Izvještaj imovine

Povratak

Spisak izvještaja

Prikazan Datum izvještaja Svrha podnošenja
  13.03.2023 Godišnji po prestanku funkcije
  21.07.2022 30 dana od dana prestanka funkcije
  28.03.2022 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  06.05.2021 U roku od 30 dana od dana stupanja na funkciju

Ime i prezime

Ime i prezime Jovo Lazarevic

Članovi porodice

Srodstvo Ime Prezime Rođeno prezime Državljanstvo Mjesto Boravište
Funkcioner Jovo Lazarevic Crnogorsko

II.1 Javna funkcija koju vrši javni funkcioner (trenutni status funkcije)

Naziv funkcije Organ vlasti koji bira/imenuje/postavlja Organ vlasti koji daje saglasnost Organ vlasti gdje se obavlja funkcija Datum početka Datum prestanka Prestala funkcija Bez naknade
Član/ica OD Vlada Crne Gore Crnogorska plovidba AD Kotor 08.04.2021 30.06.2022 Da Ne

II.2 Radno tijelo (trenutni status radnog tijela)

Naziv organa koji je formirao radno tijelo Status u radnom tijelu Radno Telo Datum stupanja Datum prestanka Bez naknade Odlučuje

II.3 Članstva u organima uprave (trenutni status članstva)

Javno preduzeće, javna ustanova ili drugo pravno lice u kojem je država, odnosno opština vlasnik Organ vlasti koji bira/imenuje/postavlja Organ upravljanja / nadzora Status Datum početka Datum prestanka Prestala funkcija Bez naknade

III.1 Prihodi funkcionera ostvareni po osnovu vršenja javnih funkcija

Funkcija / Organizacija Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod Izvor prihoda Period obavljanja djelatnosti
Član/ica OD / Crnogorska plovidba AD Kotor
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Drugi prihod
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
489,17
2.445,85 Država 08.04.2021
-
Član/ica OD / Crnogorska plovidba AD Kotor
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Drugi prihod
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
698,81
2.795,24 Država 08.04.2021
-

III.2 Prihodi na osnovu članstva u radnim tijelima

Radno Telo / Status / Naziv organa Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod Izvor prihoda Period obavljanja djelatnosti

III.3 Prihodi, premije i dobici na osnovu drugog posla, djelatnosti, aktivnosti, rente ili drugih izvora

Naziv djelatnosti i aktivnosti / izvor prihoda Privredno društvo, ustanova, organizacija, slobodna profesija... Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod
Izdavanje soba Samostalna djelatnost
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Drugi prihod
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
950,00
5.700,00

III.4 Prihodi na osnovu članstva u organima upravljanja naučnih, nastavnih,

kulturnih, umjetničkih, humanitarnih, sportskih ili sličnih udruženja

Naziv udruženja Organ Funkcija Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod

III.5 Prihodi na osnovu autorskih, patentiranih i ostalih prava intelektualne svojine

Vrsta prava Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod

III.6 Prihodi članova zajedničkog domaćinstva

Ime i prezime člana domaćinstva Naziv posla, djelatnost, funkcije odnosno izvora prihoda Privredno društvo, ustanova, slobodna profesija, ostalo Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod

IV.1 Nepokretna imovina u zemlji i inostranstvu

Vrsta, struktura i površina Nosilac prava Vlasnički udio Osnov sticanja
Kuća, Su + Pr+Potkrovlje, 80 Jovo Lazarevic 100% Nasledstvo
Stan, dvosoban, 60 Jovo Lazarevic 100% Kupovina
Poslovni prostor, , 52 Jovo Lazarevic 50% Kupovina
Šuma, , 835 Jovo Lazarevic 100% Nasledstvo
Šuma, , 559 Jovo Lazarevic 100% Nasledstvo
Pašnjak, , 2890 Jovo Lazarevic 100% Nasledstvo
LIvada, , 444 Jovo Lazarevic 100% Nasledstvo
Ostalo, , 323 Jovo Lazarevic 100% Nasledstvo
LIvada, , 514 Jovo Lazarevic 100% Nasledstvo
Pašnjak, , 172 Jovo Lazarevic 100% Nasledstvo
LIvada, , 1162 Jovo Lazarevic 100% Nasledstvo
Pašnjak, , 593 Jovo Lazarevic 100% Nasledstvo
LIvada, , 277 Jovo Lazarevic 100% Nasledstvo
Šuma, , 4680 Jovo Lazarevic 100% Nasledstvo
Pašnjak, , 252 Jovo Lazarevic 100% Nasledstvo
Šuma, , 480 Jovo Lazarevic 100% Nasledstvo
Šuma, , 2216 Jovo Lazarevic 100% Nasledstvo
Pašnjak, , 5660 Jovo Lazarevic 100% Nasledstvo
Šuma, , 9612 Jovo Lazarevic 100% Nasledstvo
Pašnjak, , 16546 Jovo Lazarevic 100% Nasledstvo
Šuma, , 1506 Jovo Lazarevic 100% Nasledstvo
Šuma, , 520 Jovo Lazarevic 100% Nasledstvo
Pašnjak, , 820 Jovo Lazarevic 100% Nasledstvo
Šuma, , 4823 Jovo Lazarevic 100% Nasledstvo
Šuma, , 1208 Jovo Lazarevic 100% Nasledstvo
Njiva, , 511 Jovo Lazarevic 100% Nasledstvo
LIvada, , 401 Jovo Lazarevic 100% Nasledstvo
Pašnjak, , 246 Jovo Lazarevic 100% Nasledstvo
Pašnjak, , 176 Jovo Lazarevic 100% Nasledstvo
LIvada, , 797 Jovo Lazarevic 100% Kupovina
Pašnjak, , 993 Jovo Lazarevic 100% Nasledstvo
Ostalo, , 16 Jovo Lazarevic 100% Nasledstvo
Pašnjak, , 225 Jovo Lazarevic 100% Nasledstvo
Ostalo, , 32 Jovo Lazarevic 100% Nasledstvo
Pašnjak, , 209 Jovo Lazarevic 100% Nasledstvo
Šuma, , 398 Jovo Lazarevic 100% Nasledstvo
Pašnjak, , 413 Jovo Lazarevic 100% Nasledstvo
Šuma, , 715 Jovo Lazarevic 100% Nasledstvo
LIvada, , 256 Jovo Lazarevic 100% Nasledstvo
Pašnjak, , 170 Jovo Lazarevic 100% Nasledstvo
LIvada, , 2521 Jovo Lazarevic 100% Nasledstvo
Šuma, , 924 Jovo Lazarevic 100% Nasledstvo
LIvada, , 604 Jovo Lazarevic 100% Nasledstvo
Pašnjak, , 219 Jovo Lazarevic 100% Nasledstvo
LIvada, , 969 Jovo Lazarevic 100% Nasledstvo
Njiva, , 100 Jovo Lazarevic 100% Nasledstvo
LIvada, , 100 Jovo Lazarevic 100% Nasledstvo
LIvada, , 701 Jovo Lazarevic 100% Nasledstvo
Šuma, , 180 Jovo Lazarevic 100% Nasledstvo
Šuma, , 769 Jovo Lazarevic 100% Nasledstvo
Ostalo, , 16 Jovo Lazarevic 100% Nasledstvo
Ostalo, , 32 Jovo Lazarevic 100% Nasledstvo
Pašnjak, , 73836 Jovo Lazarevic 0,16% Nasledstvo
Ostalo, , 4204 Jovo Lazarevic 0,16% Nasledstvo
Šuma, , 2269 Jovo Lazarevic 6% Nasledstvo
Šuma, , 705 Jovo Lazarevic 93% Nasledstvo
Šuma, , 26375 Jovo Lazarevic 24% Nasledstvo
Šuma, , 3499 Jovo Lazarevic 8% Nasledstvo

IV.2 Pokretna imovina za koje je potrebna registracija

Vrsta stvari Nosilac prava Marka/Vrsta/Tip Godina proizvodnje Godina prve registracije Osnov sticanja
Motorna vozila Jovo Lazarevic Toyota 2007 Kupovina
Motorna vozila Jovo Lazarevic VW 2002 Nasledstvo
Motorna vozila Jovo Lazarevic Peugeot 2002 Kupovina

IV.3 Ostala pokretna imovina

Vrsta stvari Nosilac prava Tržišna vrednost Osnov sticanja

IV.4 Gotovi novac

Iznos Valuta Nosilac prava

IV.5 Depozit u bankama i drugim finansijskim organizacijama

Vrsta računa Iznos Valuta Nosilac prava

IV.6 Akcije (hartije sa pravom učešća)

Pravno lice Broj akcija Valuta

IV.7 Udjeli u vlasništvu drugih pravnih lica

Tip lica Udio Ime i prezime vlasnika Izvršen prenos prava

IV.8 Hartije od vrijednosti

Vrsta hartije Naziv hartije Valuta Nosilac prava

IV.9 Potraživanja

Vrsta kamata Vrednost kamata Vrsta glavnica Vrednost glavnica Vrsta Nosilac prava

IV.10 Dugovi po osnovu kredita, zajmova i ostali dugovi

Vrsta Datum nastanka duga Iznos duga Rata Valuta Nosilac prava

IV.11 Nepokretna imovina u vlasništvu pravnih lica kojih je funkcioner vlasnik odnosno osnivač

Opština Katastarska opština Broj (broj/podbroj) Broj objekta (broj zgrade) Broj posebnog dijela (PD) Vrsta,
Struktura,
Povrsina
Adresa,
Mjesto,
Država
Prava Nosilac prava

IV.12 Pokretna imovina za koje je obavezna registracija u vlasništvu pravnog lica

kojih je funkcioner vlasnik odnosno osnivač

Kategorija Marka/Vrsta/Tip Godina proizvodnje/Prve registracije Osnov sticanja Registarski broj Nosilac prava Javni podatak Napomena
Saglasnost o pristupu podacima na računima bankarskih i drugih finansijskih institucija: Data
Datum i mjesto Kotor, 28.03.2022