Izvještaj imovine

Povratak

Spisak izvještaja

Prikazan Datum izvještaja Svrha podnošenja
  26.03.2024 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  17.03.2023 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  28.03.2022 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  24.02.2021 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  18.03.2020 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  12.04.2019 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  27.03.2018 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  28.03.2017 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  01.04.2016 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu

Ime i prezime

Ime i prezime Veselin Mijajlović

Članovi porodice

Srodstvo Ime Prezime Rođeno prezime Državljanstvo Mjesto Boravište
Funkcioner Veselin Mijajlović Crnogorsko Podgorica
Bračni supružnik Ljiljana Mijajlović Međedović Crnogorsko Podgorica

II.1 Javna funkcija koju vrši javni funkcioner (trenutni status funkcije)

Naziv funkcije Organ vlasti koji bira/imenuje/postavlja Organ vlasti koji daje saglasnost Organ vlasti gdje se obavlja funkcija Datum početka Datum prestanka Prestala funkcija Bez naknade
Izvršni/a direktor/ica Odbor direktora Regionalnog centra Regionalni ronilački centar za podvodno deminiranje i obuku ronilaca 16.01.2021 Ne Da

II.2 Radno tijelo (trenutni status radnog tijela)

Naziv organa koji je formirao radno tijelo Status u radnom tijelu Radno Telo Datum stupanja Datum prestanka Bez naknade Odlučuje

II.3 Članstva u organima uprave (trenutni status članstva)

Javno preduzeće, javna ustanova ili drugo pravno lice u kojem je država, odnosno opština vlasnik Organ vlasti koji bira/imenuje/postavlja Organ upravljanja / nadzora Status Datum početka Datum prestanka Prestala funkcija Bez naknade

III.1 Prihodi funkcionera ostvareni po osnovu vršenja javnih funkcija

Funkcija / Organizacija Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod Izvor prihoda Period obavljanja djelatnosti
Izvršni/a direktor/ica / Regionalni ronilački centar za podvodno deminiranje i obuku ronilaca
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
1.832,00
21.984,00 Država 16.01.2021
-
Izvršni/a direktor/ica / Regionalni ronilački centar za podvodno deminiranje i obuku ronilaca
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Drugi prihod
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
2.087,50
8.350,00 Ostalo(po projektu) 16.01.2021
-

III.2 Prihodi na osnovu članstva u radnim tijelima

Radno Telo / Status / Naziv organa Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod Izvor prihoda Period obavljanja djelatnosti

III.3 Prihodi, premije i dobici na osnovu drugog posla, djelatnosti, aktivnosti, rente ili drugih izvora

Naziv djelatnosti i aktivnosti / izvor prihoda Privredno društvo, ustanova, organizacija, slobodna profesija... Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod

III.4 Prihodi na osnovu članstva u organima upravljanja naučnih, nastavnih,

kulturnih, umjetničkih, humanitarnih, sportskih ili sličnih udruženja

Naziv udruženja Organ Funkcija Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod

III.5 Prihodi na osnovu autorskih, patentiranih i ostalih prava intelektualne svojine

Vrsta prava Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod

III.6 Prihodi članova zajedničkog domaćinstva

Ime i prezime člana domaćinstva Naziv posla, djelatnost, funkcije odnosno izvora prihoda Privredno društvo, ustanova, slobodna profesija, ostalo Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod
Ljiljana Mijajlović Fond PIO
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
penzija
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
304,25
3.651,00
Ljiljana Mijajlović Privredno društvo
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Drugi prihod (Ugovor o djelu)
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
715,00
8.580,00

IV.1 Nepokretna imovina u zemlji i inostranstvu

Vrsta, struktura i površina Nosilac prava Vlasnički udio Osnov sticanja
Kuća, P1, 224 m2 Veselin Mijajlović 100% Kupovina
Njiva 2. klase, , 1526 m2 Veselin Mijajlović 100% Kupovina
dvorište, , 500 m2 Veselin Mijajlović 100% Kupovina
Pašnjak 3.klase, , 600 m2 Veselin Mijajlović 100% Kupovina
Šuma 3.klase, , 195 m2 Veselin Mijajlović 100% Kupovina
livada, , 5627 m2 Veselin Mijajlović 100% Kupovina
Kuća, P, 28 m2 Veselin Mijajlović 100% Kupovina
Šuma 5.klase, , 108 m2 Veselin Mijajlović 100% Kupovina
Voćnjak 3.klase, , 1278 m2 Veselin Mijajlović 100% Kupovina
Dvorište, , 500 m2 Veselin Mijajlović 100% Kupovina
Šuma 5.klase, , 4295 m2 Veselin Mijajlović 100% Kupovina
Neplodna zemljišta, , 1328 m2 Veselin Mijajlović 100% Kupovina
Kuća, , 120 m2 Veselin Mijajlović 50% Kupovina
Dvorište, , 342 m2 Veselin Mijajlović 50% Kupovina

IV.2 Pokretna imovina za koje je potrebna registracija

Vrsta stvari Nosilac prava Marka/Vrsta/Tip Godina proizvodnje Godina prve registracije Osnov sticanja
Motorna vozila Veselin Mijajlović Mercedes S 500 2005 Kupovina 2016.godine
Motorna vozila Veselin Mijajlović Tojota 105,teretno vozilo 1999 Kupovina 2018.godine
Motorna vozila Ljiljana Mijajlović Audi A 3 1.9 tdi 2004 Kupovina 2008.godine
Oružje Veselin Mijajlović FNBROWNING 1998 Poklon
Oružje Veselin Mijajlović CZ 2001 Poklon
Oružje Veselin Mijajlović GLOCK 17 2000 Kupovina
Oružje Veselin Mijajlović GLOCK 17 2000 Poklon
Oružje Veselin Mijajlović Malokalibarka -Bajkal 1998 Poklon

IV.3 Ostala pokretna imovina

Vrsta stvari Nosilac prava Tržišna vrednost Osnov sticanja

IV.4 Gotovi novac

Iznos Valuta Nosilac prava

IV.5 Depozit u bankama i drugim finansijskim organizacijama

Vrsta računa Iznos Valuta Nosilac prava

IV.6 Akcije (hartije sa pravom učešća)

Pravno lice Broj akcija Valuta Ime i prezime vlasnika
Albatros 8 Euro Veselin Mijajlović
Atlas 42 Euro Veselin Mijajlović
Plantaže 1113 Euro Veselin Mijajlović
Trend 42 Euro Veselin Mijajlović
Boka Komerc 47 Euro Ljiljana Mijajlović
Velika Plaža 10 Euro Ljiljana Mijajlović
Primorje 16 Euro Ljiljana Mijajlović
Luka Bar 391 Euro Ljiljana Mijajlović
Južni Jadran 25 Euro Ljiljana Mijajlović
Port Of Adria Bar 321 Euro Ljiljana Mijajlović
Tp Vinopromet 66 Euro Ljiljana Mijajlović

IV.7 Udjeli u vlasništvu drugih pravnih lica

Tip lica Udio Ime i prezime vlasnika Izvršen prenos prava
Internacionalna Asocijacija Za Nitrox I Tehničko Ronjenje-Adriatic- Doo 50% Veselin Mijajlović Ne

IV.8 Hartije od vrijednosti

Vrsta hartije Naziv hartije Valuta Nosilac prava

IV.9 Potraživanja

Vrsta kamata Vrednost kamata Vrsta glavnica Vrednost glavnica Vrsta Nosilac prava

IV.10 Dugovi po osnovu kredita, zajmova i ostali dugovi

Vrsta Datum nastanka duga Iznos duga Rata Valuta Nosilac prava Preostali dug Preostali rok otplate
Stambeni 05.03.2017 50.000,00 481,49 Euro Veselin Mijajlović 34.493,40 05.06.2029
Potrošački 05.01.2020 8.000,00 108,87 Euro Veselin Mijajlović 6.476,42 05.03.2028

IV.11 Nepokretna imovina u vlasništvu pravnih lica kojih je funkcioner vlasnik odnosno osnivač

Opština Katastarska opština Broj (broj/podbroj) Broj objekta (broj zgrade) Broj posebnog dijela (PD) Vrsta,
Struktura,
Povrsina
Adresa,
Mjesto,
Država
Prava Nosilac prava

IV.12 Pokretna imovina za koje je obavezna registracija u vlasništvu pravnog lica

kojih je funkcioner vlasnik odnosno osnivač

Kategorija Marka/Vrsta/Tip Godina proizvodnje/Prve registracije Osnov sticanja Registarski broj Nosilac prava Javni podatak Napomena
Saglasnost o pristupu podacima na računima bankarskih i drugih finansijskih institucija: Data
Datum i mjesto Podgorica, 28.03.2022