Izvještaj imovine

Povratak

Spisak izvještaja

Prikazan Datum izvještaja Svrha podnošenja
  28.04.2023 U roku od 30 dana od dana stupanja na funkciju
  31.03.2023 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  07.02.2023 U roku od 30 dana od dana stupanja na funkciju
  24.03.2022 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  17.05.2021 U roku od 30 dana od dana stupanja na funkciju
  30.03.2021 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  30.04.2020 U roku od 30 dana od dana stupanja na funkciju

Ime i prezime

Ime i prezime Darko Rašović

Članovi porodice

Srodstvo Ime Prezime Rođeno prezime Državljanstvo Mjesto Boravište
Funkcioner Darko Rašović Rašović Crnogorsko Podgorica
Bračni supružnik Maja Rašović Belojević Crnogorsko Podgorica Podgorica
kćerka Nađa Rasović Rašivić Crnogorsko Podgorica
Sin Dositije Rašović Rašović Crnogorsko Podgorica

II.1 Javna funkcija koju vrši javni funkcioner (trenutni status funkcije)

Naziv funkcije Organ vlasti koji bira/imenuje/postavlja Organ vlasti koji daje saglasnost Organ vlasti gdje se obavlja funkcija Datum početka Datum prestanka Prestala funkcija Bez naknade

II.2 Radno tijelo (trenutni status radnog tijela)

Naziv organa koji je formirao radno tijelo Status u radnom tijelu Radno Telo Datum stupanja Datum prestanka Bez naknade Odlučuje

II.3 Članstva u organima uprave (trenutni status članstva)

Javno preduzeće, javna ustanova ili drugo pravno lice u kojem je država, odnosno opština vlasnik Organ vlasti koji bira/imenuje/postavlja Organ upravljanja / nadzora Status Datum početka Datum prestanka Prestala funkcija Bez naknade

III.1 Prihodi funkcionera ostvareni po osnovu vršenja javnih funkcija

Funkcija / Organizacija Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod Izvor prihoda Period obavljanja djelatnosti

III.2 Prihodi na osnovu članstva u radnim tijelima

Radno Telo / Status / Naziv organa Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod Izvor prihoda Period obavljanja djelatnosti

III.3 Prihodi, premije i dobici na osnovu drugog posla, djelatnosti, aktivnosti, rente ili drugih izvora

Naziv djelatnosti i aktivnosti / izvor prihoda Privredno društvo, ustanova, organizacija, slobodna profesija... Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod
član upravnog odbora ad 13 jul-Plantaže Privredna društva 13 JUL -Plantaže
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Drugi prihod
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
471,00
5.652,00
Poljoprivreda Samostalna djelatnost
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Drugi prihod
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
400,00
2.000,00

III.4 Prihodi na osnovu članstva u organima upravljanja naučnih, nastavnih,

kulturnih, umjetničkih, humanitarnih, sportskih ili sličnih udruženja

Naziv udruženja Organ Funkcija Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod

III.5 Prihodi na osnovu autorskih, patentiranih i ostalih prava intelektualne svojine

Vrsta prava Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod

III.6 Prihodi članova zajedničkog domaćinstva

Ime i prezime člana domaćinstva Naziv posla, djelatnost, funkcije odnosno izvora prihoda Privredno društvo, ustanova, slobodna profesija, ostalo Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod
Maja Rašović Privredno društvo- dOO čISTOĆA
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
540,00
6.480,00
Dositije Rašović Agencija
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
520,00
6.240,00

IV.1 Nepokretna imovina u zemlji i inostranstvu

Vrsta, struktura i površina Nosilac prava Vlasnički udio Osnov sticanja
Kuća, , 57 m Darko Rašović 100% kupovina
Građevinsko zemljište, , 317 m2 Darko Rašović 100% Kupovina
Njjiva, Šum,a, Livada, Pašnjak 7 kategorije, livada šuma, 160542 m2 Darko Rašović 20% Nasledstvo
Njiva, livada, Šuma, Njiva, livada, pašnjak,šuma, 55641 m2 Darko Rašović 50% Nasledstvo
Kuća, stambeni objekat, 35 m2 Darko Rašović 50% Nasledstvo
Stan, , 57 m2 Maja Rašović 100% Kupovina
Stan, , 64 m2 Maja Rašović 100% Nasledstvo

IV.2 Pokretna imovina za koje je potrebna registracija

Vrsta stvari Nosilac prava Marka/Vrsta/Tip Godina proizvodnje Godina prve registracije Osnov sticanja
Motorna vozila Darko Rašović Reno, mlodus, putničko 2006 Kupovina
Motorno vozilo Darko Rašović Teretno Fiat Scudo 2002 Kupovina
Motorna vozila Dositije Rašović Teretno, Hyndai, tarracan 2002 Kupovina
Oružje Darko Rašović Zastava, CZ99, kratkocijevno 2003 Kupovina
Oružje Darko Rašović Broving bar 308, dugocijevno lov. 2003 Kupovina
Oružje Darko Rašović Bajkal M155 12GA, dugocijevno lov. 2015 Kupovina
Oružje Darko Rašović Zastava Arms, lp12A, dugocijevno lov 1980 Kupovina

IV.3 Ostala pokretna imovina

Vrsta stvari Nosilac prava Tržišna vrednost Osnov sticanja

IV.4 Gotovi novac

Iznos Valuta Nosilac prava

IV.5 Depozit u bankama i drugim finansijskim organizacijama

Vrsta računa Iznos Valuta Nosilac prava

IV.6 Akcije (hartije sa pravom učešća)

Pravno lice Broj akcija Valuta

IV.7 Udjeli u vlasništvu drugih pravnih lica

Tip lica Udio Ime i prezime vlasnika Izvršen prenos prava

IV.8 Hartije od vrijednosti

Vrsta hartije Naziv hartije Valuta Nosilac prava

IV.9 Potraživanja

Vrsta kamata Vrednost kamata Vrsta glavnica Vrednost glavnica Vrsta Nosilac prava

IV.10 Dugovi po osnovu kredita, zajmova i ostali dugovi

Vrsta Datum nastanka duga Iznos duga Rata Valuta Nosilac prava
Potrošački 12.11.2020 17.841,00 247,85 Euro Darko Rašović
Potrošački 03.03.2021 5.000,00 183,00 Euro Darko Rašović
stambeni 01.12.2020 33.000,00 250,00 Euro Maja Rašović

IV.11 Nepokretna imovina u vlasništvu pravnih lica kojih je funkcioner vlasnik odnosno osnivač

Opština Katastarska opština Broj (broj/podbroj) Broj objekta (broj zgrade) Broj posebnog dijela (PD) Vrsta,
Struktura,
Povrsina
Adresa,
Mjesto,
Država
Prava Nosilac prava

IV.12 Pokretna imovina za koje je obavezna registracija u vlasništvu pravnog lica

kojih je funkcioner vlasnik odnosno osnivač

Kategorija Marka/Vrsta/Tip Godina proizvodnje/Prve registracije Osnov sticanja Registarski broj Nosilac prava Javni podatak Napomena
Saglasnost o pristupu podacima na računima bankarskih i drugih finansijskih institucija: Nije data
Datum i mjesto Podgorica, 24.03.2022