Izvještaj imovine

Povratak

Spisak izvještaja

Prikazan Datum izvještaja Svrha podnošenja
  20.11.2023 U roku od 30 dana od dana stupanja na funkciju
  25.07.2023 30 dana od dana prestanka funkcije
  18.05.2023 U roku od 30 dana od dana stupanja na funkciju
  30.03.2023 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  29.03.2022 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  12.05.2021 U roku od 30 dana od dana stupanja na funkciju
  22.03.2021 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  20.02.2020 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  06.03.2019 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  29.03.2018 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  26.10.2017 U roku od 30 dana od dana stupanja na funkciju
  30.03.2017 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  23.02.2017 U slučaju promjena iz Izvještaja koje se odnose na uvećanje imovine preko 5.000 e
  31.03.2016 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu

Ime i prezime

Ime i prezime Milan Lekić

Članovi porodice

Srodstvo Ime Prezime Rođeno prezime Državljanstvo Mjesto Boravište
Funkcioner Milan Lekić Lekić Crnogorsko Pljevlja Pljevlja
Bračni supružnik Gordana Lekić Marković Crnogorsko Pljevlja Pljevlja
Sin Nikola Lekić Lekić Crnogorsko Pljevlja Beograd

II.1 Javna funkcija koju vrši javni funkcioner (trenutni status funkcije)

Naziv funkcije Organ vlasti koji bira/imenuje/postavlja Organ vlasti koji daje saglasnost Organ vlasti gdje se obavlja funkcija Datum početka Datum prestanka Prestala funkcija Bez naknade
Izvršni/a direktor/ica Rudnik uglja AD Pljevlja Rudnik uglja AD Pljevlja 13.04.2021 28.08.2023 Da Ne
Odbornik/ca SO Pljevlja SO Pljevlja 06.07.2018 12.05.2021 Da Ne

II.2 Radno tijelo (trenutni status radnog tijela)

Naziv organa koji je formirao radno tijelo Status u radnom tijelu Radno Telo Datum stupanja Datum prestanka Bez naknade Odlučuje
SO Pljevlja Član Odbor za planiranje i uređenje prostora i komunalno-stambenu djelatnost 17.09.2018 20.10.2021 Ne Ne

II.3 Članstva u organima uprave (trenutni status članstva)

Javno preduzeće, javna ustanova ili drugo pravno lice u kojem je država, odnosno opština vlasnik Organ vlasti koji bira/imenuje/postavlja Organ upravljanja / nadzora Status Datum početka Datum prestanka Prestala funkcija Bez naknade

III.1 Prihodi funkcionera ostvareni po osnovu vršenja javnih funkcija

Funkcija / Organizacija Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod Izvor prihoda Period obavljanja djelatnosti
Odbornik/ca / SO Pljevlja
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
170,72
1.195,04 Opština 06.07.2018
-
12.05.2021
Izvršni/a direktor/ica / Rudnik uglja AD Pljevlja
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
2.681,00
21.448,00 Rudnik uglja ad Pljevlja 13.04.2021
-

III.2 Prihodi na osnovu članstva u radnim tijelima

Radno Telo / Status / Naziv organa Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod Izvor prihoda Period obavljanja djelatnosti
Odbor za planiranje i uređenje prostora i komunalno-stambenu djelatnost / Član / SO Pljevlja
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Drugi prihod
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
16,50
115,50 Opština 17.09.2018
-
20.10.2021

III.3 Prihodi, premije i dobici na osnovu drugog posla, djelatnosti, aktivnosti, rente ili drugih izvora

Naziv djelatnosti i aktivnosti / izvor prihoda Privredno društvo, ustanova, organizacija, slobodna profesija... Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod
Službenik-savjetnik predsjednika Nove srpske demokratije POLITIČKA STRANKA
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
250,00
750,00
Redovan posao BRIV CONSTRUCTION
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
299,91
1.499,55
ZIMNCA RUDNIK UGLJA PLJEVLJA
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Drugi prihod
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
393,88
393,88
PREMIJA ZA SADNICE Slobodna profesija
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Drugi prihod
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
179,08
179,08

III.4 Prihodi na osnovu članstva u organima upravljanja naučnih, nastavnih,

kulturnih, umjetničkih, humanitarnih, sportskih ili sličnih udruženja

Naziv udruženja Organ Funkcija Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod

III.5 Prihodi na osnovu autorskih, patentiranih i ostalih prava intelektualne svojine

Vrsta prava Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod

III.6 Prihodi članova zajedničkog domaćinstva

Ime i prezime člana domaćinstva Naziv posla, djelatnost, funkcije odnosno izvora prihoda Privredno društvo, ustanova, slobodna profesija, ostalo Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod
Gordana Lekić Opština Pljevlja
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
590,00
7.080,00
Gordana Lekić CASTELO MONTENEGRO
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Drugi prihod
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
197,00
1.379,00

IV.1 Nepokretna imovina u zemlji i inostranstvu

Vrsta, struktura i površina Nosilac prava Vlasnički udio Osnov sticanja
Vikendica, , 63 Milan Lekić 100% Gradnja
Kuća, , 120 Milan Lekić 100% Nasledstvo
Njiva, , 7 hektara Milan Lekić 100% Nasledstvo

IV.2 Pokretna imovina za koje je potrebna registracija

Vrsta stvari Nosilac prava Marka/Vrsta/Tip Godina proizvodnje Godina prve registracije Osnov sticanja
Motorna vozila Milan Lekić PEUGEOT 308 2011 Kupovina
Motorna vozila Nikola Lekić AUDI A5 2009 Kupovina

IV.3 Ostala pokretna imovina

Vrsta stvari Nosilac prava Tržišna vrednost Osnov sticanja

IV.4 Gotovi novac

Iznos Valuta Nosilac prava

IV.5 Depozit u bankama i drugim finansijskim organizacijama

Vrsta računa Iznos Valuta Nosilac prava
Tekući račun 3.288,60 Euro Milan Lekić

IV.6 Akcije (hartije sa pravom učešća)

Pravno lice Broj akcija Valuta

IV.7 Udjeli u vlasništvu drugih pravnih lica

Tip lica Udio Ime i prezime vlasnika Izvršen prenos prava

IV.8 Hartije od vrijednosti

Vrsta hartije Naziv hartije Valuta Nosilac prava

IV.9 Potraživanja

Vrsta kamata Vrednost kamata Vrsta glavnica Vrednost glavnica Vrsta Nosilac prava

IV.10 Dugovi po osnovu kredita, zajmova i ostali dugovi

Vrsta Datum nastanka duga Iznos duga Rata Valuta Nosilac prava

IV.11 Nepokretna imovina u vlasništvu pravnih lica kojih je funkcioner vlasnik odnosno osnivač

Opština Katastarska opština Broj (broj/podbroj) Broj objekta (broj zgrade) Broj posebnog dijela (PD) Vrsta,
Struktura,
Povrsina
Adresa,
Mjesto,
Država
Prava Nosilac prava

IV.12 Pokretna imovina za koje je obavezna registracija u vlasništvu pravnog lica

kojih je funkcioner vlasnik odnosno osnivač

Kategorija Marka/Vrsta/Tip Godina proizvodnje/Prve registracije Osnov sticanja Registarski broj Nosilac prava Javni podatak Napomena
Saglasnost o pristupu podacima na računima bankarskih i drugih finansijskih institucija: Data
Datum i mjesto Pljevlja, 29.03.2022