Izvještaj imovine

Povratak

Spisak izvještaja

Prikazan Datum izvještaja Svrha podnošenja
  29.03.2023 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  18.03.2022 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  29.12.2021 U roku od 30 dana od dana stupanja na funkciju

Ime i prezime

Ime i prezime Ivan Ivanovic

Članovi porodice

Srodstvo Ime Prezime Rođeno prezime Državljanstvo Mjesto Boravište
Funkcioner Ivan Ivanovic Crnogorsko Nikšić Nikšić
Bračni supružnik Milica Ivanović Zarubica Crnogorsko Nikšić Nikšić

II.1 Javna funkcija koju vrši javni funkcioner (trenutni status funkcije)

Naziv funkcije Organ vlasti koji bira/imenuje/postavlja Organ vlasti koji daje saglasnost Organ vlasti gdje se obavlja funkcija Datum početka Datum prestanka Prestala funkcija Bez naknade
Izvršni/a direktor/ica Institut za crnu metalurgiju AD Institut za crnu metalurgiju AD 29.11.2021 Ne Ne

II.2 Radno tijelo (trenutni status radnog tijela)

Naziv organa koji je formirao radno tijelo Status u radnom tijelu Radno Telo Datum stupanja Datum prestanka Bez naknade Odlučuje
Ministarstvo ekonomskog razvoja Član komisija za ocjenu rada Željezare 14.11.2021 06.04.2022 Ne Ne

II.3 Članstva u organima uprave (trenutni status članstva)

Javno preduzeće, javna ustanova ili drugo pravno lice u kojem je država, odnosno opština vlasnik Organ vlasti koji bira/imenuje/postavlja Organ upravljanja / nadzora Status Datum početka Datum prestanka Prestala funkcija Bez naknade

III.1 Prihodi funkcionera ostvareni po osnovu vršenja javnih funkcija

Funkcija / Organizacija Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod Izvor prihoda Period obavljanja djelatnosti
Izvršni/a direktor/ica / Institut za crnu metalurgiju AD
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
1.934,77
23.217,24 Država 29.11.2021
-

III.2 Prihodi na osnovu članstva u radnim tijelima

Radno Telo / Status / Naziv organa Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod Izvor prihoda Period obavljanja djelatnosti
komisija za ocjenu rada Željezare / Član / Ministarstvo ekonomskog razvoja
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Drugi prihod
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
1.000,00
1.000,00 Država 14.11.2021
-
06.04.2022

III.3 Prihodi, premije i dobici na osnovu drugog posla, djelatnosti, aktivnosti, rente ili drugih izvora

Naziv djelatnosti i aktivnosti / izvor prihoda Privredno društvo, ustanova, organizacija, slobodna profesija... Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod

III.4 Prihodi na osnovu članstva u organima upravljanja naučnih, nastavnih,

kulturnih, umjetničkih, humanitarnih, sportskih ili sličnih udruženja

Naziv udruženja Organ Funkcija Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod

III.5 Prihodi na osnovu autorskih, patentiranih i ostalih prava intelektualne svojine

Vrsta prava Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod

III.6 Prihodi članova zajedničkog domaćinstva

Ime i prezime člana domaćinstva Naziv posla, djelatnost, funkcije odnosno izvora prihoda Privredno društvo, ustanova, slobodna profesija, ostalo Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod
Milica Ivanović Privredno društvo
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
1.068,23
12.818,76

IV.1 Nepokretna imovina u zemlji i inostranstvu

Vrsta, struktura i površina Nosilac prava Vlasnički udio Osnov sticanja
Kuća, , 100 Ivan Ivanovic 100% Nasledstvo
Garaža, , 20 Ivan Ivanovic 100% Nasledstvo
LIvada, , 745 Ivan Ivanovic 100% Nasledstvo
Njiva, , 945 Ivan Ivanovic 100% Nasledstvo
LIvada, , 500 Ivan Ivanovic 100% Nasledstvo
Pašnjak, , 15372 Ivan Ivanovic 50% Nasledstvo
LIvada, , 12493 Ivan Ivanovic 50% Nasledstvo
Stan, , 75 Ivan Ivanovic 100% Nasledstvo
Stan, , 48 Ivan Ivanovic 100% Kupovina
LIvada, , 36136 Ivan Ivanovic 100% Kupovina
Pašnjak, , 38669 Ivan Ivanovic 100% Kupovina
Šuma, , 215884 Ivan Ivanovic 100% Kupovina
Pašnjak, , 7632 Ivan Ivanovic 100% Nasledstvo
Šuma, , 40947 Ivan Ivanovic 100% Nasledstvo

IV.2 Pokretna imovina za koje je potrebna registracija

Vrsta stvari Nosilac prava Marka/Vrsta/Tip Godina proizvodnje Godina prve registracije Osnov sticanja
Motorna vozila Ivan Ivanovic Reno megan 2013 Kupovina
Motorna vozila Ivan Ivanovic Golf 4 1999 Kupovina
Motorna vozila Ivan Ivanovic Alfa romeo 1986 Kupovina
Motorna vozila Ivan Ivanovic Pežo 205 1986 Kupovina
Oružje Ivan Ivanovic Remington 1983 Nasledstvo
Oružje Ivan Ivanovic Nagant 1902 Nasledstvo
Oružje Ivan Ivanovic Gasser 1908 Nasledstvo
Oružje Ivan Ivanovic Smith wesson 1982 Nasledstvo

IV.3 Ostala pokretna imovina

Vrsta stvari Nosilac prava Tržišna vrednost Osnov sticanja

IV.4 Gotovi novac

Iznos Valuta Nosilac prava
5.000,00 Euro Ivan Ivanovic
12.000,00 Euro Milica Ivanović

IV.5 Depozit u bankama i drugim finansijskim organizacijama

Vrsta računa Iznos Valuta Nosilac prava

IV.6 Akcije (hartije sa pravom učešća)

Pravno lice Broj akcija Valuta
Hlt Fond Ad Podgorica 10779 Euro
Montecargo Ad Podgorica 17 Euro
Napredak Kotor Ad 19326 Euro
Održavanje Željezničkih Voznih Sredstava Ad 23 Euro
Plantaže Ad 1257 Euro
Željeznička Infrastruktura Cg Ad 1549 Euro
Željeznički Prevoz Cg Ad 23 Euro
Zif Atlas Mont Ad 20000

IV.7 Udjeli u vlasništvu drugih pravnih lica

Tip lica Udio Ime i prezime vlasnika Izvršen prenos prava
Rapax Doo 100% Ivan Ivanovic Ne

IV.8 Hartije od vrijednosti

Vrsta hartije Naziv hartije Valuta Nosilac prava

IV.9 Potraživanja

Vrsta kamata Vrednost kamata Vrsta glavnica Vrednost glavnica Vrsta Nosilac prava

IV.10 Dugovi po osnovu kredita, zajmova i ostali dugovi

Vrsta Datum nastanka duga Iznos duga Rata Valuta Nosilac prava

IV.11 Nepokretna imovina u vlasništvu pravnih lica kojih je funkcioner vlasnik odnosno osnivač

Opština Katastarska opština Broj (broj/podbroj) Broj objekta (broj zgrade) Broj posebnog dijela (PD) Vrsta,
Struktura,
Povrsina
Adresa,
Mjesto,
Država
Prava Nosilac prava
Nikšić Župa Poslovni prostor,
,
58
Župa,
Nikšić,
Crna Gora
Svojina Rapax doo
Nikšić Župa Voćnjak,
,
505
Župa,
Nikšić,
Crna Gora
Svojina Rapax doo
Nikšić Župa Dvorište,
,
500
Župa,
Nikšić,
Crna Gora
Svojina Rapax doo
Nikšić Kočani Pašnjak,
,
247
Kočani,
Nikšić,
Crna Gora
Svojina Rapax doo
Nikšić Kočani Poslovni prostor,
,
45
Košani,
Nikšić,
Crna Gora
Svojina Rapax doo

IV.12 Pokretna imovina za koje je obavezna registracija u vlasništvu pravnog lica

kojih je funkcioner vlasnik odnosno osnivač

Kategorija Marka/Vrsta/Tip Godina proizvodnje/Prve registracije Osnov sticanja Registarski broj Nosilac prava Javni podatak Napomena
Saglasnost o pristupu podacima na računima bankarskih i drugih finansijskih institucija: Data
Datum i mjesto Nikšić, 29.03.2023