Izvještaj imovine

Povratak

Spisak izvještaja

Prikazan Datum izvještaja Svrha podnošenja
  28.03.2022 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  01.03.2021 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  17.03.2020 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  19.02.2019 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  26.03.2018 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  27.03.2017 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  20.05.2016 U roku od 30 dana od dana stupanja na funkciju

Ime i prezime

Ime i prezime Rajko Radusinović

Članovi porodice

Srodstvo Ime Prezime Rođeno prezime Državljanstvo Mjesto Boravište
Funkcioner Rajko Radusinović Crnogorsko Cetinje
Bračni supružnik Dragica Radusinović Bojović Crnogorsko

II.1 Javna funkcija koju vrši javni funkcioner (trenutni status funkcije)

Naziv funkcije Organ vlasti koji bira/imenuje/postavlja Organ vlasti koji daje saglasnost Organ vlasti gdje se obavlja funkcija Datum početka Datum prestanka Prestala funkcija Bez naknade
Član/ica UO Skupština IKCG Inženjerska komora Crne Gore 01.05.2016 01.10.2021 Da Ne
Član/ica OD Elektroprivreda Crne Gore AD Elektroprivreda Crne Gore AD 16.03.2021 29.06.2021 Da Ne
Član/ica OD Elektroprivreda Crne Gore AD Elektroprivreda Crne Gore AD 29.06.2021 23.06.2022 Da Ne

II.2 Radno tijelo (trenutni status radnog tijela)

Naziv organa koji je formirao radno tijelo Status u radnom tijelu Radno Telo Datum stupanja Datum prestanka Bez naknade Odlučuje

II.3 Članstva u organima uprave (trenutni status članstva)

Javno preduzeće, javna ustanova ili drugo pravno lice u kojem je država, odnosno opština vlasnik Organ vlasti koji bira/imenuje/postavlja Organ upravljanja / nadzora Status Datum početka Datum prestanka Prestala funkcija Bez naknade

III.1 Prihodi funkcionera ostvareni po osnovu vršenja javnih funkcija

Funkcija / Organizacija Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod Izvor prihoda Period obavljanja djelatnosti
Član/ica UO / Inženjerska komora Crne Gore
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Drugi prihod
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
350,00
1.050,00 Ostalo 01.05.2016
-
01.10.2021
Član/ica OD / Elektroprivreda Crne Gore AD
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Drugi prihod
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
1.469,00
14.690,00 Ostalo 29.06.2021
-

III.2 Prihodi na osnovu članstva u radnim tijelima

Radno Telo / Status / Naziv organa Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod Izvor prihoda Period obavljanja djelatnosti

III.3 Prihodi, premije i dobici na osnovu drugog posla, djelatnosti, aktivnosti, rente ili drugih izvora

Naziv djelatnosti i aktivnosti / izvor prihoda Privredno društvo, ustanova, organizacija, slobodna profesija... Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod
Penzija FOND PIO
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
PENZIJA
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
182,00
2.184,00

III.4 Prihodi na osnovu članstva u organima upravljanja naučnih, nastavnih,

kulturnih, umjetničkih, humanitarnih, sportskih ili sličnih udruženja

Naziv udruženja Organ Funkcija Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod

III.5 Prihodi na osnovu autorskih, patentiranih i ostalih prava intelektualne svojine

Vrsta prava Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod

III.6 Prihodi članova zajedničkog domaćinstva

Ime i prezime člana domaćinstva Naziv posla, djelatnost, funkcije odnosno izvora prihoda Privredno društvo, ustanova, slobodna profesija, ostalo Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod
Dragica Radusinović FOND PIO CG
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Drugi prihod
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
310,00
3.720,00

IV.1 Nepokretna imovina u zemlji i inostranstvu

Vrsta, struktura i površina Nosilac prava Vlasnički udio Osnov sticanja
Stan, TROSOBAN, 99 Rajko Radusinović 100% KUPOVINA
Kuća, DVOSOBAN STAN, 60 Rajko Radusinović 100% Kupovina
Apartman, APARTMAN, 39 Rajko Radusinović 100% Kupovina

IV.2 Pokretna imovina za koje je potrebna registracija

Vrsta stvari Nosilac prava Marka/Vrsta/Tip Godina proizvodnje Godina prve registracije Osnov sticanja
Motorna vozila Rajko Radusinović ŠKODA OKTAVIJA 2007 Kupovina
Motorna vozila Dragica Radusinović ŠKODA OKTAVIJA 1997 Kupovina

IV.3 Ostala pokretna imovina

Vrsta stvari Nosilac prava Tržišna vrednost Osnov sticanja

IV.4 Gotovi novac

Iznos Valuta Nosilac prava

IV.5 Depozit u bankama i drugim finansijskim organizacijama

Vrsta računa Iznos Valuta Nosilac prava
Štedni ulog oročen 20.000,00 Euro Dragica Radusinović
Štedni ulog oročen 10.000,00 Euro Rajko Radusinović
Štedni ulog oročen 30.000,00 Euro Dragica Radusinović
Štedni ulog oročen 50.000,00 Euro Rajko Radusinović

IV.6 Akcije (hartije sa pravom učešća)

Pravno lice Broj akcija Valuta

IV.7 Udjeli u vlasništvu drugih pravnih lica

Tip lica Udio Ime i prezime vlasnika Izvršen prenos prava

IV.8 Hartije od vrijednosti

Vrsta hartije Naziv hartije Valuta Nosilac prava

IV.9 Potraživanja

Vrsta kamata Vrednost kamata Vrsta glavnica Vrednost glavnica Vrsta Nosilac prava

IV.10 Dugovi po osnovu kredita, zajmova i ostali dugovi

Vrsta Datum nastanka duga Iznos duga Rata Valuta Nosilac prava

IV.11 Nepokretna imovina u vlasništvu pravnih lica kojih je funkcioner vlasnik odnosno osnivač

Opština Katastarska opština Broj (broj/podbroj) Broj objekta (broj zgrade) Broj posebnog dijela (PD) Vrsta,
Struktura,
Povrsina
Adresa,
Mjesto,
Država
Prava Nosilac prava

IV.12 Pokretna imovina za koje je obavezna registracija u vlasništvu pravnog lica

kojih je funkcioner vlasnik odnosno osnivač

Kategorija Marka/Vrsta/Tip Godina proizvodnje/Prve registracije Osnov sticanja Registarski broj Nosilac prava Javni podatak Napomena
Saglasnost o pristupu podacima na računima bankarskih i drugih finansijskih institucija: Data
Datum i mjesto Cetinje, 28.03.2022