Izvještaj imovine

Povratak

Spisak izvještaja

Prikazan Datum izvještaja Svrha podnošenja
  29.03.2023 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  18.07.2022 U roku od 30 dana od dana stupanja na funkciju
  30.07.2021 30 dana od dana prestanka funkcije
  26.01.2021 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  24.03.2020 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  22.03.2019 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  23.03.2018 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  23.03.2017 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  24.03.2016 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu

Ime i prezime

Ime i prezime Maja Jokanović

Članovi porodice

Srodstvo Ime Prezime Rođeno prezime Državljanstvo Mjesto Boravište
Funkcioner Maja Jokanović Vešović Crnogorsko Podgorica Podgorica
Bračni supružnik Mihailo Jokanović Jokanović Crnogorsko Podgorica Podgorica
kćerka Tamara Jokanović Jokanović Crnogorsko Podgorica
Sin Andrija Jokanović Jokanović Crnogorsko Podgorica

II.1 Javna funkcija koju vrši javni funkcioner (trenutni status funkcije)

Naziv funkcije Organ vlasti koji bira/imenuje/postavlja Organ vlasti koji daje saglasnost Organ vlasti gdje se obavlja funkcija Datum početka Datum prestanka Prestala funkcija Bez naknade
Član/ica OD Vlada Crne Gore Institut za crnu metalurgiju AD 23.06.2022 Ne Ne

II.2 Radno tijelo (trenutni status radnog tijela)

Naziv organa koji je formirao radno tijelo Status u radnom tijelu Radno Telo Datum stupanja Datum prestanka Bez naknade Odlučuje
Vlada Crne Gore Šef radne grupe Radna grupa za pripremu pregovora o pristupanju CG EU za oblast pravne tekovine koja se odnosi na poglavlje 20 Preduzetništvo i industrijska politika 26.07.2018 Da Ne

II.3 Članstva u organima uprave (trenutni status članstva)

Javno preduzeće, javna ustanova ili drugo pravno lice u kojem je država, odnosno opština vlasnik Organ vlasti koji bira/imenuje/postavlja Organ upravljanja / nadzora Status Datum početka Datum prestanka Prestala funkcija Bez naknade

III.1 Prihodi funkcionera ostvareni po osnovu vršenja javnih funkcija

Funkcija / Organizacija Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod Izvor prihoda Period obavljanja djelatnosti
Član/ica OD / Institut za crnu metalurgiju AD
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Drugi prihod
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
259,87
1.559,22 PRIVREDNO DRUŠTVO 23.06.2022
-
Član/ica OD / Institut za crnu metalurgiju AD
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Drugi prihod
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
46,98
46,98 PRIVREDNO DRUŠTVO 23.06.2022
-
Član/ica OD / Institut za crnu metalurgiju AD
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Drugi prihod
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
39,15
39,15 PRIVREDNO DRUŠTVO 23.06.2022
-
Član/ica OD / Institut za crnu metalurgiju AD
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Drugi prihod
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
35,10
35,10 PRIVREDNO DRUŠTVO 23.06.2022
-
Član/ica OD / Institut za crnu metalurgiju AD
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Drugi prihod
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
38,88
38,88 PRIVREDNO DRUŠTVO 23.06.2022
-

III.2 Prihodi na osnovu članstva u radnim tijelima

Radno Telo / Status / Naziv organa Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod Izvor prihoda Period obavljanja djelatnosti
Radna grupa za pripremu pregovora o pristupanju CG EU za oblast pravne tekovine koja se odnosi na poglavlje 20 Preduzetništvo i industrijska politika / Šef radne grupe / Vlada Crne Gore
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Drugi prihod
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
220,45
220,45 Država 26.07.2018
-

III.3 Prihodi, premije i dobici na osnovu drugog posla, djelatnosti, aktivnosti, rente ili drugih izvora

Naziv djelatnosti i aktivnosti / izvor prihoda Privredno društvo, ustanova, organizacija, slobodna profesija... Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod
Redovan posao Ustanova
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
819,97
5.739,79
Redovan posao Ustanova
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Drugi prihod
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
100,00
100,00
Redovan posao Ustanova
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
1.014,01
1.014,01
Redovan posao Ustanova
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
službeni put
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
174,45
174,45
Redovan posao Ustanova
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
825,79
2.477,37
Redovan posao Ustanova
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Službeni put
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
126,00
126,00
Redovan posao Ustanova
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
989,47
989,47
Redovan posao Ustanova
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
jubilarna nagrada
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
216,00
216,00
Prihod od prodaje akcija Privredna društva
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Drugi prihod
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
932,00
932,00

III.4 Prihodi na osnovu članstva u organima upravljanja naučnih, nastavnih,

kulturnih, umjetničkih, humanitarnih, sportskih ili sličnih udruženja

Naziv udruženja Organ Funkcija Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod

III.5 Prihodi na osnovu autorskih, patentiranih i ostalih prava intelektualne svojine

Vrsta prava Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod

III.6 Prihodi članova zajedničkog domaćinstva

Ime i prezime člana domaćinstva Naziv posla, djelatnost, funkcije odnosno izvora prihoda Privredno društvo, ustanova, slobodna profesija, ostalo Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod
MIHAILO JOKANOVIĆ Privredno društvo
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
1.264,04
3.792,12
MIHAILO JOKANOVIĆ Privredno društvo
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
964,04
3.856,16
MIHAILO JOKANOVIĆ Privredno društvo
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
1.301,04
6.505,20

IV.1 Nepokretna imovina u zemlji i inostranstvu

Vrsta, struktura i površina Nosilac prava Vlasnički udio Osnov sticanja
Stan, trosoban, 78 Mihailo Jokanović 100% Nasledstvo
Stan, jednosoban, 45 Maja Jokanović 100% Kupovina
Šuma, šuma 5.klase, 2519 Mihailo Jokanović 20% Nasledstvo
LIvada, Livada 2.klase, 1598 Mihailo Jokanović 20% Nasledstvo
Ostalo, nekategorisani putevi, 612 Mihailo Jokanović 10% Nasledstvo

IV.2 Pokretna imovina za koje je potrebna registracija

Vrsta stvari Nosilac prava Marka/Vrsta/Tip Godina proizvodnje Godina prve registracije Osnov sticanja
Motorna vozila Mihailo Jokanović Kia sportage 2020 Kupovina

IV.3 Ostala pokretna imovina

Vrsta stvari Nosilac prava Tržišna vrednost Osnov sticanja

IV.4 Gotovi novac

Iznos Valuta Nosilac prava

IV.5 Depozit u bankama i drugim finansijskim organizacijama

Vrsta računa Iznos Valuta Nosilac prava

IV.6 Akcije (hartije sa pravom učešća)

Pravno lice Broj akcija Valuta
Kontejnerski Terminali 1050 Euro
Zicg 1657 Euro
Zocg 23 Euro

IV.7 Udjeli u vlasništvu drugih pravnih lica

Tip lica Udio Ime i prezime vlasnika Izvršen prenos prava

IV.8 Hartije od vrijednosti

Vrsta hartije Naziv hartije Valuta Nosilac prava

IV.9 Potraživanja

Vrsta kamata Vrednost kamata Vrsta glavnica Vrednost glavnica Vrsta Nosilac prava

IV.10 Dugovi po osnovu kredita, zajmova i ostali dugovi

Vrsta Datum nastanka duga Iznos duga Rata Valuta Nosilac prava
Stambeni 12.12.2018 22.000,00 310,65 Euro Mihailo Jokanović
Potrošački 12.11.2020 7.000,00 120,81 Euro Mihailo Jokanović

IV.11 Nepokretna imovina u vlasništvu pravnih lica kojih je funkcioner vlasnik odnosno osnivač

Opština Katastarska opština Broj (broj/podbroj) Broj objekta (broj zgrade) Broj posebnog dijela (PD) Vrsta,
Struktura,
Povrsina
Adresa,
Mjesto,
Država
Prava Nosilac prava

IV.12 Pokretna imovina za koje je obavezna registracija u vlasništvu pravnog lica

kojih je funkcioner vlasnik odnosno osnivač

Kategorija Marka/Vrsta/Tip Godina proizvodnje/Prve registracije Osnov sticanja Registarski broj Nosilac prava Javni podatak Napomena
Saglasnost o pristupu podacima na računima bankarskih i drugih finansijskih institucija: Nije data
Datum i mjesto Podgorica, 29.03.2023