Izvještaj imovine

Povratak

Spisak izvještaja

Prikazan Datum izvještaja Svrha podnošenja
  14.12.2023 U slučaju promjena iz Izvještaja koje se odnose na uvećanje imovine preko 5.000 e
  29.03.2023 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  24.03.2022 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  09.07.2021 U roku od 30 dana od dana stupanja na funkciju

Ime i prezime

Ime i prezime Milica Kažanegra

Članovi porodice

Srodstvo Ime Prezime Rođeno prezime Državljanstvo Mjesto Boravište
Funkcioner Milica Kažanegra Vujović Crnogorsko Budva
Bračni supružnik Ivan Kažanegra Kažanegra Crnogorsko Budva
kćerka N K K Crnogorsko Budva
kćerka V K K Crnogorsko Budva
Sin M K K Crnogorsko Budva

II.1 Javna funkcija koju vrši javni funkcioner (trenutni status funkcije)

Naziv funkcije Organ vlasti koji bira/imenuje/postavlja Organ vlasti koji daje saglasnost Organ vlasti gdje se obavlja funkcija Datum početka Datum prestanka Prestala funkcija Bez naknade
Član/ica OD AD "Sveti Stefan" Hoteli AD "Sveti Stefan" Hoteli 14.06.2021 30.06.2022 Da Ne

II.2 Radno tijelo (trenutni status radnog tijela)

Naziv organa koji je formirao radno tijelo Status u radnom tijelu Radno Telo Datum stupanja Datum prestanka Bez naknade Odlučuje

II.3 Članstva u organima uprave (trenutni status članstva)

Javno preduzeće, javna ustanova ili drugo pravno lice u kojem je država, odnosno opština vlasnik Organ vlasti koji bira/imenuje/postavlja Organ upravljanja / nadzora Status Datum početka Datum prestanka Prestala funkcija Bez naknade

III.1 Prihodi funkcionera ostvareni po osnovu vršenja javnih funkcija

Funkcija / Organizacija Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod Izvor prihoda Period obavljanja djelatnosti
Član/ica OD / AD "Sveti Stefan" Hoteli
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Drugi prihod
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
267,97
267,97 Ostalo 14.06.2021
-
Član/ica OD / AD "Sveti Stefan" Hoteli
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Drugi prihod
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
500,00
3.000,00 Ostalo 14.06.2021
-

III.2 Prihodi na osnovu članstva u radnim tijelima

Radno Telo / Status / Naziv organa Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod Izvor prihoda Period obavljanja djelatnosti

III.3 Prihodi, premije i dobici na osnovu drugog posla, djelatnosti, aktivnosti, rente ili drugih izvora

Naziv djelatnosti i aktivnosti / izvor prihoda Privredno društvo, ustanova, organizacija, slobodna profesija... Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod

III.4 Prihodi na osnovu članstva u organima upravljanja naučnih, nastavnih,

kulturnih, umjetničkih, humanitarnih, sportskih ili sličnih udruženja

Naziv udruženja Organ Funkcija Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod

III.5 Prihodi na osnovu autorskih, patentiranih i ostalih prava intelektualne svojine

Vrsta prava Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod

III.6 Prihodi članova zajedničkog domaćinstva

Ime i prezime člana domaćinstva Naziv posla, djelatnost, funkcije odnosno izvora prihoda Privredno društvo, ustanova, slobodna profesija, ostalo Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod
Ivan Kažanegra Slobodna profesija
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Drugi prihod
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
1.000,00
1.000,00
Ivan Kažanegra Slobodna profesija
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Drugi prihod
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
600,00
600,00
Ivan Kažanegra Slobodna profesija
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Drugi prihod
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
3.000,00
6.000,00

IV.1 Nepokretna imovina u zemlji i inostranstvu

Vrsta, struktura i površina Nosilac prava Vlasnički udio Osnov sticanja
Kuća, , 92 Ivan Kažanegra 50% Nasledstvo
Kuća, , 236 Ivan Kažanegra 50% Nasledstvo
Ostalo, , 155 Ivan Kažanegra 50% Nasledstvo
Voćnjak, , 112 Ivan Kažanegra 50% Nasledstvo
Voćnjak, , 59 Ivan Kažanegra 50% Nasledstvo
LIvada, , 632 Ivan Kažanegra 50% Nasledstvo
Kuća, Porodična stambena zgrada, 54 Ivan Kažanegra 50% Nasledstvo
Ostalo, dvorište, 43 Ivan Kažanegra 50% Nasledstvo
Ostalo, pomoćna zgrada, 18 Ivan Kažanegra 50% Nasledstvo
Njiva, , 64 Ivan Kažanegra 50% Nasledstvo
Pašnjak, , 383 Ivan Kažanegra 50% Nasledstvo
Voćnjak, , 442 Ivan Kažanegra 50% Nasledstvo
Voćnjak, , 600 Ivan Kažanegra 50% Nasledstvo
Voćnjak, , 296 Ivan Kažanegra 50% Nasledstvo
Voćnjak, , 106 Ivan Kažanegra 50% Nasledstvo
Voćnjak, , 1477 Ivan Kažanegra 50% Nasledstvo
Šuma, , 414 Ivan Kažanegra 50% Nasledstvo
Šuma, , 1541 Ivan Kažanegra 50% Nasledstvo
Pašnjak, , 2366 Ivan Kažanegra 50% Nasledstvo
Šuma, , 970 Ivan Kažanegra 50% Nasledstvo
Šuma, , 1580 Ivan Kažanegra 50% Nasledstvo
Pašnjak, , 493 Ivan Kažanegra 50% Nasledstvo
Šuma, , 2172 Ivan Kažanegra 50% Nasledstvo
Pašnjak, , 810 Ivan Kažanegra 50% Nasledstvo
Pašnjak, , 1497 Ivan Kažanegra 50% Nasledstvo
LIvada, , 473 Ivan Kažanegra 50% Nasledstvo
Ostalo, , 20 Ivan Kažanegra 50% Nasledstvo
Pašnjak, , 4601 Ivan Kažanegra 50% Nasledstvo
LIvada, , 1135 Ivan Kažanegra 50% Nasledstvo
Šuma, , 351 Ivan Kažanegra 50% Nasledstvo
LIvada, , 581 Ivan Kažanegra 50% Nasledstvo
Šuma, , 691 Ivan Kažanegra 50% Nasledstvo
Pašnjak, , 671 Ivan Kažanegra 50% Nasledstvo
Pašnjak, , 451 Ivan Kažanegra 50% Nasledstvo
Šuma, , 1042 Ivan Kažanegra 50% Nasledstvo
Šuma, , 896 Ivan Kažanegra 50% Nasledstvo
Šuma, , 2643 Ivan Kažanegra 50% Nasledstvo
Garaža, , 16 Milica Kažanegra 13% Kupovina
Voćnjak, , 299 Ivan Kažanegra 50% Nasledstvo
Voćnjak, , 1477 Ivan Kažanegra 50% Nasledstvo
Šuma, , 414 Ivan Kažanegra 50% Nasledstvo
Šuma, , 1541 Ivan Kažanegra 50% Nasledstvo
Pašnjak, , 2366 Ivan Kažanegra 50% Nasledstvo
Šuma, , 29 Ivan Kažanegra 50% Ostalo
Ostalo, zemljište uz zgrade, 55 Ivan Kažanegra 50% Ostalo

IV.2 Pokretna imovina za koje je potrebna registracija

Vrsta stvari Nosilac prava Marka/Vrsta/Tip Godina proizvodnje Godina prve registracije Osnov sticanja
Motorna vozila Milica Kažanegra MAZDA 2 2011 Kupovina
Motorna vozila Ivan Kažanegra DODGE NITRO 2007 Kupovina

IV.3 Ostala pokretna imovina

Vrsta stvari Nosilac prava Tržišna vrednost Osnov sticanja

IV.4 Gotovi novac

Iznos Valuta Nosilac prava

IV.5 Depozit u bankama i drugim finansijskim organizacijama

Vrsta računa Iznos Valuta Nosilac prava

IV.6 Akcije (hartije sa pravom učešća)

Pravno lice Broj akcija Valuta Ime i prezime vlasnika

IV.7 Udjeli u vlasništvu drugih pravnih lica

Tip lica Udio Ime i prezime vlasnika Izvršen prenos prava

IV.8 Hartije od vrijednosti

Vrsta hartije Naziv hartije Valuta Nosilac prava

IV.9 Potraživanja

Vrsta kamata Vrednost kamata Vrsta glavnica Vrednost glavnica Vrsta Nosilac prava

IV.10 Dugovi po osnovu kredita, zajmova i ostali dugovi

Vrsta Datum nastanka duga Iznos duga Rata Valuta Nosilac prava Preostali dug Preostali rok otplate

IV.11 Nepokretna imovina u vlasništvu pravnih lica kojih je funkcioner vlasnik odnosno osnivač

Opština Katastarska opština Broj (broj/podbroj) Broj objekta (broj zgrade) Broj posebnog dijela (PD) Vrsta,
Struktura,
Povrsina
Adresa,
Mjesto,
Država
Prava Nosilac prava

IV.12 Pokretna imovina za koje je obavezna registracija u vlasništvu pravnog lica

kojih je funkcioner vlasnik odnosno osnivač

Kategorija Marka/Vrsta/Tip Godina proizvodnje/Prve registracije Osnov sticanja Registarski broj Nosilac prava Javni podatak Napomena
Saglasnost o pristupu podacima na računima bankarskih i drugih finansijskih institucija: Nije data
Datum i mjesto Budva, 24.03.2022