Izvještaj imovine

Povratak

Spisak izvještaja

Prikazan Datum izvještaja Svrha podnošenja
  29.03.2022 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  22.09.2021 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  28.10.2019 U roku od 30 dana od dana stupanja na funkciju

Ime i prezime

Ime i prezime Sanja Peković

Članovi porodice

Srodstvo Ime Prezime Rođeno prezime Državljanstvo Mjesto Boravište
Funkcioner Sanja Peković Peković Crnogorsko Kotor Kotor
Sin M M M Crnogorsko Kotor Kotor

II.1 Javna funkcija koju vrši javni funkcioner (trenutni status funkcije)

Naziv funkcije Organ vlasti koji bira/imenuje/postavlja Organ vlasti koji daje saglasnost Organ vlasti gdje se obavlja funkcija Datum početka Datum prestanka Prestala funkcija Bez naknade
Član/ica OD Vlada Crne Gore DOO Naučno-tehnološki park Crne Gore 20.09.2019 Ne Ne
Prorektor/ica Univerzitet Crne Gore Univerzitet Crne Gore 31.07.2021 Ne Ne

II.2 Radno tijelo (trenutni status radnog tijela)

Naziv organa koji je formirao radno tijelo Status u radnom tijelu Radno Telo Datum stupanja Datum prestanka Bez naknade Odlučuje
Vlada Crne Gore ČLAN KOMISIJE Sektorska komisija za turizam, trgovinu i ugostiteljstvo 01.09.2019 Ne Ne
Ministarstvo prosvjete ČLAN KOMISIJE Komisija za strategiju visokog obrazovnja 01.07.2019 Ne Ne

II.3 Članstva u organima uprave (trenutni status članstva)

Javno preduzeće, javna ustanova ili drugo pravno lice u kojem je država, odnosno opština vlasnik Organ vlasti koji bira/imenuje/postavlja Organ upravljanja / nadzora Status Datum početka Datum prestanka Prestala funkcija Bez naknade

III.1 Prihodi funkcionera ostvareni po osnovu vršenja javnih funkcija

Funkcija / Organizacija Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod Izvor prihoda Period obavljanja djelatnosti
Član/ica OD / DOO Naučno-tehnološki park Crne Gore
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Drugi prihod
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
257,50
515,00 Država 20.09.2019
-

III.2 Prihodi na osnovu članstva u radnim tijelima

Radno Telo / Status / Naziv organa Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod Izvor prihoda Period obavljanja djelatnosti
Sektorska komisija za turizam, trgovinu i ugostiteljstvo / ČLAN KOMISIJE / Vlada Crne Gore
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Drugi prihod
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
100,00
500,00 Država 01.09.2019
-

III.3 Prihodi, premije i dobici na osnovu drugog posla, djelatnosti, aktivnosti, rente ili drugih izvora

Naziv djelatnosti i aktivnosti / izvor prihoda Privredno društvo, ustanova, organizacija, slobodna profesija... Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod
Redovan posao Ustanova
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
1.746,00
20.952,00
Redovan posao Ustanova
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Naučna djelatnost
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
342,00
4.104,00
Redovan posao Ustanova
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Komisije
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
55,00
660,00
Redovan posao Ustanova
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Jubilarna nagrada
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
175,00
175,00
Redovan posao Ustanova
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Projektna djelatnost
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
370,33
4.443,96

III.4 Prihodi na osnovu članstva u organima upravljanja naučnih, nastavnih,

kulturnih, umjetničkih, humanitarnih, sportskih ili sličnih udruženja

Naziv udruženja Organ Funkcija Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod

III.5 Prihodi na osnovu autorskih, patentiranih i ostalih prava intelektualne svojine

Vrsta prava Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod
Konsultantske usluge
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Konsultantske usluge
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
584,00
7.008,00

III.6 Prihodi članova zajedničkog domaćinstva

Ime i prezime člana domaćinstva Naziv posla, djelatnost, funkcije odnosno izvora prihoda Privredno društvo, ustanova, slobodna profesija, ostalo Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod

IV.1 Nepokretna imovina u zemlji i inostranstvu

Vrsta, struktura i površina Nosilac prava Vlasnički udio Osnov sticanja

IV.2 Pokretna imovina za koje je potrebna registracija

Vrsta stvari Nosilac prava Marka/Vrsta/Tip Godina proizvodnje Godina prve registracije Osnov sticanja
Motorna vozila Sanja Peković Ford Fiesta 1998 Kupovina
Motorna vozila Sanja Peković Fiat 2011 Kupovina

IV.3 Ostala pokretna imovina

Vrsta stvari Nosilac prava Tržišna vrednost Osnov sticanja

IV.4 Gotovi novac

Iznos Valuta Nosilac prava

IV.5 Depozit u bankama i drugim finansijskim organizacijama

Vrsta računa Iznos Valuta Nosilac prava
Štedni ulog neoročen 8.100,00 Euro Sanja Peković

IV.6 Akcije (hartije sa pravom učešća)

Pravno lice Broj akcija Valuta

IV.7 Udjeli u vlasništvu drugih pravnih lica

Tip lica Udio Ime i prezime vlasnika Izvršen prenos prava

IV.8 Hartije od vrijednosti

Vrsta hartije Naziv hartije Valuta Nosilac prava
Akcije Akcije Euro Sanja Peković
Akcije Akcije Euro Sanja Peković
Akcije Akcije Euro Sanja Peković
Akcije Akcije Euro Sanja Peković

IV.9 Potraživanja

Vrsta kamata Vrednost kamata Vrsta glavnica Vrednost glavnica Vrsta Nosilac prava

IV.10 Dugovi po osnovu kredita, zajmova i ostali dugovi

Vrsta Datum nastanka duga Iznos duga Rata Valuta Nosilac prava

IV.11 Nepokretna imovina u vlasništvu pravnih lica kojih je funkcioner vlasnik odnosno osnivač

Opština Katastarska opština Broj (broj/podbroj) Broj objekta (broj zgrade) Broj posebnog dijela (PD) Vrsta,
Struktura,
Povrsina
Adresa,
Mjesto,
Država
Prava Nosilac prava

IV.12 Pokretna imovina za koje je obavezna registracija u vlasništvu pravnog lica

kojih je funkcioner vlasnik odnosno osnivač

Kategorija Marka/Vrsta/Tip Godina proizvodnje/Prve registracije Osnov sticanja Registarski broj Nosilac prava Javni podatak Napomena
Saglasnost o pristupu podacima na računima bankarskih i drugih finansijskih institucija: Nije data
Datum i mjesto Podgorica, 29.03.2022