Izvještaj imovine

Povratak

Spisak izvještaja

Prikazan Datum izvještaja Svrha podnošenja
  16.02.2023 Godišnji po prestanku funkcije
  20.07.2022 30 dana od dana prestanka funkcije
  21.03.2022 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  23.09.2021 U roku od 30 dana od dana stupanja na funkciju

Ime i prezime

Ime i prezime Vojislav Ilić

Članovi porodice

Srodstvo Ime Prezime Rođeno prezime Državljanstvo Mjesto Boravište
Funkcioner Vojislav Ilić Ilić Crnogorsko Bijela
Bračni supružnik Ksenija Ilić Karadžić Crnogorsko Bijela
kćerka K I I Crnogorsko Bijela
kćerka M I I Crnogorsko Bijela

II.1 Javna funkcija koju vrši javni funkcioner (trenutni status funkcije)

Naziv funkcije Organ vlasti koji bira/imenuje/postavlja Organ vlasti koji daje saglasnost Organ vlasti gdje se obavlja funkcija Datum početka Datum prestanka Prestala funkcija Bez naknade
Član/ica OD Vlada Crne Gore Crnogorska plovidba AD Kotor 31.08.2021 30.06.2022 Da Ne

II.2 Radno tijelo (trenutni status radnog tijela)

Naziv organa koji je formirao radno tijelo Status u radnom tijelu Radno Telo Datum stupanja Datum prestanka Bez naknade Odlučuje

II.3 Članstva u organima uprave (trenutni status članstva)

Javno preduzeće, javna ustanova ili drugo pravno lice u kojem je država, odnosno opština vlasnik Organ vlasti koji bira/imenuje/postavlja Organ upravljanja / nadzora Status Datum početka Datum prestanka Prestala funkcija Bez naknade

III.1 Prihodi funkcionera ostvareni po osnovu vršenja javnih funkcija

Funkcija / Organizacija Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod Izvor prihoda Period obavljanja djelatnosti
Član/ica OD / Crnogorska plovidba AD Kotor
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Drugi prihod
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
489,00
1.956,00 Država 31.08.2021
-

III.2 Prihodi na osnovu članstva u radnim tijelima

Radno Telo / Status / Naziv organa Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod Izvor prihoda Period obavljanja djelatnosti

III.3 Prihodi, premije i dobici na osnovu drugog posla, djelatnosti, aktivnosti, rente ili drugih izvora

Naziv djelatnosti i aktivnosti / izvor prihoda Privredno društvo, ustanova, organizacija, slobodna profesija... Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod

III.4 Prihodi na osnovu članstva u organima upravljanja naučnih, nastavnih,

kulturnih, umjetničkih, humanitarnih, sportskih ili sličnih udruženja

Naziv udruženja Organ Funkcija Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod

III.5 Prihodi na osnovu autorskih, patentiranih i ostalih prava intelektualne svojine

Vrsta prava Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod

III.6 Prihodi članova zajedničkog domaćinstva

Ime i prezime člana domaćinstva Naziv posla, djelatnost, funkcije odnosno izvora prihoda Privredno društvo, ustanova, slobodna profesija, ostalo Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod
Ksenija Ilić Privredno društvo
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
330,00
330,00

IV.1 Nepokretna imovina u zemlji i inostranstvu

Vrsta, struktura i površina Nosilac prava Vlasnički udio Osnov sticanja
Pašnjak, 1/2, 160 Vojislav Ilić 50% Nasledstvo
Pašnjak, , 168 Vojislav Ilić 33% Kupovina
Voćnjak, , 178 Vojislav Ilić 33% Nasledstvo
Šuma, , 353 Vojislav Ilić 33% Nasledstvo
Voćnjak, , 92 Vojislav Ilić 33% Nasledstvo
Pašnjak, , 174 Vojislav Ilić 33% Nasledstvo
Pašnjak, , 173 Vojislav Ilić 33% Nasledstvo
Šuma, , 2480 Vojislav Ilić 33% Nasledstvo
Šuma, , 7010 Vojislav Ilić 33% Nasledstvo
Šuma, , 726 Vojislav Ilić 33% Nasledstvo
Kuća, , 180 Vojislav Ilić 33% Nasledstvo
Ostalo, , 700 Vojislav Ilić 33% Nasledstvo
Ostalo, , 290 Vojislav Ilić 33% Nasledstvo
Kuća, , 184 Vojislav Ilić 33% Nasledstvo
LIvada, , 6800 Ksenija Ilić 25% Nasledstvo
LIvada, , 17500 Ksenija Ilić 25% Nasledstvo
LIvada, , 12134 Ksenija Ilić 25% Nasledstvo
Šuma, , 15003 Ksenija Ilić 25% Nasledstvo
Voćnjak, , 4908 Ksenija Ilić 12,5% Nasledstvo
LIvada, , 2539 Ksenija Ilić 12,5% Nasledstvo
Kuća, Porodicna stambena zgrada, 42 Ksenija Ilić 12,5% Nasledstvo
Kuća, Porodicna stambena zgrada, 178 Ksenija Ilić 12,5% Nasledstvo
Kuća, Pomoćna zgrada - 2, 88 Ksenija Ilić 12,5% Nasledstvo
Kuća, Pomoćna zgrada, 39 Ksenija Ilić 12,5% Nasledstvo
Šuma, , 4205 Ksenija Ilić 12,5% Nasledstvo

IV.2 Pokretna imovina za koje je potrebna registracija

Vrsta stvari Nosilac prava Marka/Vrsta/Tip Godina proizvodnje Godina prve registracije Osnov sticanja
Motorna vozila Ksenija Ilić Golf V 2004 Kupovina

IV.3 Ostala pokretna imovina

Vrsta stvari Nosilac prava Tržišna vrednost Osnov sticanja

IV.4 Gotovi novac

Iznos Valuta Nosilac prava

IV.5 Depozit u bankama i drugim finansijskim organizacijama

Vrsta računa Iznos Valuta Nosilac prava

IV.6 Akcije (hartije sa pravom učešća)

Pravno lice Broj akcija Valuta
Jadransko Brodogradilište Bijela 38 Euro

IV.7 Udjeli u vlasništvu drugih pravnih lica

Tip lica Udio Ime i prezime vlasnika Izvršen prenos prava

IV.8 Hartije od vrijednosti

Vrsta hartije Naziv hartije Valuta Nosilac prava

IV.9 Potraživanja

Vrsta kamata Vrednost kamata Vrsta glavnica Vrednost glavnica Vrsta Nosilac prava

IV.10 Dugovi po osnovu kredita, zajmova i ostali dugovi

Vrsta Datum nastanka duga Iznos duga Rata Valuta Nosilac prava

IV.11 Nepokretna imovina u vlasništvu pravnih lica kojih je funkcioner vlasnik odnosno osnivač

Opština Katastarska opština Broj (broj/podbroj) Broj objekta (broj zgrade) Broj posebnog dijela (PD) Vrsta,
Struktura,
Povrsina
Adresa,
Mjesto,
Država
Prava Nosilac prava

IV.12 Pokretna imovina za koje je obavezna registracija u vlasništvu pravnog lica

kojih je funkcioner vlasnik odnosno osnivač

Kategorija Marka/Vrsta/Tip Godina proizvodnje/Prve registracije Osnov sticanja Registarski broj Nosilac prava Javni podatak Napomena
Saglasnost o pristupu podacima na računima bankarskih i drugih finansijskih institucija: Data
Datum i mjesto Herceg Novi, 21.03.2022