEŠNJAK 16.10.2016 BM 4-A 25,00
ŽELJKO PIĆURIĆ 16.10.2016 BM 4-B 25,00
VUKOMIR GOLUBOVIĆ 16.10.2016 BM 5 25,00
Dragoje Radonjić 16.10.2016 BM 5-A 25,00
MILICA PEJOVIĆ 16.10.2016 BM 5-B 25,00
JOVANA ŠOFRANAC 16.10.2016 BM 5-C 25,00
Boris Pejović 16.10.2016 BM 5-D 25,00
RANKO BRNOVIĆ 16.10.2016 BM 6 25,00
MIODRAG ZLATIČANIN 16.10.2016 BM 6-A 25,00
SRĐA REŠETAR 16.10.2016 BM 6-B 25,00
Miodrag Radulović 16.10.2016 BM 6-C 25,00
Dragan Mrvaljević 16.10.2016 BM 6-D 25,00
SRĐAN PEJOVIĆ 16.10.2016 BM 7 25,00
MIODRAG RAKČEVIĆ 16.10.2016 BM 7-A 25,00
MITAR STOJANOVIĆ 16.10.2016 BM 7-B 25,00
Svetlana Vuković 16.10.2016 BM 8 25,00
MILAN STOJANOVIĆ 16.10.2016 BM 8-A 25,00
BRANKA SAVIĆEVIĆ 16.10.2016 BM 8-B 25,00
Dragan Popović 16.10.2016 BM 9 25,00
RADMILA KEKOVIĆ 16.10.2016 BM 9-A 25,00
MILANKA ŠĆEPANOVIĆ 16.10.2016 BM 9-B 25,00
ĐORĐE STAROVLAH 16.10.2016 BM 9-C 25,00
MILORAD ĐOLOVIĆ 16.10.2016 BM 10 25,00
ALEKSANDRA ĐURAPČEVIĆ 16.10.2016 BM 10-A 25,00
MIRJANA PEKOVIĆ 16.10.2016 BM 11 25,00
NIKOLA VOLKOV 16.10.2016 BM 11-A 25,00
MINA RADUSINOVIĆ 16.10.2016 BM 11-B 25,00
SLAVKA MIJOVIĆ 16.10.2016 BM 12 25,00
PETAR RADULOVIĆ 16.10.2016 BM 13 25,00
STEFAN JOVANOVIĆ 16.10.2016 BM 13-A 25,00
SLAĐANA ŽIVALJEVIĆ 16.10.2016 BM 14 25,00
IVANA ŠARANOVIĆ 16.10.2016 BM 14-A 25,00
ALEKSANDAR TOMKOVIĆ 16.10.2016 BM 14-B 25,00
DRAGUTIN ĐERKOVIĆ 16.10.2016 BM 15 25,00
Danijela Popović 16.10.2016 BM 15-A 25,00
Slavica Jovović 16.10.2016 BM 15-B 25,00
DRAGANA KOSTIĆ 16.10.2016 BM 16 25,00
NEVENKA MILIČKOVIĆ 16.10.2016 BM 17 25,00
Jelena Obradović 16.10.2016 BM 17-A 25,00
MARKO POPOV 16.10.2016 BM 18 25,00
ALEN ADŽOVIĆ 16.10.2016 BM 19 25,00
MILOŠ VOJVODIĆ 16.10.2016 BM 19-A 25,00
Goran Sekulić 16.10.2016 BM 20 25,00
MILOŠ ĐUROVIĆ 16.10.2016 BM 20-A 25,00
ADI JAKUPOVIĆ 16.10.2016 BM 20-B 25,00
TOMISLAV JANKOVIĆ 16.10.2016 BM 21 25,00
MILAN ŽARKOVIĆ 16.10.2016 BM 21-A 25,00
ALEKSANDAR OTOVIĆ 16.10.2016 BM 21-B 25,00
DRAGICA RAJKOVIĆ 16.10.2016 BM 21-C 25,00
Miloš Vukčević 16.10.2016 BM 22 25,00
MILOŠ BEŠOVIĆ 16.10.2016 BM 22-A 25,00
VESELIN VUČELIĆ 16.10.2016 BM 22-B 25,00
BOJAN BEŠOVIĆ 16.10.2016 BM 23 25,00
BORKO BEŠOVIĆ 16.10.2016 BM 23-A 25,00
MILANKO BAJČETIĆ 16.10.2016 BM 23-B 25,00
VOJKA MIĆKOVIĆ 16.10.2016 BM 23-C 25,00
DRAGANA MERDOVIĆ 16.10.2016 BM 23-D 25,00
LAKIĆ JEKNIĆ 16.10.2016 BM 24 25,00
DRAGAN FATIĆ 16.10.2016 BM 24-A 25,00
MILINKO TOMIĆ 16.10.2016 BM 24-B 25,00
PREDRAG MEDOJEVIĆ 16.10.2016 BM 24-C 25,00
VERA BOROZAN 16.10.2016 BM 25 25,00
MIODRAG BOROZAN 16.10.2016 BM 25-A 25,00
DANILO RAJKOVIĆ 16.10.2016 BM 26 25,00
Marija Knežević 16.10.2016 BM 26-A 25,00
DRAGAN RAKOČEVIĆ 16.10.2016 BM 26-B 25,00
ROKO IVANOVIĆ 16.10.2016 BM 26-C 25,00
PETAR NUCULOVIĆ 16.10.2016 BM 27 25,00
NIKOLA LAKOVIĆ 16.10.2016 BM 28 25,00
ANTON PERKOVIĆ 16.10.2016 BM 29 25,00
NEĐELJKO RADONJIĆ 16.10.2016 BM 30 25,00
SUZANA PAVIĆEVIĆ 16.10.2016 BM 31 25,00
KRISTINA ĐELJOŠAJ 16.10.2016 BM 32 25,00
ŽIVKO VUJOŠEVIĆ 16.10.2016 BM 33 25,00
NOVICA MILOVIĆ 16.10.2016 BM 34 25,00
VESELIN PAVIĆEVIĆ 16.10.2016 BM 35 25,00
DAVOR ŽIVKOVIĆ 16.10.2016 BM 36 25,00
Nataša Vučinić 16.10.2016 BM 37 25,00
ŽARKO IVANOVIĆ 16.10.2016 BM 38 25,00
Elvir Čekić 16.10.2016 BM 38-A 25,00
MILOVAN ĐUKIĆ 16.10.2016 BM 39 25,00
Dragan Milačič 16.10.2016 BM 39-A 25,00
MIRKO VUČELJIĆ 16.10.2016 BM 39-B 25,00
MILORAD PERIŠIĆ 16.10.2016 BM 39-C 25,00
RADOMAN VUKAŠINOVIĆ 16.10.2016 BM 40 25,00
RAJKO STOJANOVIĆ 16.10.2016 BM 41 25,00
MILORAD BRKOVIĆ 16.10.2016 BM 42 25,00
ZORAN LJUMOVIĆ 16.10.2016 BM 43 25,00
BRANISLAV STOJANOVIĆ 16.10.2016 BM 44 25,00
MIROSLAV ĐUROVIĆ 16.10.2016 BM 45 25,00
MIODRAG RAŠOVIĆ 16.10.2016 BM 46 25,00
Mladen Popović 16.10.2016 BM 47 25,00
MILAN TODOROVIĆ 16.10.2016 BM 48 25,00
GORAN RADOVANOVIĆ 16.10.2016 BM 49 25,00
RADOJICA MILIČKOVIĆ 16.10.2016 BM 50 25,00
BORIS VLAHOVIĆ 16.10.2016 BM 51 25,00
Milena Tošković 16.10.2016 BM 52 25,00
Radivoje Čubranović 16.10.2016 BM 53 25,00
Željko Darmanović 16.10.2016 BM 54 25,00
DRAGAN KOPITOVIĆ 16.10.2016 BM 55 25,00
RADOMIR DUJOVIĆ 16.10.2016 BM 56 25,00
ŽANA ĐUKIĆ 16.10.2016 BM 57 25,00
MIJODRAG VUKADINOVIĆ 16.10.2016 BM 58 25,00
ALBERT SUJKOVIĆ 16.10.2016 BM 58-A 25,00
NEDA CVIJOVIĆ 16.10.2016 BM 59 25,00
MERSIHA SIJARIĆ 16.10.2016 BM 59-A 25,00
VLADAN KRIVOKAPIĆ 16.10.2016 BM 60 25,00
SELJMAN RADONČIĆ 16.10.2016 BM 60-A 25,00
DRAGO VUJOVIĆ 16.10.2016 BM 61 25,00
Dragomir Dabović 16.10.2016 BM 61-A 25,00
MIRJANA ŠĆEPANOVIĆ 16.10.2016 BM 61-B 25,00
ZORAN KARADŽIĆ 16.10.2016 BM 62 25,00
VLADAN RAJOVIĆ 16.10.2016 BM 62-A 25,00
NAIDA BIBEZIĆ 16.10.2016 BM 63 25,00
SEFEDIN PEPIČ 16.10.2016 BM 63-A 25,00
EMIL LJUMIĆ 16.10.2016 BM 64 25,00
IVANA MIROČEVIĆ 16.10.2016 BM 64-A 25,00
ABLAH TURKOVIĆ 16.10.2016 BM 65 25,00
ISMET TURKOVIĆ 16.10.2016 BM 65-A 25,00
SNEŽANA GAZIVODA 16.10.2016 BM 66 25,00
ELMA MUJAHODŽIĆ 16.10.2016 BM 66-A 25,00
FADILJ MUHAMEDOVIĆ 16.10.2016 BM 67 25,00
RIZO MUŠIKIĆ 16.10.2016 BM 68 25,00
IVAN VOJINOVIĆ 16.10.2016 BM 69 25,00
DRAGANA PEROVIĆ 16.10.2016 BM 69-A 25,00
MIRJANA LEKIĆ 16.10.2016 BM 69-B 25,00
ANKA PAVIĆEVIĆ 16.10.2016 BM 69-C 25,00
Vladimir Sekulić 16.10.2016 BM 70 25,00
NIKOLA ĐOLJAJ 16.10.2016 BM 70-A 25,00
DINA PEPELJAK 16.10.2016 BM 70-B 25,00
Danijela Šuković 16.10.2016 BM 71 25,00
ŽANA MRDOVIĆ 16.10.2016 BM 71-A 25,00
MILIJANA ČAVIĆ 16.10.2016 BM 71-B 25,00
SAFET HADŽIMUHOVIĆ 16.10.2016 BM 72 25,00
ZOJA ŽARIĆ 16.10.2016 BM 72-A 25,00
NOVKA MARTINOVIĆ 16.10.2016 BM 72-B 25,00
MARIJA STANKOVIĆ 16.10.2016 BM 73 25,00
ŽELJKO RADULOVIĆ 16.10.2016 BM 73-A 25,00
MILICA ADŽIĆ 16.10.2016 BM 73-B 25,00
EMIRA KUČ 16.10.2016 BM 73-C 25,00
SLAVKO DOŠLJAK 16.10.2016 BM 74 25,00
Nikola Raičević 16.10.2016 BM 74-A 25,00
STEFAN FILIPOVIĆ 16.10.2016 BM 74-B 25,00
MILOŠ PAJOVIĆ 16.10.2016 BM 74-C 25,00
ŽARKO VUKČEVIĆ 16.10.2016 BM 75 25,00
BOJANA MIROVIĆ 16.10.2016 BM 75-A 25,00
SAVO VUKČEVIĆ 16.10.2016 BM 75-B 25,00
VALENTINA DURKOVIĆ 16.10.2016 BM 76 25,00
RATKO ĐUKANOVIĆ 16.10.2016 BM 76-A 25,00
NEJLA TUZOVIĆ 16.10.2016 BM 77 25,00
BISERKA MIJUŠKOVIĆ 16.10.2016 BM 77-A 25,00
BOBAN TODOROVIĆ 16.10.2016 BM 77-B 25,00
ŽELJKO GRBA 16.10.2016 BM 77-C 25,00
BOGDAN TOMANOVIĆ 16.10.2016 BM 78 25,00
JELENA GAČEVIĆ 16.10.2016 BM 78-A 25,00
DRAGAN PRENKIĆ 16.10.2016 BM 78-B 25,00
MILOŠ NEDIĆ 16.10.2016 BM 78-C 25,00
VUK BOLJEVIĆ 16.10.2016 BM 78-D 25,00
HASAN AHMETOVIĆ 16.10.2016 BM 79 25,00
SUZANA PERKOVIĆ 16.10.2016 BM 79-A 25,00
ANĐELINA STOJANOVIĆ 16.10.2016 BM 79-B 25,00
ĐUSTA UJKIĆ 16.10.2016 BM 80 25,00
BOJAN RAKETIĆ 16.10.2016 BM 80-A 25,00
Ivan Ivanović 16.10.2016 BM 80-B 25,00
ALIT ASOVIĆ 16.10.2016 BM 81 25,00
ANGELINA REŠETAR 16.10.2016 BM 81-A 25,00
PREDRAG ĐEKIĆ 16.10.2016 BM 82 25,00
MILENKO SEKULIĆ 16.10.2016 BM 82-A 25,00
MARJAN ZEJNILOVIĆ 16.10.2016 BM 83 25,00
VOJKA BOŽOVIĆ 16.10.2016 BM 83-A 25,00
Željko Rakočević 16.10.2016 BM 83-B 25,00
SANELA RASTODER 16.10.2016 BM 84 25,00
SADAM OSMANOVIĆ 16.10.2016 BM 84-A 25,00
EDIN HUREMOVIĆ 16.10.2016 BM 84-B 25,00
ADNAN OSMANOVIĆ 16.10.2016 BM 84-C 25,00
Jasmin Šabotić 16.10.2016 BM 84-D 25,00
NEBOJŠA JOVANOVIĆ 16.10.2016 BM 85 25,00
Suzana Dabetić 16.10.2016 BM 85-A 25,00
MILENA KALUĐEROVIĆ 16.10.2016 BM 86 25,00
Miloš Vukčević 16.10.2016 BM 86-A 25,00
Zoran Klikovac 16.10.2016 BM 87 25,00
JAGOŠ KLIKOVAC 16.10.2016 BM 87-A 25,00
Dušan Drakić 16.10.2016 BM 88 25,00
SLOBODAN ČELEBIĆ 16.10.2016 BM 89 25,00
ANĐELA KUKULIČIĆ 16.10.2016 BM 90 25,00
VESNA ŠIŠEVIĆ 16.10.2016 BM 90-A 25,00
SRETEN TERZIĆ 16.10.2016 BM 91 25,00
LJUBINKA MARAŠ 16.10.2016 BM 92 25,00
MIODRAG BAŠANOVIĆ 16.10.2016 BM 93 25,00
Zoran Vulević 16.10.2016 BM 94 25,00
MIODRAG BEČIĆ 16.10.2016 BM 95 25,00
MILO GRBAVČEVIĆ 16.10.2016 BM 96 25,00
DRAŽEN ŠKATARIĆ 16.10.2016 BM 96-A 25,00
DALIBOR MADŽAROVIĆ 16.10.2016 BM 97 25,00
SRETEN KRAČKOVIĆ 16.10.2016 BM 98 25,00
VLADIMIR ŠUŠKAVČEVIĆ 16.10.2016 BM 99 25,00
VELIMIR MARAŠ 16.10.2016 BM 100 25,00
TIHOMIR DOBROVIĆ 16.10.2016 BM 101 25,00
Milivoje Kavarić 16.10.2016 BM 102 25,00
ĐORĐIJE NOKOVIĆ 16.10.2016 BM 103 25,00
DARKO GAZIVODA 16.10.2016 BM 104 25,00
NINA POPOVIĆ 16.10.2016 BM 105 25,00
NEMANJA MILIĆ 16.10.2016 BM 105-A 25,00
Dragan Brajović 16.10.2016 BM 105-B 25,00
FILIP MEDVIDOVIĆ 16.10.2016 BM 105-C 25,00
JELENA ĐURIŠIĆ 16.10.2016 BM 105-D 25,00
MILENKO MUGOŠA 16.10.2016 BM 106 25,00
DARKO MIROTIĆ 16.10.2016 BM 106-A 25,00
PREDRAG MUGOŠA 16.10.2016 BM 106-B 25,00
RAJKO MUGOŠA 16.10.2016 BM 106-C 25,00
Veselin Vukčević 16.10.2016 BM 107 25,00
Boris Raičković 16.10.2016 BM 108 25,00
DARKO GLOBAREVIĆ 16.10.2016 BM 109 25,00
BRANKA RADUNOVIĆ 16.10.2016 BM 110 25,00
VESELIN J. RADULOVIĆ 16.10.2016 BM 111 25,00
MIRKO V. JOVANOVIĆ 16.10.2016 BM 112 25,00
ALEKSANDRA RADINOVIĆ 16.10.2016 BM 113 25,00
BOJANA MIRANOVIĆ ŠOŠKIĆ 16.10.2016 BM 114 25,00
SANJA NOVAKOVIĆ 16.10.2016 BM 114-A 25,00
SANDRA BOJANOVIĆ 16.10.2016 BM 115 25,00
Abedin Adžović 16.10.2016 BM 116 25,00
BERZAD DREŠEVIĆ 16.10.2016 BM 116-A 25,00
FARID LEKIĆ 16.10.2016 BM 116-B 25,00
SAMIR KRNIĆ 16.10.2016 BM 116-C 25,00
SAMIR ORAHOVAC 16.10.2016 BM 116-D 25,00
NASER KRKANOVIC 16.10.2016 BM 116-E 25,00
DEMIR KRKANOVIĆ 16.10.2016 BM 116-F 25,00
HUSEIN ĐOKOVIĆ 16.10.2016 BM 117 25,00
Enis Ljuljanovic 16.10.2016 BM 117-A 25,00
NIKA BOJAJ 16.10.2016 BM 118 25,00
ĐON LJUĐUROVIĆ 16.10.2016 BM 119 25,00
Sead Đokaj 16.10.2016 BM 120 25,00
LJUIĐ KALJAJ 16.10.2016 BM 121 25,00
ĐERĐ ĐELJEVIĆ 16.10.2016 BM 122 25,00
EMIRA FRLJUČKIĆ 16.10.2016 BM 123 25,00
ROKO SINIŠTAJ 16.10.2016 BM 123-A 25,00
MENSUR R. ORAHOVAC 16.10.2016 BM 124 25,00
ANTON DUŠEVIĆ 16.10.2016 BM 125 25,00
NIKA GOJČAJ 16.10.2016 BM 126 25,00
DEDA JUNČAJ 16.10.2016 BM 127 25,00
Leonardo Camaj 16.10.2016 BM 128 25,00
PETAR LJUCDJONAJ 16.10.2016 BM 129 25,00
VASO MEMČEVIĆ 16.10.2016 BM 130 25,00
LJUBO DEDIVANOVIĆ 16.10.2016 BM 131 25,00
MARIJAN DEDIVANOVIĆ 16.10.2016 BM 132 25,00
HANA UJKIĆ 16.10.2016 BM 133 25,00
AVDIJA SKOKO 16.10.2016 BM 134 25,00
SUADA NIŠIĆ 16.10.2016 CENTAR GRADA 1 25,00
ZLATIJA BORIČIĆ 16.10.2016 CENTAR GRADA 2 25,00
ENID MEHOVIĆ 16.10.2016 CENTAR GRADA 3 25,00
FILIP FEMIĆ 16.10.2016 CENTAR GRADA 4 25,00
VERA TIČEVIĆ 16.10.2016 CENTAR GRADA 5 25,00
BOGDAN MILOSAVLJEVIĆ 16.10.2016 PRUŠKA 1 25,00
NUSRET HAJDARPAŠIĆ 16.10.2016 PRUŠKA 2 25,00
DEMIR GUSINJAC 16.10.2016 ŠKOLSKI CENTAR 1 25,00
ELDINA OSMANOVIĆ 16.10.2016 ŠKOLSKI CENTAR 2 25,00
MIRJANA VUČINIĆ 16.10.2016 Lipnica 25,00
EMIR SIJARIĆ 16.10.2016 LJEŠNICA 1 25,00
NATAŠA RAONIĆ 16.10.2016 LJEŠNICA 2 25,00
SAMRA MUJANOVIĆ 16.10.2016 ČUKOVAC/RIJEKA 25,00
VUKOMAN BOŠKOVIĆ 16.10.2016 ĐAPANOV GROB 25,00
NIKICA KOVAČEVIĆ 16.10.2016 Sela 25,00
MIODRAG IVEZIĆ 16.10.2016 GORNJI GRAD/RASADNIK 1 25,00
VELIDA HASANOVIĆ 16.10.2016 GORNJI GRAD/RASADNIK 2 25,00
IRFAN MEKIĆ 16.10.2016 GORNJI GRAD/RASADNIK 3 25,00
VESNA MAGDELINIĆ 16.10.2016 GORNJI GRAD/RASADNIK 4 25,00
ALEKSANDAR OBRADOVIĆ 16.10.2016 NIKOLJAC 1 25,00
ENA DOBARDŽIĆ 16.10.2016 NIKOLJAC 2 25,00
GORDANA OBRADOVIĆ 16.10.2016 NIKOLJAC 3 25,00
MURAT HODŽIĆ 16.10.2016 LOZNICE/OBROV 1 25,00
FEHIMA BADŽIĆ 16.10.2016 LOZNICE/OBROV 2 25,00
IGOR KORAĆ 16.10.2016 RAKONJE/MEDANOVIĆI 1 25,00
IVAN JOVANOVIĆ 16.10.2016 RAKONJE/MEDANOVIĆI 2 25,00
MIRELA DERVOVIĆ 16.10.2016 RAKONJE/MEDANOVIĆI 3 25,00
HARIS BEĆIROVIĆ 16.10.2016 NEDAKUSI 1 25,00
AMER RAMOVIĆ 16.10.2016 NEDAKUSI 2 25,00
SVETLANA ŠUNJEVARIĆ 16.10.2016 NEDAKUSI 3 25,00
ADNAN AVDIĆ 16.10.2016 RASOVO 1 25,00
DUŠICA PAVIĆEVIĆ 16.10.2016 RASOVO 2 25,00
KRISTINA PAVIĆEVIĆ 16.10.2016 RASOVO 3 25,00
DAMIR HODŽIĆ 16.10.2016 RASOVO 4 25,00
ALDIN PEPELJAK 16.10.2016 RASOVO 5 25,00
RAFET MURATOVIĆ 16.10.2016 Boljanina 25,00
SMAIL ĆERANIĆ 16.10.2016 Zminac 25,00
ELVINA ČOKOVIĆ 16.10.2016 Potkrajci 25,00
SENAD KURGAŠ 16.10.2016 Kukulje 25,00
BOŽO ROVČANIN 16.10.2016 Sutivan 25,00
RADOVAN KOVAČEVIĆ 16.10.2016 Orahovica 25,00
ALEKSANDAR ROVČANIN 16.10.2016 Kneževići 25,00
LJUBO KONATAR 16.10.2016 UNEVINA 25,00
REFIK TOPUZOVIĆ 16.10.2016 Kanje 25,00
ELMIN KUJOVIĆ 16.10.2016 Metanjac 25,00
ZAIM KAPETANOVIĆ 16.10.2016 DUBRAKOVO 25,00
Jasmin Hodžić 16.10.2016 Milovo 25,00
NEBOJŠA KONATAR 16.10.2016 Mioce 25,00
AHMET ZEKOVIĆ 16.10.2016 Dobrinje 25,00
VELIBOR VELIČKOVIĆ 16.10.2016 Njegnjevo 25,00
ERMIN KOVAČEVIĆ 16.10.2016 Gubavac 25,00
FUAD BOJADŽIĆ 16.10.2016 Voljavac 25,00
Vladimir Popović 16.10.2016 Pecarska 25,00
ZORAN GRANDOV 16.10.2016 Ravna Rijeka 25,00
BAKIR LJUCA 16.10.2016 Kruševo 25,00
LIDOJE NIŠAVIĆ 16.10.2016 Ostrelj 25,00
MILETA MINIĆ 16.10.2016 Majstorovina 25,00
BOŠKO RADONJIĆ 16.10.2016 SLIJEPAČ MOST 25,00
SRĐAN BUGARIN 16.10.2016 Cerovo 25,00
MILOŠ MILIĆEVIĆ 16.10.2016 Jabucno 25,00
RODOLJUB DAMJANOVIĆ 16.10.2016 Tomasevo 25,00
VIDO VUKSANOVIĆ 16.10.2016 Pape 25,00
STANIŠA RADOVIĆ 16.10.2016 Potrk 25,00
MILJAN ZEJAK 16.10.2016 Lijeska 25,00
GORAN KRGOVIĆ 16.10.2016 Pisana jela 25,00
STEVAN ZEJAK 16.10.2016 Barice 25,00
MILE LUKOVAC 16.10.2016 Cokrlije 25,00
ALMIR SPAHIĆ 16.10.2016 CRNČA 25,00
DŽENAN ĆOROVIĆ 16.10.2016 Ivanje 25,00
MILAN TOMAŠEVIĆ 16.10.2016 Pavino Polje 25,00
MILICA RADENOVIĆ 16.10.2016 Mahala 25,00
MILORAD LEKOVIĆ 16.10.2016 Kicava 25,00
MILOSAV BATIZIĆ 16.10.2016 Grab 25,00
JOVO BUBANJA 16.10.2016 Kovren 25,00
SIMEUN LEKOVIĆ 16.10.2016 Bliskovo 25,00
RANKO JOKSIMOVIĆ 16.10.2016 Stozer 25,00
MILJAN BOŽOVIĆ 16.10.2016 Zaton 25,00
DAMIR ŠABOVIĆ 16.10.2016 Laholo 25,00
DRAGIĆ ŠĆEKIĆ 16.10.2016 Dubovo 25,00
BLAGOJE ŠĆEKIĆ 16.10.2016 Brzava 25,00
ALEKSANDAR NEDOVIĆ 16.10.2016 Prijelozi 25,00
ISO ZVRKO 16.10.2016 Godijevo 25,00
ZEKO MUSTAJBAŠIĆ 16.10.2016 Lozna 25,00
MERSID EROVIĆ 16.10.2016 Poda 25,00
JAŠAR ĆOROVIĆ 16.10.2016 Trubine 25,00
RAMEZA MAJSTOROVIĆ 16.10.2016 Crnis 25,00
DENIS ŠAHMAN 16.10.2016 Jagoce 25,00
MEHMED MEHOVIĆ 16.10.2016 Crhalj 25,00
ŠUĆO MUSTAJBAŠIĆ 16.10.2016 Godusa 25,00
ZAIM SKOKO 16.10.2016 Sipanje 25,00
BAJRO ADROVIĆ 16.10.2016 Ličine 25,00
MIRSAD RADIČ 16.10.2016 Sušica 25,00
ELVEDIN MEHOVIĆ 16.10.2016 Negobratina 25,00
ALMIR TIGANJ 16.10.2016 ĐALOVIĆI 25,00
SEAD KOS 16.10.2016 BISTRICA 1 25,00
ALEN PILICA 16.10.2016 BISTRICA 2 25,00
NIKOLA MILIĆEVIĆ 16.10.2016 VISIJANA 25,00
ADMIR HAMZIĆ 16.10.2016 STUBO 25,00
NIKOLA VELIČKOVIĆ 16.10.2016 VRH 25,00
ŠABAN AVDIĆ 16.10.2016 Mojstir 25,00
BOJANA SOŠIĆ 16.10.2016 Jablanovo 25,00
PREDRAG VUJOŠEVIĆ 16.10.2016 Grancarevo 25,00
ADINA MUJANOVIĆ 16.10.2016 Kostici 25,00
PETAR BISMILJAK 16.10.2016 1 STARI GRAD 25,00
LIDIJA ŠEKULARAC 16.10.2016 2 LIM 25,00
MILIVOJE RMUŠ 16.10.2016 3 PARK 25,00
MARIJANA VLAHOVIĆ 16.10.2016 4 NOVO NASELJE 25,00
BRANKA ASOVIĆ 16.10.2016 5 BERANSELO 25,00
MIODRAG VELJIĆ 16.10.2016 6 DOLAC 25,00
MOMIR RAKOVIĆ 16.10.2016 7 LUŽAC 25,00
MILICA NOVOVIĆ 16.10.2016 8 PEŠCA 25,00
Milutin Golubović 16.10.2016 9 BUČE 25,00
BRANISLAV BABOVIĆ 16.10.2016 10 DONJE LUGE 25,00
SAMIR ZEJNILOVIĆ 16.10.2016 11 HAREME 25,00
MARKO KNEŽEVIĆ 16.10.2016 12 BUDIMLJA 25,00
KRISTINA KNEŽEVIĆ 16.10.2016 13 MAŠTE 25,00
SVETISLAV TRIFUNOVIĆ 16.10.2016 14 DRAGOSAVA 25,00
MIRO ĐURIŠIĆ 16.10.2016 15 BABINO 25,00
TATJANA MATOVIĆ 16.10.2016 16 GORAŽDE 25,00
SLAVEN MIHAJLOVIĆ 16.10.2016 17 ZAGRAĐE 25,00
MILJAN ŠUNJEVIĆ 16.10.2016 18 DAPSIĆI 25,00
MARIJAN NEDOVIĆ 16.10.2016 19 PETNJIK 25,00
TODOR LABOVIĆ 16.10.2016 20 TMUŠIĆE 25,00
RANKO KLJAJIĆ 16.10.2016 21 ZAGORJE 25,00
ACO ČUKIĆ 16.10.2016 22 DONJA RŽANICA 25,00
DRAŽEN RALEVIĆ 16.10.2016 23 KALUDRA 25,00
ILIJA TOMOVIĆ 16.10.2016 24 ROVCA 25,00
DOBRIVOJE LEKIĆ 16.10.2016 25 ORAH 25,00
SAŠA RMUŠ 16.10.2016 26 LAZI 25,00
RANKO BABIĆ 16.10.2016 27 MEZGALE 25,00
VELIČKO DŽIKNIĆ 16.10.2016 28 VINICKA 25,00
SANJA ZEČEVIĆ 16.10.2016 29 LUBNICE 25,00
VUČIĆ JOVANOVIĆ 16.10.2016 30 KURIKUĆE 25,00
VESELINKA RAIČEVIĆ 16.10.2016 31 PRAĆEVAC 25,00
MILICA PEŠIĆ 16.10.2016 32 BASTAHE 25,00
DANIJELA ŠEKULARAC 16.10.2016 33 VUČA 25,00
BOJAN BOŽOVIĆ 16.10.2016 34 GLAVACA 25,00
Dalibor Scekic 16.10.2016 35 ZAGRAD 25,00
MARINA BUGARIN 16.10.2016 36 RUJIŠTA 25,00
VUJADIN DUBAK 16.10.2016 37 CRNI VRH 25,00
DUŠKO RADIČEVIĆ 16.10.2016 38 DONJE ZAOSTRO 25,00
DALIBORKA ŠĆEKIĆ 16.10.2016 39 SKAKAVAC 25,00
ŽELJKO ŠĆEKIĆ 16.10.2016 40 GORNJE ZAOSTRO 25,00
RADOMIR BUBANJA 16.10.2016 41 BUBANJE 25,00
BOŽICA ĆOROVIĆ 16.10.2016 42 ŠTITARI 25,00
RAFET ŠABOTIĆ 16.10.2016 43 STARI GRAD 1 25,00
NADA BORIČIĆ 16.10.2016 44 LIM 1 25,00
MIODRAG MIHAJLOVIĆ 16.10.2016 45 LIM 2 25,00
ESAD MUSIĆ 16.10.2016 46 PARK 1 25,00
HAJRUDIN KUJOVIĆ 16.10.2016 47 PARK 2 25,00
SANJA MILOŠEVIĆ 16.10.2016 48 NOVO NASELJE 1 25,00
Tomislav Celić 16.10.2016 49 NOVO NASELJE 2 25,00
BRATISLAV KOSKA 16.10.2016 50 BERANSELO 1 25,00
VLADIMIR STANKOVIĆ 16.10.2016 51 PEŠCA 1 25,00
RADOMAN VUKIĆ 16.10.2016 52 DONJE LUGE 1 25,00
ALMASA HONSIĆ 16.10.2016 53 HAREME 1 25,00
KLEMENTINA MANOVIĆ 16.10.2016 54 BUDIMLJA 1 25,00
MIROSLAV ĐOKIĆ 16.10.2016 55 DOLAC 1 25,00
RIZO HADROVIĆ 16.10.2016 56 PARK 3 25,00
MARINA KEKER 16.10.2016 OŠ DJ 1 25,00
BOJANA ZEJAK 16.10.2016 C.K.N.R. 1 25,00
MIRKO KRGOVIĆ 16.10.2016 Štitarica 25,00
SLAVICA TUTORIĆ 16.10.2016 Podbišće 25,00
VUKOJICA MIJOVIĆ 16.10.2016 Polja 25,00
KRISTINA RAIČEVIĆ 16.10.2016 TUTIĆI 25,00
BOŽIDAR JOVANOVIĆ 16.10.2016 Stevanovac 25,00
Bajo Jokić 16.10.2016 JAKOVIĆI 25,00
NOVAK STANIĆ 16.10.2016 SLATINA 25,00
ZVEZDAN FILIPOVIĆ 16.10.2016 GOSTILOVINA 25,00
VELIMIR GRDINIĆ 16.10.2016 C. LOKVA 25,00
RAJKO GOLUBOVIĆ 16.10.2016 Gojakovići 25,00
BILJANA BOJIĆ 16.10.2016 Bistrica 25,00
RADISAV FURTULA 16.10.2016 Dobrilovina 25,00
Saša Bošković 16.10.2016 Žari 25,00
NEMANJA PANTOVIĆ 16.10.2016 Lepenac 25,00
VLADAN RADEVIĆ 16.10.2016 Rudnica 25,00
BOGOLJUB ĆORIĆ 16.10.2016 OŠ DJ 2 25,00
ALEKSANDAR LJUJIĆ 16.10.2016 C.K.N.R. 2 25,00
BOŽIDAR ŽIVKOVIĆ 16.10.2016 B. POLJE 25,00
DANIJELA FILIPOVIĆ 16.10.2016 Ravni 25,00
ZDRAVKO ŽIŽIĆ 16.10.2016 ŠAVNIK 1 25,00
ZORKA LAZAREVIĆ 16.10.2016 MOKRO 2 25,00
VESELIN JAUKOVIĆ 16.10.2016 POŠĆENJE 3 25,00
RADENKO ĐURĐIĆ 16.10.2016 KOMARNICA 4 25,00
RADOŠ MALOVIĆ 16.10.2016 DUŽI 5 25,00
GORDANA BOŽOVIĆ 16.10.2016 DUBROVSKO 6 25,00
MILIVOJE PALIJA 16.10.2016 DOBRA SELA 7 25,00
TANASIJE KUJUNDŽIĆ 16.10.2016 PREVIŠ 8 25,00
MARIJA MIJAJLOVIĆ 16.10.2016 GODIJELJA 9 25,00
MILOSAV JANKOVIĆ 16.10.2016 GRABOVICA 10 25,00
MARIJANA JAKIĆ 16.10.2016 MLJETIČAK 11 25,00
VLADIMIR KALJEVIĆ 16.10.2016 SLATINA 12 25,00
MILOŠ STRIKOVIĆ 16.10.2016 BIJELA 13 25,00
VLATKO ISTIJANOVIĆ 16.10.2016 MILOŠEVIĆI 14 25,00
RADOMIR ĆIROVIĆ 16.10.2016 TUŠINJA 15 25,00
MILONJA TODOROVIĆ 16.10.2016 MALINSKO 16 25,00
RADIVOJE ĆETKOVIĆ 16.10.2016 STRUG 17 25,00
BOŽO KRŠIKAPA 16.10.2016 BARE 18 25,00
MILEVA TREBJEŠANIN 16.10.2016 SIROVAC 19 25,00
NOVO MIJATOVIĆ 16.10.2016 KRNJA JELA 20 25,00
BOJAN TOMIĆ 16.10.2016 G. BUKOVICA 21 25,00
MILIVOJE VEMIĆ 16.10.2016 D. BUKOVICA 22 25,00
VOJIMIR STRUNJAŠ 16.10.2016 TIMAR 23 25,00
IVANA ĐUROVIĆ 16.10.2016 1 DANILOVGRAD 1 25,00
IRENA POPOVIĆ 16.10.2016 29 DANILOVGRAD 1 25,00
PETAR KALUĐEROVIĆ 16.10.2016 2 DANILOVGRAD 2 25,00
NIKOLA ĐUKANOVIĆ 16.10.2016 30 DANILOVGRAD 2 25,00
MILOVAN POPOVIĆ 16.10.2016 35 DANILOVGRAD 2 25,00
GOJKO BURIĆ 16.10.2016 3 ZAGREDA 25,00
BOJAN BOGIĆEVIĆ 16.10.2016 4 DANILOVGRAD 3 25,00
DARKO KALUĐEROVIĆ 16.10.2016 33 DANILOVGRAD 3 25,00
MIRUNA KOVAČEVIĆ 16.10.2016 5 GORICA 25,00
JOVANA BIJELIĆ 16.10.2016 6 SLATINA 25,00
MILODARKA RAKOČEVIĆ 16.10.2016 7 JELANAK 25,00
ZORAN ĐURANOVIĆ 16.10.2016 8 MARTINIĆI 25,00
IGOR FILIPOVIĆ 16.10.2016 9 GOSTILJE 25,00
MILORAD PAJOVIĆ 16.10.2016 10 SPUŽ 25,00
DARKO JOVANOVIĆ 16.10.2016 31 SPUŽ 25,00
GOJKO MITROVIĆ 16.10.2016 11 DALJAM 25,00
MILOSAV RADULOVIĆ 16.10.2016 12 NOVO SELO 25,00
Maja Jovanović 16.10.2016 13 KOSOVI LUG 25,00
IGOR MINIĆ 16.10.2016 32 KOSOVI LUG 25,00
IKONIJA PEROVIĆ 16.10.2016 34 KOSOVI LUG 25,00
Vukašin Đuranović 16.10.2016 14 BANDIĆI 25,00
Milovan Marković 16.10.2016 15 GORNJI ZAGARAČ 25,00
VESKO VELIMIROVIĆ 16.10.2016 16 DONJI ZAGARAČ 25,00
MARIJA BOŠKOVIĆ 16.10.2016 17 ORJA LUKA 25,00
NOVICA KRIVOKAPIĆ 16.10.2016 19 KUJAVA 25,00
MARKO M. ĐUROVIĆ 16.10.2016 20 SLAP 25,00
DANILO PEROVIĆ 16.10.2016 21 BARE ŠUMANOVIĆA 25,00
JOVANKA JOVIĆEVIĆ 16.10.2016 22 MIOKUSOVIĆI 25,00
MOMIR JOKOVIĆ 16.10.2016 23 GLAVA ZETE 25,00
Nebojša Roganović 16.10.2016 24 POTOČILO 25,00
ĐORĐIJE MANDIĆ 16.10.2016 25 VRELA 25,00
ZORICA STANIŠIĆ 16.10.2016 26 VINIĆI 25,00
Željko Kalezić 16.10.2016 27 MOSORI 25,00
MIRKO JOVANOVIĆ 16.10.2016 28 BRIJESTOVO 25,00
RADOSAV ĐURIČANIN 16.10.2016 BREZOJEVICE 25,00
MAJA BJELANOVIĆ 16.10.2016 POTKRAJ 25,00
GORAN RADEVIĆ 16.10.2016 PAPRATIŠTE 25,00
ZLATKO JOKIĆ 16.10.2016 NOVIŠIĆE 25,00
ZLATANA OTAŠEVIĆ 16.10.2016 G. RŽANICA 25,00
ALEKSANDRA NIKOLETIĆ 16.10.2016 Mašnica 25,00
VLADIMIR KOČANOVIĆ 16.10.2016 Murino 25,00
ALDIS CANOVIĆ 16.10.2016 RUDO POLJE 25,00
IRMA ĆIRKOVIĆ 16.10.2016 GLAVICE 25,00
KATA BJELANOVIĆ 16.10.2016 PLAV I 25,00
AJLA REDŽEPAGIĆ 16.10.2016 PLAV I A 25,00
SAFET HUSEINOVIĆ 16.10.2016 PLAV II 25,00
Zineta Gutić 16.10.2016 PLAV II A 25,00
MIRALEM KOJIĆ 16.10.2016 Prnjavor 25,00
HARIS SRDANOVIĆ 16.10.2016 SKIĆ KORITA 25,00
MIRALEM PURIŠIĆ 16.10.2016 BOGAJIĆE M. SELO 25,00
SABIRA KRCIĆ 16.10.2016 ZAVRŠ - Đ. RIJEKA 25,00
ELVIS JADADIĆ 16.10.2016 JASENICA -HOTI 25,00
Darko Tomović 16.10.2016 V. SELO -HAKANJE 25,00
AMERLINA FERATOVIĆ 16.10.2016 BUDOJEVICE 25,00
FIKRET KANDIĆ 16.10.2016 METEH - KOMORAČA 25,00
ŠABAN JEVRIĆ 16.10.2016 JARA B. POLJE 25,00
HAZRUDIN ŠALJIĆ 16.10.2016 CRNČA 25,00
ZIJAD KALAČ 16.10.2016 DESNA OBALA IBRA 9 25,00
ALAN ŠKRIJELJ 16.10.2016 IBARAC 4 25,00
NEDŽAD ZEJNELAGIĆ 16.10.2016 LIJEVA OBALA IBRA 5 25,00
REFIK BAJROVIĆ 16.10.2016 Lijeva obala Ibra 25,00
ARABEL GANIĆ 16.10.2016 DESNA OBALA IBRA 1 25,00
ĐULE ŠKRIJELJ 16.10.2016 DESNA OBALA IBRA 2 25,00
JASMIN DEMIĆ 16.10.2016 Ibarac 25,00
AFRIM DACIĆ 16.10.2016 DACIĆE 25,00
ARMIN DEDEIĆ 16.10.2016 Koljeno 25,00
ZIJAD KALAČ 16.10.2016 KALAČI 25,00
SELVEDIN NURKOVIĆ 16.10.2016 Seošnica 25,00
DRAGAN RATKOVIĆ 16.10.2016 Bašča 25,00
ZENAD KUČ 16.10.2016 Lučice 25,00
NEMANJA BULATOVIĆ 16.10.2016 Bijela Crkva 25,00
ALMIR SINANOVIĆ 16.10.2016 BIŠEVO 1 25,00
HIMO MUKOVIĆ 16.10.2016 Biševo 25,00
ESAD ŠUTKOVIĆ 16.10.2016 Radetina 25,00
AMER HUSOVIĆ 16.10.2016 Paučina 25,00
AMEL IBRAHIMOVIĆ 16.10.2016 Bukovica 25,00
ENES MURIĆ 16.10.2016 MALINDUBRAVA 25,00
FARUK R. MURIĆ 16.10.2016 Bać 25,00
NUSRET MURIĆ 16.10.2016 Jablanica 25,00
SEMIR MURIĆ 16.10.2016 Besnik 25,00
Rifat Dautović 16.10.2016 Balotiće 25,00
Safet Murić 16.10.2016 Grahovo 25,00
MERSUDIN R. MURIĆ 16.10.2016 D. LOVNICA 25,00
BEĆIR MURIĆ 16.10.2016 G. LOVNICA 25,00
ŠABAN KURPEJOVIĆ 16.10.2016 Sređani 25,00
DŽEVAD MUJEVIĆ 16.10.2016 NJEGUŠ 25,00
AZRA KARDOVIĆ 16.10.2016 LIJEVA OBALA IBRA 2 25,00
FAHRUDIN TOPALOVIĆ 16.10.2016 LIJEVA OBALA IBRA 3 25,00
ADNAN MULIĆ 16.10.2016 DESNA OBALA IBRA 3 25,00
DARMIN ŠKRIJELJ 16.10.2016 DESNA OBALA IBRA 4 25,00
ELDAR MAHMUTOVIĆ 16.10.2016 DESNA OBALA IBRA 5 25,00
MIRZA ŠABANOVIĆ 16.10.2016 DESNA OBALA IBRA 6 25,00
DARVIN SKENDEROVIĆ 16.10.2016 IBARAC 2 25,00
NERMIN ĆEMAN 16.10.2016 IBARAC 3 25,00
HAJRIJA DACIĆ 16.10.2016 BIŠEVO 2 25,00
ARSLAN MURIĆ 16.10.2016 DRAČENOVAC 25,00
Merima Kurtagić Ajdarpašić 16.10.2016 LIJEVA OBALA IBRA 4 25,00
NERMA KALAČ 16.10.2016 DESNA OBALA IBRA 7 25,00
ALMIRA TAHIROVIĆ 16.10.2016 DESNA OBALA IBRA 8 25,00
DIJANA VUKOVIĆ 16.10.2016 BORJE 19 25,00
JOVANA BARANIN 16.10.2016 PITOMINE 20 25,00
DUBRAVKA ĆOSOVIĆ 16.10.2016 ŽABLJAK 22 25,00
JOVAN BOJOVIĆ 16.10.2016 USKOCI 21 25,00
MARKO TOMČIĆ 16.10.2016 ŽABLJAK 1 25,00
RADENKO VUKIĆEVIĆ 16.10.2016 NEGOVUĐA 2 25,00
JOVANKA VOJINOVIĆ 16.10.2016 PAŠ.POLJE 3 25,00
MIJUŠKO NOVAKOVIĆ 16.10.2016 RASOVA 4 25,00
MLADJEN ŠIPČIĆ 16.10.2016 NOVAKOVIĆI 5 25,00
MILIVOJE KALJEVIĆ 16.10.2016 KRŠ 6 25,00
UROŠ KALJEVIĆ 16.10.2016 JAVOROVAČA 7 25,00
DARKO OBRADOVIĆ 16.10.2016 BRAJKOVAČA 8 25,00
Jelena Obradović 16.10.2016 STUDENCA 9 25,00
MILENA STIJEPOVIĆ 16.10.2016 MOTIČKI GAJ 10 25,00
MIRO STIJEPOVIĆ 16.10.2016 VIRAK 11 25,00
MILJAN AŠANIN 16.10.2016 TREPČA 12 25,00
MILUTIN DAKIĆ 16.10.2016 MALA CRNA GORA 13 25,00
JELENA TOMČIĆ 16.10.2016 PODGORA 14 25,00
LUKA STEVOVIĆ 16.10.2016 TAPAČ POLJE 15 25,00
RADOJICA PAVLOVIĆ 16.10.2016 NADGORA 16 25,00
VIDOSAVA ŽUGIĆ 16.10.2016 ŠUMANOVAC 17 25,00
MILORAD STIJEPOVIĆ 16.10.2016 JUNČA 18 25,00
DRAGICA VUJIČIĆ 16.10.2016 1 LEPETANE 25,00
MARINA MARKOVIĆ 16.10.2016 2 D I G LASTVA 25,00
DRAGICA RADOJIČIĆ 16.10.2016 3 TIVAT 25,00
DUŠANKA KORSIĆ 16.10.2016 4 TIVAT 2 25,00
VERA SINDIK 16.10.2016 5 MAŽINA 25,00
DARKO ĐIKANOVIĆ 16.10.2016 6 CENTAR 1 25,00
MILOŠ IVANOV 16.10.2016 7 KALIMANJ 1 25,00
Rajko Kilibarda 16.10.2016 8 ČEŠLJAR 25,00
ANTONIJA DRMIĆ 16.10.2016 9 LAMELE ST BLOK 25,00
NADA BULATOVIĆ 16.10.2016 10 KALIMANJ - OBALA 25,00
IRENA PENDA 16.10.2016 11 GRADIOŠNICA 1 25,00
RADOVAN ANDRIČIĆ 16.10.2016 12 ĐURAŠEVIĆI 25,00
MIODRAG SOKOVIĆ 16.10.2016 13 RADOVIĆI 25,00
ANDRIJA PETROVIĆ 16.10.2016 14 KRAŠIĆI 25,00
LIDIJA SORIĆ 16.10.2016 15 TIVAT 3 25,00
Miroslav Knežević 16.10.2016 16 CENTAR 2 25,00
IVAN JOVANOVIĆ 16.10.2016 17 KALIMANJ 2 25,00
MILAN RONČEVIĆ 16.10.2016 18 GRADIOŠNICA 2 25,00
Ljiljana Todorović 16.10.2016 19 MAŽINA 1 25,00
ZORAN VUŠOVIĆ 16.10.2016 BM 1 ELEKTROPRIVREDA 25,00
Aleksandar Stojanović 16.10.2016 BM 2 DOM PLANINARA 25,00
MILICA BACKOVIĆ 16.10.2016 BM 3 ZGRADA BIVŠE SDK 25,00
JANKO VUJOVIĆ 16.10.2016 BM 4 ZGRADA OPŠTINE 25,00
NOVICA BAKRAČ 16.10.2016 BM 5 OŠ RATKO ŽARIĆ 25,00
ĐURO VUKADINOVIĆ 16.10.2016 BM 6 LUKA SIMONOVIĆ 25,00
DAJANA ĐUROVIĆ 16.10.2016 BM 7 SINDIKALNI DOM ŽELJEZARE 25,00
NADA GORANOVIĆ 16.10.2016 BM 8 OŠ OLGA GOLOVIĆ 25,00
Miodrag Radulović 16.10.2016 BM 9 KOMUNALNO PREDUZEĆE 25,00
BRANISLAV VUŠOVIĆ 16.10.2016 BM 10 SPORTSKI CENTAR 25,00
Nikola Nikolić 16.10.2016 BM 11 DOM MZ STARA VAROŠ 25,00
MILISAV TODOROVIĆ 16.10.2016 BM 13 ŠKOLSKI CENTAR 25,00
JELENA GRBOVIĆ 16.10.2016 BM 14 DNEVNI CENTAR ZA DJECU SA SMETNJAMA U RAZVOJU 25,00
SLOBODAN NIKOLIĆ 16.10.2016 BM 15 DOM MZ MRKOŠNICA 25,00
VESKO POČEK 16.10.2016 BM 16 DOM MZ BISTRICA 25,00
ŽELJKO GUZINA 16.10.2016 BM 17 DOM MZ DRAGOVA LUKA 25,00
MILOŠ ROGAČ 16.10.2016 BM 18 OŠ BRAĆA LABUDOVIĆ 25,00
MILKA MIRKOVIĆ 16.10.2016 BM 19 DOM BREZOVIK 25,00
BORIS VUKOSAVLJEVIĆ 16.10.2016 BM 20 DJEČIJI VRTIĆ ĆEMENCA 25,00
Dušan Vujović 16.10.2016 BM 21 OŠ BRAĆA RIBAR 25,00
FILIP JAREDIĆ 16.10.2016 BM 12 OŠ MILEVA LAJOVIĆ 25,00
SANJA TADIĆ 16.10.2016 BM 22 DOM MZ RASTOCI 25,00
DRAGOLJUB DROBNJAK 16.10.2016 BM 23 DOM MZ KLIČEVO 25,00
NOVICA VILIĆ 16.10.2016 BM 24 OŠ MILIJA NIKČEVIĆ 25,00
Milutin Đukanović 16.10.2016 BM 25 DJEČIJI VRTIĆ STRAŠEVINA 25,00
Darko Golović 16.10.2016 BM 26 PTT OZRINIĆI 25,00
VOJISLAVA ROĆENOVIĆ 16.10.2016 BM 27 DOM BRŠNO 25,00
GORAN VULANOVIĆ 16.10.2016 BM 28 OŠ LAZ 25,00
BRANKO DORONGIĆ 16.10.2016 BM 29 OŠ BOGETIĆI 25,00
SLOBODAN MIJUŠKOVIĆ 16.10.2016 BM 30 KUĆA VELIMIRA SAVIĆEVIĆA 25,00
NEBOJIŠA PERUNOVIĆ 16.10.2016 BM 31 DOM TUNJEVO 25,00
BOŽIDAR KONTIĆ 16.10.2016 BM 32 DOM POVIJA 25,00
BOŽIDAR MIJUŠKOVIĆ 16.10.2016 BM 33 OŠ BOGETIĆI 25,00
MAŠAN NIKOLIĆ 16.10.2016 BM 34 KLUB PENZIONERA RUBEŽA 25,00
MARIJANA JANKOVIĆ 16.10.2016 BM 35 DJEČIJI VRTIĆ SUNCE 25,00
BILJANA VUJOVIĆ 16.10.2016 BM 36 KONI 25,00
Nikola Banićević 16.10.2016 BM 37 DOM MZ KOČANI 25,00
VERA BURIĆ 16.10.2016 BM 38 DOM MZ GREBICE 25,00
DRAGANA LIPOVAC 16.10.2016 BM 39 OŠ ŠPIRO VIDOVIĆ 25,00
ČEDOMIR BALETIĆ 16.10.2016 BM 40 KUĆA MILOSAVA MIĆUNOVIĆA 25,00
STANKO PEJOVIĆ 16.10.2016 BM 41 OŠ TREPČA 25,00
VESELIN SENIĆ 16.10.2016 BM 42 DOM MZ TRUBJELA 25,00
ZORAN BIGOVIĆ 16.10.2016 BM 43 KUĆA NIKOLE MIĆUNOVIĆA 25,00
BRANKO TOMANOVIĆ 16.10.2016 BM 44 KUĆA ŽIVKA PEROVIĆA 25,00
Radomir Nikolić 16.10.2016 BM 45 DOM MZ POLJICA 25,00
DRAGO NIKOLIĆ 16.10.2016 BM 46 DOM BROĆANAC 25,00
VOJISLAV NIKOLIĆ 16.10.2016 BM 47 DOM MZ RASTOVAC 25,00
DARKO GEZOVIĆ 16.10.2016 BM 48 OŠ IVAN VUŠOVIĆ 25,00
Ana Radulović 16.10.2016 BM 49 DOM VIR 25,00
VUKOTA MARTINOVIĆ 16.10.2016 BM 50 DOM MZ DUGA 25,00
ALEKSANDAR GEZOVIĆ 16.10.2016 BM 51 DOM MZ JASENOVO POLJE 25,00
RADA BOŽOVIĆ 16.10.2016 BM 52 OŠ MILOČANI 25,00
VUKOSAV TODOROVIĆ 16.10.2016 BM 53 DOM MZ ORAH 25,00
SNEŽANA MIJATOVIĆ 16.10.2016 BM 54 KUĆA TRIPKA MIJATOVIĆA 25,00
MIJUŠKO STOJANOVIĆ 16.10.2016 BM 55 OŠ ŠIPAČNO 25,00
JOVAN MILJANIĆ 16.10.2016 BM 56 OŠ MILJANIĆI 25,00
Branko Perović 16.10.2016 BM 57 DOM MZ MACAVARE 25,00
MALIŠA MILOVIĆ 16.10.2016 BM 58 DOM MZ VELIMLJE 25,00
STANKO SPASOJEVIĆ 16.10.2016 BM 59 DOM MZ TUPAN 25,00
MIRJANA BAĆOVIĆ 16.10.2016 BM 60 OŠ KLENAK 25,00
VASO DRAGANIĆ 16.10.2016 BM 61 DOM MZ PETROVIĆI 25,00
ŠĆEPAN PAPIĆ 16.10.2016 BM 62 DOM KORAVLICA 25,00
MIRJANA ŠEKARIĆ 16.10.2016 BM 63 PILATOVCI 25,00
RADORAD VUJOVIĆ 16.10.2016 BM 64 DOM MZ VRAĆENOVIĆI 25,00
MARIJANA ALEKSIĆ 16.10.2016 BM 65 DOM POČEKOVIĆI 25,00
MILOVAN KOPRIVICA 16.10.2016 BM 66 OŠ KOPRIVICE 25,00
SVETLANA ORBOVIĆ 16.10.2016 BM 67 OŠ SOMINA 25,00
DANIJELA MILJANIĆ 16.10.2016 BM 68 OŠ DUBOČKE 25,00
MIRKO BULAJIĆ 16.10.2016 BM 69 DOM MZ GRAHOVO 25,00
NIKOLA GLUŠĆEVIĆ 16.10.2016 BM 70 OŠ NUDO 25,00
JOVAN MILOVIĆ 16.10.2016 BM 71 OŠ OSJEČENICA 25,00
MILAN BULAJIĆ 16.10.2016 BM 72 OŠ JABUKE 25,00
PREDRAG VUČKOVIĆ 16.10.2016 BM 73 KUĆA BORIŠE KOVAČEVIĆA 25,00
ILIJA KRIVOKAPIĆ 16.10.2016 BM 74 DOM MZ VILUSI 25,00
Vera Kovačević 16.10.2016 BM 75 OŠ OKOLIŠTA 25,00
BOŽO DAKOVIĆ 16.10.2016 BM 76 OŠ BROĆANAC 25,00
BORO KEŠELJEVIĆ 16.10.2016 BM 77 OŠ PODBOŽUR 25,00
NIKOLA ANDRIJAŠEVIĆ 16.10.2016 BM 78 OŠ RIJEČANI 25,00
DRAGOJE KOVAČEVIĆ 16.10.2016 BM 79 OŠ SPILA 25,00
Predrag Kovačević 16.10.2016 BM 80 KUĆA VASILIJA ANDRIJAŠEVIĆA 25,00
DRAGAN GOVEDARICA 16.10.2016 BM 81 OŠ KRSTAC 25,00
SAVA BJELICA 16.10.2016 BM 82 KUĆA VESA KANKARAŠA 25,00
SLOBODAN BJELICA 16.10.2016 BM 83 OŠ JAVLJEN 25,00
VESELIN DELIBAŠIĆ 16.10.2016 BM 84 KUĆA SIMA MILOŠEVIĆA 25,00
DRAGUTIN TEPAVČEVIĆ 16.10.2016 BM 85 KUĆA MILOSAVA PAPOVIĆA 25,00
MOMČILO ROGAČ 16.10.2016 BM 86 DOM DONJE CRKVICE 25,00
Milka Vujović 16.10.2016 BM 87 OŠ CRKVICE - KOVAČI 25,00
BORKA ŠUTOVIĆ 16.10.2016 BM 88 KUĆA ZORANA ĐEDOVIĆA 25,00
Zoran Kovačević 16.10.2016 BM 89 OŠ DUŠAN BOJOVIĆ 25,00
MILETA RAŠKOVIĆ 16.10.2016 BM 90 DOM MZ BJELOŠEVINA 25,00
RADOSAV ŠUNDIĆ 16.10.2016 BM 91 MZ ŽUPA NIKŠIĆKA 25,00
Tomislav Knežević 16.10.2016 BM 92 DOM MZ KUTA 25,00
ANDJELA DENDIĆ 16.10.2016 BM 93 OŠ ZAGRAD 25,00
IVAN TODOROVIĆ 16.10.2016 BM 94 DOM MZ LIVEROVIĆI 25,00
DRAGAN JOVANOVIĆ 16.10.2016 BM 95 DOM MZ CARINE 25,00
RADOVAN MAROJEVIĆ 16.10.2016 BM 96 DOM JUGOVIĆI 25,00
BUDIMIR STOJANOVIĆ 16.10.2016 BM 97 DOM MZ STARO SELO 25,00
PREDRAG KOSTIĆ 16.10.2016 BM 98 DOM DUČICE 25,00
IGOR ĐURĐEVAC 16.10.2016 BM 99 MK LUKOVO 25,00
LUKA PERIŠIĆ 16.10.2016 BM 100 DOM DRAGOVOLJIĆI 25,00
PERICA PEJOVIĆ 16.10.2016 BM 101 ELEKTROPRIVREDA 25,00
SILVA GOJKOVIĆ 16.10.2016 BM 102 ZAHUMLJE 25,00
VUK STANIŠIĆ 16.10.2016 BM 103 SO NIKŠIĆ, PRIJEMNA KANCELARIJA 25,00
GORAN JOVOVIĆ 16.10.2016 BM 104 TRESKA AGRO KLUB 25,00
DRAGAN KOPRIVICA 16.10.2016 BM 105 CENTRALNI VRTIĆ 25,00
MILAN ĐUKANOVIĆ 16.10.2016 BM 106 OŠ LUKA SIMONOVIĆ 25,00
MARIJA ROGANOVIĆ 16.10.2016 BM 107 ZGRADA FIL FAKULTETA 25,00
NADA ČOLOVIĆ 16.10.2016 BM 108 RIBOLOVNO DRUŠTVO 25,00
Aleksandar Todorović 16.10.2016 BM 109 DJEČIJI VRTIĆ LASTAVICA 25,00
LJUBOMIR MIRKOVIĆ 16.10.2016 BM 110 SPORTSKI CENTAR 25,00
MILORAD MANDIĆ 16.10.2016 BM 111 SALA 18 SEPTEMBAR 25,00
Dragoljub Zarubica 16.10.2016 BM 112 ELEKTROŠKOLA 25,00
JOVAN DRAGOVIĆ 16.10.2016 BM 113 BIVŠA SAMOPOSLUGA DALILEJ 25,00
BOSILJKA PEROVIĆ 16.10.2016 BM 114 NOVA ZGRADA ŠKOLSKOG CENTRA 25,00
DRAGAN SRDANOVIĆ 16.10.2016 BM 115 DOM MZ BISTRICA 25,00
PETAR DRAŠKOVIĆ 16.10.2016 BM 116 KLUB DRAGOVA LUKA 25,00
VIDAK JANKOVIĆ 16.10.2016 BM 117 DJEČIJI VRTIĆ DRAGOVA LUKA 25,00
MAJA MILIČIĆ 16.10.2016 BM 118 BRAĆA LABUDOVIĆ 25,00
RANKO RADULOVIĆ 16.10.2016 BM 119 DOM ĆEMENCA 25,00
VESNA BOŽOVIĆ 16.10.2016 BM 120 GIMNAZIJA 25,00
ZLATKO MEDUNJANIN 16.10.2016 BM 121 DJEČIJI VRTIĆ RASTOCI 25,00
RADIVOJE NENEZIĆ 16.10.2016 BM 122 NIKŠIĆ KOMERC UPRAVNA ZGRADA 25,00
RADOVAN RADOMAN 16.10.2016 BM 123 MIG KOMERC 25,00
MUSA MURATOVIĆ 16.10.2016 BM 124 OŠ MILIJA NIKČEVIĆ 25,00
VESELIN MIRKOVIĆ 16.10.2016 BM 125 LUTRIJA CRNE GORE 25,00
Petar Tomanović 16.10.2016 BM 126 OŠ JAGOŠ KONTIĆ 25,00
JELKA ŠTURANOVIĆ 16.10.2016 BM 127 OŠ OZRINIĆI 25,00
DRAGANA JOVANOVIĆ 16.10.2016 BM 128 KLUB OŠTROVAC 25,00
MARIJANA ROĆENOVIĆ 16.10.2016 BM 129 DOM MZ RUBEŽA 25,00
ZORKA ZEČEVIĆ 16.10.2016 BM 130 KONI 25,00
Dragan Raičević 16.10.2016 BM 131 PTT KOČANI 25,00
MIRKO UTJEŠINOVIĆ 16.10.2016 BM 132 OŠ GREBICE 25,00
JELENA DUMNIĆ 16.10.2016 BM 133 OŠ ZAVRH 25,00
Božidar Vujičić 16.10.2016 BM 134 DOM MZ KLIČEVO 25,00
ILIJA ZEKOVIĆ 16.10.2016 BM 135 OŠ MILIJA NIKČEVIĆ - A 25,00
JOVANA ZVIZDIĆ 16.10.2016 BM 136 DJEČIJI VRTIĆ SUNCE 25,00
MARIJA ZORIĆ 16.10.2016 BM 137 PODRUČNO ODJELJE ŠKOLE MILEVA LAJOVIĆ - LALATOVIĆ 25,00
RADIVOJE MILJANIĆ 16.10.2016 BM 138 OŠ BRAĆA LABUDOVIĆ 15,00
Rešad Muratović 16.10.2016 Petnjica 25,00
MITHAD LATIĆ 16.10.2016 LAGATORE 25,00
DŽENAL RASTODER 16.10.2016 RADMANCE 25,00
ELVIS AJDARPAŠIĆ 16.10.2016 Ponor 25,00
RAGIP KOČAN 16.10.2016 Godočelje 25,00
ASMIR KLICA 16.10.2016 Dobrodole 25,00
SAMIR KOČAN 16.10.2016 AZANE, VRŠEVO 25,00
SENAD RASTODER 16.10.2016 Savin Bor 25,00
ABID LIČINA 16.10.2016 KRUŠČICA 25,00
ZIFO ADROVIĆ 16.10.2016 Bor 25,00
ILHAN HUREMOVIĆ 16.10.2016 Trpezi 25,00
SEAD KOČAN 16.10.2016 Javorova 25,00
Ismet Skenderović 16.10.2016 Kalica 25,00
SENADA CIKOTIĆ 16.10.2016 Gornja Vrbica 25,00
ŠEMSO MURIĆ 16.10.2016 Donja Vrbica 25,00
ARMIN AGOVIĆ 16.10.2016 Tucanje 25,00
ALMA ĐUKIĆ 16.10.2016 JOHOVICE 25,00
NAZA ŠKRIJELJ 16.10.2016 Dašča Rijeka 25,00
HAJRO HODOVIĆ 16.10.2016 1 SKUPŠTINA OPŠTINE 25,00
ALEKSANDRA ĐUROVIĆ 16.10.2016 2 ATLASMONT BANKA 25,00
NINA VLAHOVLJAK 16.10.2016 3 OBJEKAT CVIJOVIĆ I SPRAT KASTELO 25,00
BRAJAN MATANOVIĆ 16.10.2016 4 GIMNAZIJE TANASIJE PEJATOVIĆ LIJEVO 25,00
VLADE JANIĆIJEVIĆ 16.10.2016 5 GIMNAZIJA TANASIJE PEJATOVIĆ DESNO 25,00
DIJANA DŽAKOVIĆ 16.10.2016 6 OŠ RISTAN PAVLOVIĆ 25,00
NENAD KEČINA 16.10.2016 7 DOM RUDNIKA UGLJA 25,00
DRAGAN ZINDOVIĆ 16.10.2016 8 SAOBRAĆAJNI CENTAR 25,00
FUAD ŠABANOVIĆ 16.10.2016 9 DOO ČISTOĆA CVJEĆARA 25,00
MOMČILO SAVIĆ 16.10.2016 10 OŠ SALKO ALJKOVIĆ DESNO 25,00
DARINKA LAZAREVIĆ 16.10.2016 11 OBJEKAT CVIJOVIĆ - PRIZEMLJE CAYOT 25,00
DRAGANA ŠLJUKIĆ 16.10.2016 12 DOO LOKALNI PUTEVI 25,00
VASILJKA BUJIŠIĆ 16.10.2016 13 SUPERMARKET KAMENI MOST 25,00
BAJRO BAKIJA 16.10.2016 14 VATROGASNI DOM 25,00
MARINA POPADIĆ 16.10.2016 15 ZADRUŽNA ZAJEDNICA PRIZEMLJE 25,00
IVANA MRDAK 16.10.2016 16 MONTER KOD RADOSAVAC 25,00
MOMČILO VRANEŠ 16.10.2016 17 OŠ SRDANOV GROB 25,00
BRANKO PIVLJANIN 16.10.2016 18 OŠ VELIKE KRĆE 25,00
DANKICA TERZIĆ 16.10.2016 19 OŠ GOTOVUŠA 25,00
DRAGANA DRAŠKOVIĆ 16.10.2016 20 OMLADINSKI DOM BRVENICA 25,00
ŽELJKO VRANEŠ 16.10.2016 21 PEKARA ŽITOPRODUKT - ŽIDOVIĆI 25,00
MILKO KLAČAR 16.10.2016 22 OŠ CRLJENICE 25,00
IVAN ĆUZOVIĆ 16.10.2016 23 OŠ OTILOVIĆI 25,00
SVETLANA KUBUROVIĆ 16.10.2016 24 OŠ VIJENAC 25,00
STEFAN KNEŽEVIĆ 16.10.2016 25 KUĆA DUŠANKE CVIJOVIĆ U ADROVIĆIMA 25,00
DEJAN BAJČETA 16.10.2016 26 OŠ RUDNICA 25,00
DŽENIS LIKA 16.10.2016 27 ZGRADA ZADRUŽNE ZAJEDNICE I SPRAT 25,00
RANKO PANTOVIĆ 16.10.2016 28 KUĆA MILADINA VUČETIĆA U POTOCIMA 25,00
DUŠICA GOMILANOVIĆ 16.10.2016 29 OŠ ILINO BRDO 25,00
ŽELJKO BABIĆ 16.10.2016 30 OŠ BOROVICA 25,00
IVANA MRDAK 16.10.2016 31 OŠ ODŽAK 25,00
TIHOMIR LALOVIĆ 16.10.2016 32 OŠ ZEKAVICE 25,00
Nikola Vuković 16.10.2016 33 KUĆA JOVIĆA POTPEĆE 25,00
DŽANEL SERDAREVIĆ 16.10.2016 34 KUĆA LACMANOVIĆ MIRKA - CRNOBORI 25,00
DANKO MRŠOVIĆ 16.10.2016 35 OŠ KRUŠEVO 25,00
MARIJA CVIJOVIĆ 16.10.2016 36 OŠ KAKMUŽE 25,00
VESNA KNEŽEVIĆ 16.10.2016 37 OŠ HOĆEVINA 25,00
MILOJE BARAC 16.10.2016 38 PRODAVNICA BIVŠEG PTK U ŠLJIVANSKOM 25,00
MILOŠ VASILIJEVIĆ 16.10.2016 39 OŠ ORLJA 25,00
EMINA KARAKAŠ 16.10.2016 40 GRADIR MONTENEGRO - GRADAC 25,00
MARIJANA BIJEDIĆ 16.10.2016 41 PRODAVNICA ZZ GRADAC - VRBA 25,00
ŽARKO DAMJANOVIĆ 16.10.2016 42 OŠ ŠULA 25,00
MILKA MIJATOVIĆ 16.10.2016 43 OŠ NANGE 25,00
Slobodan Bošković 16.10.2016 44 OŠ ČESTIN 25,00
MILORAD JELOVAC 16.10.2016 45 KUĆA ĐUKOVIĆ MANDELIJE - PETINE 25,00
SANELA JONUZ 16.10.2016 46 OŠ BOLJANIĆI 25,00
BUDIMIR DEBELJEVIĆ 16.10.2016 47 OBJEKAT KNEŽEVIĆ MILANA - GLISNICA 25,00
FATIMA ALISPAHIĆ 16.10.2016 48 OŠ RAĐEVIĆI 25,00
BOGDAN ANĐELIĆ 16.10.2016 49 KUĆA MILORADA MILETIĆA U ĐULIMA 25,00
RADA ĆOSOVIĆ 16.10.2016 50 OŠ POTKOVAČ 25,00
PAVLE LAKETIĆ 16.10.2016 51 OŠ STRAHOV DO 25,00
MIRJANA JANJUŠEVIĆ 16.10.2016 52 OŠ POBLAĆE 25,00
DUŠKO TOŠIĆ 16.10.2016 53 OŠ PRISOJE 25,00
BEHIJA OKICA 16.10.2016 54 OŠ KOVAČEVIĆI 25,00
VERA DAKIĆ 16.10.2016 55 KUĆA SLAVKE DANILOVIĆ U KRČEVINAMA 25,00
DRAGANA DANILOVIĆ 16.10.2016 56 KUĆA GORANA DANILOVIĆA U SREČANJU 25,00
RADOŠ OBRADOVIĆ 16.10.2016 57 KUĆA MILOVANA SRNDOVIĆA U PLANJSKOM 25,00
MILAN LEČIĆ 16.10.2016 58 OŠ U BRDIMA 25,00
NEDŽIB SELMANOVIĆ 16.10.2016 59 OMLADINSKI DOM POTRKUŠA 25,00
VIDAK ĆIRKOVIĆ 16.10.2016 60 OŠ OGRADJENICA 25,00
BOJAN TEŠOVIĆ 16.10.2016 61 OŠ SLATINA 25,00
MILJAN PUPOVIĆ 16.10.2016 62 OŠ JELOV PANJ 25,00
BRANKO JOVIĆ 16.10.2016 63 OŠ TOČAK 25,00
MILE BARANIN 16.10.2016 64 OŠ GLIBAĆI 25,00
RAJKA ROĆEN 16.10.2016 65 OŠ LEVER TARA 25,00
MILAN LEKOVIĆ 16.10.2016 66 OŠ ĐURĐEVIĆA TARA 25,00
PREDRAG PETROVIĆ 16.10.2016 67 OŠ KOSANICA 25,00
MILEVA VOJINOVIĆ 16.10.2016 68 OŠ VARINE 25,00
MILANKA TOŠIĆ 16.10.2016 69 KUĆA MILOJICE OSTOJIĆA U PUŠANJSKOM DOLU 25,00
RADOMIR VOJINOVIĆ 16.10.2016 70 OŠ PREMĆANI 25,00
VUKOJE MAKSIMOVIĆ 16.10.2016 71 OŠ VAŠKOVO 25,00
VUKOMIR MARKOVIĆ 16.10.2016 72 OŠ KRUPICA 25,00
NOVO NOVOVIĆ 16.10.2016 73 KUĆA SVETOZARA TERZIĆA U PANDURICI 25,00
ALEKSANDAR CVIJOVIĆ 16.10.2016 74 KUĆA MOMČILA PEJOVIĆA BELJKOVIĆI 25,00
ELSAN REDŽOVIĆ 16.10.2016 75 OŠ PODBOROVA 25,00
VASILJKA DRAGAŠEVIĆ 16.10.2016 76 OBJEKAT M. DRAGAŠEVIĆA U MAOČU 25,00
VESNA SOKIĆ 16.10.2016 77 OŠ MARINA ŠUMA 25,00
VESKO VUKOJIČIĆ 16.10.2016 78 OŠ MIJAKOVIĆI 25,00
Dragan Čabarkapa 16.10.2016 79 OŠ VODNO 25,00
VESELIN KOVINIĆ 16.10.2016 80 KUĆA V. BUJIŠIĆA U GORNJOJ VRULJI 25,00
SVETLANA VULOVIĆ 16.10.2016 81 OŠ KOZICA 25,00
DRAGOJLA JANJUŠEVIĆ 16.10.2016 82 OŠ MATARUGE 25,00
MARINA ŠLJUKIĆ 16.10.2016 83 KUĆA ZDRAVKA ĆIROVIĆA U LJUTIĆIMA 25,00
MIODRAG ZINDOVIĆ 16.10.2016 84 OŠ OBARDE 25,00
PETAR TERZIĆ 16.10.2016 85 HOTEL PLJEVLJA SALON 25,00
SARA ĐUKOVIĆ 16.10.2016 86 OŠ KOMINI 25,00
GOLUBAN KUBUROVIĆ 16.10.2016 87 OBJEKAT PP VING 25,00
MIRJANA LUČIĆ 16.10.2016 88 OŠ SALKO ALJKOVIĆ LIJEVO 25,00
HASAN HADŽALIĆ 16.10.2016 89 KAFE BAR ADONIS 25,00
MARIJANA KUŠLJEVIĆ 16.10.2016 90 POŠTA CG GAGOVIĆA IMANJE 25,00
STANIMIR RAILIĆ 16.10.2016 91 ŠKOLSKI CENTAR 25,00
LEJLA SADOVIĆ 16.10.2016 92 ZOIL LOVĆEN 25,00
VLADO ANĐELIĆ 16.10.2016 93 ELEKTRODISTRIBUCIJA GUKE 25,00
NEMANJA ŽIVKOVIĆ 16.10.2016 94 OŠ SALKO ALJKOVIĆ GUKE 25,00
NENAD GARDAŠEVIĆ 16.10.2016 1 DOM KULTURE VLADIMIR POPOVIĆ ŠPANAC BAR 25,00
MARINA MEDENICA 16.10.2016 2 GIMNAZIJA NIKO ROLOVIĆ BAR 25,00
Rajko Joličić 16.10.2016 3 GIMNAZIJA NIKO ROLOVIĆ BAR 25,00
NIKOLETA JOVIĆEVIĆ 16.10.2016 4 OŠ BLAŽO JOKOV ORLANDIĆ BAR 25,00
KUJTIM BERJAŠEVIĆ 16.10.2016 5 OŠ JUGOSLAVIJA BAR 25,00
ŽARKO VUKOVIĆ 16.10.2016 6 MZ BAR II POLJE NA TABIJI 25,00
IRFAN PELIDIJA 16.10.2016 7 DJEČIJI VRTIĆ NA TABIJI 25,00
REDŽEP HOT 16.10.2016 8 PREDUZEĆE RUMIJATRANS 25,00
SAŠA BULATOVIĆ 16.10.2016 9 OŠ MEKSIKO BAR 25,00
EMIL BEGANOVIĆ 16.10.2016 10 OŠ MEKSIKO BAR 25,00
BOŽO DUMEZIĆ 16.10.2016 11 MZ BAR V SUTORMAN 25,00
HARIS LIČINA 16.10.2016 12 OŠ ANTO ĐEDOVIĆ BAR 25,00
Miloš Kovačević 16.10.2016 13 OŠ ANTO ĐEDOVIĆ BAR 25,00
DRAGAN VUKMARKOVIĆ 16.10.2016 14 OŠ KEKEC SUTOMORE 25,00
ZORICA STOJČIĆ 16.10.2016 15 PRIBOJSKO ODMARALIŠTE SUTOMORE 25,00
NEMANJA ZEC 16.10.2016 16 OŠ MIŠIĆI 25,00
MURAT BEHAROVIĆ 16.10.2016 17 MZ STARI BAR 25,00
VLATKO TRUŠ 16.10.2016 18 OŠ SRBIJA 25,00
DRAGANA MALJEVIĆ 16.10.2016 19 PRIMORKA 25,00
ALEN KUČ 16.10.2016 20 OMLADINSKI DOM MIROVICA 25,00
EDIN DRLJAN 16.10.2016 21 OŠ ZALJEVO 25,00
MIRSAD BARJAKTAREVIĆ 16.10.2016 22 OŠ DOBRA VODA 25,00
ELVIR SULEJMANOVIĆ 16.10.2016 23 OŠ PEČURICE 25,00
AMEL MARKIČIĆ 16.10.2016 24 OŠ DABEZIĆI 25,00
ELMEDIN ALIĆ 16.10.2016 25 OŠ KUNJE 25,00
AGIM ANDRIĆ 16.10.2016 26 OŠ GORANA 25,00
FLJORINA UTIĆ 16.10.2016 27 OŠ CKLA 25,00
GAZMEND KOVAČEVIĆ 16.10.2016 28 OŠ ARBNEŠ 25,00
MUHAREM PERAŠEVIĆ 16.10.2016 29 DOM MZ OSTROS 25,00
BAKI HUSIĆ 16.10.2016 30 OŠ OSTROS 25,00
SADIK DRAGOVIĆ 16.10.2016 31 OŠ KOŠTANICA 25,00
GAZMEND HUSIĆ 16.10.2016 32 OŠ BOBOVIŠTE 25,00
BRAHIM MUSTAFIĆ 16.10.2016 33 OŠ TEJANI 25,00
SMAIL MEHOVIĆ 16.10.2016 34 OŠ LIVARI 25,00
ĐORĐE TAGIĆ 16.10.2016 37 OŠ ĐURAVCI 25,00
VALENTINA KALJEVIĆ 16.10.2016 39 OMLADINSKI DOM SOTONIĆI 25,00
DRAGOLJUB BOKAN 16.10.2016 40 OMLADINSKI DOM BUKOVIK 25,00
RAJKO MIJAČ 16.10.2016 43 DOM KULTURE UTRG 25,00
IVAN ĐALAC 16.10.2016 47 OŠ SEOCA 25,00
STEFAN BOKOVAC 16.10.2016 49 DOM CRVENOG KRSTA LIMLJANI 25,00
ZORAN TOMAŠEVIĆ 16.10.2016 51 DOM KULTURE VLADIMIR POPOVIĆ ŠPANAC 25,00
ANKICA OROVIĆ 16.10.2016 52 GIMNAZIJA NIKO ROLOVIĆ 25,00
MARKO IVOVIĆ 16.10.2016 53 OŠ BLAŽO JOKOV ORLANDIĆ 25,00
DUŠKO MALOVIĆ 16.10.2016 54 OŠ JUGOSLAVIJA 25,00
VASILIJE NOVAKOVIĆ 16.10.2016 55 MZ BAR 2 POLJE NA TABIJI 25,00
NENAD DARMANOVIĆ 16.10.2016 56 OŠ MEKSIKO 25,00
MARINA MIJOVIĆ 16.10.2016 57 OŠ MEKSIKO 25,00
DRAGIŠA MIHAILOVIĆ 16.10.2016 58 OŠ ANTO ĐEDOVIĆ 25,00
PETAR OBRADOVIĆ 16.10.2016 59 OŠ KEKEC SUTOMORE 25,00
RAMO KOVAČEVIĆ 16.10.2016 60 BIBLIOTEKA U STAROM BARU 25,00
DARKO STIJEPOVIĆ 16.10.2016 61 OŠ JUGOSLAVIJA BAR 25,00
BOJANA DAKIĆ 16.10.2016 62 OŠ JUGOSLAVIJA BAR 25,00
STIVEN PEKIĆ 16.10.2016 63 OŠ ANTO ĐEDOVIĆ 25,00
NADICA MAŠANOVIĆ 16.10.2016 64 OŠ MEKSIKO 25,00
MAJA GLAVANOVIĆ 16.10.2016 65 OŠ ANTO ĐEDOVIĆ 25,00
ALIS RAMDEDOVIĆ 16.10.2016 66 OŠ ANTO ĐEDOVIĆ 25,00
RADOVAN MARKOVIĆ 16.10.2016 67 PRIBOJSKO ODMARALIŠTE SUTOMORE 25,00
ALMIR MEKIĆ 16.10.2016 68 MZ BAR 2 POLJE NA TABIJI 25,00
VASILIJE LABOVIĆ 16.10.2016 69 OMLADINSKI DOM MIROVICA 25,00
Slobodan Dragović 16.10.2016 71 OŠ MEKSIKO 25,00
ALJEN MUSLIČIĆ 16.10.2016 72 OŠ PEČURICE BAR 25,00
HAJRIJE MURATOVIĆ 16.10.2016 35 OŠ DONJI MURIĆI 25,00
HADŽIJA MUSOVIĆ 16.10.2016 36 KUĆA LUKOLIĆ DŽEMALA - GORNJI MURIĆI 25,00
PAVLE MIHALJEVIĆ 16.10.2016 38 TURISTIČKA ORGANIZACIJA VIRPAZAR 25,00
DUŠAN KOPITOVIĆ 16.10.2016 41 OŠ BRČELI 25,00
BRATISLAV GRABOVICA 16.10.2016 42 OMLADINSKI DOM OFTOČIĆI 25,00
DRAGAN DAJKOVIĆ 16.10.2016 44 OŠ DUPILO 25,00
JASNA LEKIĆ 16.10.2016 45 OŠ KOMARNO 25,00
SNEŽANA PEČURICA 16.10.2016 46 OMLADINSKI DOM GODINJE 25,00
RADOVAN KOJIČIĆ 16.10.2016 48 OŠ KRNJICE 25,00
MIODRAG PEČURICA 16.10.2016 50 OŠ GLUHI DO 25,00
JASMINA LUKAČ 16.10.2016 70 OŠ DOBRA VODA 25,00
TIJANA ĐOKOVIĆ 16.10.2016 BM 1 25,00
ANA VUKOTIĆ 16.10.2016