Izvještaj imovine

Povratak

Spisak izvještaja

Prikazan Datum izvještaja Svrha podnošenja
  25.11.2022 U slučaju promjena iz Izvještaja koje se odnose na uvećanje imovine preko 5.000 e
  27.06.2022 U slučaju promjena iz Izvještaja koje se odnose na uvećanje imovine preko 5.000 e
  31.03.2022 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  28.01.2021 U roku od 30 dana od dana stupanja na funkciju
  18.07.2020 Godišnji po prestanku funkcije
  29.03.2019 Godišnji po prestanku funkcije
  12.10.2018 U slučaju promjena iz Izvještaja koje se odnose na uvećanje imovine preko 5.000 e
  01.08.2018 30 dana od dana prestanka funkcije
  30.01.2018 U slučaju promjena iz Izvještaja koje se odnose na uvećanje imovine preko 5.000 e
  19.01.2018 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  04.04.2017 U roku od 30 dana od dana stupanja na funkciju
  31.03.2016 Godišnji po prestanku funkcije

Ime i prezime

Ime i prezime Irena Radović

Članovi porodice

Srodstvo Ime Prezime Rođeno prezime Državljanstvo Mjesto Boravište
Funkcioner Irena Radović Crnogorsko Podgorica

II.1 Javna funkcija koju vrši javni funkcioner (trenutni status funkcije)

Naziv funkcije Organ vlasti koji bira/imenuje/postavlja Organ vlasti koji daje saglasnost Organ vlasti gdje se obavlja funkcija Datum početka Datum prestanka Prestala funkcija Bez naknade
Član/ica OD Vlada Crne Gore Investiciono razvojni fond 13.01.2021 30.11.2022 Da Da
Izvršni/a direktor/ica Investiciono razvojni fond Investiciono razvojni fond 14.01.2021 Ne Ne

II.2 Radno tijelo (trenutni status radnog tijela)

Naziv organa koji je formirao radno tijelo Status u radnom tijelu Radno Telo Datum stupanja Datum prestanka Bez naknade Odlučuje
Privredna komora Crne Gore Član Upravni odbor PKCG 01.03.2021 Da Ne
Vlada Crne Gore Član Nacionalni Savjet za konkurentnost 11.02.2021 Da Ne
Vlada Crne Gore Član Savjet za unaprjeđenje poslovnog ambijenta 02.07.2021 Da Ne

II.3 Članstva u organima uprave (trenutni status članstva)

Javno preduzeće, javna ustanova ili drugo pravno lice u kojem je država, odnosno opština vlasnik Organ vlasti koji bira/imenuje/postavlja Organ upravljanja / nadzora Status Datum početka Datum prestanka Prestala funkcija Bez naknade

III.1 Prihodi funkcionera ostvareni po osnovu vršenja javnih funkcija

Funkcija / Organizacija Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod Izvor prihoda Period obavljanja djelatnosti
Izvršni/a direktor/ica / Investiciono razvojni fond
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
1.778,61
1.778,61 Ostalo 14.01.2021
-
Izvršni/a direktor/ica / Investiciono razvojni fond
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
3.130,07
12.520,28 Ostalo 14.01.2021
-
Izvršni/a direktor/ica / Investiciono razvojni fond
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
3.150,68
18.904,08 Ostalo 14.01.2021
-
Izvršni/a direktor/ica / Investiciono razvojni fond
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
6.301,36
6.301,36 Ostalo 14.01.2021
-

III.2 Prihodi na osnovu članstva u radnim tijelima

Radno Telo / Status / Naziv organa Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod Izvor prihoda Period obavljanja djelatnosti

III.3 Prihodi, premije i dobici na osnovu drugog posla, djelatnosti, aktivnosti, rente ili drugih izvora

Naziv djelatnosti i aktivnosti / izvor prihoda Privredno društvo, ustanova, organizacija, slobodna profesija... Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod
Zimnica IRF CG
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Drugi prihod
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
530,41
530,41

III.4 Prihodi na osnovu članstva u organima upravljanja naučnih, nastavnih,

kulturnih, umjetničkih, humanitarnih, sportskih ili sličnih udruženja

Naziv udruženja Organ Funkcija Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod

III.5 Prihodi na osnovu autorskih, patentiranih i ostalih prava intelektualne svojine

Vrsta prava Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod

III.6 Prihodi članova zajedničkog domaćinstva

Ime i prezime člana domaćinstva Naziv posla, djelatnost, funkcije odnosno izvora prihoda Privredno društvo, ustanova, slobodna profesija, ostalo Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod

IV.1 Nepokretna imovina u zemlji i inostranstvu

Vrsta, struktura i površina Nosilac prava Vlasnički udio Osnov sticanja
LIvada, , 1231m2 Irena Radović 100% Nasledstvo
LIvada, , 3753m2 Irena Radović 50% Nasledstvo
LIvada, , 688 Irena Radović 50% Nasledstvo
LIvada, , 362 Irena Radović 100% Nasledstvo

IV.2 Pokretna imovina za koje je potrebna registracija

Vrsta stvari Nosilac prava Marka/Vrsta/Tip Godina proizvodnje Godina prve registracije Osnov sticanja
Motorna vozila Irena Radović Nissan Qashqai 1.5dci 2015 Kupovina

IV.3 Ostala pokretna imovina

Vrsta stvari Nosilac prava Tržišna vrednost Osnov sticanja

IV.4 Gotovi novac

Iznos Valuta Nosilac prava
17.000,00 Euro Irena Radović

IV.5 Depozit u bankama i drugim finansijskim organizacijama

Vrsta računa Iznos Valuta Nosilac prava
Tekući račun 38.545,71 Euro Irena Radović
Tekući račun 26.686,78 Euro Irena Radović

IV.6 Akcije (hartije sa pravom učešća)

Pravno lice Broj akcija Valuta

IV.7 Udjeli u vlasništvu drugih pravnih lica

Tip lica Udio Ime i prezime vlasnika Izvršen prenos prava

IV.8 Hartije od vrijednosti

Vrsta hartije Naziv hartije Valuta Nosilac prava
akcije 10779 HLTA Euro Irena Radović
akcije 1242 LUBA Euro Irena Radović
akcije 38 SOBS Euro Irena Radović
akcije 20375 TECG Euro Irena Radović
akcije 1641 CRNA Euro Irena Radović
akcije 336 DPCG Euro Irena Radović
akcije 19000 IZBR Euro Irena Radović
akcije 147 JABD Euro Irena Radović
akcije 3000 JGPK Euro Irena Radović
akcije1242 KOGE Euro Irena Radović
akcije1022 PLAP Euro Irena Radović

IV.9 Potraživanja

Vrsta kamata Vrednost kamata Vrsta glavnica Vrednost glavnica Vrsta Nosilac prava

IV.10 Dugovi po osnovu kredita, zajmova i ostali dugovi

Vrsta Datum nastanka duga Iznos duga Rata Valuta Nosilac prava

IV.11 Nepokretna imovina u vlasništvu pravnih lica kojih je funkcioner vlasnik odnosno osnivač

Opština Katastarska opština Broj (broj/podbroj) Broj objekta (broj zgrade) Broj posebnog dijela (PD) Vrsta,
Struktura,
Povrsina
Adresa,
Mjesto,
Država
Prava Nosilac prava

IV.12 Pokretna imovina za koje je obavezna registracija u vlasništvu pravnog lica

kojih je funkcioner vlasnik odnosno osnivač

Kategorija Marka/Vrsta/Tip Godina proizvodnje/Prve registracije Osnov sticanja Registarski broj Nosilac prava Javni podatak Napomena
Saglasnost o pristupu podacima na računima bankarskih i drugih finansijskih institucija: Data
Datum i mjesto Podgorica, 31.03.2022