Izvještaj imovine

Povratak

Spisak izvještaja

Prikazan Datum izvještaja Svrha podnošenja
  15.03.2024 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  15.03.2024 U roku od 30 dana od dana stupanja na funkciju
  15.03.2024 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  18.10.2023 U roku od 30 dana od dana stupanja na funkciju
  18.10.2023 30 dana od dana prestanka funkcije
  05.09.2023 30 dana od dana prestanka funkcije
  28.03.2023 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  17.03.2022 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  07.03.2021 U roku od 30 dana od dana stupanja na funkciju
  29.01.2020 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  20.03.2019 U roku od 30 dana od dana stupanja na funkciju
  10.03.2016 Godišnji po prestanku funkcije

Ime i prezime

Ime i prezime Stanojka Kljajević

Članovi porodice

Srodstvo Ime Prezime Rođeno prezime Državljanstvo Mjesto Boravište
Funkcioner Stanojka Kljajević Tabaš Crnogorsko Pljevlja Pljevlja
Bračni supružnik Momir Kljajević Kljajević Crnogorsko Pljevlja Pljevlja
Sin Đorđije Kljajević Kljajević Crnogorsko Pljevlja Pljevlja
Sin Stefan Kljajević Kljajević Crnogorsko Pljevlja Pljevlja
Sin Filip Kljajević Kljajević Crnogorsko Pljevlja Pljevlja

II.1 Javna funkcija koju vrši javni funkcioner (trenutni status funkcije)

Naziv funkcije Organ vlasti koji bira/imenuje/postavlja Organ vlasti koji daje saglasnost Organ vlasti gdje se obavlja funkcija Datum početka Datum prestanka Prestala funkcija Bez naknade
Zamjenik člana OIK SO Pljevlja OIK Pljevlja 28.02.2019 18.08.2023 Da Ne

II.2 Radno tijelo (trenutni status radnog tijela)

Naziv organa koji je formirao radno tijelo Status u radnom tijelu Radno Telo Datum stupanja Datum prestanka Bez naknade Odlučuje

II.3 Članstva u organima uprave (trenutni status članstva)

Javno preduzeće, javna ustanova ili drugo pravno lice u kojem je država, odnosno opština vlasnik Organ vlasti koji bira/imenuje/postavlja Organ upravljanja / nadzora Status Datum početka Datum prestanka Prestala funkcija Bez naknade

III.1 Prihodi funkcionera ostvareni po osnovu vršenja javnih funkcija

Funkcija / Organizacija Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod Izvor prihoda Period obavljanja djelatnosti
Zamjenik člana OIK / OIK Pljevlja
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Drugi prihod
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
200,00
600,00 Opština 28.02.2019
-
18.08.2023

III.2 Prihodi na osnovu članstva u radnim tijelima

Radno Telo / Status / Naziv organa Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod Izvor prihoda Period obavljanja djelatnosti

III.3 Prihodi, premije i dobici na osnovu drugog posla, djelatnosti, aktivnosti, rente ili drugih izvora

Naziv djelatnosti i aktivnosti / izvor prihoda Privredno društvo, ustanova, organizacija, slobodna profesija... Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod
Redovan posao Privredna društva
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
810,00
5.670,00
EKSPROPRIJACIJA MINISTARSTVO FINANSIJA
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
NAKNADA
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
11.714,42
11.714,42
PRODAJA IMOVINE PETROVIĆ ALEKSANDAR
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Drugi prihod
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
5.000,00
5.000,00

III.4 Prihodi na osnovu članstva u organima upravljanja naučnih, nastavnih,

kulturnih, umjetničkih, humanitarnih, sportskih ili sličnih udruženja

Naziv udruženja Organ Funkcija Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod

III.5 Prihodi na osnovu autorskih, patentiranih i ostalih prava intelektualne svojine

Vrsta prava Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod

III.6 Prihodi članova zajedničkog domaćinstva

Ime i prezime člana domaćinstva Naziv posla, djelatnost, funkcije odnosno izvora prihoda Privredno društvo, ustanova, slobodna profesija, ostalo Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod
MOMIR KLJAJEVIĆ FOND PIO
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
PENZIJA
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
430,00
3.010,00
STEFAN KLJAJEVIĆ Privredno društvo
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
487,00
3.409,00
FILIP KLJAJEVIĆ DOO KLJAJEVIĆA LUKA
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
450,00
3.150,00

IV.1 Nepokretna imovina u zemlji i inostranstvu

Vrsta, struktura i površina Nosilac prava Vlasnički udio Osnov sticanja
ZEMLJIŠTE, , 10167 Stanojka Kljajević 14,28% Nasledstvo
ZEMLJIŠTE, , 215 Stanojka Kljajević 7,14% Nasledstvo
ZEMLJIŠTE, , 3778 Stanojka Kljajević 14,28% Nasledstvo
ZEMLJIŠTE, , 23931 Stanojka Kljajević 7,14% Nasledstvo
ZEMLJIŠTE, , 3281 Stanojka Kljajević 7,14% Nasledstvo

IV.2 Pokretna imovina za koje je potrebna registracija

Vrsta stvari Nosilac prava Marka/Vrsta/Tip Godina proizvodnje Godina prve registracije Osnov sticanja
Motorna vozila Stanojka Kljajević POLO 2002 KUPOVINA
Motorna vozila Momir Kljajević GOLF 2 1990 KUPOVINA

IV.3 Ostala pokretna imovina

Vrsta stvari Nosilac prava Tržišna vrednost Osnov sticanja

IV.4 Gotovi novac

Iznos Valuta Nosilac prava

IV.5 Depozit u bankama i drugim finansijskim organizacijama

Vrsta računa Iznos Valuta Nosilac prava

IV.6 Akcije (hartije sa pravom učešća)

Pravno lice Broj akcija Valuta Ime i prezime vlasnika
Kontejnerski Terminal Generalni Tereti Bar 351 Stanojka Kljajević
Ad Luka Bar 351 Stanojka Kljajević

IV.7 Udjeli u vlasništvu drugih pravnih lica

Tip lica Udio Ime i prezime vlasnika Izvršen prenos prava

IV.8 Hartije od vrijednosti

Vrsta hartije Naziv hartije Valuta Nosilac prava

IV.9 Potraživanja

Vrsta kamata Vrednost kamata Vrsta glavnica Vrednost glavnica Vrsta Nosilac prava

IV.10 Dugovi po osnovu kredita, zajmova i ostali dugovi

Vrsta Datum nastanka duga Iznos duga Rata Valuta Nosilac prava Preostali dug Preostali rok otplate

IV.11 Nepokretna imovina u vlasništvu pravnih lica kojih je funkcioner vlasnik odnosno osnivač

Opština Katastarska opština Broj (broj/podbroj) Broj objekta (broj zgrade) Broj posebnog dijela (PD) Vrsta,
Struktura,
Povrsina
Adresa,
Mjesto,
Država
Prava Nosilac prava

IV.12 Pokretna imovina za koje je obavezna registracija u vlasništvu pravnog lica

kojih je funkcioner vlasnik odnosno osnivač

Kategorija Marka/Vrsta/Tip Godina proizvodnje/Prve registracije Osnov sticanja Registarski broj Nosilac prava Javni podatak Napomena
Saglasnost o pristupu podacima na računima bankarskih i drugih finansijskih institucija: Nije data
Datum i mjesto Pljevlja, 05.09.2023