Izvještaj imovine

Povratak

Spisak izvještaja

Prikazan Datum izvještaja Svrha podnošenja
  31.03.2023 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  07.11.2022 U roku od 30 dana od dana stupanja na funkciju
  08.06.2022 30 dana od dana prestanka funkcije
  30.03.2022 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  21.10.2021 U roku od 30 dana od dana stupanja na funkciju

Ime i prezime

Ime i prezime Marijeta Barjaktarovic Lanzardi

Članovi porodice

Srodstvo Ime Prezime Rođeno prezime Državljanstvo Mjesto Boravište
Funkcioner Marijeta Barjaktarovic Lanzardi Barjaktarovic Crnogorsko Podgorica Podgorica
Bračni supružnik Ivan Lanzardi Lanzardi Crnogorsko Podgorica
kćerka M L L Crnogorsko Podgorica
kćerka E L L Crnogorsko Podgorica
Sin V L L Crnogorsko Podgorica

II.1 Javna funkcija koju vrši javni funkcioner (trenutni status funkcije)

Naziv funkcije Organ vlasti koji bira/imenuje/postavlja Organ vlasti koji daje saglasnost Organ vlasti gdje se obavlja funkcija Datum početka Datum prestanka Prestala funkcija Bez naknade
VD Generalnog direktora/ica direktorata Vlada Crne Gore Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja 06.10.2022 06.04.2023 Da Ne
Član/ica OD Vlada Crne Gore Inovaciono preduzetnički centar "Tehnopolis" 09.09.2021 03.08.2023 Da Da
VD Generalni direktor Vlada Crne Gore Ministarstvo ekonomskog razvoja 14.10.2021 20.04.2022 Da Ne

II.2 Radno tijelo (trenutni status radnog tijela)

Naziv organa koji je formirao radno tijelo Status u radnom tijelu Radno Telo Datum stupanja Datum prestanka Bez naknade Odlučuje
Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja članica Radna grupa za izradu Nacrta Strategije naučnoistraživačke djelatnosti (2023-2027), s Akcionim planom 27.03.2023 Ne Ne
Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja Predsjednica Radn grupa za izradu nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o podsticajnim mjerama za razvoj istraživanja i inovacija 12.12.2022 Da Ne
Ministarstvo finansija članica Radni tim za pripremu Programa ekonomskih reformi za Crnu Goru 2023-2025 18.11.2022 Ne Ne
Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja Predsjednica Komisija za evaluaciju prijava Javnog poziva za NVO za učešće u radnoj grupi za izmjene i dopune Zakona o podsticajnim mjerama za razvoj istraživaja i inovacija 15.07.2022 Da Ne
Ministarstvo kulture i medija članica Radna grupa za izradu Nacionalnog programa za razvoj kulture 2023-2027 24.03.2023 Ne Ne
Ministarstvo javne uprave članica Koordinaciono tijelo za upravljanje procesom digitalne transformacije 02.02.2023 Ne Ne
Ministarstvo kulture članica Komisija za dodjelu nagrade za inzvaredna kreativna dostignuća u kategorijama kreativne industrije, kreativna ekonomija i kreativnost u javnoj sferi 24.01.2023 28.01.2023 Da Ne
Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja članica Komisija za dodjelu nagrada za naučna dostignuća 05.12.2022 22.12.2022 Da Ne
Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja Predsjednica Međuinstitutcionalna S3 grupa 01.09.2022 Da Ne
Vlada Crne Gore Član Radna grupa za Pregovaračko poglavlje 20 30.07.2021 Da Ne
Ministarstvo ekonomskog razvoja Predsjednica Komisija za izbor predstavnika nauke i privrede u inovacionih radnim grupama Savjeta za inovacije i pametnu specijalizaciju 11.03.2022 21.03.2022 Ne Ne
Vlada Crne Gore Član Radna grupa za pregovaračko poglavlje 25. Nauka i istraživanje 21.03.2022 Da Ne
Ministarstvo finansija Član Radna grupa za izradu Programa ekonomskih reformi 2022-2024 20.07.2021 18.11.2022 Da Ne
Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja Predsjednica Radna grupa za izradu Programa za podsticanje inovacija u službi energetske efikasnosti u industriji 21.10.2022 Da Ne

II.3 Članstva u organima uprave (trenutni status članstva)

Javno preduzeće, javna ustanova ili drugo pravno lice u kojem je država, odnosno opština vlasnik Organ vlasti koji bira/imenuje/postavlja Organ upravljanja / nadzora Status Datum početka Datum prestanka Prestala funkcija Bez naknade

III.1 Prihodi funkcionera ostvareni po osnovu vršenja javnih funkcija

Funkcija / Organizacija Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod Izvor prihoda Period obavljanja djelatnosti
VD Generalni direktor / Ministarstvo ekonomskog razvoja
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
1.034,43
1.034,43 Država 14.10.2021
-
20.04.2022
VD Generalni direktor / Ministarstvo ekonomskog razvoja
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
1.196,02
1.196,02 Država 14.10.2021
-
20.04.2022
VD Generalni direktor / Ministarstvo ekonomskog razvoja
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
1.184,06
1.184,06 Država 14.10.2021
-
20.04.2022
VD Generalni direktor / Ministarstvo ekonomskog razvoja
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Drugi prihod
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
100,00
100,00 Država 14.10.2021
-
20.04.2022
VD Generalni direktor / Ministarstvo ekonomskog razvoja
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
1.196,02
1.196,02 Država 14.10.2021
-
20.04.2022
VD Generalni direktor / Ministarstvo ekonomskog razvoja
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
1.196,02
1.196,02 Država 14.10.2021
-
20.04.2022
VD Generalni direktor / Ministarstvo ekonomskog razvoja
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
781,22
781,22 Država 14.10.2021
-
20.04.2022
VD Generalnog direktora/ica direktorata / Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Drugi prihod
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
352,05
352,05 Država 06.10.2022
-
VD Generalnog direktora/ica direktorata / Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Drugi prihod
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
143,79
143,79 Država 06.10.2022
-
VD Generalnog direktora/ica direktorata / Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
781,22
781,22 Država 06.10.2022
-
VD Generalnog direktora/ica direktorata / Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Drugi prihod
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
264,04
264,04 Država 06.10.2022
-
VD Generalnog direktora/ica direktorata / Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Drugi prihod
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
264,04
264,04 Država 06.10.2022
-
VD Generalnog direktora/ica direktorata / Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
781,22
781,22 Država 06.10.2022
-
VD Generalnog direktora/ica direktorata / Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Drugi prihod
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
45,58
45,58 Država 06.10.2022
-
VD Generalnog direktora/ica direktorata / Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Drugi prihod
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
300,00
300,00 Država 06.10.2022
-
VD Generalnog direktora/ica direktorata / Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Drugi prihod
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
9,00
9,00 Država 06.10.2022
-
VD Generalnog direktora/ica direktorata / Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
781,22
781,22 Država 06.10.2022
-
VD Generalnog direktora/ica direktorata / Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Drugi prihod
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
264,04
264,04 Država 06.10.2022
-
VD Generalnog direktora/ica direktorata / Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Drugi prihod
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
150,00
150,00 Država 06.10.2022
-
VD Generalnog direktora/ica direktorata / Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Drugi prihod
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
264,04
264,04 Država 06.10.2022
-
VD Generalnog direktora/ica direktorata / Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
1.064,14
1.064,14 Država 06.10.2022
-
VD Generalnog direktora/ica direktorata / Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
0,00
0,00 Država 06.10.2022
-
VD Generalni direktor / Ministarstvo ekonomskog razvoja
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Drugi prihod
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
1,90
1,90 Država 14.10.2021
-
20.04.2022
VD Generalni direktor / Ministarstvo ekonomskog razvoja
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Drugi prihod
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
78,00
78,00 Država 14.10.2021
-
20.04.2022
VD Generalni direktor / Ministarstvo ekonomskog razvoja
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Drugi prihod
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
14,50
14,50 Država 14.10.2021
-
20.04.2022
VD Generalnog direktora/ica direktorata / Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
1.140,98
1.140,98 Država 06.10.2022
-
VD Generalnog direktora/ica direktorata / Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Drugi prihod
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
52,81
52,81 Država 06.10.2022
-
VD Generalnog direktora/ica direktorata / Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
1.196,02
1.196,02 Država 06.10.2022
-
VD Generalnog direktora/ica direktorata / Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
1.196,00
1.196,00 Država 06.10.2022
-
VD Generalnog direktora/ica direktorata / Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Drugi prihod
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
150,00
150,00 Država 06.10.2022
-

III.2 Prihodi na osnovu članstva u radnim tijelima

Radno Telo / Status / Naziv organa Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod Izvor prihoda Period obavljanja djelatnosti
Radna grupa za izradu Programa ekonomskih reformi 2022-2024 / Član / Ministarstvo finansija
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Drugi prihod
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
350,00
350,00 Država 20.07.2021
-
18.11.2022
Radna grupa za izradu Nacrta Strategije naučnoistraživačke djelatnosti (2023-2027), s Akcionim planom / članica / Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Drugi prihod
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
1.000,00
1.000,00 Država 27.03.2023
-

III.3 Prihodi, premije i dobici na osnovu drugog posla, djelatnosti, aktivnosti, rente ili drugih izvora

Naziv djelatnosti i aktivnosti / izvor prihoda Privredno društvo, ustanova, organizacija, slobodna profesija... Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod

III.4 Prihodi na osnovu članstva u organima upravljanja naučnih, nastavnih,

kulturnih, umjetničkih, humanitarnih, sportskih ili sličnih udruženja

Naziv udruženja Organ Funkcija Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod

III.5 Prihodi na osnovu autorskih, patentiranih i ostalih prava intelektualne svojine

Vrsta prava Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod

III.6 Prihodi članova zajedničkog domaćinstva

Ime i prezime člana domaćinstva Naziv posla, djelatnost, funkcije odnosno izvora prihoda Privredno društvo, ustanova, slobodna profesija, ostalo Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod
Ivan Lanzardi Klinički centar Crne Gore
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
1.013,00
1.013,00
Ivan Lanzardi Klinički centar Crne Gore
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
1.078,00
1.078,00
Ivan Lanzardi Klinički centar Crne Gore
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
1.046,27
1.046,27
Ivan Lanzardi Klinički centar Crne Gore
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
908,03
908,03
Ivan Lanzardi Klinički centar Crne Gore
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
1.060,24
1.060,24
Ivan Lanzardi Klinički centar Crne Gore
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
974,28
974,28
Ivan Lanzardi Klinički centar Crne Gore
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
1.064,59
1.064,59
Ivan Lanzardi Klinički centar Crne Gore
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
859,50
859,50
Ivan Lanzardi Klinički centar Crne Gore
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
930,12
930,12
Ivan Lanzardi Klinički centar Crne Gore
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
994,11
994,11
Ivan Lanzardi Klinički centar Crne Gore
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
1.011,87
1.011,87
Ivan Lanzardi Klinički centar Crne Gore
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
914,31
914,31

IV.1 Nepokretna imovina u zemlji i inostranstvu

Vrsta, struktura i površina Nosilac prava Vlasnički udio Osnov sticanja
Kuća, , 96 Marijeta Barjaktarovic Lanzardi 50% Kupovina
Ostalo, , 386 Marijeta Barjaktarovic Lanzardi 50% Kupovina

IV.2 Pokretna imovina za koje je potrebna registracija

Vrsta stvari Nosilac prava Marka/Vrsta/Tip Godina proizvodnje Godina prve registracije Osnov sticanja
Motorna vozila Ivan Lanzardi Opel Astra 2011 Kupovina

IV.3 Ostala pokretna imovina

Vrsta stvari Nosilac prava Tržišna vrednost Osnov sticanja

IV.4 Gotovi novac

Iznos Valuta Nosilac prava

IV.5 Depozit u bankama i drugim finansijskim organizacijama

Vrsta računa Iznos Valuta Nosilac prava

IV.6 Akcije (hartije sa pravom učešća)

Pravno lice Broj akcija Valuta

IV.7 Udjeli u vlasništvu drugih pravnih lica

Tip lica Udio Ime i prezime vlasnika Izvršen prenos prava

IV.8 Hartije od vrijednosti

Vrsta hartije Naziv hartije Valuta Nosilac prava

IV.9 Potraživanja

Vrsta kamata Vrednost kamata Vrsta glavnica Vrednost glavnica Vrsta Nosilac prava

IV.10 Dugovi po osnovu kredita, zajmova i ostali dugovi

Vrsta Datum nastanka duga Iznos duga Rata Valuta Nosilac prava
Gotovinski kredit 01.06.2021 5.000,00 156,00 Euro Ivan Lanzardi
Namjenski kredit 01.10.2019 1.850,00 30,83 Euro Ivan Lanzardi

IV.11 Nepokretna imovina u vlasništvu pravnih lica kojih je funkcioner vlasnik odnosno osnivač

Opština Katastarska opština Broj (broj/podbroj) Broj objekta (broj zgrade) Broj posebnog dijela (PD) Vrsta,
Struktura,
Povrsina
Adresa,
Mjesto,
Država
Prava Nosilac prava

IV.12 Pokretna imovina za koje je obavezna registracija u vlasništvu pravnog lica

kojih je funkcioner vlasnik odnosno osnivač

Kategorija Marka/Vrsta/Tip Godina proizvodnje/Prve registracije Osnov sticanja Registarski broj Nosilac prava Javni podatak Napomena
Saglasnost o pristupu podacima na računima bankarskih i drugih finansijskih institucija: Data
Datum i mjesto Podgorica, 31.03.2023