Izvještaj imovine

Povratak

Spisak izvještaja

Prikazan Datum izvještaja Svrha podnošenja
  04.07.2022 30 dana od dana prestanka funkcije
  22.03.2022 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  05.07.2021 U roku od 30 dana od dana stupanja na funkciju

Ime i prezime

Ime i prezime Milorad Krgović

Članovi porodice

Srodstvo Ime Prezime Rođeno prezime Državljanstvo Mjesto Boravište
Funkcioner Milorad Krgović Krgović Crnogorsko

II.1 Javna funkcija koju vrši javni funkcioner (trenutni status funkcije)

Naziv funkcije Organ vlasti koji bira/imenuje/postavlja Organ vlasti koji daje saglasnost Organ vlasti gdje se obavlja funkcija Datum početka Datum prestanka Prestala funkcija Bez naknade
Član/ica OD Vlada Crne Gore Luka Bar AD Bar 07.06.2021 17.06.2022 Da Ne

II.2 Radno tijelo (trenutni status radnog tijela)

Naziv organa koji je formirao radno tijelo Status u radnom tijelu Radno Telo Datum stupanja Datum prestanka Bez naknade Odlučuje

II.3 Članstva u organima uprave (trenutni status članstva)

Javno preduzeće, javna ustanova ili drugo pravno lice u kojem je država, odnosno opština vlasnik Organ vlasti koji bira/imenuje/postavlja Organ upravljanja / nadzora Status Datum početka Datum prestanka Prestala funkcija Bez naknade

III.1 Prihodi funkcionera ostvareni po osnovu vršenja javnih funkcija

Funkcija / Organizacija Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod Izvor prihoda Period obavljanja djelatnosti
Član/ica OD / Luka Bar AD Bar
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Drugi prihod
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
470,37
3.292,59 Država 07.06.2021
-

III.2 Prihodi na osnovu članstva u radnim tijelima

Radno Telo / Status / Naziv organa Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod Izvor prihoda Period obavljanja djelatnosti

III.3 Prihodi, premije i dobici na osnovu drugog posla, djelatnosti, aktivnosti, rente ili drugih izvora

Naziv djelatnosti i aktivnosti / izvor prihoda Privredno društvo, ustanova, organizacija, slobodna profesija... Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod
Samostalni savjetnik Uprava pomorske sigurnosti i upravljanja lukama
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
596,21
4.173,47

III.4 Prihodi na osnovu članstva u organima upravljanja naučnih, nastavnih,

kulturnih, umjetničkih, humanitarnih, sportskih ili sličnih udruženja

Naziv udruženja Organ Funkcija Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod

III.5 Prihodi na osnovu autorskih, patentiranih i ostalih prava intelektualne svojine

Vrsta prava Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod

III.6 Prihodi članova zajedničkog domaćinstva

Ime i prezime člana domaćinstva Naziv posla, djelatnost, funkcije odnosno izvora prihoda Privredno društvo, ustanova, slobodna profesija, ostalo Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod

IV.1 Nepokretna imovina u zemlji i inostranstvu

Vrsta, struktura i površina Nosilac prava Vlasnički udio Osnov sticanja
Šume 4. klase, , 370m2 Milorad Krgović 50% Nasledstvo
Šume 4. klase, , 370m2 Milorad Krgović 50% Nasledstvo
Livada, , 4341m2 Milorad Krgović 50% Nasledstvo
Livada, , 2890m2 Milorad Krgović 50% Nasledstvo
Ne kategorisani putevi, , 348m2 Milorad Krgović 50% Nasledstvo
Šume, , 9135m2 Milorad Krgović 50% Nasledstvo
Voćnjak, , 162m2 Milorad Krgović 50% Nasledstvo
Dvorište, , 500m2 Milorad Krgović 50% Nasledstvo
Porodična stambena zgrada, , 81m2 Milorad Krgović 50% Nasledstvo
Voćnjak, , 800m2 Milorad Krgović 50% Nasledstvo
Pomoćna zgrada, , 54m2 Milorad Krgović 50% Nasledstvo
Njiva, , 1724m2 Milorad Krgović 50% Nasledstvo
Voćnjak, , 742m2 Milorad Krgović 50% Nasledstvo
Lidava, , 2426m2 Milorad Krgović 50% Nasledstvo
Livada, , 1426m2 Milorad Krgović 50% Nasledstvo
Šume, , 7436m2 Milorad Krgović 50% Nasledstvo
Pašnjak, , 9102m2 Milorad Krgović 50% Nasledstvo
Šume, , 3861m2 Milorad Krgović 50% Nasledstvo
Šume, , 2900m2 Milorad Krgović 50% Nasledstvo
Livada, , 15176m2 Milorad Krgović 50% Nasledstvo
Porodična stambena zgrada, , 72m2 Milorad Krgović 50% Nasledstvo
Pomoćna zgrada, , 70m2 Milorad Krgović 50% Nasledstvo
Livada, , 4081m2 Milorad Krgović 40% Nasledstvo

IV.2 Pokretna imovina za koje je potrebna registracija

Vrsta stvari Nosilac prava Marka/Vrsta/Tip Godina proizvodnje Godina prve registracije Osnov sticanja
Motorna vozila Milorad Krgović Citroen c3 2009 Kupovina
Motorna vozila Milorad Krgović Golf 2 1986 Kupovina
Motorna vozila Milorad Krgović Škoda Felicia 1995 Kupovina
Oružje Milorad Krgović Bajkal BM-20 Oružje kategorije B dugocijevno oružje za jediničnu paljbu sa jednom ili više glatkih cijevi 2013 Nasledstvo

IV.3 Ostala pokretna imovina

Vrsta stvari Nosilac prava Tržišna vrednost Osnov sticanja

IV.4 Gotovi novac

Iznos Valuta Nosilac prava
50.000,00 Euro Milorad Krgović

IV.5 Depozit u bankama i drugim finansijskim organizacijama

Vrsta računa Iznos Valuta Nosilac prava

IV.6 Akcije (hartije sa pravom učešća)

Pravno lice Broj akcija Valuta

IV.7 Udjeli u vlasništvu drugih pravnih lica

Tip lica Udio Ime i prezime vlasnika Izvršen prenos prava

IV.8 Hartije od vrijednosti

Vrsta hartije Naziv hartije Valuta Nosilac prava

IV.9 Potraživanja

Vrsta kamata Vrednost kamata Vrsta glavnica Vrednost glavnica Vrsta Nosilac prava

IV.10 Dugovi po osnovu kredita, zajmova i ostali dugovi

Vrsta Datum nastanka duga Iznos duga Rata Valuta Nosilac prava

IV.11 Nepokretna imovina u vlasništvu pravnih lica kojih je funkcioner vlasnik odnosno osnivač

Opština Katastarska opština Broj (broj/podbroj) Broj objekta (broj zgrade) Broj posebnog dijela (PD) Vrsta,
Struktura,
Povrsina
Adresa,
Mjesto,
Država
Prava Nosilac prava

IV.12 Pokretna imovina za koje je obavezna registracija u vlasništvu pravnog lica

kojih je funkcioner vlasnik odnosno osnivač

Kategorija Marka/Vrsta/Tip Godina proizvodnje/Prve registracije Osnov sticanja Registarski broj Nosilac prava Javni podatak Napomena
Saglasnost o pristupu podacima na računima bankarskih i drugih finansijskih institucija: Nije data
Datum i mjesto Mojkovac, 22.03.2022