Izvještaj imovine

Povratak

Spisak izvještaja

Prikazan Datum izvještaja Svrha podnošenja
  23.03.2023 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  25.03.2022 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  25.03.2021 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  24.09.2020 U roku od 30 dana od dana stupanja na funkciju
  19.03.2020 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  25.03.2019 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  30.01.2019 U slučaju promjena iz Izvještaja koje se odnose na uvećanje imovine preko 5.000 e
  26.03.2018 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  16.05.2017 U slučaju promjena iz Izvještaja koje se odnose na uvećanje imovine preko 5.000 e
  22.03.2017 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  24.08.2016 Na zahtjev Agencije
  24.08.2016 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu

Ime i prezime

Ime i prezime Milan Kojičić

Članovi porodice

Srodstvo Ime Prezime Rođeno prezime Državljanstvo Mjesto Boravište
Funkcioner Milan Kojičić Kojičić Crnogorsko
Bračni supružnik Vladislava Kojičić Vučković Crnogorsko
Sin Nikola Kojičić Kojičić Crnogorsko
kćerka M K K Crnogorsko

II.1 Javna funkcija koju vrši javni funkcioner (trenutni status funkcije)

Naziv funkcije Organ vlasti koji bira/imenuje/postavlja Organ vlasti koji daje saglasnost Organ vlasti gdje se obavlja funkcija Datum početka Datum prestanka Prestala funkcija Bez naknade
Pomoćnik/ca direktora Fond penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore Fond penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore 22.08.2016 Ne Ne

II.2 Radno tijelo (trenutni status radnog tijela)

Naziv organa koji je formirao radno tijelo Status u radnom tijelu Radno Telo Datum stupanja Datum prestanka Bez naknade Odlučuje

II.3 Članstva u organima uprave (trenutni status članstva)

Javno preduzeće, javna ustanova ili drugo pravno lice u kojem je država, odnosno opština vlasnik Organ vlasti koji bira/imenuje/postavlja Organ upravljanja / nadzora Status Datum početka Datum prestanka Prestala funkcija Bez naknade

III.1 Prihodi funkcionera ostvareni po osnovu vršenja javnih funkcija

Funkcija / Organizacija Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod Izvor prihoda Period obavljanja djelatnosti
Pomoćnik/ca direktora / Fond penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
1.154,00
10.386,00 Država 22.08.2016
-
Pomoćnik/ca direktora / Fond penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
1.163,00
3.489,00 Država 22.08.2016
-
Pomoćnik/ca direktora / Fond penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Varijabila
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
200,00
200,00 Država 22.08.2016
-
Pomoćnik/ca direktora / Fond penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Varijabila
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
250,00
750,00 Država 22.08.2016
-
Pomoćnik/ca direktora / Fond penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Varijabila
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
400,00
400,00 Država 22.08.2016
-
Pomoćnik/ca direktora / Fond penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Varijabila
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
270,00
270,00 Država 22.08.2016
-
Pomoćnik/ca direktora / Fond penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Drugi prihod
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
500,00
500,00 Država 22.08.2016
-

III.2 Prihodi na osnovu članstva u radnim tijelima

Radno Telo / Status / Naziv organa Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod Izvor prihoda Period obavljanja djelatnosti

III.3 Prihodi, premije i dobici na osnovu drugog posla, djelatnosti, aktivnosti, rente ili drugih izvora

Naziv djelatnosti i aktivnosti / izvor prihoda Privredno društvo, ustanova, organizacija, slobodna profesija... Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod

III.4 Prihodi na osnovu članstva u organima upravljanja naučnih, nastavnih,

kulturnih, umjetničkih, humanitarnih, sportskih ili sličnih udruženja

Naziv udruženja Organ Funkcija Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod

III.5 Prihodi na osnovu autorskih, patentiranih i ostalih prava intelektualne svojine

Vrsta prava Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod

III.6 Prihodi članova zajedničkog domaćinstva

Ime i prezime člana domaćinstva Naziv posla, djelatnost, funkcije odnosno izvora prihoda Privredno društvo, ustanova, slobodna profesija, ostalo Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod
Vladislava Kojičić Fond PIO
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
668,00
6.012,00
Vladislava Kojičić Fond PIO
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
798,00
798,00
Vladislava Kojičić Fond PIO
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
918,00
1.836,00
Vladislava Kojičić Fond PIO
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Varijabla
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
120,00
120,00
Vladislava Kojičić Fond PIO
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Varijabla
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
250,00
500,00
Vladislava Kojičić Fond PIO
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Varijabla
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
205,00
410,00
Vladislava Kojičić Fond PIO
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Drugi prihod
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
400,00
400,00
Vladislava Kojičić AD Ulcinjska Rivijera
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Drugi prihod
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
360,00
1.800,00

IV.1 Nepokretna imovina u zemlji i inostranstvu

Vrsta, struktura i površina Nosilac prava Vlasnički udio Osnov sticanja
Stan, , 67 Milan Kojičić 100% Ugovor o poklonu
Stan, , 45 Milan Kojičić 100% Kupovina

IV.2 Pokretna imovina za koje je potrebna registracija

Vrsta stvari Nosilac prava Marka/Vrsta/Tip Godina proizvodnje Godina prve registracije Osnov sticanja
Motorna vozila Milan Kojičić peugeot 307 2006 Kupovina
Motorna vozila Milan Kojičić mazda cx5 2018 Kupovina
Oružje Milan Kojičić glock 17 2015 Kupovina

IV.3 Ostala pokretna imovina

Vrsta stvari Nosilac prava Tržišna vrednost Osnov sticanja

IV.4 Gotovi novac

Iznos Valuta Nosilac prava

IV.5 Depozit u bankama i drugim finansijskim organizacijama

Vrsta računa Iznos Valuta Nosilac prava
Štedni ulog oročen 20.000,00 Euro Milan Kojičić
Štedni ulog oročen 30.000,00 Euro Vladislava Kojičić
Štedni ulog oročen 5.000,00 Euro Nikola Kojičić
Tekući račun 9.000,00 Euro Milan Kojičić
Štedni ulog neoročen 2.500,00 Euro Milan Kojičić

IV.6 Akcije (hartije sa pravom učešća)

Pravno lice Broj akcija Valuta
Ad.luka Bar 1297 Euro
Kontejnerski Terminali Bar 1297 Euro

IV.7 Udjeli u vlasništvu drugih pravnih lica

Tip lica Udio Ime i prezime vlasnika Izvršen prenos prava

IV.8 Hartije od vrijednosti

Vrsta hartije Naziv hartije Valuta Nosilac prava

IV.9 Potraživanja

Vrsta kamata Vrednost kamata Vrsta glavnica Vrednost glavnica Vrsta Nosilac prava

IV.10 Dugovi po osnovu kredita, zajmova i ostali dugovi

Vrsta Datum nastanka duga Iznos duga Rata Valuta Nosilac prava
potrošački 10.01.2019 20.000,00 374,23 Euro Milan Kojičić

IV.11 Nepokretna imovina u vlasništvu pravnih lica kojih je funkcioner vlasnik odnosno osnivač

Opština Katastarska opština Broj (broj/podbroj) Broj objekta (broj zgrade) Broj posebnog dijela (PD) Vrsta,
Struktura,
Povrsina
Adresa,
Mjesto,
Država
Prava Nosilac prava

IV.12 Pokretna imovina za koje je obavezna registracija u vlasništvu pravnog lica

kojih je funkcioner vlasnik odnosno osnivač

Kategorija Marka/Vrsta/Tip Godina proizvodnje/Prve registracije Osnov sticanja Registarski broj Nosilac prava Javni podatak Napomena
Saglasnost o pristupu podacima na računima bankarskih i drugih finansijskih institucija: Nije data
Datum i mjesto Podgorica, 23.03.2023