Izvještaj imovine

Povratak

Spisak izvještaja

Prikazan Datum izvještaja Svrha podnošenja
  17.07.2023 30 dana od dana prestanka funkcije
  27.03.2023 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  25.07.2022 U roku od 30 dana od dana stupanja na funkciju
  30.03.2022 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu

Ime i prezime

Ime i prezime Tihomir Milatović

Članovi porodice

Srodstvo Ime Prezime Rođeno prezime Državljanstvo Mjesto Boravište
Funkcioner Tihomir Milatović Milatović Crnogorsko Nikšić Podgorica
kćerka Masa Milatovic Milatovic Crnogorsko Nikšić Podgorica
Sin Filip Milatovic Milatovic Crnogorsko Nikšić Podgorica

II.1 Javna funkcija koju vrši javni funkcioner (trenutni status funkcije)

Naziv funkcije Organ vlasti koji bira/imenuje/postavlja Organ vlasti koji daje saglasnost Organ vlasti gdje se obavlja funkcija Datum početka Datum prestanka Prestala funkcija Bez naknade
Član/ica OD Institut za crnu metalurgiju AD Institut za crnu metalurgiju AD 23.06.2022 30.06.2023 Da Ne

II.2 Radno tijelo (trenutni status radnog tijela)

Naziv organa koji je formirao radno tijelo Status u radnom tijelu Radno Telo Datum stupanja Datum prestanka Bez naknade Odlučuje
Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma predsjednik Komisija za monitoring Programa za razvoj prerađivačke industrije za 2022.godinu i za razvoj i promociju zanatstva za 2022.godinu 17.06.2022 30.12.2022 Da Ne
Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma Član Komisija za fin.podrski 24.01.2022 31.07.2022 Ne Ne
Ministarstvo kapitalnih investicija Zamjenik člana Komisija za polaganje stručnog ispita iz oblasti termoenergetike 31.03.2021 01.08.2021 Ne Ne

II.3 Članstva u organima uprave (trenutni status članstva)

Javno preduzeće, javna ustanova ili drugo pravno lice u kojem je država, odnosno opština vlasnik Organ vlasti koji bira/imenuje/postavlja Organ upravljanja / nadzora Status Datum početka Datum prestanka Prestala funkcija Bez naknade

III.1 Prihodi funkcionera ostvareni po osnovu vršenja javnih funkcija

Funkcija / Organizacija Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod Izvor prihoda Period obavljanja djelatnosti
Član/ica OD / Institut za crnu metalurgiju AD
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Drugi prihod
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
259,87
3.118,44 Ostalo 23.06.2022
-

III.2 Prihodi na osnovu članstva u radnim tijelima

Radno Telo / Status / Naziv organa Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod Izvor prihoda Period obavljanja djelatnosti
Komisija za monitoring Programa za razvoj prerađivačke industrije za 2022.godinu i za razvoj i promociju zanatstva za 2022.godinu / predsjednik / Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Drugi prihod
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
0,00
0,00 Država 17.06.2022
-
30.12.2022
Komisija za polaganje stručnog ispita iz oblasti termoenergetike / Zamjenik člana / Ministarstvo kapitalnih investicija
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Drugi prihod
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
2.133,50
2.133,50 Država 31.03.2021
-
01.08.2021
Komisija za fin.podrski / Član / Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Varijabila
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
159,60
798,00 Država 24.01.2022
-
31.07.2022

III.3 Prihodi, premije i dobici na osnovu drugog posla, djelatnosti, aktivnosti, rente ili drugih izvora

Naziv djelatnosti i aktivnosti / izvor prihoda Privredno društvo, ustanova, organizacija, slobodna profesija... Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod
Redovan posao Ustanova
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
727,82
8.733,84

III.4 Prihodi na osnovu članstva u organima upravljanja naučnih, nastavnih,

kulturnih, umjetničkih, humanitarnih, sportskih ili sličnih udruženja

Naziv udruženja Organ Funkcija Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod

III.5 Prihodi na osnovu autorskih, patentiranih i ostalih prava intelektualne svojine

Vrsta prava Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod

III.6 Prihodi članova zajedničkog domaćinstva

Ime i prezime člana domaćinstva Naziv posla, djelatnost, funkcije odnosno izvora prihoda Privredno društvo, ustanova, slobodna profesija, ostalo Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod
Masa Milatovic
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Drugi prihod
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
160,00
1.920,00
Filip Milatovic
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
penzija
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
160,00
1.920,00

IV.1 Nepokretna imovina u zemlji i inostranstvu

Vrsta, struktura i površina Nosilac prava Vlasnički udio Osnov sticanja
Stan, trosoban, 93 Tihomir Milatović 100% Kupovina

IV.2 Pokretna imovina za koje je potrebna registracija

Vrsta stvari Nosilac prava Marka/Vrsta/Tip Godina proizvodnje Godina prve registracije Osnov sticanja
Motorna vozila Tihomir Milatović Reno laguna 2005 Kupovina

IV.3 Ostala pokretna imovina

Vrsta stvari Nosilac prava Tržišna vrednost Osnov sticanja

IV.4 Gotovi novac

Iznos Valuta Nosilac prava
34.500,00 Euro Masa Milatovic
27.000,00 Euro Filip Milatovic

IV.5 Depozit u bankama i drugim finansijskim organizacijama

Vrsta računa Iznos Valuta Nosilac prava
Štedni ulog oročen 20.000,00 Euro Tihomir Milatović

IV.6 Akcije (hartije sa pravom učešća)

Pravno lice Broj akcija Valuta
Plantaže A.d. 2770 Euro
Ad.luka Bar 2100 Euro

IV.7 Udjeli u vlasništvu drugih pravnih lica

Tip lica Udio Ime i prezime vlasnika Izvršen prenos prava

IV.8 Hartije od vrijednosti

Vrsta hartije Naziv hartije Valuta Nosilac prava

IV.9 Potraživanja

Vrsta kamata Vrednost kamata Vrsta glavnica Vrednost glavnica Vrsta Nosilac prava

IV.10 Dugovi po osnovu kredita, zajmova i ostali dugovi

Vrsta Datum nastanka duga Iznos duga Rata Valuta Nosilac prava

IV.11 Nepokretna imovina u vlasništvu pravnih lica kojih je funkcioner vlasnik odnosno osnivač

Opština Katastarska opština Broj (broj/podbroj) Broj objekta (broj zgrade) Broj posebnog dijela (PD) Vrsta,
Struktura,
Povrsina
Adresa,
Mjesto,
Država
Prava Nosilac prava

IV.12 Pokretna imovina za koje je obavezna registracija u vlasništvu pravnog lica

kojih je funkcioner vlasnik odnosno osnivač

Kategorija Marka/Vrsta/Tip Godina proizvodnje/Prve registracije Osnov sticanja Registarski broj Nosilac prava Javni podatak Napomena
Saglasnost o pristupu podacima na računima bankarskih i drugih finansijskih institucija: Data
Datum i mjesto Podgorica, 27.03.2023