Izvještaj imovine

Povratak

Spisak izvještaja

Prikazan Datum izvještaja Svrha podnošenja
  31.03.2022 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  04.08.2021 U roku od 30 dana od dana stupanja na funkciju
  30.03.2021 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  24.03.2020 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  06.02.2019 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  23.03.2018 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  28.03.2017 U roku od 30 dana od dana stupanja na funkciju
  30.03.2016 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu

Ime i prezime

Ime i prezime Jovan Gregović

Članovi porodice

Srodstvo Ime Prezime Rođeno prezime Državljanstvo Mjesto Boravište
Funkcioner Jovan Gregović Crnogorsko Petrovac Petrovac
Bračni supružnik Mirjana Gregović Jovanović Crnogorsko Petrovac Petrovac
Sin Marko Gregović Gregović Crnogorsko Petrovac Petrovac
Sin Mihailo Gregović Gregović Crnogorsko Petrovac Petrovac

II.1 Javna funkcija koju vrši javni funkcioner (trenutni status funkcije)

Naziv funkcije Organ vlasti koji bira/imenuje/postavlja Organ vlasti koji daje saglasnost Organ vlasti gdje se obavlja funkcija Datum početka Datum prestanka Prestala funkcija Bez naknade
Izvršni/a direktor/ica AD Hotelska grupa "Budvanska rivijera" AD Hotelska grupa "Budvanska rivijera" 07.07.2021 Ne Ne

II.2 Radno tijelo (trenutni status radnog tijela)

Naziv organa koji je formirao radno tijelo Status u radnom tijelu Radno Telo Datum stupanja Datum prestanka Bez naknade Odlučuje

II.3 Članstva u organima uprave (trenutni status članstva)

Javno preduzeće, javna ustanova ili drugo pravno lice u kojem je država, odnosno opština vlasnik Organ vlasti koji bira/imenuje/postavlja Organ upravljanja / nadzora Status Datum početka Datum prestanka Prestala funkcija Bez naknade

III.1 Prihodi funkcionera ostvareni po osnovu vršenja javnih funkcija

Funkcija / Organizacija Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod Izvor prihoda Period obavljanja djelatnosti
Izvršni/a direktor/ica / AD Hotelska grupa "Budvanska rivijera"
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
2.584,00
31.008,00 Ostalo 07.07.2021
-

III.2 Prihodi na osnovu članstva u radnim tijelima

Radno Telo / Status / Naziv organa Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod Izvor prihoda Period obavljanja djelatnosti

III.3 Prihodi, premije i dobici na osnovu drugog posla, djelatnosti, aktivnosti, rente ili drugih izvora

Naziv djelatnosti i aktivnosti / izvor prihoda Privredno društvo, ustanova, organizacija, slobodna profesija... Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod
Turizam Samostalna djelatnost
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Drugi prihod
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
15.000,00
60.000,00

III.4 Prihodi na osnovu članstva u organima upravljanja naučnih, nastavnih,

kulturnih, umjetničkih, humanitarnih, sportskih ili sličnih udruženja

Naziv udruženja Organ Funkcija Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod

III.5 Prihodi na osnovu autorskih, patentiranih i ostalih prava intelektualne svojine

Vrsta prava Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod

III.6 Prihodi članova zajedničkog domaćinstva

Ime i prezime člana domaćinstva Naziv posla, djelatnost, funkcije odnosno izvora prihoda Privredno društvo, ustanova, slobodna profesija, ostalo Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod
Mirjana Gregović Slobodna profesija
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
500,00
6.000,00

IV.1 Nepokretna imovina u zemlji i inostranstvu

Vrsta, struktura i površina Nosilac prava Vlasnički udio Osnov sticanja
Kuća, Parcela, 400 Jovan Gregović 100% Nasledstvo
Građevinsko zemljište, Parcela, 71 Jovan Gregović 100% Nasledstvo
Njiva, Livada, 165 Jovan Gregović 50% Kupovina
Kuća, , 125 Jovan Gregović 50% Ugovor o poklonu
Šuma, , 160 Jovan Gregović 50% Ugovor o poklonu
Građevinsko zemljište, Parcela, 71 Jovan Gregović 100% Nasledstvo
Njiva, Livada, 165 Jovan Gregović 100% Nasledstvo
Kuća, , 175 Jovan Gregović 50% Ugovor o poklonu
Šuma, , 160 Jovan Gregović 50% Ugovor o poklonu
Dvorište, , 500 Jovan Gregović 50% Ugovor o poklonu
Poslovni prostor, , 32 Mirjana Gregović 100% Kupovina

IV.2 Pokretna imovina za koje je potrebna registracija

Vrsta stvari Nosilac prava Marka/Vrsta/Tip Godina proizvodnje Godina prve registracije Osnov sticanja
Motorna vozila Jovan Gregović Audi A6 2008 Kupovina
Motorna vozila Jovan Gregović Mercedes 2019 Kupovina

IV.3 Ostala pokretna imovina

Vrsta stvari Nosilac prava Tržišna vrednost Osnov sticanja

IV.4 Gotovi novac

Iznos Valuta Nosilac prava
50.000,00 Euro Jovan Gregović

IV.5 Depozit u bankama i drugim finansijskim organizacijama

Vrsta računa Iznos Valuta Nosilac prava

IV.6 Akcije (hartije sa pravom učešća)

Pravno lice Broj akcija Valuta

IV.7 Udjeli u vlasništvu drugih pravnih lica

Tip lica Udio Ime i prezime vlasnika Izvršen prenos prava

IV.8 Hartije od vrijednosti

Vrsta hartije Naziv hartije Valuta Nosilac prava

IV.9 Potraživanja

Vrsta kamata Vrednost kamata Vrsta glavnica Vrednost glavnica Vrsta Nosilac prava

IV.10 Dugovi po osnovu kredita, zajmova i ostali dugovi

Vrsta Datum nastanka duga Iznos duga Rata Valuta Nosilac prava
Hipotekarni 01.10.2017 180.000,00 1.450,00 Euro Jovan Gregović
Leasing 15.10.2019 42.000,00 1.000,00 Euro Jovan Gregović

IV.11 Nepokretna imovina u vlasništvu pravnih lica kojih je funkcioner vlasnik odnosno osnivač

Opština Katastarska opština Broj (broj/podbroj) Broj objekta (broj zgrade) Broj posebnog dijela (PD) Vrsta,
Struktura,
Povrsina
Adresa,
Mjesto,
Država
Prava Nosilac prava

IV.12 Pokretna imovina za koje je obavezna registracija u vlasništvu pravnog lica

kojih je funkcioner vlasnik odnosno osnivač

Kategorija Marka/Vrsta/Tip Godina proizvodnje/Prve registracije Osnov sticanja Registarski broj Nosilac prava Javni podatak Napomena
Saglasnost o pristupu podacima na računima bankarskih i drugih finansijskih institucija: Nije data
Datum i mjesto Budva, 31.03.2022