Izvještaj imovine

Povratak

Spisak izvještaja

Prikazan Datum izvještaja Svrha podnošenja
  27.03.2024 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  20.07.2023 30 dana od dana prestanka funkcije
  03.03.2023 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  17.03.2022 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  22.11.2021 Na zahtjev Agencije
  28.04.2021 U roku od 30 dana od dana stupanja na funkciju
  07.03.2021 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  21.02.2020 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  26.03.2019 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  14.03.2018 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  27.03.2017 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  15.06.2016 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  28.03.2016 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu

Ime i prezime

Ime i prezime Slavica Batizić

Članovi porodice

Srodstvo Ime Prezime Rođeno prezime Državljanstvo Mjesto Boravište
Funkcioner Slavica Batizić Joksovic Crnogorsko Pljevlja Pljevlja

II.1 Javna funkcija koju vrši javni funkcioner (trenutni status funkcije)

Naziv funkcije Organ vlasti koji bira/imenuje/postavlja Organ vlasti koji daje saglasnost Organ vlasti gdje se obavlja funkcija Datum početka Datum prestanka Prestala funkcija Bez naknade
Član/ica UO Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija JPU Eko bajka Pljevlja 10.02.2023 29.06.2023 Da Da
Član/ica OD Rudnik uglja AD Pljevlja Rudnik uglja AD Pljevlja 28.06.2022 28.06.2023 Da Ne

II.2 Radno tijelo (trenutni status radnog tijela)

Naziv organa koji je formirao radno tijelo Status u radnom tijelu Radno Telo Datum stupanja Datum prestanka Bez naknade Odlučuje
Rudnik uglja AD Pljevlja Predsjednik komisije KOMISIJA ZA NAKNADE 30.07.2021 28.06.2023 Ne Ne

II.3 Članstva u organima uprave (trenutni status članstva)

Javno preduzeće, javna ustanova ili drugo pravno lice u kojem je država, odnosno opština vlasnik Organ vlasti koji bira/imenuje/postavlja Organ upravljanja / nadzora Status Datum početka Datum prestanka Prestala funkcija Bez naknade

III.1 Prihodi funkcionera ostvareni po osnovu vršenja javnih funkcija

Funkcija / Organizacija Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod Izvor prihoda Period obavljanja djelatnosti
Član/ica OD / Rudnik uglja AD Pljevlja
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
859,72
10.316,64 Ostalo 28.06.2022
-

III.2 Prihodi na osnovu članstva u radnim tijelima

Radno Telo / Status / Naziv organa Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod Izvor prihoda Period obavljanja djelatnosti
KOMISIJA ZA NAKNADE / Predsjednik komisije / Rudnik uglja AD Pljevlja
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Drugi prihod
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
689,65
8.275,80 Ostalo 30.07.2021
-

III.3 Prihodi, premije i dobici na osnovu drugog posla, djelatnosti, aktivnosti, rente ili drugih izvora

Naziv djelatnosti i aktivnosti / izvor prihoda Privredno društvo, ustanova, organizacija, slobodna profesija... Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod
NAKNADA ŠTETE PO OSNOVU MANJE ISPLAĆENE ZARADE DOO VODOVOD PLJEVLJA
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Drugi prihod
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
139,06
417,18
Redovan posao-SAVJETNICA RUDNIK UGLJA PLJEVLJA
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
1.424,20
17.090,40
ZAKUP OD STANA ZAKUP OD STANA
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Drugi prihod
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
200,00
2.400,00
ZIMNICA RUDNIK UGLJA PLJEVLJA
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
ZIMNICA
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
55,91
670,92
NAKNADA ZA 8 MART ODBOR ZA STAMBENO KOMUNALNU DJELATNIKST
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
NAKNADA ZA 8 MART
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
100,00
100,00
NAKNADA ZA 8 MART RUDNIK UGLJA AD PLJEVLJA
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
NAKNADA ZA 8 MART
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
100,00
100,00
POZAJMICA PREDRAG KALPAČINA
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Drugi prihod
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
200,00
200,00
FOND ZA OBEŠTEĆENJE -
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Drugi prihod
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
44,68
89,36
POKLON OD PORODICE LUČIĆ ZA VESELINA PERUNIČIĆA ZA VESELINA PERUNIČIĆA
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Drugi prihod
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
1.031,90
1.031,90

III.4 Prihodi na osnovu članstva u organima upravljanja naučnih, nastavnih,

kulturnih, umjetničkih, humanitarnih, sportskih ili sličnih udruženja

Naziv udruženja Organ Funkcija Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod

III.5 Prihodi na osnovu autorskih, patentiranih i ostalih prava intelektualne svojine

Vrsta prava Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod

III.6 Prihodi članova zajedničkog domaćinstva

Ime i prezime člana domaćinstva Naziv posla, djelatnost, funkcije odnosno izvora prihoda Privredno društvo, ustanova, slobodna profesija, ostalo Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod

IV.1 Nepokretna imovina u zemlji i inostranstvu

Vrsta, struktura i površina Nosilac prava Vlasnički udio Osnov sticanja
Stan, L.N.3124, 59,69 m Slavica Batizić 100% Kupovina
Stan, L.N. 5, 65 m Slavica Batizić 100% Kupovina
Stan, L.N.7745, 65 m Slavica Batizić 100% Kupovina
LIVADA, L.N.18, 29699 m Slavica Batizić 25% Nasledstvo
LIVADA, L.N.18, 1545 Slavica Batizić 25% Nasledstvo
Kuća, L.N.18, 54 m Slavica Batizić 25% Nasledstvo
LIVADA, L.N.18, 14648 M Slavica Batizić 25% Nasledstvo
Njiva, L.N.18, 640 Slavica Batizić 25% Nasledstvo
PAŠNJAK, L.N.18, 650 M Slavica Batizić 25% Nasledstvo
PAŠNJAK, L.N.18, 2762 M Slavica Batizić 25% Nasledstvo
ŠUMA, L.N.18, 8918 M Slavica Batizić 25% Nasledstvo
PAŠNJAK, L.N.18, 2132 Slavica Batizić 25% Nasledstvo
ŠUMA, L.N.18, 11215 M Slavica Batizić 25% Nasledstvo
PAŠNJAK, L.N.18, 2062 M Slavica Batizić 25% Nasledstvo
LIVADA, L.N.18, 21293 Slavica Batizić 25% Nasledstvo
LIVADA, L.N.18, 3302 Slavica Batizić 25% Nasledstvo
LIVADA, L.N.18, 5223 Slavica Batizić 25% Nasledstvo
LIVADA, L.N.18, 13634 Slavica Batizić 25% Nasledstvo

IV.2 Pokretna imovina za koje je potrebna registracija

Vrsta stvari Nosilac prava Marka/Vrsta/Tip Godina proizvodnje Godina prve registracije Osnov sticanja
Motorna vozila Slavica Batizić TOYOTA URBAN CRUZER 2009 Nije unešeno u izvještaj

IV.3 Ostala pokretna imovina

Vrsta stvari Nosilac prava Tržišna vrednost Osnov sticanja

IV.4 Gotovi novac

Iznos Valuta Nosilac prava
7.091,96 Euro Slavica Batizić

IV.5 Depozit u bankama i drugim finansijskim organizacijama

Vrsta računa Iznos Valuta Nosilac prava

IV.6 Akcije (hartije sa pravom učešća)

Pravno lice Broj akcija Valuta Ime i prezime vlasnika

IV.7 Udjeli u vlasništvu drugih pravnih lica

Tip lica Udio Ime i prezime vlasnika Izvršen prenos prava

IV.8 Hartije od vrijednosti

Vrsta hartije Naziv hartije Valuta Nosilac prava
VAUČER VAUČER Slavica Batizić

IV.9 Potraživanja

Vrsta kamata Vrednost kamata Vrsta glavnica Vrednost glavnica Vrsta Nosilac prava

IV.10 Dugovi po osnovu kredita, zajmova i ostali dugovi

Vrsta Datum nastanka duga Iznos duga Rata Valuta Nosilac prava Preostali dug Preostali rok otplate

IV.11 Nepokretna imovina u vlasništvu pravnih lica kojih je funkcioner vlasnik odnosno osnivač

Opština Katastarska opština Broj (broj/podbroj) Broj objekta (broj zgrade) Broj posebnog dijela (PD) Vrsta,
Struktura,
Povrsina
Adresa,
Mjesto,
Država
Prava Nosilac prava

IV.12 Pokretna imovina za koje je obavezna registracija u vlasništvu pravnog lica

kojih je funkcioner vlasnik odnosno osnivač

Kategorija Marka/Vrsta/Tip Godina proizvodnje/Prve registracije Osnov sticanja Registarski broj Nosilac prava Javni podatak Napomena
Saglasnost o pristupu podacima na računima bankarskih i drugih finansijskih institucija: Nije data
Datum i mjesto Pljevlja, 03.03.2023