Izvještaj imovine

Povratak

Spisak izvještaja

Prikazan Datum izvještaja Svrha podnošenja
  29.03.2023 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  02.03.2023 U slučaju promjena iz Izvještaja koje se odnose na uvećanje imovine preko 5.000 e
  29.03.2022 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  03.08.2021 30 dana od dana prestanka funkcije
  01.07.2021 U roku od 30 dana od dana stupanja na funkciju
  27.03.2021 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  09.02.2021 U slučaju promjena iz Izvještaja koje se odnose na uvećanje imovine preko 5.000 e
  18.03.2020 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  27.03.2019 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  23.07.2018 U roku od 30 dana od dana stupanja na funkciju

Ime i prezime

Ime i prezime Slađana Džaković

Članovi porodice

Srodstvo Ime Prezime Rođeno prezime Državljanstvo Mjesto Boravište
Funkcioner Slađana Džaković Adžić Crnogorsko Plužine Plužine
Bračni supružnik Goran Džaković Džaković Crnogorsko

II.1 Javna funkcija koju vrši javni funkcioner (trenutni status funkcije)

Naziv funkcije Organ vlasti koji bira/imenuje/postavlja Organ vlasti koji daje saglasnost Organ vlasti gdje se obavlja funkcija Datum početka Datum prestanka Prestala funkcija Bez naknade
Predsjednik/ca OD Vlada Crne Gore Montenegro bonus Cetinje 03.06.2021 Ne Ne

II.2 Radno tijelo (trenutni status radnog tijela)

Naziv organa koji je formirao radno tijelo Status u radnom tijelu Radno Telo Datum stupanja Datum prestanka Bez naknade Odlučuje

II.3 Članstva u organima uprave (trenutni status članstva)

Javno preduzeće, javna ustanova ili drugo pravno lice u kojem je država, odnosno opština vlasnik Organ vlasti koji bira/imenuje/postavlja Organ upravljanja / nadzora Status Datum početka Datum prestanka Prestala funkcija Bez naknade

III.1 Prihodi funkcionera ostvareni po osnovu vršenja javnih funkcija

Funkcija / Organizacija Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod Izvor prihoda Period obavljanja djelatnosti
Predsjednik/ca OD / Montenegro bonus Cetinje
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Drugi prihod
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
942,45
11.309,40 Država 03.06.2021
-
Predsjednik/ca OD / Montenegro bonus Cetinje
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Drugi prihod
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
100,00
100,00 Država 03.06.2021
-

III.2 Prihodi na osnovu članstva u radnim tijelima

Radno Telo / Status / Naziv organa Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod Izvor prihoda Period obavljanja djelatnosti

III.3 Prihodi, premije i dobici na osnovu drugog posla, djelatnosti, aktivnosti, rente ili drugih izvora

Naziv djelatnosti i aktivnosti / izvor prihoda Privredno društvo, ustanova, organizacija, slobodna profesija... Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod
Redovan posao Privredna društva
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
500,00
6.000,00

III.4 Prihodi na osnovu članstva u organima upravljanja naučnih, nastavnih,

kulturnih, umjetničkih, humanitarnih, sportskih ili sličnih udruženja

Naziv udruženja Organ Funkcija Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod

III.5 Prihodi na osnovu autorskih, patentiranih i ostalih prava intelektualne svojine

Vrsta prava Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod

III.6 Prihodi članova zajedničkog domaćinstva

Ime i prezime člana domaćinstva Naziv posla, djelatnost, funkcije odnosno izvora prihoda Privredno društvo, ustanova, slobodna profesija, ostalo Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod
Goran Džaković Privredno društvo
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
679,69
679,69
Goran Džaković Privredno društvo
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
637,66
1.275,32
Goran Džaković Privredno društvo
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
600,98
600,98
Goran Džaković Privredno društvo
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
757,81
757,81
Goran Džaković Privredno društvo
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
459,58
459,58
Goran Džaković Privredno društvo
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
714,59
714,59
Goran Džaković Privredno društvo
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
617,92
617,92
Goran Džaković Privredno društvo
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
468,67
468,67
Goran Džaković Privredno društvo
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
553,74
553,74
Goran Džaković Privredno društvo
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
459,93
459,93
Goran Džaković Privredno društvo
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
641,83
641,83
Goran Džaković Privredno društvo
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Drugi prihod
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
170,00
170,00
Goran Džaković Privredno društvo
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Drugi prihod
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
190,00
190,00
Goran Džaković Privredno društvo
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Drugi prihod
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
250,00
500,00

IV.1 Nepokretna imovina u zemlji i inostranstvu

Vrsta, struktura i površina Nosilac prava Vlasnički udio Osnov sticanja
Kuća, Porodična stambena zgrada, 41 Goran Džaković 33,33% Nasledstvo
livada, 5 klase, 433 Goran Džaković 33,33% Nasledstvo
Pašnjak, 5 klase, 90 Goran Džaković 33,33% Nasledstvo
Pašnjak, 7 klase, 1883 Goran Džaković 33,33% Nasledstvo
Pašnjak, 7 klase, 545 Goran Džaković 33,33% Nasledstvo
Šuma, 6 klase, 9443 Goran Džaković 33,33% Nasledstvo
Pašnjak, 7 klase, 583 Goran Džaković 33,33% Nasledstvo
Ostalo, neplodno zemljište, 250 Goran Džaković 33,33% Nasledstvo
Šuma, 6 klase, 385 Goran Džaković 33,33% Nasledstvo
Ostalo, neplodno zemljište, 2304 Goran Džaković 33,33% Nasledstvo
Šuma, 6 klase, 7816 Goran Džaković 33,33% Nasledstvo
Ostalo, neplodno zemljište, 756 Goran Džaković 33,33% Nasledstvo
Pašnjak, 7 klase, 9993 Goran Džaković 33,33% Nasledstvo
Šuma, 6 klase, 5195 Goran Džaković 33,33% Nasledstvo
Ostalo, neplodno zemljište, 147 Goran Džaković 33,33% Nasledstvo
Ostalo, neplodno zemljište, 2825 Goran Džaković 33,33% Nasledstvo
Ostalo, neplodna zemljište, 3242 Goran Džaković 33,33% Nasledstvo
Šuma, 7 klasa, 1141 Goran Džaković 33,33% Nasledstvo
Šuma, 7 klasa, 1304 Goran Džaković 33,33% Nasledstvo
Šuma, 7 klase, 733 Goran Džaković 33,33% Nasledstvo
LIvada, 6 klasa, 733 Goran Džaković 33,33% Nasledstvo
LIvada, 5 klase, 876 Goran Džaković 33,33% Nasledstvo
Pašnjak, 7 klasa, 215 Goran Džaković 33,33% Nasledstvo
Ostalo, neplodno zemljište, 17 163 Goran Džaković 33,33% Nasledstvo
LIvada, 6 klase, 1285 Goran Džaković 33,33% Nasledstvo
LIvada, 6 klase, 463 Goran Džaković 33,33% Nasledstvo
Pašnjak, 7 klase, 7108 Goran Džaković 33,33% Nasledstvo
LIvada, 6 klase, 788 Goran Džaković 33,33% Nasledstvo
Pašnjak, 7 klase, 9625 Goran Džaković 33,33% Nasledstvo
Ostalo, neplodno zemljište, 1618 Goran Džaković 33,33% Nasledstvo
LIvada, 6 klase, 1120 Goran Džaković 33,33% Nasledstvo
Pašnjak, 6 klase, 226 Goran Džaković 33,33% Nasledstvo
LIvada, 6 klase, 514 Goran Džaković 33,33% Nasledstvo
Pašnjak, 7 klase, 888 Goran Džaković 33,33% Nasledstvo

IV.2 Pokretna imovina za koje je potrebna registracija

Vrsta stvari Nosilac prava Marka/Vrsta/Tip Godina proizvodnje Godina prve registracije Osnov sticanja
Motorna vozila Goran Džaković mercedes 2011 Kupovina

IV.3 Ostala pokretna imovina

Vrsta stvari Nosilac prava Tržišna vrednost Osnov sticanja

IV.4 Gotovi novac

Iznos Valuta Nosilac prava

IV.5 Depozit u bankama i drugim finansijskim organizacijama

Vrsta računa Iznos Valuta Nosilac prava

IV.6 Akcije (hartije sa pravom učešća)

Pravno lice Broj akcija Valuta Ime i prezime vlasnika

IV.7 Udjeli u vlasništvu drugih pravnih lica

Tip lica Udio Ime i prezime vlasnika Izvršen prenos prava
Idoneo Doo 100% Goran Džaković Ne

IV.8 Hartije od vrijednosti

Vrsta hartije Naziv hartije Valuta Nosilac prava

IV.9 Potraživanja

Vrsta kamata Vrednost kamata Vrsta glavnica Vrednost glavnica Vrsta Nosilac prava

IV.10 Dugovi po osnovu kredita, zajmova i ostali dugovi

Vrsta Datum nastanka duga Iznos duga Rata Valuta Nosilac prava Preostali dug Preostali rok otplate
POTROŠAČKI 17.09.2019 5.000,00 120,35 Euro Slađana Džaković 3.223,00 17.06.2026.
POTROŠAČKI 14.06.2019 4.970,00 99,24 Euro Slađana Džaković 3.305,00 09.09.2026
POTROŠAČKI 19.02.2020 5.000,00 130,03 Euro Goran Džaković 3.239,00 19.11.2026
POTROŠAČKI 16.01.2019 5.000,00 100,61 Euro Goran Džaković 2.268,32 17.10.2025
POTROŠAČKI 21.05.2019 5.000,00 237,86 Goran Džaković 2.082,12 21.08.2026

IV.11 Nepokretna imovina u vlasništvu pravnih lica kojih je funkcioner vlasnik odnosno osnivač

Opština Katastarska opština Broj (broj/podbroj) Broj objekta (broj zgrade) Broj posebnog dijela (PD) Vrsta,
Struktura,
Povrsina
Adresa,
Mjesto,
Država
Prava Nosilac prava

IV.12 Pokretna imovina za koje je obavezna registracija u vlasništvu pravnog lica

kojih je funkcioner vlasnik odnosno osnivač

Kategorija Marka/Vrsta/Tip Godina proizvodnje/Prve registracije Osnov sticanja Registarski broj Nosilac prava Javni podatak Napomena
Saglasnost o pristupu podacima na računima bankarskih i drugih finansijskih institucija: Nije data
Datum i mjesto Plužine, 29.03.2023