Izvještaj imovine

Povratak

Spisak izvještaja

Prikazan Datum izvještaja Svrha podnošenja
  30.03.2022 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  08.02.2021 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  05.03.2020 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  22.02.2019 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  02.03.2018 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  07.03.2017 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  28.10.2016 U roku od 30 dana od dana stupanja na funkciju

Ime i prezime

Ime i prezime Miloš Pavićević

Članovi porodice

Srodstvo Ime Prezime Rođeno prezime Državljanstvo Mjesto Boravište
Funkcioner Miloš Pavićević Crnogorsko Podgorica
ostali Ranko Pavićević Pavićević Crnogorsko Podgorica
ostali Sandra Pavićević Laušević Crnogorsko Podgorica
ostali Miljan Pavićević Pavićević Crnogorsko Podgorica

II.1 Javna funkcija koju vrši javni funkcioner (trenutni status funkcije)

Naziv funkcije Organ vlasti koji bira/imenuje/postavlja Organ vlasti koji daje saglasnost Organ vlasti gdje se obavlja funkcija Datum početka Datum prestanka Prestala funkcija Bez naknade
Izvršni/a direktor/ica Univerzitet Crne Gore Univerzitetski sportsko - kulturni centar D.O.O. 08.11.2017 10.11.2021 Da Ne
Izvršni/a direktor/ica Univerzitet Crne Gore Univerzitetski sportsko - kulturni centar D.O.O. 09.11.2020 Ne Ne

II.2 Radno tijelo (trenutni status radnog tijela)

Naziv organa koji je formirao radno tijelo Status u radnom tijelu Radno Telo Datum stupanja Datum prestanka Bez naknade Odlučuje

II.3 Članstva u organima uprave (trenutni status članstva)

Javno preduzeće, javna ustanova ili drugo pravno lice u kojem je država, odnosno opština vlasnik Organ vlasti koji bira/imenuje/postavlja Organ upravljanja / nadzora Status Datum početka Datum prestanka Prestala funkcija Bez naknade

III.1 Prihodi funkcionera ostvareni po osnovu vršenja javnih funkcija

Funkcija / Organizacija Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod Izvor prihoda Period obavljanja djelatnosti
Izvršni/a direktor/ica / Univerzitetski sportsko - kulturni centar D.O.O.
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
521,00
6.252,00 Država 08.11.2017
-
10.11.2021

III.2 Prihodi na osnovu članstva u radnim tijelima

Radno Telo / Status / Naziv organa Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod Izvor prihoda Period obavljanja djelatnosti

III.3 Prihodi, premije i dobici na osnovu drugog posla, djelatnosti, aktivnosti, rente ili drugih izvora

Naziv djelatnosti i aktivnosti / izvor prihoda Privredno društvo, ustanova, organizacija, slobodna profesija... Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod
Premija Rukometni savez Crne Gore
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
premija
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
700,00
700,00
Premija Rukometni savez Crne Gore
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
premija
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
740,00
740,00

III.4 Prihodi na osnovu članstva u organima upravljanja naučnih, nastavnih,

kulturnih, umjetničkih, humanitarnih, sportskih ili sličnih udruženja

Naziv udruženja Organ Funkcija Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod
RUKOMETNI SAVEZ CRNE GORE Upravni odbor RSCG PR RSCG
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
honorar
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
500,00
6.000,00
ŽENSKI RUKOMETNI KLUB BUDUĆNOST Upravni odbor ŽRK Budućnost PR ŽRK Budućnost
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
honorar
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
200,00
2.400,00

III.5 Prihodi na osnovu autorskih, patentiranih i ostalih prava intelektualne svojine

Vrsta prava Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod
NVO STUDENTSKI ZBOR CRNE GORE
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Ugovor o djelu
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
950,00
950,00
COPY CENTAR
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Ugovor o djelu
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
600,00
600,00
RUKOMETNI SAVEZ CRNE GORE
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Svjetsko prvenstvo u Španiji - dnevnice
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
500,00
500,00

III.6 Prihodi članova zajedničkog domaćinstva

Ime i prezime člana domaćinstva Naziv posla, djelatnost, funkcije odnosno izvora prihoda Privredno društvo, ustanova, slobodna profesija, ostalo Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod
Sandra Pavićević Privredno društvo
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
450,00
5.400,00
Miljan Pavićević Privredno društvo
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
250,00
3.000,00
Ranko Pavićević Privredno društvo
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
250,00
1.500,00

IV.1 Nepokretna imovina u zemlji i inostranstvu

Vrsta, struktura i površina Nosilac prava Vlasnički udio Osnov sticanja
Stan, , 62 Ranko Pavićević 100% Nasledstvo
Stan, , 54 Miljan Pavićević 100% Kupovina
Vikendica, , 142 Ranko Pavićević 33% Nasledstvo
Stan, , 24 Sandra Pavićević 100% Kupovina

IV.2 Pokretna imovina za koje je potrebna registracija

Vrsta stvari Nosilac prava Marka/Vrsta/Tip Godina proizvodnje Godina prve registracije Osnov sticanja
Motorna vozila Sandra Pavićević Volkswage Polo 1999 Razmjena
Motorna vozila Sandra Pavićević Volkswage Polo 2014 Razmjena

IV.3 Ostala pokretna imovina

Vrsta stvari Nosilac prava Tržišna vrednost Osnov sticanja

IV.4 Gotovi novac

Iznos Valuta Nosilac prava

IV.5 Depozit u bankama i drugim finansijskim organizacijama

Vrsta računa Iznos Valuta Nosilac prava
Tekući račun 1.000,00 Euro Miloš Pavićević
Tekući račun 1,00 Euro Miloš Pavićević
Štedni ulog neoročen 30.000,00 Euro Miloš Pavićević
Tekući račun 100,00 Euro Sandra Pavićević

IV.6 Akcije (hartije sa pravom učešća)

Pravno lice Broj akcija Valuta
Bayer Aktiengesellschaft (bayn.de) 42 Euro
Deutsche Lufthansa Ag (lha.de) 58 Euro
Volkswagen Ag (vow3.de) 3 Euro
Air France-Klm Sa (af.pa) 88 Euro

IV.7 Udjeli u vlasništvu drugih pravnih lica

Tip lica Udio Ime i prezime vlasnika Izvršen prenos prava

IV.8 Hartije od vrijednosti

Vrsta hartije Naziv hartije Valuta Nosilac prava

IV.9 Potraživanja

Vrsta kamata Vrednost kamata Vrsta glavnica Vrednost glavnica Vrsta Nosilac prava

IV.10 Dugovi po osnovu kredita, zajmova i ostali dugovi

Vrsta Datum nastanka duga Iznos duga Rata Valuta Nosilac prava

IV.11 Nepokretna imovina u vlasništvu pravnih lica kojih je funkcioner vlasnik odnosno osnivač

Opština Katastarska opština Broj (broj/podbroj) Broj objekta (broj zgrade) Broj posebnog dijela (PD) Vrsta,
Struktura,
Povrsina
Adresa,
Mjesto,
Država
Prava Nosilac prava

IV.12 Pokretna imovina za koje je obavezna registracija u vlasništvu pravnog lica

kojih je funkcioner vlasnik odnosno osnivač

Kategorija Marka/Vrsta/Tip Godina proizvodnje/Prve registracije Osnov sticanja Registarski broj Nosilac prava Javni podatak Napomena
Saglasnost o pristupu podacima na računima bankarskih i drugih finansijskih institucija: Nije data
Datum i mjesto Podgorica, 30.03.2022