Izvještaj imovine

Povratak

Spisak izvještaja

Prikazan Datum izvještaja Svrha podnošenja
  09.02.2024 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  29.08.2023 U roku od 30 dana od dana stupanja na funkciju

Ime i prezime

Ime i prezime Miljan Ivanović

Članovi porodice

Srodstvo Ime Prezime Rođeno prezime Državljanstvo Mjesto Boravište
Funkcioner Miljan Ivanović Ivanović Crnogorsko Podgorica Podgorica
Bračni supružnik Maja Ivanović Vukumira Crnogorsko Podgorica Podgorica
Sin Aleksa Ivanović Ivanović Crnogorsko Podgorica Podgorica
Sin A I I Crnogorsko Podgorica Podgorica

II.1 Javna funkcija koju vrši javni funkcioner (trenutni status funkcije)

Naziv funkcije Organ vlasti koji bira/imenuje/postavlja Organ vlasti koji daje saglasnost Organ vlasti gdje se obavlja funkcija Datum početka Datum prestanka Prestala funkcija Bez naknade
Izvršni/a direktor/ica Vlada Crne Gore Montenegro bonus Cetinje 03.08.2023 Ne Ne

II.2 Radno tijelo (trenutni status radnog tijela)

Naziv organa koji je formirao radno tijelo Status u radnom tijelu Radno Telo Datum stupanja Datum prestanka Bez naknade Odlučuje
DOO Crnogorski elektrodistributivni sistem - CEDIS ČLAN KOMISIJE Komisija za sprečavanje nelegalnih priključaka na mrežu 01.01.2023 14.06.2022 Ne Ne

II.3 Članstva u organima uprave (trenutni status članstva)

Javno preduzeće, javna ustanova ili drugo pravno lice u kojem je država, odnosno opština vlasnik Organ vlasti koji bira/imenuje/postavlja Organ upravljanja / nadzora Status Datum početka Datum prestanka Prestala funkcija Bez naknade

III.1 Prihodi funkcionera ostvareni po osnovu vršenja javnih funkcija

Funkcija / Organizacija Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod Izvor prihoda Period obavljanja djelatnosti

III.2 Prihodi na osnovu članstva u radnim tijelima

Radno Telo / Status / Naziv organa Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod Izvor prihoda Period obavljanja djelatnosti
Komisija za sprečavanje nelegalnih priključaka na mrežu / ČLAN KOMISIJE / DOO Crnogorski elektrodistributivni sistem - CEDIS
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Drugi prihod
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
600,00
3.600,00 Ostalo 01.01.2023
-
14.06.2022

III.3 Prihodi, premije i dobici na osnovu drugog posla, djelatnosti, aktivnosti, rente ili drugih izvora

Naziv djelatnosti i aktivnosti / izvor prihoda Privredno društvo, ustanova, organizacija, slobodna profesija... Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod
Redovan posao Privredna društva
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
1.280,00
2.560,00
Renta Samostalna djelatnost
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Drugi prihod
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
1.400,00
9.800,00

III.4 Prihodi na osnovu članstva u organima upravljanja naučnih, nastavnih,

kulturnih, umjetničkih, humanitarnih, sportskih ili sličnih udruženja

Naziv udruženja Organ Funkcija Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod

III.5 Prihodi na osnovu autorskih, patentiranih i ostalih prava intelektualne svojine

Vrsta prava Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod

III.6 Prihodi članova zajedničkog domaćinstva

Ime i prezime člana domaćinstva Naziv posla, djelatnost, funkcije odnosno izvora prihoda Privredno društvo, ustanova, slobodna profesija, ostalo Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod
Maja Ivanović Javna ustanova
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
827,00
5.789,00
Aleksa Ivanović Privredno društvo
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
650,00
4.550,00

IV.1 Nepokretna imovina u zemlji i inostranstvu

Vrsta, struktura i površina Nosilac prava Vlasnički udio Osnov sticanja
Kuća, , 120 Miljan Ivanović 50% Nasledstvo
Pašnjak, , 786 Miljan Ivanović 100% Nasledstvo
Šuma, , 5137 Miljan Ivanović 100% Nasledstvo
LIvada, , 2996 Miljan Ivanović 100% Nasledstvo
Šuma, , 1971 Miljan Ivanović 100% Nasledstvo
Pašnjak, , 31539 Miljan Ivanović 100% Nasledstvo
Šuma, , 83212 Miljan Ivanović 100% Nasledstvo
Pašnjak, , 993 Miljan Ivanović 100% Nasledstvo
Pašnjak, , 4195 Miljan Ivanović 100% Nasledstvo
Šuma, , 2121 Miljan Ivanović 100% Nasledstvo
Šuma, , 5407 Miljan Ivanović 100% Nasledstvo
Pašnjak, , 11595 Miljan Ivanović 100% Nasledstvo
Njiva, , 2313 Miljan Ivanović 100% Nasledstvo
Njiva, , 375 Miljan Ivanović 100% Nasledstvo
Šuma, , 1827 Miljan Ivanović 100% Nasledstvo
Šuma, , 1161 Miljan Ivanović 100% Nasledstvo
Šuma, , 5167 Miljan Ivanović 100% Nasledstvo
Šuma, , 14298 Miljan Ivanović 100% Nasledstvo
LIvada, , 39916 Miljan Ivanović 100% Nasledstvo
Šuma, , 375 Miljan Ivanović 100% Nasledstvo
Kuća, , 95 Miljan Ivanović 100% Nasledstvo
Ostalo, , 271 Miljan Ivanović 100% Nasledstvo
Stan, , 45 Miljan Ivanović 100% Kupovina
Stan, , 29 Miljan Ivanović 100% Kupovina
Stan, , 139 Maja Ivanović 12,5% Nasledstvo
Šuma, , 3746 Maja Ivanović 12,5% Nasledstvo

IV.2 Pokretna imovina za koje je potrebna registracija

Vrsta stvari Nosilac prava Marka/Vrsta/Tip Godina proizvodnje Godina prve registracije Osnov sticanja
Motorna vozila Miljan Ivanović Džip kompas 2007 Kupovina
Motorna vozila Miljan Ivanović Pežo 3008 2019 Kupovina
Motorna vozila Miljan Ivanović Golf 2 1991 Kupovina
Motorna vozila Maja Ivanović Ford 2012 Kupovina

IV.3 Ostala pokretna imovina

Vrsta stvari Nosilac prava Tržišna vrednost Osnov sticanja

IV.4 Gotovi novac

Iznos Valuta Nosilac prava

IV.5 Depozit u bankama i drugim finansijskim organizacijama

Vrsta računa Iznos Valuta Nosilac prava

IV.6 Akcije (hartije sa pravom učešća)

Pravno lice Broj akcija Valuta Ime i prezime vlasnika

IV.7 Udjeli u vlasništvu drugih pravnih lica

Tip lica Udio Ime i prezime vlasnika Izvršen prenos prava

IV.8 Hartije od vrijednosti

Vrsta hartije Naziv hartije Valuta Nosilac prava

IV.9 Potraživanja

Vrsta kamata Vrednost kamata Vrsta glavnica Vrednost glavnica Vrsta Nosilac prava

IV.10 Dugovi po osnovu kredita, zajmova i ostali dugovi

Vrsta Datum nastanka duga Iznos duga Rata Valuta Nosilac prava Preostali dug Preostali rok otplate
Stambeni 03.06.2022 27.000,00 183,34 Euro Miljan Ivanović 26.093,23 01,07,2040
Potrošački 30.06.2022 5.300,00 75,61 Euro Maja Ivanović 4.595,74 30,09,2029
Potrošački 28.02.2023 5.200,00 124,25 Euro Maja Ivanović 3.310,50 31,12,2026
Potrošački 05.02.2022 1.228,00 34,11 Euro Maja Ivanović 648,13 04,02,2025

IV.11 Nepokretna imovina u vlasništvu pravnih lica kojih je funkcioner vlasnik odnosno osnivač

Opština Katastarska opština Broj (broj/podbroj) Broj objekta (broj zgrade) Broj posebnog dijela (PD) Vrsta,
Struktura,
Povrsina
Adresa,
Mjesto,
Država
Prava Nosilac prava

IV.12 Pokretna imovina za koje je obavezna registracija u vlasništvu pravnog lica

kojih je funkcioner vlasnik odnosno osnivač

Kategorija Marka/Vrsta/Tip Godina proizvodnje/Prve registracije Osnov sticanja Registarski broj Nosilac prava Javni podatak Napomena
Saglasnost o pristupu podacima na računima bankarskih i drugih finansijskih institucija: Nije data
Datum i mjesto Podgorica, 29.08.2023