Izvještaj imovine

Povratak

Spisak izvještaja

Prikazan Datum izvještaja Svrha podnošenja
  29.03.2024 Godišnji po prestanku funkcije
  29.03.2023 Godišnji po prestanku funkcije
  26.07.2022 30 dana od dana prestanka funkcije
  31.03.2022 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  09.04.2021 U roku od 30 dana od dana stupanja na funkciju

Ime i prezime

Ime i prezime Radovan Mrdak

Članovi porodice

Srodstvo Ime Prezime Rođeno prezime Državljanstvo Mjesto Boravište
Funkcioner Radovan Mrdak Mrdak Crnogorsko
Bračni supružnik Svetlana Mrdak Sekulić Crnogorsko
kćerka K M M Crnogorsko
Sin S M M Crnogorsko

II.1 Javna funkcija koju vrši javni funkcioner (trenutni status funkcije)

Naziv funkcije Organ vlasti koji bira/imenuje/postavlja Organ vlasti koji daje saglasnost Organ vlasti gdje se obavlja funkcija Datum početka Datum prestanka Prestala funkcija Bez naknade
Član/ica OD Željeznički prevoz Crne Gore AD Podgorica Željeznički prevoz Crne Gore AD Podgorica 12.03.2021 10.11.2021 Da Ne
Član/ica OD Željeznička infrastruktura Crne Gore AD Podgorica Željeznička infrastruktura Crne Gore AD Podgorica 10.11.2021 27.06.2022 Da Ne

II.2 Radno tijelo (trenutni status radnog tijela)

Naziv organa koji je formirao radno tijelo Status u radnom tijelu Radno Telo Datum stupanja Datum prestanka Bez naknade Odlučuje

II.3 Članstva u organima uprave (trenutni status članstva)

Javno preduzeće, javna ustanova ili drugo pravno lice u kojem je država, odnosno opština vlasnik Organ vlasti koji bira/imenuje/postavlja Organ upravljanja / nadzora Status Datum početka Datum prestanka Prestala funkcija Bez naknade

III.1 Prihodi funkcionera ostvareni po osnovu vršenja javnih funkcija

Funkcija / Organizacija Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod Izvor prihoda Period obavljanja djelatnosti
Član/ica OD / Željeznički prevoz Crne Gore AD Podgorica
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
319,66
2.876,94 Država 12.03.2021
-
10.11.2021
Član/ica OD / Željeznička infrastruktura Crne Gore AD Podgorica
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
268,70
537,40 Država 10.11.2021
-

III.2 Prihodi na osnovu članstva u radnim tijelima

Radno Telo / Status / Naziv organa Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod Izvor prihoda Period obavljanja djelatnosti

III.3 Prihodi, premije i dobici na osnovu drugog posla, djelatnosti, aktivnosti, rente ili drugih izvora

Naziv djelatnosti i aktivnosti / izvor prihoda Privredno društvo, ustanova, organizacija, slobodna profesija... Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod
Redovan posao Privredna društva
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
655,25
7.863,00
Redovan posao Privredna društva
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Varijabla
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
149,50
1.794,00

III.4 Prihodi na osnovu članstva u organima upravljanja naučnih, nastavnih,

kulturnih, umjetničkih, humanitarnih, sportskih ili sličnih udruženja

Naziv udruženja Organ Funkcija Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod

III.5 Prihodi na osnovu autorskih, patentiranih i ostalih prava intelektualne svojine

Vrsta prava Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod

III.6 Prihodi članova zajedničkog domaćinstva

Ime i prezime člana domaćinstva Naziv posla, djelatnost, funkcije odnosno izvora prihoda Privredno društvo, ustanova, slobodna profesija, ostalo Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod
Svetlana Mrdak Privredno društvo
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
366,91
4.402,92

IV.1 Nepokretna imovina u zemlji i inostranstvu

Vrsta, struktura i površina Nosilac prava Vlasnički udio Osnov sticanja
Dvorište, , 500 m2 Radovan Mrdak 100% Nasledstvo
Voćnjak, , 1088 m2 Radovan Mrdak 100% Nasledstvo
Njiva, , 410 m2 Radovan Mrdak 100% Nasledstvo
Njiva, , 350 m2 Radovan Mrdak 100% Nasledstvo
Šuma, , 7436 m2 Radovan Mrdak 100% Nasledstvo
LIvada, , 24270 m2 Radovan Mrdak 100% Nasledstvo
Pašnjak, , 1311 m2 Radovan Mrdak 100% Nasledstvo
Šuma, , 1301 Radovan Mrdak 100% Nasledstvo
Pašnjak, , 1231 m2 Radovan Mrdak 100% Nasledstvo
Šuma, , 520 m2 Radovan Mrdak 100% Nasledstvo
LIvada, , 21172 m2 Radovan Mrdak 100% Nasledstvo
Pašnjak, , 1538 m2 Radovan Mrdak 100% Nasledstvo
Pašnjak, , 20827 m2 Radovan Mrdak 100% Nasledstvo
Pašnjak, , 14759 m2 Radovan Mrdak 100% Nasledstvo
Krš, kamenjar, , 759 m2 Radovan Mrdak 100% Nasledstvo
Pašnjak, , 5337 m2 Radovan Mrdak 66,7% Nasledstvo
Pašnjak, , 2878 m2 Radovan Mrdak 66,7% Nasledstvo
Pašnjak, , 2679 m2 Radovan Mrdak 66,7% Nasledstvo
Pašnjak, , 4957 m2 Radovan Mrdak 66,7% Nasledstvo
Kuća, , 76 m2 Radovan Mrdak 100% Nasledstvo
Kuća, , 156 m2 Radovan Mrdak 100% Nasledstvo
Pomoćni objekat, , 56 m2 Radovan Mrdak 100% Nasledstvo
LIvada, , 700 m2 Radovan Mrdak 100% Kupovina
Kuća - u izgradnji, , 146 m2 Radovan Mrdak 100% Kupovina

IV.2 Pokretna imovina za koje je potrebna registracija

Vrsta stvari Nosilac prava Marka/Vrsta/Tip Godina proizvodnje Godina prve registracije Osnov sticanja
Motorna vozila Radovan Mrdak VW Polo 1.4 2003 Kupovina

IV.3 Ostala pokretna imovina

Vrsta stvari Nosilac prava Tržišna vrednost Osnov sticanja

IV.4 Gotovi novac

Iznos Valuta Nosilac prava

IV.5 Depozit u bankama i drugim finansijskim organizacijama

Vrsta računa Iznos Valuta Nosilac prava

IV.6 Akcije (hartije sa pravom učešća)

Pravno lice Broj akcija Valuta Ime i prezime vlasnika

IV.7 Udjeli u vlasništvu drugih pravnih lica

Tip lica Udio Ime i prezime vlasnika Izvršen prenos prava

IV.8 Hartije od vrijednosti

Vrsta hartije Naziv hartije Valuta Nosilac prava

IV.9 Potraživanja

Vrsta kamata Vrednost kamata Vrsta glavnica Vrednost glavnica Vrsta Nosilac prava

IV.10 Dugovi po osnovu kredita, zajmova i ostali dugovi

Vrsta Datum nastanka duga Iznos duga Rata Valuta Nosilac prava Preostali dug Preostali rok otplate
Gotovinski 06.09.2018 21.822,96 276,24 Euro Radovan Mrdak 16.574,40 62 mjesca
Gotovinski 07.04.2020 13.701,12 145,55 Euro Radovan Mrdak 10.938,50 77 mjeseci
Gotovinski 07.10.2020 10.000,00 139,26 Euro Svetlana Mrdak 9.041,24 65 mjeseci

IV.11 Nepokretna imovina u vlasništvu pravnih lica kojih je funkcioner vlasnik odnosno osnivač

Opština Katastarska opština Broj (broj/podbroj) Broj objekta (broj zgrade) Broj posebnog dijela (PD) Vrsta,
Struktura,
Povrsina
Adresa,
Mjesto,
Država
Prava Nosilac prava

IV.12 Pokretna imovina za koje je obavezna registracija u vlasništvu pravnog lica

kojih je funkcioner vlasnik odnosno osnivač

Kategorija Marka/Vrsta/Tip Godina proizvodnje/Prve registracije Osnov sticanja Registarski broj Nosilac prava Javni podatak Napomena
Saglasnost o pristupu podacima na računima bankarskih i drugih finansijskih institucija: Data
Datum i mjesto Podgorica, 31.03.2022