Izvještaj imovine

Povratak

Spisak izvještaja

Prikazan Datum izvještaja Svrha podnošenja
  20.01.2023 30 dana od dana prestanka funkcije
  25.03.2022 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  07.07.2021 30 dana od dana prestanka funkcije
  16.03.2021 U roku od 30 dana od dana stupanja na funkciju
  16.03.2021 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  24.03.2020 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  23.03.2019 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  18.03.2018 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  24.03.2017 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  28.03.2016 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu

Ime i prezime

Ime i prezime Marinko Medojević

Članovi porodice

Srodstvo Ime Prezime Rođeno prezime Državljanstvo Mjesto Boravište
Funkcioner Marinko Medojević / Crnogorsko Mojkovac

II.1 Javna funkcija koju vrši javni funkcioner (trenutni status funkcije)

Naziv funkcije Organ vlasti koji bira/imenuje/postavlja Organ vlasti koji daje saglasnost Organ vlasti gdje se obavlja funkcija Datum početka Datum prestanka Prestala funkcija Bez naknade
Član/ica OD Vlada Crne Gore AD MONTECARGO Podgorica 12.03.2021 21.06.2022 Da Ne

II.2 Radno tijelo (trenutni status radnog tijela)

Naziv organa koji je formirao radno tijelo Status u radnom tijelu Radno Telo Datum stupanja Datum prestanka Bez naknade Odlučuje

II.3 Članstva u organima uprave (trenutni status članstva)

Javno preduzeće, javna ustanova ili drugo pravno lice u kojem je država, odnosno opština vlasnik Organ vlasti koji bira/imenuje/postavlja Organ upravljanja / nadzora Status Datum početka Datum prestanka Prestala funkcija Bez naknade

III.1 Prihodi funkcionera ostvareni po osnovu vršenja javnih funkcija

Funkcija / Organizacija Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod Izvor prihoda Period obavljanja djelatnosti
Član/ica OD / AD MONTECARGO Podgorica
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Naknada
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
269,19
269,19 Država 12.03.2021
-
Član/ica OD / AD MONTECARGO Podgorica
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Naknada
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
417,25
3.338,00 Država 12.03.2021
-
Član/ica OD / AD MONTECARGO Podgorica
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Putni troškovi
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
134,00
134,00 Država 12.03.2021
-

III.2 Prihodi na osnovu članstva u radnim tijelima

Radno Telo / Status / Naziv organa Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod Izvor prihoda Period obavljanja djelatnosti

III.3 Prihodi, premije i dobici na osnovu drugog posla, djelatnosti, aktivnosti, rente ili drugih izvora

Naziv djelatnosti i aktivnosti / izvor prihoda Privredno društvo, ustanova, organizacija, slobodna profesija... Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod
Redovan posao Samostalna djelatnost - Auto Taxi
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
100,00
1.200,00
Subvencije Vlade CG br. 398/2 40501 MIN FINANSIJA Samostalna djelatnost - Auto Taxi
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Drugi prihod
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
222,00
444,00
Odbornik u SO Mojkovac Opština
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Odbornička dnevnica
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
18,00
18,00
Odbornik u SO Mojkovac Opština
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Naknada
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
150,00
150,00
Odbornik u SO Mojkovac Opština
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Naknada
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
150,00
150,00
Ugovor o djelu Pokret za promjene CG
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Naknada
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
150,00
600,00
Ugovor o djelu Pokret za promjene CG
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Naknada
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
600,00
600,00
Ugovor o djelu Pokret za promjene CG
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Naknada
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
150,00
300,00

III.4 Prihodi na osnovu članstva u organima upravljanja naučnih, nastavnih,

kulturnih, umjetničkih, humanitarnih, sportskih ili sličnih udruženja

Naziv udruženja Organ Funkcija Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod

III.5 Prihodi na osnovu autorskih, patentiranih i ostalih prava intelektualne svojine

Vrsta prava Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod

III.6 Prihodi članova zajedničkog domaćinstva

Ime i prezime člana domaćinstva Naziv posla, djelatnost, funkcije odnosno izvora prihoda Privredno društvo, ustanova, slobodna profesija, ostalo Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod

IV.1 Nepokretna imovina u zemlji i inostranstvu

Vrsta, struktura i površina Nosilac prava Vlasnički udio Osnov sticanja
Kuća, , 99 m2 Marinko Medojević 50% Nasledstvo
Njiva, , 1375 m2 Marinko Medojević 50% Nasledstvo
Ostalo, , 33 m2 Marinko Medojević 50% Nasledstvo
Voćnjak, , 7652 m2 Marinko Medojević 50% Nasledstvo
Šuma, , 28309 m2 Marinko Medojević 50% Nasledstvo
LIvada, , 24065 m2 Marinko Medojević 50% Nasledstvo
Ostalo, , 28 m2 Marinko Medojević 50% Nasledstvo
Kuća, , 72 m2 Marinko Medojević 16% Nasledstvo
Ostalo, , 65 m2 Marinko Medojević 50% Nasledstvo
Pašnjak, , 236886 m2 Marinko Medojević 50% Nasledstvo
Pašnjak, , 1236 m2 Marinko Medojević 25% Nasledstvo
Dvorište, , 329 m2 Marinko Medojević 16% Nasledstvo
Dvorište, , 500 m2 Marinko Medojević 50% Nasledstvo

IV.2 Pokretna imovina za koje je potrebna registracija

Vrsta stvari Nosilac prava Marka/Vrsta/Tip Godina proizvodnje Godina prve registracije Osnov sticanja
Motorna vozila Marinko Medojević Wolswagen Sharan 2004 Kupovina

IV.3 Ostala pokretna imovina

Vrsta stvari Nosilac prava Tržišna vrednost Osnov sticanja

IV.4 Gotovi novac

Iznos Valuta Nosilac prava

IV.5 Depozit u bankama i drugim finansijskim organizacijama

Vrsta računa Iznos Valuta Nosilac prava

IV.6 Akcije (hartije sa pravom učešća)

Pravno lice Broj akcija Valuta
Tara Aerospace And Defence Product Ad 1118
Jugopetrol Kotor 220
Plantaže Ad 1000
Brodogradilište 80

IV.7 Udjeli u vlasništvu drugih pravnih lica

Tip lica Udio Ime i prezime vlasnika Izvršen prenos prava

IV.8 Hartije od vrijednosti

Vrsta hartije Naziv hartije Valuta Nosilac prava

IV.9 Potraživanja

Vrsta kamata Vrednost kamata Vrsta glavnica Vrednost glavnica Vrsta Nosilac prava

IV.10 Dugovi po osnovu kredita, zajmova i ostali dugovi

Vrsta Datum nastanka duga Iznos duga Rata Valuta Nosilac prava

IV.11 Nepokretna imovina u vlasništvu pravnih lica kojih je funkcioner vlasnik odnosno osnivač

Opština Katastarska opština Broj (broj/podbroj) Broj objekta (broj zgrade) Broj posebnog dijela (PD) Vrsta,
Struktura,
Povrsina
Adresa,
Mjesto,
Država
Prava Nosilac prava

IV.12 Pokretna imovina za koje je obavezna registracija u vlasništvu pravnog lica

kojih je funkcioner vlasnik odnosno osnivač

Kategorija Marka/Vrsta/Tip Godina proizvodnje/Prve registracije Osnov sticanja Registarski broj Nosilac prava Javni podatak Napomena
Saglasnost o pristupu podacima na računima bankarskih i drugih finansijskih institucija: Nije data
Datum i mjesto Mojkovac, 25.03.2022