Izvještaj imovine

Povratak

Spisak izvještaja

Prikazan Datum izvještaja Svrha podnošenja
  29.07.2022 U slučaju promjena iz Izvještaja koje se odnose na uvećanje imovine preko 5.000 e
  30.03.2022 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  24.03.2021 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  30.03.2020 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  25.10.2019 U roku od 30 dana od dana stupanja na funkciju
  09.07.2019 U roku od 30 dana od dana stupanja na funkciju
  27.05.2016 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  27.05.2016 Godišnji po prestanku funkcije

Ime i prezime

Ime i prezime Velibor Bošković

Članovi porodice

Srodstvo Ime Prezime Rođeno prezime Državljanstvo Mjesto Boravište
Funkcioner Velibor Bošković Bošković Crnogorsko Podgorica Podgorica

II.1 Javna funkcija koju vrši javni funkcioner (trenutni status funkcije)

Naziv funkcije Organ vlasti koji bira/imenuje/postavlja Organ vlasti koji daje saglasnost Organ vlasti gdje se obavlja funkcija Datum početka Datum prestanka Prestala funkcija Bez naknade
Izvršni/a direktor/ica Vlada Crne Gore DOO Naučno-tehnološki park Crne Gore 20.09.2019 Ne Ne
Predsjednik/ca OD Vlada Crne Gore Inovaciono preduzetnički centar "Tehnopolis" 13.06.2019 11.06.2021 Da Ne

II.2 Radno tijelo (trenutni status radnog tijela)

Naziv organa koji je formirao radno tijelo Status u radnom tijelu Radno Telo Datum stupanja Datum prestanka Bez naknade Odlučuje
Ministarstvo ekonomskog razvoja Predsjednik komisije Komisija za ocjenu prijava po osnovuprogramske linije: sufinansiranje realizacije edukativnih programa u oblastima pametne specijalizacije 22.11.2021 22.12.2021 Ne Ne

II.3 Članstva u organima uprave (trenutni status članstva)

Javno preduzeće, javna ustanova ili drugo pravno lice u kojem je država, odnosno opština vlasnik Organ vlasti koji bira/imenuje/postavlja Organ upravljanja / nadzora Status Datum početka Datum prestanka Prestala funkcija Bez naknade

III.1 Prihodi funkcionera ostvareni po osnovu vršenja javnih funkcija

Funkcija / Organizacija Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod Izvor prihoda Period obavljanja djelatnosti
Izvršni/a direktor/ica / DOO Naučno-tehnološki park Crne Gore
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
1.500,00
18.000,00 Država 20.09.2019
-

III.2 Prihodi na osnovu članstva u radnim tijelima

Radno Telo / Status / Naziv organa Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod Izvor prihoda Period obavljanja djelatnosti
Komisija za ocjenu prijava po osnovuprogramske linije: sufinansiranje realizacije edukativnih programa u oblastima pametne specijalizacije / Predsjednik komisije / Ministarstvo ekonomskog razvoja
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Drugi prihod
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
280,00
280,00 Država 22.11.2021
-
22.12.2021

III.3 Prihodi, premije i dobici na osnovu drugog posla, djelatnosti, aktivnosti, rente ili drugih izvora

Naziv djelatnosti i aktivnosti / izvor prihoda Privredno društvo, ustanova, organizacija, slobodna profesija... Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod
Konsultantske usluge Privredna društva - Core Consulting
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Drugi prihod
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
1.200,00
1.200,00
Konsultantske usluge Privredna društva - Core Consulting
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Drugi prihod
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
450,00
450,00
Konsultantske usluge Privredna društva - Marco Polo travel agency
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Drugi prihod
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
500,00
500,00
Konsultantske usluge Privredna društva - Marco Polo travel agency
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Drugi prihod
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
300,00
300,00
Konsultantske usluge Organizacija - dps
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Drugi prihod
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
294,00
882,00

III.4 Prihodi na osnovu članstva u organima upravljanja naučnih, nastavnih,

kulturnih, umjetničkih, humanitarnih, sportskih ili sličnih udruženja

Naziv udruženja Organ Funkcija Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod

III.5 Prihodi na osnovu autorskih, patentiranih i ostalih prava intelektualne svojine

Vrsta prava Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod

III.6 Prihodi članova zajedničkog domaćinstva

Ime i prezime člana domaćinstva Naziv posla, djelatnost, funkcije odnosno izvora prihoda Privredno društvo, ustanova, slobodna profesija, ostalo Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod

IV.1 Nepokretna imovina u zemlji i inostranstvu

Vrsta, struktura i površina Nosilac prava Vlasnički udio Osnov sticanja
Kuća + pomoćni objekat, , 102 + 16 Velibor Bošković 100% Gradnja

IV.2 Pokretna imovina za koje je potrebna registracija

Vrsta stvari Nosilac prava Marka/Vrsta/Tip Godina proizvodnje Godina prve registracije Osnov sticanja
Motorna vozila Velibor Bošković Mercedes benz 2007 Kupovina

IV.3 Ostala pokretna imovina

Vrsta stvari Nosilac prava Tržišna vrednost Osnov sticanja

IV.4 Gotovi novac

Iznos Valuta Nosilac prava
5.000,00 Euro Velibor Bošković

IV.5 Depozit u bankama i drugim finansijskim organizacijama

Vrsta računa Iznos Valuta Nosilac prava
Štedni ulog oročen 10.000,00 Euro Velibor Bošković

IV.6 Akcije (hartije sa pravom učešća)

Pravno lice Broj akcija Valuta

IV.7 Udjeli u vlasništvu drugih pravnih lica

Tip lica Udio Ime i prezime vlasnika Izvršen prenos prava
Pzu Apoteka Nova Pharmacy 85% Velibor Bošković Ne
*core Consulting Doo 40% Velibor Bošković Ne

IV.8 Hartije od vrijednosti

Vrsta hartije Naziv hartije Valuta Nosilac prava

IV.9 Potraživanja

Vrsta kamata Vrednost kamata Vrsta glavnica Vrednost glavnica Vrsta Nosilac prava

IV.10 Dugovi po osnovu kredita, zajmova i ostali dugovi

Vrsta Datum nastanka duga Iznos duga Rata Valuta Nosilac prava

IV.11 Nepokretna imovina u vlasništvu pravnih lica kojih je funkcioner vlasnik odnosno osnivač

Opština Katastarska opština Broj (broj/podbroj) Broj objekta (broj zgrade) Broj posebnog dijela (PD) Vrsta,
Struktura,
Povrsina
Adresa,
Mjesto,
Država
Prava Nosilac prava

IV.12 Pokretna imovina za koje je obavezna registracija u vlasništvu pravnog lica

kojih je funkcioner vlasnik odnosno osnivač

Kategorija Marka/Vrsta/Tip Godina proizvodnje/Prve registracije Osnov sticanja Registarski broj Nosilac prava Javni podatak Napomena
Saglasnost o pristupu podacima na računima bankarskih i drugih finansijskih institucija: Data
Datum i mjesto Podgorica, 30.03.2022