Izvještaj imovine

Povratak

Spisak izvještaja

Prikazan Datum izvještaja Svrha podnošenja
  17.11.2023 U roku od 30 dana od dana stupanja na funkciju
  29.03.2023 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  31.03.2022 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  19.11.2021 U roku od 30 dana od dana stupanja na funkciju
  30.03.2019 Godišnji po prestanku funkcije
  28.03.2018 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  21.03.2017 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu

Ime i prezime

Ime i prezime Miloš Ostojić

Članovi porodice

Srodstvo Ime Prezime Rođeno prezime Državljanstvo Mjesto Boravište
Funkcioner Miloš Ostojić Ostojić Crnogorsko Pljevlja Pljevlja
Bračni supružnik Ruža Ostojić Starovlah Crnogorsko Pljevlja Pljevlja
Sin T O O Crnogorsko Pljevlja

II.1 Javna funkcija koju vrši javni funkcioner (trenutni status funkcije)

Naziv funkcije Organ vlasti koji bira/imenuje/postavlja Organ vlasti koji daje saglasnost Organ vlasti gdje se obavlja funkcija Datum početka Datum prestanka Prestala funkcija Bez naknade
Član/ica Etičke komisije SO Pljevlja Etička komisija za lokalne službenike i namještenike - Pljevlja 20.11.2021 Ne Ne

II.2 Radno tijelo (trenutni status radnog tijela)

Naziv organa koji je formirao radno tijelo Status u radnom tijelu Radno Telo Datum stupanja Datum prestanka Bez naknade Odlučuje

II.3 Članstva u organima uprave (trenutni status članstva)

Javno preduzeće, javna ustanova ili drugo pravno lice u kojem je država, odnosno opština vlasnik Organ vlasti koji bira/imenuje/postavlja Organ upravljanja / nadzora Status Datum početka Datum prestanka Prestala funkcija Bez naknade

III.1 Prihodi funkcionera ostvareni po osnovu vršenja javnih funkcija

Funkcija / Organizacija Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod Izvor prihoda Period obavljanja djelatnosti
Član/ica Etičke komisije / Etička komisija za lokalne službenike i namještenike - Pljevlja
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Drugi prihod
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
50,00
600,00 Opština 20.11.2021
-

III.2 Prihodi na osnovu članstva u radnim tijelima

Radno Telo / Status / Naziv organa Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod Izvor prihoda Period obavljanja djelatnosti

III.3 Prihodi, premije i dobici na osnovu drugog posla, djelatnosti, aktivnosti, rente ili drugih izvora

Naziv djelatnosti i aktivnosti / izvor prihoda Privredno društvo, ustanova, organizacija, slobodna profesija... Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod
Redovan posao Ustanova
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Drugi prihod
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
18,00
54,00
Redovan posao Ustanova
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Drugi prihod
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
100,00
100,00
Redovan posao ustanova
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
osnovna zarada
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
644,78
7.737,36

III.4 Prihodi na osnovu članstva u organima upravljanja naučnih, nastavnih,

kulturnih, umjetničkih, humanitarnih, sportskih ili sličnih udruženja

Naziv udruženja Organ Funkcija Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod
NVO LEGALIS nvo Legalis koordinator
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Honorar
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
180,00
1.080,00
NVO PV INFORMER nvo PV INFORMER pomoćni saradnik
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Honorar
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
145,00
1.305,00
RTPljevlja RTPljevlja pravni savjetnik
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
honorar
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
150,00
300,00

III.5 Prihodi na osnovu autorskih, patentiranih i ostalih prava intelektualne svojine

Vrsta prava Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod

III.6 Prihodi članova zajedničkog domaćinstva

Ime i prezime člana domaćinstva Naziv posla, djelatnost, funkcije odnosno izvora prihoda Privredno društvo, ustanova, slobodna profesija, ostalo Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod
Ruža Ostojić Privredno društvo
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
670,00
8.040,00

IV.1 Nepokretna imovina u zemlji i inostranstvu

Vrsta, struktura i površina Nosilac prava Vlasnički udio Osnov sticanja
Pašnjak, , 541 Miloš Ostojić 33% Kupovina
Pašnjak, , 93287 Miloš Ostojić 50% Nasledstvo
Pašnjak, , 12484 Miloš Ostojić 50% Nasledstvo
LIvada, , 6301 Miloš Ostojić 50% Nasledstvo
Kuća, , 71 Miloš Ostojić 25% Nasledstvo
Šuma, , 18695 Miloš Ostojić 25% Nasledstvo
Stan, , 82 Ruža Ostojić 100% Kupovina

IV.2 Pokretna imovina za koje je potrebna registracija

Vrsta stvari Nosilac prava Marka/Vrsta/Tip Godina proizvodnje Godina prve registracije Osnov sticanja
Motorna vozila Miloš Ostojić Peuget 307 2002 Kupovina
Motorna vozila Miloš Ostojić BMW X 3 2007 Kupovina

IV.3 Ostala pokretna imovina

Vrsta stvari Nosilac prava Tržišna vrednost Osnov sticanja

IV.4 Gotovi novac

Iznos Valuta Nosilac prava

IV.5 Depozit u bankama i drugim finansijskim organizacijama

Vrsta računa Iznos Valuta Nosilac prava

IV.6 Akcije (hartije sa pravom učešća)

Pravno lice Broj akcija Valuta Ime i prezime vlasnika

IV.7 Udjeli u vlasništvu drugih pravnih lica

Tip lica Udio Ime i prezime vlasnika Izvršen prenos prava

IV.8 Hartije od vrijednosti

Vrsta hartije Naziv hartije Valuta Nosilac prava

IV.9 Potraživanja

Vrsta kamata Vrednost kamata Vrsta glavnica Vrednost glavnica Vrsta Nosilac prava

IV.10 Dugovi po osnovu kredita, zajmova i ostali dugovi

Vrsta Datum nastanka duga Iznos duga Rata Valuta Nosilac prava Preostali dug Preostali rok otplate
Potrošački 28.10.2022 9.000,00 300,00 Euro Miloš Ostojić 8.000,00 4 godine
Stambeni 25.05.2020 38.000,00 245,00 Euro Ruža Ostojić 35.000,00 18 godina

IV.11 Nepokretna imovina u vlasništvu pravnih lica kojih je funkcioner vlasnik odnosno osnivač

Opština Katastarska opština Broj (broj/podbroj) Broj objekta (broj zgrade) Broj posebnog dijela (PD) Vrsta,
Struktura,
Povrsina
Adresa,
Mjesto,
Država
Prava Nosilac prava

IV.12 Pokretna imovina za koje je obavezna registracija u vlasništvu pravnog lica

kojih je funkcioner vlasnik odnosno osnivač

Kategorija Marka/Vrsta/Tip Godina proizvodnje/Prve registracije Osnov sticanja Registarski broj Nosilac prava Javni podatak Napomena
Saglasnost o pristupu podacima na računima bankarskih i drugih finansijskih institucija: Nije data
Datum i mjesto Pljevlja, 29.03.2023