Izvještaj imovine

Povratak

Spisak izvještaja

Prikazan Datum izvještaja Svrha podnošenja
  23.07.2023 30 dana od dana prestanka funkcije
  27.03.2023 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  23.03.2022 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  08.05.2021 U roku od 30 dana od dana stupanja na funkciju
  30.03.2021 Godišnji po prestanku funkcije
  22.10.2020 30 dana od dana prestanka funkcije
  30.03.2020 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  26.03.2019 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  14.04.2018 Na zahtjev Agencije
  14.04.2018 Na zahtjev Agencije
  19.02.2018 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  26.03.2017 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  30.03.2016 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu

Ime i prezime

Ime i prezime Veljko Vasiljević

Članovi porodice

Srodstvo Ime Prezime Rođeno prezime Državljanstvo Mjesto Boravište
Funkcioner Veljko Vasiljević Crnogorsko Nikšić
Bračni supružnik Tatjana Vasiljević Krcunović Crnogorsko Nikšić
kćerka Maja Vasiljević Vasiljević Crnogorsko Nikšić
Sin Ivan Vasiljević Vasiljević Crnogorsko Nikšić

II.1 Javna funkcija koju vrši javni funkcioner (trenutni status funkcije)

Naziv funkcije Organ vlasti koji bira/imenuje/postavlja Organ vlasti koji daje saglasnost Organ vlasti gdje se obavlja funkcija Datum početka Datum prestanka Prestala funkcija Bez naknade
Član/ica OD Rudnik uglja AD Pljevlja Rudnik uglja AD Pljevlja 28.06.2022 28.06.2023 Da Ne

II.2 Radno tijelo (trenutni status radnog tijela)

Naziv organa koji je formirao radno tijelo Status u radnom tijelu Radno Telo Datum stupanja Datum prestanka Bez naknade Odlučuje

II.3 Članstva u organima uprave (trenutni status članstva)

Javno preduzeće, javna ustanova ili drugo pravno lice u kojem je država, odnosno opština vlasnik Organ vlasti koji bira/imenuje/postavlja Organ upravljanja / nadzora Status Datum početka Datum prestanka Prestala funkcija Bez naknade

III.1 Prihodi funkcionera ostvareni po osnovu vršenja javnih funkcija

Funkcija / Organizacija Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod Izvor prihoda Period obavljanja djelatnosti
Član/ica OD / Rudnik uglja AD Pljevlja
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
983,83
11.805,96 Ostalo 28.06.2022
-

III.2 Prihodi na osnovu članstva u radnim tijelima

Radno Telo / Status / Naziv organa Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod Izvor prihoda Period obavljanja djelatnosti

III.3 Prihodi, premije i dobici na osnovu drugog posla, djelatnosti, aktivnosti, rente ili drugih izvora

Naziv djelatnosti i aktivnosti / izvor prihoda Privredno društvo, ustanova, organizacija, slobodna profesija... Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod
Redovan posao Privredna društva
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
450,00
5.400,00
renta Samostalna djelatnost
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Drugi prihod
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
1.116,00
13.392,00
vjestacenja i procjene Slobodna profesija
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Drugi prihod
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
260,00
2.860,00
članstvo u radnom tijelu za projekat regulacije voda Privredna društva
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Drugi prihod
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
718,60
8.623,20

III.4 Prihodi na osnovu članstva u organima upravljanja naučnih, nastavnih,

kulturnih, umjetničkih, humanitarnih, sportskih ili sličnih udruženja

Naziv udruženja Organ Funkcija Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod

III.5 Prihodi na osnovu autorskih, patentiranih i ostalih prava intelektualne svojine

Vrsta prava Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod

III.6 Prihodi članova zajedničkog domaćinstva

Ime i prezime člana domaćinstva Naziv posla, djelatnost, funkcije odnosno izvora prihoda Privredno društvo, ustanova, slobodna profesija, ostalo Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod
Tatjana Vasiljević Opština Nikšić
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
550,00
6.600,00
Ivan Vasiljević Slobodna profesija
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Drugi prihod
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
900,00
3.600,00

IV.1 Nepokretna imovina u zemlji i inostranstvu

Vrsta, struktura i površina Nosilac prava Vlasnički udio Osnov sticanja
Stan, prizemlje +potkrovlje, 60+38 Veljko Vasiljević 100% Nasledstvo
Garaža, , 18 Veljko Vasiljević 100% Nasledstvo
Šuma IV kl., , 6612 Veljko Vasiljević 25% Nasledstvo
neplodno zemljište, , 878 Veljko Vasiljević 25% Nasledstvo
Stan, , 50 Tatjana Vasiljević 100% Prodaja imovine/nasledstvo
dvorište, , 906 Veljko Vasiljević 25% Nasledstvo
Poslovni prostor, Podrum+prizemlje, 54 Veljko Vasiljević 100% Gradnja
Poslovni prostor, , 38 Veljko Vasiljević 100% Gradnja
neplodno zemljište, , 2833 Veljko Vasiljević 25% Nasledstvo

IV.2 Pokretna imovina za koje je potrebna registracija

Vrsta stvari Nosilac prava Marka/Vrsta/Tip Godina proizvodnje Godina prve registracije Osnov sticanja
Motorna vozila Veljko Vasiljević mercedes glc 2016 Razmjena
Motorna vozila Tatjana Vasiljević citroen C3 2011 Kupovina
Motorna vozila Ivan Vasiljević wv Passat 2015 Kupovina
Motorna vozila Ivan Vasiljević reno clio 2016 Kupovina
Motorna vozila Ivan Vasiljević yamaha mt07 2019 Kupovina
Oružje Veljko Vasiljević CZ999 2015 Kupovina
Oružje Veljko Vasiljević M70 1985 Nasledstvo

IV.3 Ostala pokretna imovina

Vrsta stvari Nosilac prava Tržišna vrednost Osnov sticanja

IV.4 Gotovi novac

Iznos Valuta Nosilac prava
7.300,00 Euro Ivan Vasiljević

IV.5 Depozit u bankama i drugim finansijskim organizacijama

Vrsta računa Iznos Valuta Nosilac prava
Štedni ulog neoročen 5.000,00 Američki dolar Veljko Vasiljević
Tekući račun 21.000,00 Euro Veljko Vasiljević
Tekući račun 4.800,00 Euro Veljko Vasiljević

IV.6 Akcije (hartije sa pravom učešća)

Pravno lice Broj akcija Valuta Ime i prezime vlasnika
Epcg 1750 Tatjana Vasiljević
Pren 1750 Tatjana Vasiljević
Zehk 106 Veljko Vasiljević
Zeds 11 Veljko Vasiljević
Zein 20 Veljko Vasiljević
Epcg 1750 Veljko Vasiljević
Pren 7000 Veljko Vasiljević

IV.7 Udjeli u vlasništvu drugih pravnih lica

Tip lica Udio Ime i prezime vlasnika Izvršen prenos prava

IV.8 Hartije od vrijednosti

Vrsta hartije Naziv hartije Valuta Nosilac prava

IV.9 Potraživanja

Vrsta kamata Vrednost kamata Vrsta glavnica Vrednost glavnica Vrsta Nosilac prava

IV.10 Dugovi po osnovu kredita, zajmova i ostali dugovi

Vrsta Datum nastanka duga Iznos duga Rata Valuta Nosilac prava Preostali dug Preostali rok otplate
60 mjeseci 18.08.2021 6.000,00 98,00 Euro Tatjana Vasiljević 4.600,00 44

IV.11 Nepokretna imovina u vlasništvu pravnih lica kojih je funkcioner vlasnik odnosno osnivač

Opština Katastarska opština Broj (broj/podbroj) Broj objekta (broj zgrade) Broj posebnog dijela (PD) Vrsta,
Struktura,
Povrsina
Adresa,
Mjesto,
Država
Prava Nosilac prava

IV.12 Pokretna imovina za koje je obavezna registracija u vlasništvu pravnog lica

kojih je funkcioner vlasnik odnosno osnivač

Kategorija Marka/Vrsta/Tip Godina proizvodnje/Prve registracije Osnov sticanja Registarski broj Nosilac prava Javni podatak Napomena
Saglasnost o pristupu podacima na računima bankarskih i drugih finansijskih institucija: Nije data
Datum i mjesto Nikšić, 27.03.2023