Izvještaj imovine

Povratak

Spisak izvještaja

Prikazan Datum izvještaja Svrha podnošenja
  29.03.2022 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  10.07.2021 U roku od 30 dana od dana stupanja na funkciju

Ime i prezime

Ime i prezime Željko Stojović

Članovi porodice

Srodstvo Ime Prezime Rođeno prezime Državljanstvo Mjesto Boravište
Funkcioner Željko Stojović Crnogorsko
Bračni supružnik Ivana Stojović Gulan Crnogorsko

II.1 Javna funkcija koju vrši javni funkcioner (trenutni status funkcije)

Naziv funkcije Organ vlasti koji bira/imenuje/postavlja Organ vlasti koji daje saglasnost Organ vlasti gdje se obavlja funkcija Datum početka Datum prestanka Prestala funkcija Bez naknade
Izvršni/a direktor/ica AD Marina Bar AD Marina Bar 14.06.2021 Ne Ne

II.2 Radno tijelo (trenutni status radnog tijela)

Naziv organa koji je formirao radno tijelo Status u radnom tijelu Radno Telo Datum stupanja Datum prestanka Bez naknade Odlučuje

II.3 Članstva u organima uprave (trenutni status članstva)

Javno preduzeće, javna ustanova ili drugo pravno lice u kojem je država, odnosno opština vlasnik Organ vlasti koji bira/imenuje/postavlja Organ upravljanja / nadzora Status Datum početka Datum prestanka Prestala funkcija Bez naknade

III.1 Prihodi funkcionera ostvareni po osnovu vršenja javnih funkcija

Funkcija / Organizacija Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod Izvor prihoda Period obavljanja djelatnosti
Izvršni/a direktor/ica / AD Marina Bar
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
1.077,05
1.077,05 Ostalo 14.06.2021
-
Izvršni/a direktor/ica / AD Marina Bar
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
1.782,90
3.565,80 Ostalo 14.06.2021
-
Izvršni/a direktor/ica / AD Marina Bar
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
2.473,04
7.419,12 Ostalo 14.06.2021
-
Izvršni/a direktor/ica / AD Marina Bar
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
2.099,77
2.099,77 Ostalo 14.06.2021
-
Izvršni/a direktor/ica / AD Marina Bar
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Drugi prihod - zimnica
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
475,95
475,95 Ostalo 14.06.2021
-

III.2 Prihodi na osnovu članstva u radnim tijelima

Radno Telo / Status / Naziv organa Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod Izvor prihoda Period obavljanja djelatnosti

III.3 Prihodi, premije i dobici na osnovu drugog posla, djelatnosti, aktivnosti, rente ili drugih izvora

Naziv djelatnosti i aktivnosti / izvor prihoda Privredno društvo, ustanova, organizacija, slobodna profesija... Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod

III.4 Prihodi na osnovu članstva u organima upravljanja naučnih, nastavnih,

kulturnih, umjetničkih, humanitarnih, sportskih ili sličnih udruženja

Naziv udruženja Organ Funkcija Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod

III.5 Prihodi na osnovu autorskih, patentiranih i ostalih prava intelektualne svojine

Vrsta prava Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod

III.6 Prihodi članova zajedničkog domaćinstva

Ime i prezime člana domaćinstva Naziv posla, djelatnost, funkcije odnosno izvora prihoda Privredno društvo, ustanova, slobodna profesija, ostalo Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod

IV.1 Nepokretna imovina u zemlji i inostranstvu

Vrsta, struktura i površina Nosilac prava Vlasnički udio Osnov sticanja
Njiva, , 390 Željko Stojović 20% Nasledstvo
Šuma, , 4578 Željko Stojović 20% Nasledstvo
Ostalo, , 1951 Željko Stojović 20% Nasledstvo
Pašnjak, , 739 Željko Stojović 20% Nasledstvo
Vinograd, , 163 Željko Stojović 20% Nasledstvo
LIvada, , 1460 Željko Stojović 20% Nasledstvo
Šuma, , 751 Željko Stojović 20% Nasledstvo
Ostalo, , 163 Željko Stojović 33,3% Kupovina
Ostalo, , 163 Željko Stojović 33,3% Kupovina
Ostalo, , 163 Željko Stojović 33,3% Kupovina
Kuća, , 180 Željko Stojović 100% Gradnja
Ostalo, , 467 Željko Stojović 100% Kupovina
Stan, , 33 Željko Stojović 50% Nasledstvo
Stan, , 64 Željko Stojović 100% Kupovina
Poslovni prostor, , 33 Željko Stojović 100% Kupovina

IV.2 Pokretna imovina za koje je potrebna registracija

Vrsta stvari Nosilac prava Marka/Vrsta/Tip Godina proizvodnje Godina prve registracije Osnov sticanja
Motorna vozila Željko Stojović Volkswagen 2006 Kupovina
Motorna vozila Željko Stojović Mercedes 2014 Kupovina
Oružje Željko Stojović Zastava M-57 1980 Kupovina

IV.3 Ostala pokretna imovina

Vrsta stvari Nosilac prava Tržišna vrednost Osnov sticanja

IV.4 Gotovi novac

Iznos Valuta Nosilac prava

IV.5 Depozit u bankama i drugim finansijskim organizacijama

Vrsta računa Iznos Valuta Nosilac prava
Tekući račun 6.373,83 Euro Željko Stojović
Ostalo 1.193,23 Euro Željko Stojović

IV.6 Akcije (hartije sa pravom učešća)

Pravno lice Broj akcija Valuta
Port Of Adria 13312
Ad Marina 109
Prekookeanska Plovidba 108
Ad Barska Plovidba 37

IV.7 Udjeli u vlasništvu drugih pravnih lica

Tip lica Udio Ime i prezime vlasnika Izvršen prenos prava

IV.8 Hartije od vrijednosti

Vrsta hartije Naziv hartije Valuta Nosilac prava

IV.9 Potraživanja

Vrsta kamata Vrednost kamata Vrsta glavnica Vrednost glavnica Vrsta Nosilac prava

IV.10 Dugovi po osnovu kredita, zajmova i ostali dugovi

Vrsta Datum nastanka duga Iznos duga Rata Valuta Nosilac prava
Dugoročni kredit 14.12.2007 90.000,00 544,12 Euro Ivana Stojović

IV.11 Nepokretna imovina u vlasništvu pravnih lica kojih je funkcioner vlasnik odnosno osnivač

Opština Katastarska opština Broj (broj/podbroj) Broj objekta (broj zgrade) Broj posebnog dijela (PD) Vrsta,
Struktura,
Povrsina
Adresa,
Mjesto,
Država
Prava Nosilac prava

IV.12 Pokretna imovina za koje je obavezna registracija u vlasništvu pravnog lica

kojih je funkcioner vlasnik odnosno osnivač

Kategorija Marka/Vrsta/Tip Godina proizvodnje/Prve registracije Osnov sticanja Registarski broj Nosilac prava Javni podatak Napomena
Saglasnost o pristupu podacima na računima bankarskih i drugih finansijskih institucija: Nije data
Datum i mjesto Bar, 29.03.2022