Izvještaj imovine

Povratak





Spisak izvještaja

Prikazan Datum izvještaja Svrha podnošenja
  11.05.2023 U slučaju promjena iz Izvještaja koje se odnose na uvećanje imovine preko 5.000 e
  20.03.2023 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  30.03.2022 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  22.03.2022 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  27.05.2021 U roku od 30 dana od dana stupanja na funkciju
  10.06.2020 U roku od 30 dana od dana stupanja na funkciju

Ime i prezime

Ime i prezime Maša Vukić

Članovi porodice

Srodstvo Ime Prezime Rođeno prezime Državljanstvo Mjesto Boravište
Funkcioner Maša Vukić Jovanović Crnogorsko Budva Budva
Bračni supružnik Nebojša Vukić Vukić Crnogorsko Budva
Sin N V V Crnogorsko Budva

II.1 Javna funkcija koju vrši javni funkcioner (trenutni status funkcije)

Naziv funkcije Organ vlasti koji bira/imenuje/postavlja Organ vlasti koji daje saglasnost Organ vlasti gdje se obavlja funkcija Datum početka Datum prestanka Prestala funkcija Bez naknade
Član/ica UO Vlada Crne Gore Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore 29.04.2021 Ne Ne

II.2 Radno tijelo (trenutni status radnog tijela)

Naziv organa koji je formirao radno tijelo Status u radnom tijelu Radno Telo Datum stupanja Datum prestanka Bez naknade Odlučuje

II.3 Članstva u organima uprave (trenutni status članstva)

Javno preduzeće, javna ustanova ili drugo pravno lice u kojem je država, odnosno opština vlasnik Organ vlasti koji bira/imenuje/postavlja Organ upravljanja / nadzora Status Datum početka Datum prestanka Prestala funkcija Bez naknade

III.1 Prihodi funkcionera ostvareni po osnovu vršenja javnih funkcija

Funkcija / Organizacija Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod Izvor prihoda Period obavljanja djelatnosti
Član/ica UO / Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Drugi prihod - naknada za članstvo u upravnom odboru JPMD
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
340,00
2.720,00 Država 29.04.2021
-

III.2 Prihodi na osnovu članstva u radnim tijelima

Radno Telo / Status / Naziv organa Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod Izvor prihoda Period obavljanja djelatnosti

III.3 Prihodi, premije i dobici na osnovu drugog posla, djelatnosti, aktivnosti, rente ili drugih izvora

Naziv djelatnosti i aktivnosti / izvor prihoda Privredno društvo, ustanova, organizacija, slobodna profesija... Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod
Redovan posao Komercijalna banka ad Podgorica
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
756,00
2.268,00
Redovan posao Dekra doo Podgorica
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
1.050,00
2.100,00
Redovan posao Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
1.120,00
7.840,00

III.4 Prihodi na osnovu članstva u organima upravljanja naučnih, nastavnih,

kulturnih, umjetničkih, humanitarnih, sportskih ili sličnih udruženja

Naziv udruženja Organ Funkcija Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod

III.5 Prihodi na osnovu autorskih, patentiranih i ostalih prava intelektualne svojine

Vrsta prava Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod

III.6 Prihodi članova zajedničkog domaćinstva

Ime i prezime člana domaćinstva Naziv posla, djelatnost, funkcije odnosno izvora prihoda Privredno društvo, ustanova, slobodna profesija, ostalo Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod
Nebojša Vukić Niksa INC
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
4.477,00
17.908,00

IV.1 Nepokretna imovina u zemlji i inostranstvu

Vrsta, struktura i površina Nosilac prava Vlasnički udio Osnov sticanja
Stan, jednosoban stan, 49m2 Maša Vukić 100% Kupovina
Kuća, dva stambena prostora u kuci(prvi sprat i potkrovlje), 118 Nebojša Vukić 100% Nasledstvo
LIvada, , 2523 Nebojša Vukić 100% Kupovina
Šuma, , 737 Nebojša Vukić 100% Kupovina

IV.2 Pokretna imovina za koje je potrebna registracija

Vrsta stvari Nosilac prava Marka/Vrsta/Tip Godina proizvodnje Godina prve registracije Osnov sticanja
Motorna vozila Maša Vukić Jetta 2.5 2006 Kupovina
Motorna vozila Nebojša Vukić Harley davidson 2017 Kupovina
Motorna vozila Maša Vukić Toyota yaris 2006 Kupovina

IV.3 Ostala pokretna imovina

Vrsta stvari Nosilac prava Tržišna vrednost Osnov sticanja

IV.4 Gotovi novac

Iznos Valuta Nosilac prava
10.000,00 Američki dolar Nebojša Vukić

IV.5 Depozit u bankama i drugim finansijskim organizacijama

Vrsta računa Iznos Valuta Nosilac prava

IV.6 Akcije (hartije sa pravom učešća)

Pravno lice Broj akcija Valuta

IV.7 Udjeli u vlasništvu drugih pravnih lica

Tip lica Udio Ime i prezime vlasnika Izvršen prenos prava

IV.8 Hartije od vrijednosti

Vrsta hartije Naziv hartije Valuta Nosilac prava

IV.9 Potraživanja

Vrsta kamata Vrednost kamata Vrsta glavnica Vrednost glavnica Vrsta Nosilac prava

IV.10 Dugovi po osnovu kredita, zajmova i ostali dugovi

Vrsta Datum nastanka duga Iznos duga Rata Valuta Nosilac prava
Stambeni kredit 01.03.2016 53.500,00 366,12 Euro Maša Vukić

IV.11 Nepokretna imovina u vlasništvu pravnih lica kojih je funkcioner vlasnik odnosno osnivač

Opština Katastarska opština Broj (broj/podbroj) Broj objekta (broj zgrade) Broj posebnog dijela (PD) Vrsta,
Struktura,
Povrsina
Adresa,
Mjesto,
Država
Prava Nosilac prava

IV.12 Pokretna imovina za koje je obavezna registracija u vlasništvu pravnog lica

kojih je funkcioner vlasnik odnosno osnivač

Kategorija Marka/Vrsta/Tip Godina proizvodnje/Prve registracije Osnov sticanja Registarski broj Nosilac prava Javni podatak Napomena
Saglasnost o pristupu podacima na računima bankarskih i drugih finansijskih institucija: Data
Datum i mjesto Budva, 30.03.2022