Izvještaj imovine

Povratak

Spisak izvještaja

Prikazan Datum izvještaja Svrha podnošenja
  25.03.2022 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  09.07.2021 U roku od 30 dana od dana stupanja na funkciju

Ime i prezime

Ime i prezime Veselin Drljević

Članovi porodice

Srodstvo Ime Prezime Rođeno prezime Državljanstvo Mjesto Boravište
Funkcioner Veselin Drljević Crnogorsko Podgorica Podgorica
Bračni supružnik Ivanka Drljević Bulatović Crnogorsko Podgorica Podgorica
Sin Bojan Drljević Drljević Crnogorsko Podgorica Podgorica
Sin Aleksandar Drljević Drljević Crnogorsko Podgorica Podgorica

II.1 Javna funkcija koju vrši javni funkcioner (trenutni status funkcije)

Naziv funkcije Organ vlasti koji bira/imenuje/postavlja Organ vlasti koji daje saglasnost Organ vlasti gdje se obavlja funkcija Datum početka Datum prestanka Prestala funkcija Bez naknade
Predsjednik/ca Savjeta Skupština Crne Gore Radio televizija Crne Gore 11.06.2021 Ne Ne

II.2 Radno tijelo (trenutni status radnog tijela)

Naziv organa koji je formirao radno tijelo Status u radnom tijelu Radno Telo Datum stupanja Datum prestanka Bez naknade Odlučuje

II.3 Članstva u organima uprave (trenutni status članstva)

Javno preduzeće, javna ustanova ili drugo pravno lice u kojem je država, odnosno opština vlasnik Organ vlasti koji bira/imenuje/postavlja Organ upravljanja / nadzora Status Datum početka Datum prestanka Prestala funkcija Bez naknade

III.1 Prihodi funkcionera ostvareni po osnovu vršenja javnih funkcija

Funkcija / Organizacija Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod Izvor prihoda Period obavljanja djelatnosti
Predsjednik/ca Savjeta / Radio televizija Crne Gore
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Drugi prihod
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
1.106,51
6.639,06 Država 11.06.2021
-

III.2 Prihodi na osnovu članstva u radnim tijelima

Radno Telo / Status / Naziv organa Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod Izvor prihoda Period obavljanja djelatnosti

III.3 Prihodi, premije i dobici na osnovu drugog posla, djelatnosti, aktivnosti, rente ili drugih izvora

Naziv djelatnosti i aktivnosti / izvor prihoda Privredno društvo, ustanova, organizacija, slobodna profesija... Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod
Asistent na projektu Glavni grad
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
drugi prihod
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
464,11
464,11
Koordinator projekta radne grupe Glavni grad
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
drugi prihod
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
1.392,34
1.392,34

III.4 Prihodi na osnovu članstva u organima upravljanja naučnih, nastavnih,

kulturnih, umjetničkih, humanitarnih, sportskih ili sličnih udruženja

Naziv udruženja Organ Funkcija Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod

III.5 Prihodi na osnovu autorskih, patentiranih i ostalih prava intelektualne svojine

Vrsta prava Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod

III.6 Prihodi članova zajedničkog domaćinstva

Ime i prezime člana domaćinstva Naziv posla, djelatnost, funkcije odnosno izvora prihoda Privredno društvo, ustanova, slobodna profesija, ostalo Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod
Ivanka Drljević Privredno društvo
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
550,00
3.300,00
Bojan Drljević Privredno društvo
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
500,00
3.000,00

IV.1 Nepokretna imovina u zemlji i inostranstvu

Vrsta, struktura i površina Nosilac prava Vlasnički udio Osnov sticanja
Kuća, prizemlje + sprat, 56+45m2 Veselin Drljević 100% Gradnja
Pomoćna zgrada, Ostava, 10m2 Veselin Drljević 100% Gradnja
Savardak, Savardak, 18 m2 Veselin Drljević 100% Gradnja
Poslovni prostor, Prizemlje porodične kuće, 64 m2 Veselin Drljević 100% Kupovina
Zemljište, Dvorište, šuma, voćnjak, livada, 2492 m2 Veselin Drljević 100% Nasledstvo
Stan, Porodični stan, 72 m2 Ivanka Drljević 100% Kupovina
Šuma 4. klase, Šuma, 11000 m2 Ivanka Drljević 100% Nasledstvo
Kuća, Sprat porodične kuće, 60 m2 Ivanka Drljević 100% Nasledstvo
Kuća, prizemlje +sprat, 39 +39 m2 Ivanka Drljević 100% Gradnja
Pomoćna zgrada, Ostava, 39 m2 Ivanka Drljević 50% Nasledstvo
Ruševina pomoćne zgrade, Ruševina pomoćne zgrade, 14 m2 Ivanka Drljević 50% Nasledstvo
Zemljište, Njiva, livada, dvorište, 2317 Ivanka Drljević 50% Nasledstvo
Kuća, prizemlje i sprat, 60 m2 Ivanka Drljević 25% Nasledstvo
Pašnjak, Pašnjak, 1959 m2 Ivanka Drljević 25% Nasledstvo
Šuma, Šuma, 476 m2 Ivanka Drljević 25% Nasledstvo
Šuma, Šuma, 81 Ivanka Drljević 50% Nasledstvo
Šuma, Šuma, 185 Ivanka Drljević 50% Nasledstvo

IV.2 Pokretna imovina za koje je potrebna registracija

Vrsta stvari Nosilac prava Marka/Vrsta/Tip Godina proizvodnje Godina prve registracije Osnov sticanja
Motorna vozila Veselin Drljević Mercedes 2008 Kupovina
Motorna vozila Ivanka Drljević Wolkswagen 2006 Kupovina
Motorna vozila Bojan Drljević Honda 2007 Kupovina

IV.3 Ostala pokretna imovina

Vrsta stvari Nosilac prava Tržišna vrednost Osnov sticanja

IV.4 Gotovi novac

Iznos Valuta Nosilac prava

IV.5 Depozit u bankama i drugim finansijskim organizacijama

Vrsta računa Iznos Valuta Nosilac prava

IV.6 Akcije (hartije sa pravom učešća)

Pravno lice Broj akcija Valuta

IV.7 Udjeli u vlasništvu drugih pravnih lica

Tip lica Udio Ime i prezime vlasnika Izvršen prenos prava

IV.8 Hartije od vrijednosti

Vrsta hartije Naziv hartije Valuta Nosilac prava
Obične akcije Obične akcije Euro Veselin Drljević
Obične akcije Obične akcije Euro Veselin Drljević
Obične akcije Obične akcije Euro Veselin Drljević
Obične akcije Obične akcije Euro Veselin Drljević
Obične akcije Obične akcije Euro Veselin Drljević
Obične akcije Obične akcije Euro Ivanka Drljević
Obične akcije Obične akcije Euro Ivanka Drljević
Obične akcije Obične akcije Euro Ivanka Drljević

IV.9 Potraživanja

Vrsta kamata Vrednost kamata Vrsta glavnica Vrednost glavnica Vrsta Nosilac prava

IV.10 Dugovi po osnovu kredita, zajmova i ostali dugovi

Vrsta Datum nastanka duga Iznos duga Rata Valuta Nosilac prava
Stambeni 30.09.2019 45.000,00 447,86 Euro Ivanka Drljević

IV.11 Nepokretna imovina u vlasništvu pravnih lica kojih je funkcioner vlasnik odnosno osnivač

Opština Katastarska opština Broj (broj/podbroj) Broj objekta (broj zgrade) Broj posebnog dijela (PD) Vrsta,
Struktura,
Povrsina
Adresa,
Mjesto,
Država
Prava Nosilac prava

IV.12 Pokretna imovina za koje je obavezna registracija u vlasništvu pravnog lica

kojih je funkcioner vlasnik odnosno osnivač

Kategorija Marka/Vrsta/Tip Godina proizvodnje/Prve registracije Osnov sticanja Registarski broj Nosilac prava Javni podatak Napomena
Saglasnost o pristupu podacima na računima bankarskih i drugih finansijskih institucija: Data
Datum i mjesto Podgorica, 25.03.2022