Izvještaj imovine

Povratak

Spisak izvještaja

Prikazan Datum izvještaja Svrha podnošenja
  24.03.2022 30 dana od dana prestanka funkcije
  20.07.2021 30 dana od dana prestanka funkcije
  05.02.2021 U roku od 30 dana od dana stupanja na funkciju
  17.03.2020 Godišnji po prestanku funkcije
  26.03.2019 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  05.08.2018 30 dana od dana prestanka funkcije
  27.03.2018 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  30.03.2017 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  24.03.2016 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu

Ime i prezime

Ime i prezime Milivoje Radović

Članovi porodice

Srodstvo Ime Prezime Rođeno prezime Državljanstvo Mjesto Boravište
Funkcioner Milivoje Radović Radović Crnogorsko Podgorica Podgorica
Bračni supružnik Lidija Radovic Bukilic Crnogorsko Podgorica Podgorica
kćerka Nina Radović Radović Crnogorsko Podgorica
Sin M R R Crnogorsko Podgorica

II.1 Javna funkcija koju vrši javni funkcioner (trenutni status funkcije)

Naziv funkcije Organ vlasti koji bira/imenuje/postavlja Organ vlasti koji daje saglasnost Organ vlasti gdje se obavlja funkcija Datum početka Datum prestanka Prestala funkcija Bez naknade
Član/ica OD Ministarstvo kapitalnih investicija Luka Bar AD Bar 27.05.2021 17.03.2022 Da Ne

II.2 Radno tijelo (trenutni status radnog tijela)

Naziv organa koji je formirao radno tijelo Status u radnom tijelu Radno Telo Datum stupanja Datum prestanka Bez naknade Odlučuje
Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija Član Komisija za izbor stručnih lica i istaknutih stručnjaka 08.06.2021 Ne Ne
SO Bijelo Polje Član Socijalni savjet 14.01.2021 14.06.2021 Ne Ne
SO Bijelo Polje Član Ekonomski savjet Opštine Bijelo Polje 03.11.2016 Da Ne
Centralna banka Crne Gore Član Savjetodavni odbor 09.10.2018 Ne Ne
JU Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Podgorica predsjednik Odbor za reviziju 03.12.2018 Ne Ne

II.3 Članstva u organima uprave (trenutni status članstva)

Javno preduzeće, javna ustanova ili drugo pravno lice u kojem je država, odnosno opština vlasnik Organ vlasti koji bira/imenuje/postavlja Organ upravljanja / nadzora Status Datum početka Datum prestanka Prestala funkcija Bez naknade
JU SEŠ "Mirko Vešović" Podgorica Ministarstvo prosvjete Školski odbor Član/ica školskog odbora 16.11.2021 Ne Da

III.1 Prihodi funkcionera ostvareni po osnovu vršenja javnih funkcija

Funkcija / Organizacija Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod Izvor prihoda Period obavljanja djelatnosti
Član/ica OD / Luka Bar AD Bar
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Nadoknada za clanstvo u OD
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
395,00
395,00 Ostalo 27.05.2021
-
17.03.2022
Član/ica OD / Luka Bar AD Bar
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Nadoknada za clanstvo u OD
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
482,91
482,91 Ostalo 27.05.2021
-
17.03.2022
Član/ica OD / Luka Bar AD Bar
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Nadoknada za clanstvo u OD
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
482,91
482,91 Ostalo 27.05.2021
-
17.03.2022
Član/ica OD / Luka Bar AD Bar
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Nadoknada za clanstvo u OD
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
482,91
482,91 Ostalo 27.05.2021
-
17.03.2022
Član/ica OD / Luka Bar AD Bar
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Nadoknada za clanstvo u OD
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
482,91
482,91 Ostalo 27.05.2021
-
17.03.2022
Član/ica OD / Luka Bar AD Bar
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Nadoknada za clanstvo u OD
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
482,91
482,91 Ostalo 27.05.2021
-
17.03.2022

III.2 Prihodi na osnovu članstva u radnim tijelima

Radno Telo / Status / Naziv organa Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod Izvor prihoda Period obavljanja djelatnosti
Savjetodavni odbor / Član / Centralna banka Crne Gore
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Nadoknada za odrzanu sjednicu
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
500,00
500,00 Ostalo 09.10.2018
-
Komisija za izbor stručnih lica i istaknutih stručnjaka / Član / Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Nadoknada za rad u komisiji
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
350,00
350,00 Ostalo 08.06.2021
-
Socijalni savjet / Član / SO Bijelo Polje
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Nadoknade za clanstvo u Sasvjet
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
100,00
600,00 Ostalo 14.01.2021
-
14.06.2021

III.3 Prihodi, premije i dobici na osnovu drugog posla, djelatnosti, aktivnosti, rente ili drugih izvora

Naziv djelatnosti i aktivnosti / izvor prihoda Privredno društvo, ustanova, organizacija, slobodna profesija... Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod
Redovan posao Ekonomski fakultet
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
1.067,76
1.067,76
Redovan posao Ekonomski fakultet
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
1.246,85
1.246,85
Redovan posao Ekonomski fakultet
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
1.127,46
1.127,46
Redovan posao Ekonomski fakultet
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
1.127,46
1.127,46
Redovan posao Ekonomski fakultet
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
1.077,76
1.077,76
Redovan posao Ekonomski fakultet
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
1.067,78
1.067,78
Redovan posao Ekonomski fakultet
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
1.366,24
1.366,24
Redovan posao Ekonomski fakultet
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
1.306,55
1.306,55
Redovan posao Ekonomski fakultet
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
1.076,76
1.076,76
Redovan posao Ekoniomski fakultet
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
992,78
992,78
Redovan posao Ekonomski fakultet
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
1.739,66
1.739,66
Redovan posao Ekonomski fakultet
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
1.269,91
1.269,91
Redovan posao Ekonomski fakultet
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Drugi prihod
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
300,00
300,00

III.4 Prihodi na osnovu članstva u organima upravljanja naučnih, nastavnih,

kulturnih, umjetničkih, humanitarnih, sportskih ili sličnih udruženja

Naziv udruženja Organ Funkcija Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod
Sportvision DOO Odbor za reviziju Predsjednik
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
nadoknada
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
500,00
6.000,00
ZUNS Odbor za reviziju Predsjednik
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
nadoknada
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
300,00
3.600,00

III.5 Prihodi na osnovu autorskih, patentiranih i ostalih prava intelektualne svojine

Vrsta prava Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod
Autorska prava
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
projekti
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
6.000,00
6.000,00

III.6 Prihodi članova zajedničkog domaćinstva

Ime i prezime člana domaćinstva Naziv posla, djelatnost, funkcije odnosno izvora prihoda Privredno društvo, ustanova, slobodna profesija, ostalo Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod
Lidija Radovic Ministarstvo ekonomije
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
518,00
6.216,00

IV.1 Nepokretna imovina u zemlji i inostranstvu

Vrsta, struktura i površina Nosilac prava Vlasnički udio Osnov sticanja
Stan, 1/1, 91 Milivoje Radović 100% kupovina
Garaža, 1/1, 5,34 Milivoje Radović 100% Kupovina
Kuća, 1/2, 83 Babica Brijeg-Lazovi Milivoje Radović 87,5% Nasledstvo
Njiva, pašnjak, voćnjak, , 3.497 Babica Brijeg-Lazovi Milivoje Radović 87,5% Nasledstvo
Kuća, 1/2, 97 Babica Brijeg-Lazovi Milivoje Radović 50% Nasledstvo
jiva, pašnjak, voćnjak, 1/2, 12.984 Babica Brijeg-Lazovi Milivoje Radović 50% Nasledstvo
Njiva, 1/1, 1.755 Lidija Radovic 100% Nasledstvo
Objekat u gradnji, , 147 Lidija Radovic 100% Gradnja

IV.2 Pokretna imovina za koje je potrebna registracija

Vrsta stvari Nosilac prava Marka/Vrsta/Tip Godina proizvodnje Godina prve registracije Osnov sticanja
Motorna vozila Milivoje Radović KIA CEED 2008 Kupovina
Motorna vozila Milivoje Radović Tiguan 2016 Poklon

IV.3 Ostala pokretna imovina

Vrsta stvari Nosilac prava Tržišna vrednost Osnov sticanja

IV.4 Gotovi novac

Iznos Valuta Nosilac prava

IV.5 Depozit u bankama i drugim finansijskim organizacijama

Vrsta računa Iznos Valuta Nosilac prava

IV.6 Akcije (hartije sa pravom učešća)

Pravno lice Broj akcija Valuta

IV.7 Udjeli u vlasništvu drugih pravnih lica

Tip lica Udio Ime i prezime vlasnika Izvršen prenos prava

IV.8 Hartije od vrijednosti

Vrsta hartije Naziv hartije Valuta Nosilac prava
Vaucer Vaucer Euro Lidija Radovic

IV.9 Potraživanja

Vrsta kamata Vrednost kamata Vrsta glavnica Vrednost glavnica Vrsta Nosilac prava

IV.10 Dugovi po osnovu kredita, zajmova i ostali dugovi

Vrsta Datum nastanka duga Iznos duga Rata Valuta Nosilac prava
Stambeni 23.07.2021 15.000,00 75,00 Euro Milivoje Radović

IV.11 Nepokretna imovina u vlasništvu pravnih lica kojih je funkcioner vlasnik odnosno osnivač

Opština Katastarska opština Broj (broj/podbroj) Broj objekta (broj zgrade) Broj posebnog dijela (PD) Vrsta,
Struktura,
Povrsina
Adresa,
Mjesto,
Država
Prava Nosilac prava

IV.12 Pokretna imovina za koje je obavezna registracija u vlasništvu pravnog lica

kojih je funkcioner vlasnik odnosno osnivač

Kategorija Marka/Vrsta/Tip Godina proizvodnje/Prve registracije Osnov sticanja Registarski broj Nosilac prava Javni podatak Napomena
Saglasnost o pristupu podacima na računima bankarskih i drugih finansijskih institucija: Nije data
Datum i mjesto Podgorica, 24.03.2022