Izvještaj imovine

Povratak

Spisak izvještaja

Prikazan Datum izvještaja Svrha podnošenja
  23.03.2022 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  21.08.2021 U slučaju promjena iz Izvještaja koje se odnose na uvećanje imovine preko 5.000 e
  30.05.2021 U slučaju promjena iz Izvještaja koje se odnose na uvećanje imovine preko 5.000 e
  26.03.2021 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu

Ime i prezime

Ime i prezime Miloš Daković

Članovi porodice

Srodstvo Ime Prezime Rođeno prezime Državljanstvo Mjesto Boravište
Funkcioner Miloš Daković Daković Crnogorsko Podgorica Podgorica
Bračni supružnik S Daković Krunić BiH Podgorica Podgorica
kćerka I Daković Daković Crnogorsko Podgorica
Sin M Daković Daković Crnogorsko Podgorica

II.1 Javna funkcija koju vrši javni funkcioner (trenutni status funkcije)

Naziv funkcije Organ vlasti koji bira/imenuje/postavlja Organ vlasti koji daje saglasnost Organ vlasti gdje se obavlja funkcija Datum početka Datum prestanka Prestala funkcija Bez naknade
Član/ica OD Vlada Crne Gore DOO Naučno-tehnološki park Crne Gore 01.09.2019 Ne Ne

II.2 Radno tijelo (trenutni status radnog tijela)

Naziv organa koji je formirao radno tijelo Status u radnom tijelu Radno Telo Datum stupanja Datum prestanka Bez naknade Odlučuje
Ministarstvo prosvjete Član Sektorska komisija za informacione tehnologije 01.07.2020 Ne Ne

II.3 Članstva u organima uprave (trenutni status članstva)

Javno preduzeće, javna ustanova ili drugo pravno lice u kojem je država, odnosno opština vlasnik Organ vlasti koji bira/imenuje/postavlja Organ upravljanja / nadzora Status Datum početka Datum prestanka Prestala funkcija Bez naknade

III.1 Prihodi funkcionera ostvareni po osnovu vršenja javnih funkcija

Funkcija / Organizacija Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod Izvor prihoda Period obavljanja djelatnosti
Član/ica OD / DOO Naučno-tehnološki park Crne Gore
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Drugi prihod
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
772,50
772,50 Ostalo 01.09.2019
-
Član/ica OD / DOO Naučno-tehnološki park Crne Gore
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Drugi prihod
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
267,00
534,00 Ostalo 01.09.2019
-
Član/ica OD / DOO Naučno-tehnološki park Crne Gore
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Drugi prihod
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
264,50
529,00 Ostalo 01.09.2019
-
Član/ica OD / DOO Naučno-tehnološki park Crne Gore
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Drugi prihod
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
2.116,00
2.116,00 Ostalo 01.09.2019
-

III.2 Prihodi na osnovu članstva u radnim tijelima

Radno Telo / Status / Naziv organa Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod Izvor prihoda Period obavljanja djelatnosti
Sektorska komisija za informacione tehnologije / Član / Ministarstvo prosvjete
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Drugi prihod
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
200,00
200,00 Ostalo 01.07.2020
-

III.3 Prihodi, premije i dobici na osnovu drugog posla, djelatnosti, aktivnosti, rente ili drugih izvora

Naziv djelatnosti i aktivnosti / izvor prihoda Privredno društvo, ustanova, organizacija, slobodna profesija... Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod
Redovan posao Univerzitet Crne Gore
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
1.348,00
13.480,00
IT usluge - sistem za izradu Leksikona CANU
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Honorar
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
200,00
2.400,00
Doktorske studije Univerzitet Crne Gore
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Varijabla
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
735,00
735,00
Nagrada - naučni rad Univerzitet Crne Gore
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Varijabla
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
480,00
480,00
IT usluge - sistem za izradu Leksikona CANU
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Honorar
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
1.000,00
1.000,00
Pomoć (smrt člana porodice) Univerzitet Crne Gore
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Drugi prihod
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
888,00
888,00
Isplata štete Lovćen osiguranje
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Drugi prihod
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
400,00
400,00
Stambeni kredit Univerzitet Crne Gore
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Drugi prihod
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13.927,73
13.927,73
Doktorske studije i naučni radovi Univerzitet Crne Gore
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Varijabla
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
1.135,00
1.135,00
Projekat CANU
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Honorar
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
1.000,00
1.000,00
Nagrada - citati Univerzitet Crne Gore
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Varijabla
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
800,00
800,00
Nagrada - naučni rad Univerzitet Crne Gore
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Varijabla
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
370,00
370,00
Redovan posao Univerzitet Crne Gore
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
1.460,00
2.920,00
IT usluge - sistem za izradu Leksikona CANU
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Honorar
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
1.500,00
4.500,00
Učešće u radu komisija ETF-a Univerzitet Crne Gore
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Varijabla
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
340,00
340,00

III.4 Prihodi na osnovu članstva u organima upravljanja naučnih, nastavnih,

kulturnih, umjetničkih, humanitarnih, sportskih ili sličnih udruženja

Naziv udruženja Organ Funkcija Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod

III.5 Prihodi na osnovu autorskih, patentiranih i ostalih prava intelektualne svojine

Vrsta prava Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod

III.6 Prihodi članova zajedničkog domaćinstva

Ime i prezime člana domaćinstva Naziv posla, djelatnost, funkcije odnosno izvora prihoda Privredno društvo, ustanova, slobodna profesija, ostalo Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod

IV.1 Nepokretna imovina u zemlji i inostranstvu

Vrsta, struktura i površina Nosilac prava Vlasnički udio Osnov sticanja
Stan, , 91 Miloš Daković 100% Kupovina
Garaža, , 12 Miloš Daković 100% Kupovina
Kuća, porodična kuća, 1934, 109 Miloš Daković 25% Nasledstvo
Pomoćni objekti, 4 pomnoćna objekta, 290 Miloš Daković 25% Nasledstvo
LIvada, , 29935 Miloš Daković 25% Nasledstvo
Njiva, , 9015 Miloš Daković 25% Nasledstvo
Pašnjak, , 36794 Miloš Daković 25% Nasledstvo
Šuma, , 731557 Miloš Daković 25% Nasledstvo
Ostalo, neplodno zemljište, 113359 Miloš Daković 25% Nasledstvo

IV.2 Pokretna imovina za koje je potrebna registracija

Vrsta stvari Nosilac prava Marka/Vrsta/Tip Godina proizvodnje Godina prve registracije Osnov sticanja
Motorna vozila Miloš Daković Kia ceed 2009 Kupovina

IV.3 Ostala pokretna imovina

Vrsta stvari Nosilac prava Tržišna vrednost Osnov sticanja

IV.4 Gotovi novac

Iznos Valuta Nosilac prava

IV.5 Depozit u bankama i drugim finansijskim organizacijama

Vrsta računa Iznos Valuta Nosilac prava
Tekući račun 19.961,00 Euro Miloš Daković
Ostalo 4.072,00 Euro Miloš Daković

IV.6 Akcije (hartije sa pravom učešća)

Pravno lice Broj akcija Valuta

IV.7 Udjeli u vlasništvu drugih pravnih lica

Tip lica Udio Ime i prezime vlasnika Izvršen prenos prava

IV.8 Hartije od vrijednosti

Vrsta hartije Naziv hartije Valuta Nosilac prava

IV.9 Potraživanja

Vrsta kamata Vrednost kamata Vrsta glavnica Vrednost glavnica Vrsta Nosilac prava

IV.10 Dugovi po osnovu kredita, zajmova i ostali dugovi

Vrsta Datum nastanka duga Iznos duga Rata Valuta Nosilac prava
Stambeni kredit 30.07.2021 4.500,00 37,50 Euro Miloš Daković

IV.11 Nepokretna imovina u vlasništvu pravnih lica kojih je funkcioner vlasnik odnosno osnivač

Opština Katastarska opština Broj (broj/podbroj) Broj objekta (broj zgrade) Broj posebnog dijela (PD) Vrsta,
Struktura,
Povrsina
Adresa,
Mjesto,
Država
Prava Nosilac prava

IV.12 Pokretna imovina za koje je obavezna registracija u vlasništvu pravnog lica

kojih je funkcioner vlasnik odnosno osnivač

Kategorija Marka/Vrsta/Tip Godina proizvodnje/Prve registracije Osnov sticanja Registarski broj Nosilac prava Javni podatak Napomena
Saglasnost o pristupu podacima na računima bankarskih i drugih finansijskih institucija: Nije data
Datum i mjesto Podgorica, 23.03.2022