Izvještaj imovine

Povratak

Spisak izvještaja

Prikazan Datum izvještaja Svrha podnošenja
  30.03.2022 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  30.03.2021 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  27.01.2021 U roku od 30 dana od dana stupanja na funkciju
  16.11.2018 Godišnji po prestanku funkcije
  08.12.2017 Godišnji po prestanku funkcije
  07.12.2016 30 dana od dana prestanka funkcije
  25.03.2016 U slučaju promjena iz Izvještaja koje se odnose na uvećanje imovine preko 5.000 e
  25.03.2016 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu

Ime i prezime

Ime i prezime Velizar Kaluđerović

Članovi porodice

Srodstvo Ime Prezime Rođeno prezime Državljanstvo Mjesto Boravište
Funkcioner Velizar Kaluđerović Crnogorsko Podgorica
Bračni supružnik Mirjana Kaluđerović Dapčević Crnogorsko Podgorica
kćerka Milica Kaluđerović Kaluđerović Crnogorsko Podgorica

II.1 Javna funkcija koju vrši javni funkcioner (trenutni status funkcije)

Naziv funkcije Organ vlasti koji bira/imenuje/postavlja Organ vlasti koji daje saglasnost Organ vlasti gdje se obavlja funkcija Datum početka Datum prestanka Prestala funkcija Bez naknade
Predsjednik/ca OD Vlada Crne Gore Investiciono razvojni fond 29.12.2020 30.11.2022 Da Ne

II.2 Radno tijelo (trenutni status radnog tijela)

Naziv organa koji je formirao radno tijelo Status u radnom tijelu Radno Telo Datum stupanja Datum prestanka Bez naknade Odlučuje

II.3 Članstva u organima uprave (trenutni status članstva)

Javno preduzeće, javna ustanova ili drugo pravno lice u kojem je država, odnosno opština vlasnik Organ vlasti koji bira/imenuje/postavlja Organ upravljanja / nadzora Status Datum početka Datum prestanka Prestala funkcija Bez naknade

III.1 Prihodi funkcionera ostvareni po osnovu vršenja javnih funkcija

Funkcija / Organizacija Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod Izvor prihoda Period obavljanja djelatnosti
Predsjednik/ca OD / Investiciono razvojni fond
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Naknada
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
1.076,84
11.845,24 Država 29.12.2020
-
Predsjednik/ca OD / Investiciono razvojni fond
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Naknada
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
2.153,69
2.153,69 Država 29.12.2020
-

III.2 Prihodi na osnovu članstva u radnim tijelima

Radno Telo / Status / Naziv organa Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod Izvor prihoda Period obavljanja djelatnosti

III.3 Prihodi, premije i dobici na osnovu drugog posla, djelatnosti, aktivnosti, rente ili drugih izvora

Naziv djelatnosti i aktivnosti / izvor prihoda Privredno društvo, ustanova, organizacija, slobodna profesija... Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod
Penzija Fond PIO Crne Gore
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Penzija
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
620,00
7.440,00
Penzija Fond PIO Srbije
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Penzija
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
57,00
684,00
Penzija Fond PIO Srbije
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Dodatak na penziju
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
50,00
50,00

III.4 Prihodi na osnovu članstva u organima upravljanja naučnih, nastavnih,

kulturnih, umjetničkih, humanitarnih, sportskih ili sličnih udruženja

Naziv udruženja Organ Funkcija Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod

III.5 Prihodi na osnovu autorskih, patentiranih i ostalih prava intelektualne svojine

Vrsta prava Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod

III.6 Prihodi članova zajedničkog domaćinstva

Ime i prezime člana domaćinstva Naziv posla, djelatnost, funkcije odnosno izvora prihoda Privredno društvo, ustanova, slobodna profesija, ostalo Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod
Mirjana Kaluđerović Fond PIO Crne Gore
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Penzija
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
170,00
2.040,00
Mirjana Kaluđerović Fond PIO Srbije
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Penzija
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
57,00
684,00
Mirjana Kaluđerović Fond PIO Srbije
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Penzija
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
50,00
50,00
Milica Kaluđerović Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
482,00
3.856,00

IV.1 Nepokretna imovina u zemlji i inostranstvu

Vrsta, struktura i površina Nosilac prava Vlasnički udio Osnov sticanja
Stan, , 68m2 Velizar Kaluđerović 100% Kupovina
Njiva, , 1375m2 Velizar Kaluđerović 100% Nasledstvo
Njiva, , 2764 m2 Velizar Kaluđerović 50% Nasledstvo
Vinograd, , 400 m2 Velizar Kaluđerović 50% Nasledstvo
Vinograd, , 195 m2 Velizar Kaluđerović 50% Nasledstvo
Pašnjak, , 195 m2 Velizar Kaluđerović 50% Nasledstvo
Pašnjak, , 3800 m2 Velizar Kaluđerović 25% Nasledstvo
Kuća, , 130 m2 Velizar Kaluđerović 100% Gradnja

IV.2 Pokretna imovina za koje je potrebna registracija

Vrsta stvari Nosilac prava Marka/Vrsta/Tip Godina proizvodnje Godina prve registracije Osnov sticanja

IV.3 Ostala pokretna imovina

Vrsta stvari Nosilac prava Tržišna vrednost Osnov sticanja

IV.4 Gotovi novac

Iznos Valuta Nosilac prava

IV.5 Depozit u bankama i drugim finansijskim organizacijama

Vrsta računa Iznos Valuta Nosilac prava

IV.6 Akcije (hartije sa pravom učešća)

Pravno lice Broj akcija Valuta

IV.7 Udjeli u vlasništvu drugih pravnih lica

Tip lica Udio Ime i prezime vlasnika Izvršen prenos prava

IV.8 Hartije od vrijednosti

Vrsta hartije Naziv hartije Valuta Nosilac prava

IV.9 Potraživanja

Vrsta kamata Vrednost kamata Vrsta glavnica Vrednost glavnica Vrsta Nosilac prava

IV.10 Dugovi po osnovu kredita, zajmova i ostali dugovi

Vrsta Datum nastanka duga Iznos duga Rata Valuta Nosilac prava
Hipotekarni kredit 01.06.2016 32.000,00 550,00 Euro Velizar Kaluđerović
Gotovinski kredit 01.09.2019 7.000,00 97,18 Euro Mirjana Kaluđerović

IV.11 Nepokretna imovina u vlasništvu pravnih lica kojih je funkcioner vlasnik odnosno osnivač

Opština Katastarska opština Broj (broj/podbroj) Broj objekta (broj zgrade) Broj posebnog dijela (PD) Vrsta,
Struktura,
Povrsina
Adresa,
Mjesto,
Država
Prava Nosilac prava

IV.12 Pokretna imovina za koje je obavezna registracija u vlasništvu pravnog lica

kojih je funkcioner vlasnik odnosno osnivač

Kategorija Marka/Vrsta/Tip Godina proizvodnje/Prve registracije Osnov sticanja Registarski broj Nosilac prava Javni podatak Napomena
Saglasnost o pristupu podacima na računima bankarskih i drugih finansijskih institucija: Data
Datum i mjesto Podgorica, 30.03.2022