Izvještaj imovine

Povratak

Spisak izvještaja

Prikazan Datum izvještaja Svrha podnošenja
  31.03.2022 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  03.07.2021 U roku od 30 dana od dana stupanja na funkciju
  26.03.2019 Godišnji po prestanku funkcije
  29.03.2018 Godišnji po prestanku funkcije
  25.04.2017 30 dana od dana prestanka funkcije
  31.03.2017 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  31.03.2016 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu

Ime i prezime

Ime i prezime Janko Milatović

Članovi porodice

Srodstvo Ime Prezime Rođeno prezime Državljanstvo Mjesto Boravište
Funkcioner Janko Milatović Crnogorsko Nikšić Nikšić
Sin Miloš Milatović Milatović Crnogorsko Nikšić
kćerka Anđela Milatović Milatović Crnogorsko Nikšić
Sin Petar Milatović Milatović Crnogorsko Nikšić
Bračni supružnik Nada Milatović Milišić Crnogorsko Nikšić

II.1 Javna funkcija koju vrši javni funkcioner (trenutni status funkcije)

Naziv funkcije Organ vlasti koji bira/imenuje/postavlja Organ vlasti koji daje saglasnost Organ vlasti gdje se obavlja funkcija Datum početka Datum prestanka Prestala funkcija Bez naknade
Odbornik/ca SO Nikšić SO Nikšić 03.06.2021 24.03.2022 Da Ne

II.2 Radno tijelo (trenutni status radnog tijela)

Naziv organa koji je formirao radno tijelo Status u radnom tijelu Radno Telo Datum stupanja Datum prestanka Bez naknade Odlučuje
Elektroprivreda Crne Gore AD Član Komisija za imenovanje 01.05.2021 Ne Ne
SO Nikšić Član Odbor za izbor i imenovanja 02.07.2013 31.03.2017 Ne Ne

II.3 Članstva u organima uprave (trenutni status članstva)

Javno preduzeće, javna ustanova ili drugo pravno lice u kojem je država, odnosno opština vlasnik Organ vlasti koji bira/imenuje/postavlja Organ upravljanja / nadzora Status Datum početka Datum prestanka Prestala funkcija Bez naknade
EPCG-SOLAR GRADNJA Nikčić D.O.O. Upravni odbor Odbor direktora Član/ica UO 01.10.2021 05.05.2022 Da Ne

III.1 Prihodi funkcionera ostvareni po osnovu vršenja javnih funkcija

Funkcija / Organizacija Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod Izvor prihoda Period obavljanja djelatnosti
Odbornik/ca / SO Nikšić
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Drugi prihod
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
100,00
700,00 Opština 03.06.2021
-
24.03.2022
Član/ica UO / EPCG-SOLAR GRADNJA Nikčić D.O.O.
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
610,00
1.830,00 Ostalo 01.10.2021
-

III.2 Prihodi na osnovu članstva u radnim tijelima

Radno Telo / Status / Naziv organa Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod Izvor prihoda Period obavljanja djelatnosti
Odbor za izbor i imenovanja / Član / SO Nikšić
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Drugi prihod
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
10,00
30,00 Opština 02.07.2013
-
31.03.2017
Komisija za imenovanje / Član / Elektroprivreda Crne Gore AD
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Drugi prihod
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
600,00
4.800,00 Ostalo 01.05.2021
-

III.3 Prihodi, premije i dobici na osnovu drugog posla, djelatnosti, aktivnosti, rente ili drugih izvora

Naziv djelatnosti i aktivnosti / izvor prihoda Privredno društvo, ustanova, organizacija, slobodna profesija... Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod

III.4 Prihodi na osnovu članstva u organima upravljanja naučnih, nastavnih,

kulturnih, umjetničkih, humanitarnih, sportskih ili sličnih udruženja

Naziv udruženja Organ Funkcija Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod

III.5 Prihodi na osnovu autorskih, patentiranih i ostalih prava intelektualne svojine

Vrsta prava Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod

III.6 Prihodi članova zajedničkog domaćinstva

Ime i prezime člana domaćinstva Naziv posla, djelatnost, funkcije odnosno izvora prihoda Privredno društvo, ustanova, slobodna profesija, ostalo Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod
MIloš Milatović Privredno društvo
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
700,00
4.900,00
Anđela Milatović Privredno društvo
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
260,00
2.340,00

IV.1 Nepokretna imovina u zemlji i inostranstvu

Vrsta, struktura i površina Nosilac prava Vlasnički udio Osnov sticanja
Stan, , 67 Janko Milatović 100% Nasledstvo
Pašnjak, , 4156 Janko Milatović 100% Nasledstvo
Ostalo, , 24 Janko Milatović 100% Nasledstvo
LIvada, , 1001 Janko Milatović 100% Nasledstvo
LIvada, , 2112 Janko Milatović 100% Nasledstvo
Njiva, , 240 Janko Milatović 100% Nasledstvo
Šuma, , 1981 Janko Milatović 100% Nasledstvo
Pašnjak, , 651 Janko Milatović 100% Nasledstvo
Šuma, , 491 Janko Milatović 100% Nasledstvo
LIvada, , 1812 Janko Milatović 100% Nasledstvo
Šuma, , 2964 Janko Milatović 100% Nasledstvo
Ostalo, , 143 Janko Milatović 100% Nasledstvo
Kuća, , 48 Janko Milatović 100% Nasledstvo
LIvada, , 1441 Janko Milatović 100% Nasledstvo
Šuma, , 309 Janko Milatović 100% Nasledstvo
LIvada, , 1037 Janko Milatović 100% Nasledstvo

IV.2 Pokretna imovina za koje je potrebna registracija

Vrsta stvari Nosilac prava Marka/Vrsta/Tip Godina proizvodnje Godina prve registracije Osnov sticanja

IV.3 Ostala pokretna imovina

Vrsta stvari Nosilac prava Tržišna vrednost Osnov sticanja

IV.4 Gotovi novac

Iznos Valuta Nosilac prava
6.000,00 Euro Nada Milatović

IV.5 Depozit u bankama i drugim finansijskim organizacijama

Vrsta računa Iznos Valuta Nosilac prava

IV.6 Akcije (hartije sa pravom učešća)

Pravno lice Broj akcija Valuta

IV.7 Udjeli u vlasništvu drugih pravnih lica

Tip lica Udio Ime i prezime vlasnika Izvršen prenos prava

IV.8 Hartije od vrijednosti

Vrsta hartije Naziv hartije Valuta Nosilac prava

IV.9 Potraživanja

Vrsta kamata Vrednost kamata Vrsta glavnica Vrednost glavnica Vrsta Nosilac prava

IV.10 Dugovi po osnovu kredita, zajmova i ostali dugovi

Vrsta Datum nastanka duga Iznos duga Rata Valuta Nosilac prava
Kratkoročni 15.02.2020 2.000,00 115,00 Euro Miloš Milatović

IV.11 Nepokretna imovina u vlasništvu pravnih lica kojih je funkcioner vlasnik odnosno osnivač

Opština Katastarska opština Broj (broj/podbroj) Broj objekta (broj zgrade) Broj posebnog dijela (PD) Vrsta,
Struktura,
Povrsina
Adresa,
Mjesto,
Država
Prava Nosilac prava

IV.12 Pokretna imovina za koje je obavezna registracija u vlasništvu pravnog lica

kojih je funkcioner vlasnik odnosno osnivač

Kategorija Marka/Vrsta/Tip Godina proizvodnje/Prve registracije Osnov sticanja Registarski broj Nosilac prava Javni podatak Napomena
Saglasnost o pristupu podacima na računima bankarskih i drugih finansijskih institucija: Nije data
Datum i mjesto Nikšić, 31.03.2022