Izvještaj imovine

Povratak

Spisak izvještaja

Prikazan Datum izvještaja Svrha podnošenja
  01.03.2023 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  26.12.2022 U slučaju promjena iz Izvještaja koje se odnose na uvećanje imovine preko 5.000 e
  30.03.2022 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  24.03.2022 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  14.10.2021 U roku od 30 dana od dana stupanja na funkciju

Ime i prezime

Ime i prezime Ivan Asanović

Članovi porodice

Srodstvo Ime Prezime Rođeno prezime Državljanstvo Mjesto Boravište
Funkcioner Ivan Asanović Asanović Crnogorsko Podgorica Podgorica
Bračni supružnik Marija Asanović Guzina Crnogorsko Podgorica Podgorica

II.1 Javna funkcija koju vrši javni funkcioner (trenutni status funkcije)

Naziv funkcije Organ vlasti koji bira/imenuje/postavlja Organ vlasti koji daje saglasnost Organ vlasti gdje se obavlja funkcija Datum početka Datum prestanka Prestala funkcija Bez naknade
VD izvršnog direktora Crnogorski elektroprenosni sistem AD Crnogorski elektroprenosni sistem AD 17.09.2021 12.11.2021 Da Ne
Izvršni/a direktor/ica Crnogorski elektroprenosni sistem AD Crnogorski elektroprenosni sistem AD 12.11.2021 Ne Ne

II.2 Radno tijelo (trenutni status radnog tijela)

Naziv organa koji je formirao radno tijelo Status u radnom tijelu Radno Telo Datum stupanja Datum prestanka Bez naknade Odlučuje

II.3 Članstva u organima uprave (trenutni status članstva)

Javno preduzeće, javna ustanova ili drugo pravno lice u kojem je država, odnosno opština vlasnik Organ vlasti koji bira/imenuje/postavlja Organ upravljanja / nadzora Status Datum početka Datum prestanka Prestala funkcija Bez naknade

III.1 Prihodi funkcionera ostvareni po osnovu vršenja javnih funkcija

Funkcija / Organizacija Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod Izvor prihoda Period obavljanja djelatnosti
Izvršni/a direktor/ica / Crnogorski elektroprenosni sistem AD
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
1.837,76
1.837,76 Ostalo 12.11.2021
-
Izvršni/a direktor/ica / Crnogorski elektroprenosni sistem AD
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Drugi prihod-zimnica
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
338,82
338,82 Ostalo 12.11.2021
-
Izvršni/a direktor/ica / Crnogorski elektroprenosni sistem AD
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
2.145,77
2.145,77 Ostalo 12.11.2021
-
Izvršni/a direktor/ica / Crnogorski elektroprenosni sistem AD
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
2.145,77
2.145,77 Ostalo 12.11.2021
-
Izvršni/a direktor/ica / Crnogorski elektroprenosni sistem AD
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
2.145,77
2.145,77 Ostalo 12.11.2021
-
Izvršni/a direktor/ica / Crnogorski elektroprenosni sistem AD
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Drugi prihod-bonus i zatezna kamata na razliku toplog obroka i prevoza
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
412,23
412,23 Ostalo 12.11.2021
-

III.2 Prihodi na osnovu članstva u radnim tijelima

Radno Telo / Status / Naziv organa Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod Izvor prihoda Period obavljanja djelatnosti

III.3 Prihodi, premije i dobici na osnovu drugog posla, djelatnosti, aktivnosti, rente ili drugih izvora

Naziv djelatnosti i aktivnosti / izvor prihoda Privredno društvo, ustanova, organizacija, slobodna profesija... Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod

III.4 Prihodi na osnovu članstva u organima upravljanja naučnih, nastavnih,

kulturnih, umjetničkih, humanitarnih, sportskih ili sličnih udruženja

Naziv udruženja Organ Funkcija Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod

III.5 Prihodi na osnovu autorskih, patentiranih i ostalih prava intelektualne svojine

Vrsta prava Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod

III.6 Prihodi članova zajedničkog domaćinstva

Ime i prezime člana domaćinstva Naziv posla, djelatnost, funkcije odnosno izvora prihoda Privredno društvo, ustanova, slobodna profesija, ostalo Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod
Marija Asanović Siemens Energy d.o.o. Podgorica
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
1.477,68
1.477,68
Marija Asanović Siemens Energy d.o.o. Podgorica
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
1.477,68
1.477,68
Marija Asanović Siemens Energy d.o.o. Podgorica
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
1.007,51
1.007,51
Marija Asanović Siemens Energy d.o.o. Beograd Branch Office Montenegro-dio stranog društva
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
541,10
541,10
Marija Asanović Siemens Energy d.o.o. Beograd Branch Office Montenegro-dio stranog društva
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
1.666,55
1.666,55
Marija Asanović Siemens Energy d.o.o. Beograd Branch Office Montenegro-dio stranog društva
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Drugi prihod
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
5.176,89
5.176,89

IV.1 Nepokretna imovina u zemlji i inostranstvu

Vrsta, struktura i površina Nosilac prava Vlasnički udio Osnov sticanja
Ostalo, Neplodno zemljište, 261 m2 Ivan Asanović 14,28% Nasledstvo
Ostalo, Vrt 3. klase, 923 m2 Ivan Asanović 100% Nasledstvo

IV.2 Pokretna imovina za koje je potrebna registracija

Vrsta stvari Nosilac prava Marka/Vrsta/Tip Godina proizvodnje Godina prve registracije Osnov sticanja
Motorna vozila Ivan Asanović Opel/Vectra 1999 Kupovina
Motorna vozila Ivan Asanović Renault/Clio 2010 Kupovina
Motorna vozila Ivan Asanović Audi/A4 1995 Kupovina

IV.3 Ostala pokretna imovina

Vrsta stvari Nosilac prava Tržišna vrednost Osnov sticanja

IV.4 Gotovi novac

Iznos Valuta Nosilac prava

IV.5 Depozit u bankama i drugim finansijskim organizacijama

Vrsta računa Iznos Valuta Nosilac prava

IV.6 Akcije (hartije sa pravom učešća)

Pravno lice Broj akcija Valuta

IV.7 Udjeli u vlasništvu drugih pravnih lica

Tip lica Udio Ime i prezime vlasnika Izvršen prenos prava

IV.8 Hartije od vrijednosti

Vrsta hartije Naziv hartije Valuta Nosilac prava
Obične akcije JGPK Euro Ivan Asanović
Obične akcije PREN Euro Ivan Asanović
Obične akcije VELI Euro Ivan Asanović
Obične akcije ZETP Euro Ivan Asanović

IV.9 Potraživanja

Vrsta kamata Vrednost kamata Vrsta glavnica Vrednost glavnica Vrsta Nosilac prava

IV.10 Dugovi po osnovu kredita, zajmova i ostali dugovi

Vrsta Datum nastanka duga Iznos duga Rata Valuta Nosilac prava

IV.11 Nepokretna imovina u vlasništvu pravnih lica kojih je funkcioner vlasnik odnosno osnivač

Opština Katastarska opština Broj (broj/podbroj) Broj objekta (broj zgrade) Broj posebnog dijela (PD) Vrsta,
Struktura,
Povrsina
Adresa,
Mjesto,
Država
Prava Nosilac prava

IV.12 Pokretna imovina za koje je obavezna registracija u vlasništvu pravnog lica

kojih je funkcioner vlasnik odnosno osnivač

Kategorija Marka/Vrsta/Tip Godina proizvodnje/Prve registracije Osnov sticanja Registarski broj Nosilac prava Javni podatak Napomena
Saglasnost o pristupu podacima na računima bankarskih i drugih finansijskih institucija: Nije data
Datum i mjesto Podgorica, 30.03.2022