Izvještaj imovine

Povratak

Spisak izvještaja

Prikazan Datum izvještaja Svrha podnošenja
  16.08.2023 30 dana od dana prestanka funkcije
  06.03.2023 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  24.07.2022 U roku od 30 dana od dana stupanja na funkciju
  02.06.2021 Godišnji po prestanku funkcije
  02.07.2020 30 dana od dana prestanka funkcije
  15.03.2020 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  16.03.2019 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  10.06.2018 U roku od 30 dana od dana stupanja na funkciju
  28.03.2018 Godišnji po prestanku funkcije
  12.04.2017 30 dana od dana prestanka funkcije
  29.03.2017 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  26.03.2016 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu

Ime i prezime

Ime i prezime Ljubiša Ćurčić

Članovi porodice

Srodstvo Ime Prezime Rođeno prezime Državljanstvo Mjesto Boravište
Funkcioner Ljubiša Ćurčić Ćurčić Crnogorsko Pljevlja Podgorica
Bračni supružnik Senka Ćurčić Vuković Crnogorsko Pljevlja

II.1 Javna funkcija koju vrši javni funkcioner (trenutni status funkcije)

Naziv funkcije Organ vlasti koji bira/imenuje/postavlja Organ vlasti koji daje saglasnost Organ vlasti gdje se obavlja funkcija Datum početka Datum prestanka Prestala funkcija Bez naknade
Član/ica OD Željeznička infrastruktura Crne Gore AD Podgorica Željeznička infrastruktura Crne Gore AD Podgorica 27.06.2022 17.07.2023 Da Ne

II.2 Radno tijelo (trenutni status radnog tijela)

Naziv organa koji je formirao radno tijelo Status u radnom tijelu Radno Telo Datum stupanja Datum prestanka Bez naknade Odlučuje

II.3 Članstva u organima uprave (trenutni status članstva)

Javno preduzeće, javna ustanova ili drugo pravno lice u kojem je država, odnosno opština vlasnik Organ vlasti koji bira/imenuje/postavlja Organ upravljanja / nadzora Status Datum početka Datum prestanka Prestala funkcija Bez naknade

III.1 Prihodi funkcionera ostvareni po osnovu vršenja javnih funkcija

Funkcija / Organizacija Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod Izvor prihoda Period obavljanja djelatnosti
Član/ica OD / Željeznička infrastruktura Crne Gore AD Podgorica
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Drugi prihod
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
66,76
66,76 Država 27.06.2022
-
Član/ica OD / Željeznička infrastruktura Crne Gore AD Podgorica
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Drugi prihod
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
367,15
2.202,90 Država 27.06.2022
-
Član/ica OD / Željeznička infrastruktura Crne Gore AD Podgorica
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Drugi prihod
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
52,00
52,00 Država 27.06.2022
-
Član/ica OD / Željeznička infrastruktura Crne Gore AD Podgorica
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Drugi prihod
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
26,00
26,00 Država 27.06.2022
-
Član/ica OD / Željeznička infrastruktura Crne Gore AD Podgorica
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Drugi prihod
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
52,00
52,00 Država 27.06.2022
-

III.2 Prihodi na osnovu članstva u radnim tijelima

Radno Telo / Status / Naziv organa Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod Izvor prihoda Period obavljanja djelatnosti

III.3 Prihodi, premije i dobici na osnovu drugog posla, djelatnosti, aktivnosti, rente ili drugih izvora

Naziv djelatnosti i aktivnosti / izvor prihoda Privredno društvo, ustanova, organizacija, slobodna profesija... Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod
INŽINJER NA SISTEMU RUDNIK UGLJA AD PLJEVLJA
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
1.105,34
1.105,34
INŽINJER NA SISTEMU RUDNIK UGLJA AD PLJEVLJA
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
1.068,96
1.068,96
INŽINJER NA SISTEMU RUDNIK UGLJA AD PLJEVLJA
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
995,34
995,34
INŽINJER NA SISTEMU RUDNIK UGLJA AD PLJEVLJA
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
1.009,01
1.009,01
INŽINJER NA SISTEMU RUDNIK UGLJA AD PLJEVLJA
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
962,14
962,14
INŽINJER NA SISTEMU RUDNIK UGLJA AD PLJEVLJA
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
1.100,05
1.100,05
INŽINJER NA SISTEMU RUDNIK UGLJA AD PLJEVLJA
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
1.029,21
1.029,21
INŽINJER NA SISTEMU RUDNIK UGLJA AD PLJEVLJA
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
1.126,66
1.126,66
INŽINJER NA SISTEMU RUDNIK UGLJA AD PLJEVLJA
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
1.264,42
1.264,42
INŽINJER NA SISTEMU RUDNIK UGLJA AD PLJEVLJA
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
971,15
971,15
INŽINJER NA SISTEMU RUDNIK UGLJA AD PLJEVLJA
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
1.809,60
1.809,60
INŽINJER NA SISTEMU RUDNIK UGLJA AD PLJEVLJA
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
1.002,29
1.002,29
INŽINJER NA SISTEMU RUDNIK UGLJA AD PLJEVLJA
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Drugi prihod sindikat
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
60,00
60,00
ĆURČIĆ LJUBIŠA MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Drugi prihod SINDIKAT
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
60,00
60,00
ĆURČIĆ LJUBIŠA MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Drugi prihod subvencija
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
152,58
152,58

III.4 Prihodi na osnovu članstva u organima upravljanja naučnih, nastavnih,

kulturnih, umjetničkih, humanitarnih, sportskih ili sličnih udruženja

Naziv udruženja Organ Funkcija Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod

III.5 Prihodi na osnovu autorskih, patentiranih i ostalih prava intelektualne svojine

Vrsta prava Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod

III.6 Prihodi članova zajedničkog domaćinstva

Ime i prezime člana domaćinstva Naziv posla, djelatnost, funkcije odnosno izvora prihoda Privredno društvo, ustanova, slobodna profesija, ostalo Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod
SENKA ĆURČIĆ UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
844,89
1.689,78
SENKA ĆURČIĆ UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
849,54
8.495,40
SENKA ĆURČIĆ UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata SINDIKTA
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
50,00
50,00
SENKA ĆURČIĆ UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Drugi prihod SINDIKAT
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
110,00
110,00
SENKA ĆURČIĆ UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Drugi prihod
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
100,00
100,00
SENKA ĆURČIĆ UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Drugi prihod JUBILARNA NAGRADA
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
108,00
108,00
SENKA ĆURČIĆ UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE SINDIKAT
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Drugi prihod PUTNI TROŠAK
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
18,00
18,00
SENKA ĆURČIĆ UPRAVA ZA INSOEKCIJSKE POSLVE
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Drugi prihod PUTNI TROŠAK
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
38,00
38,00

IV.1 Nepokretna imovina u zemlji i inostranstvu

Vrsta, struktura i površina Nosilac prava Vlasnički udio Osnov sticanja
SVOJINA, 555134 m2 Ljubiša Ćurčić 100% Kupovina
Stan, SVOJINA, 56 m2 Senka Ćurčić 100% Kupovina

IV.2 Pokretna imovina za koje je potrebna registracija

Vrsta stvari Nosilac prava Marka/Vrsta/Tip Godina proizvodnje Godina prve registracije Osnov sticanja
Motorna vozila Ljubiša Ćurčić ŠKODA OKTAVIA 2008 Kupovina

IV.3 Ostala pokretna imovina

Vrsta stvari Nosilac prava Tržišna vrednost Osnov sticanja

IV.4 Gotovi novac

Iznos Valuta Nosilac prava

IV.5 Depozit u bankama i drugim finansijskim organizacijama

Vrsta računa Iznos Valuta Nosilac prava

IV.6 Akcije (hartije sa pravom učešća)

Pravno lice Broj akcija Valuta Ime i prezime vlasnika

IV.7 Udjeli u vlasništvu drugih pravnih lica

Tip lica Udio Ime i prezime vlasnika Izvršen prenos prava
Interkod 90% Ljubiša Ćurčić Ne
Palmir Mont Doo 40% Ljubiša Ćurčić Ne
Protekt Kod Doo 100% Ljubiša Ćurčić Ne

IV.8 Hartije od vrijednosti

Vrsta hartije Naziv hartije Valuta Nosilac prava

IV.9 Potraživanja

Vrsta kamata Vrednost kamata Vrsta glavnica Vrednost glavnica Vrsta Nosilac prava

IV.10 Dugovi po osnovu kredita, zajmova i ostali dugovi

Vrsta Datum nastanka duga Iznos duga Rata Valuta Nosilac prava Preostali dug Preostali rok otplate
STAMBENI KREDIT 29.03.2011 47.500,00 373,27 Euro Senka Ćurčić 14.559,44 39 MJESECI
POTROŠAČKI KREDIT 14.01.2022 6.000,00 118,51 Euro Ljubiša Ćurčić 4.577,88 48MJESECA

IV.11 Nepokretna imovina u vlasništvu pravnih lica kojih je funkcioner vlasnik odnosno osnivač

Opština Katastarska opština Broj (broj/podbroj) Broj objekta (broj zgrade) Broj posebnog dijela (PD) Vrsta,
Struktura,
Povrsina
Adresa,
Mjesto,
Država
Prava Nosilac prava

IV.12 Pokretna imovina za koje je obavezna registracija u vlasništvu pravnog lica

kojih je funkcioner vlasnik odnosno osnivač

Kategorija Marka/Vrsta/Tip Godina proizvodnje/Prve registracije Osnov sticanja Registarski broj Nosilac prava Javni podatak Napomena
Saglasnost o pristupu podacima na računima bankarskih i drugih finansijskih institucija: Nije data
Datum i mjesto Pljevlja, 06.03.2023