Izvještaj imovine

Povratak

Spisak izvještaja

Prikazan Datum izvještaja Svrha podnošenja
  17.03.2023 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  21.03.2022 U roku od 30 dana od dana stupanja na funkciju
  16.11.2021 U roku od 30 dana od dana stupanja na funkciju
  26.04.2021 U roku od 30 dana od dana stupanja na funkciju
  06.04.2021 30 dana od dana prestanka funkcije
  04.03.2021 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  02.03.2020 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  18.02.2019 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  18.01.2018 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  27.02.2017 U roku od 30 dana od dana stupanja na funkciju
  31.03.2016 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  28.03.2016 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu

Ime i prezime

Ime i prezime Blažo Rađenović

Članovi porodice

Srodstvo Ime Prezime Rođeno prezime Državljanstvo Mjesto Boravište
Funkcioner Blažo Rađenović Rađenović Crnogorsko Sveti Stefan
Bračni supružnik Jelena Rađenović Špijunović Srpsko Budva
kćerka M R R Crnogorsko Budva

II.1 Javna funkcija koju vrši javni funkcioner (trenutni status funkcije)

Naziv funkcije Organ vlasti koji bira/imenuje/postavlja Organ vlasti koji daje saglasnost Organ vlasti gdje se obavlja funkcija Datum početka Datum prestanka Prestala funkcija Bez naknade
Predsjednik/ca UO Vlada Crne Gore Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore 08.04.2021 Ne Ne

II.2 Radno tijelo (trenutni status radnog tijela)

Naziv organa koji je formirao radno tijelo Status u radnom tijelu Radno Telo Datum stupanja Datum prestanka Bez naknade Odlučuje

II.3 Članstva u organima uprave (trenutni status članstva)

Javno preduzeće, javna ustanova ili drugo pravno lice u kojem je država, odnosno opština vlasnik Organ vlasti koji bira/imenuje/postavlja Organ upravljanja / nadzora Status Datum početka Datum prestanka Prestala funkcija Bez naknade

III.1 Prihodi funkcionera ostvareni po osnovu vršenja javnih funkcija

Funkcija / Organizacija Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod Izvor prihoda Period obavljanja djelatnosti
Predsjednik/ca UO / Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
2.845,34
34.144,08 Država 08.04.2021
-

III.2 Prihodi na osnovu članstva u radnim tijelima

Radno Telo / Status / Naziv organa Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod Izvor prihoda Period obavljanja djelatnosti

III.3 Prihodi, premije i dobici na osnovu drugog posla, djelatnosti, aktivnosti, rente ili drugih izvora

Naziv djelatnosti i aktivnosti / izvor prihoda Privredno društvo, ustanova, organizacija, slobodna profesija... Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod

III.4 Prihodi na osnovu članstva u organima upravljanja naučnih, nastavnih,

kulturnih, umjetničkih, humanitarnih, sportskih ili sličnih udruženja

Naziv udruženja Organ Funkcija Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod

III.5 Prihodi na osnovu autorskih, patentiranih i ostalih prava intelektualne svojine

Vrsta prava Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod

III.6 Prihodi članova zajedničkog domaćinstva

Ime i prezime člana domaćinstva Naziv posla, djelatnost, funkcije odnosno izvora prihoda Privredno društvo, ustanova, slobodna profesija, ostalo Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod
Jelena Rađenović Doo Šumet Budva
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
400,00
4.800,00

IV.1 Nepokretna imovina u zemlji i inostranstvu

Vrsta, struktura i površina Nosilac prava Vlasnički udio Osnov sticanja
Šuma, , 10527 Blažo Rađenović 100% Ugovor o poklonu
Kuća, , 209 Blažo Rađenović 100% Ugovor o poklonu
LIvada, Dvorište, 355 Blažo Rađenović 100% Ugovor o poklonu
LIvada, , 157 Blažo Rađenović 50% Ugovor o poklonu
Pašnjak, Šume, 42171 Blažo Rađenović 100% Ugovor o poklonu
Kuća, , 458 Blažo Rađenović 100% Ugovor o poklonu
Pašnjak, Šume, 18330 Blažo Rađenović 100% Ugovor o poklonu
Šuma, , 456 Blažo Rađenović 100% Prodaja imovine
Pašnjak, , 2349 Blažo Rađenović 50% Ugovor o poklonu
Stan, , 43 Blažo Rađenović 100% Ugovor o poklonu

IV.2 Pokretna imovina za koje je potrebna registracija

Vrsta stvari Nosilac prava Marka/Vrsta/Tip Godina proizvodnje Godina prve registracije Osnov sticanja
Motorna vozila Blažo Rađenović Piaggio/motocikl/NRG50 1997 Kupovina

IV.3 Ostala pokretna imovina

Vrsta stvari Nosilac prava Tržišna vrednost Osnov sticanja

IV.4 Gotovi novac

Iznos Valuta Nosilac prava

IV.5 Depozit u bankama i drugim finansijskim organizacijama

Vrsta računa Iznos Valuta Nosilac prava
Tekući račun 20.000,00 Euro Blažo Rađenović

IV.6 Akcije (hartije sa pravom učešća)

Pravno lice Broj akcija Valuta

IV.7 Udjeli u vlasništvu drugih pravnih lica

Tip lica Udio Ime i prezime vlasnika Izvršen prenos prava

IV.8 Hartije od vrijednosti

Vrsta hartije Naziv hartije Valuta Nosilac prava

IV.9 Potraživanja

Vrsta kamata Vrednost kamata Vrsta glavnica Vrednost glavnica Vrsta Nosilac prava

IV.10 Dugovi po osnovu kredita, zajmova i ostali dugovi

Vrsta Datum nastanka duga Iznos duga Rata Valuta Nosilac prava
Hipotekatni kredit 16.05.2020 48.500,00 544,56 Euro Blažo Rađenović
Gotovinski kredit 08.08.2021 20.000,00 502,01 Euro Blažo Rađenović

IV.11 Nepokretna imovina u vlasništvu pravnih lica kojih je funkcioner vlasnik odnosno osnivač

Opština Katastarska opština Broj (broj/podbroj) Broj objekta (broj zgrade) Broj posebnog dijela (PD) Vrsta,
Struktura,
Povrsina
Adresa,
Mjesto,
Država
Prava Nosilac prava

IV.12 Pokretna imovina za koje je obavezna registracija u vlasništvu pravnog lica

kojih je funkcioner vlasnik odnosno osnivač

Kategorija Marka/Vrsta/Tip Godina proizvodnje/Prve registracije Osnov sticanja Registarski broj Nosilac prava Javni podatak Napomena
Saglasnost o pristupu podacima na računima bankarskih i drugih finansijskih institucija: Data
Datum i mjesto Budva, 21.03.2022