Izvještaj imovine

Povratak

Spisak izvještaja

Prikazan Datum izvještaja Svrha podnošenja
  16.03.2023 Godišnji po prestanku funkcije
  09.03.2022 Godišnji po prestanku funkcije
  13.07.2021 30 dana od dana prestanka funkcije
  12.02.2021 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  23.03.2020 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  10.01.2019 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  04.06.2018 U slučaju promjena iz Izvještaja koje se odnose na uvećanje imovine preko 5.000 e
  02.03.2018 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  08.03.2017 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  31.08.2016 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu

Ime i prezime

Ime i prezime Vesna Ćulafić-Đukić

Članovi porodice

Srodstvo Ime Prezime Rođeno prezime Državljanstvo Mjesto Boravište
Funkcioner Vesna Ćulafić-Đukić Ćulafić Crnogorsko Podgorica
Bračni supružnik Branislav Đukić Đukić Crnogorsko Podgorica

II.1 Javna funkcija koju vrši javni funkcioner (trenutni status funkcije)

Naziv funkcije Organ vlasti koji bira/imenuje/postavlja Organ vlasti koji daje saglasnost Organ vlasti gdje se obavlja funkcija Datum početka Datum prestanka Prestala funkcija Bez naknade
Pomoćnik/ca direktora Fond penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore Fond penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore 01.09.2012 16.03.2021 Da Ne

II.2 Radno tijelo (trenutni status radnog tijela)

Naziv organa koji je formirao radno tijelo Status u radnom tijelu Radno Telo Datum stupanja Datum prestanka Bez naknade Odlučuje

II.3 Članstva u organima uprave (trenutni status članstva)

Javno preduzeće, javna ustanova ili drugo pravno lice u kojem je država, odnosno opština vlasnik Organ vlasti koji bira/imenuje/postavlja Organ upravljanja / nadzora Status Datum početka Datum prestanka Prestala funkcija Bez naknade

III.1 Prihodi funkcionera ostvareni po osnovu vršenja javnih funkcija

Funkcija / Organizacija Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod Izvor prihoda Period obavljanja djelatnosti

III.2 Prihodi na osnovu članstva u radnim tijelima

Radno Telo / Status / Naziv organa Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod Izvor prihoda Period obavljanja djelatnosti

III.3 Prihodi, premije i dobici na osnovu drugog posla, djelatnosti, aktivnosti, rente ili drugih izvora

Naziv djelatnosti i aktivnosti / izvor prihoda Privredno društvo, ustanova, organizacija, slobodna profesija... Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod
Penzija Organizacija
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
690,00
6.210,00
Penzija Organizacija
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
780,00
2.340,00

III.4 Prihodi na osnovu članstva u organima upravljanja naučnih, nastavnih,

kulturnih, umjetničkih, humanitarnih, sportskih ili sličnih udruženja

Naziv udruženja Organ Funkcija Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod

III.5 Prihodi na osnovu autorskih, patentiranih i ostalih prava intelektualne svojine

Vrsta prava Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod

III.6 Prihodi članova zajedničkog domaćinstva

Ime i prezime člana domaćinstva Naziv posla, djelatnost, funkcije odnosno izvora prihoda Privredno društvo, ustanova, slobodna profesija, ostalo Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod
Branislav Đukić Privredno društvo
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
771,00
6.939,00
Branislav Đukić Privredno društvo
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
905,00
2.715,00

IV.1 Nepokretna imovina u zemlji i inostranstvu

Vrsta, struktura i površina Nosilac prava Vlasnički udio Osnov sticanja
Kuća, , 120 Branislav Đukić 50% Nasledstvo
LIvada, Dvorište, 160 Branislav Đukić 50% Nasledstvo
Pašnjak, , 158628 Branislav Đukić 50% Nasledstvo
Kuća, , 48 Branislav Đukić 50% Nasledstvo
Garaža, , 18 Branislav Đukić 50% Nasledstvo
LIvada, Dvorište, 500 Branislav Đukić 50% Nasledstvo
LIvada, , 1319 Branislav Đukić 50% Nasledstvo
Šuma, , 964 Branislav Đukić 50% Nasledstvo
Vikendica, , 30 Vesna Ćulafić-Đukić 100% Kupovina
Garaža, , 18 Vesna Ćulafić-Đukić 100% Kupovina
LIvada, , 670 Vesna Ćulafić-Đukić 100% Kupovina
Stan, , 28 Vesna Ćulafić-Đukić 100% Kupovina

IV.2 Pokretna imovina za koje je potrebna registracija

Vrsta stvari Nosilac prava Marka/Vrsta/Tip Godina proizvodnje Godina prve registracije Osnov sticanja
Motorna vozila Branislav Đukić Mitsubishi/Putničko/Pajero 2007 Kupovina
Motorna vozila Branislav Đukić VW/Putničko/Passat 1999 Kupovina
Motorna vozila Vesna Ćulafić-Đukić Kia/Putničko/Sportage 2017 Kupovina
Oružje Branislav Đukić CZ/Pištolj/99 2000 Kupovina

IV.3 Ostala pokretna imovina

Vrsta stvari Nosilac prava Tržišna vrednost Osnov sticanja

IV.4 Gotovi novac

Iznos Valuta Nosilac prava

IV.5 Depozit u bankama i drugim finansijskim organizacijama

Vrsta računa Iznos Valuta Nosilac prava
Štedni ulog oročen 60.000,00 Euro Branislav Đukić

IV.6 Akcije (hartije sa pravom učešća)

Pravno lice Broj akcija Valuta
Bijela Rada 60
Institut Simo Milošević 5
Crnogorski Elektroprenos Ad 270
Crnogorski Telekom 300
Turjak Dd 350

IV.7 Udjeli u vlasništvu drugih pravnih lica

Tip lica Udio Ime i prezime vlasnika Izvršen prenos prava

IV.8 Hartije od vrijednosti

Vrsta hartije Naziv hartije Valuta Nosilac prava

IV.9 Potraživanja

Vrsta kamata Vrednost kamata Vrsta glavnica Vrednost glavnica Vrsta Nosilac prava

IV.10 Dugovi po osnovu kredita, zajmova i ostali dugovi

Vrsta Datum nastanka duga Iznos duga Rata Valuta Nosilac prava

IV.11 Nepokretna imovina u vlasništvu pravnih lica kojih je funkcioner vlasnik odnosno osnivač

Opština Katastarska opština Broj (broj/podbroj) Broj objekta (broj zgrade) Broj posebnog dijela (PD) Vrsta,
Struktura,
Povrsina
Adresa,
Mjesto,
Država
Prava Nosilac prava

IV.12 Pokretna imovina za koje je obavezna registracija u vlasništvu pravnog lica

kojih je funkcioner vlasnik odnosno osnivač

Kategorija Marka/Vrsta/Tip Godina proizvodnje/Prve registracije Osnov sticanja Registarski broj Nosilac prava Javni podatak Napomena
Saglasnost o pristupu podacima na računima bankarskih i drugih finansijskih institucija: Nije data
Datum i mjesto Podgorica, 16.03.2023