Izvještaj imovine

Povratak

Spisak izvještaja

Prikazan Datum izvještaja Svrha podnošenja
  27.02.2023 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  15.03.2022 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  08.07.2021 U roku od 30 dana od dana stupanja na funkciju
  23.03.2018 Godišnji po prestanku funkcije
  29.03.2017 30 dana od dana prestanka funkcije
  24.03.2016 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu

Ime i prezime

Ime i prezime Žana Kovijanić Vukićević

Članovi porodice

Srodstvo Ime Prezime Rođeno prezime Državljanstvo Mjesto Boravište
Funkcioner Žana Kovijanić Vukićević Kovijanić Crnogorsko Podgorica Podgorica
Bračni supružnik Ilija Vukićević Vukićević Crnogorsko Podgorica
Sin Kosta Vukićević Vukićević Crnogorsko Podgorica
Sin M V V Crnogorsko Podgorica

II.1 Javna funkcija koju vrši javni funkcioner (trenutni status funkcije)

Naziv funkcije Organ vlasti koji bira/imenuje/postavlja Organ vlasti koji daje saglasnost Organ vlasti gdje se obavlja funkcija Datum početka Datum prestanka Prestala funkcija Bez naknade
Predsjednik/ca OD Vlada Crne Gore DOO Naučno-tehnološki park Crne Gore 21.06.2021 Ne Ne

II.2 Radno tijelo (trenutni status radnog tijela)

Naziv organa koji je formirao radno tijelo Status u radnom tijelu Radno Telo Datum stupanja Datum prestanka Bez naknade Odlučuje

II.3 Članstva u organima uprave (trenutni status članstva)

Javno preduzeće, javna ustanova ili drugo pravno lice u kojem je država, odnosno opština vlasnik Organ vlasti koji bira/imenuje/postavlja Organ upravljanja / nadzora Status Datum početka Datum prestanka Prestala funkcija Bez naknade

III.1 Prihodi funkcionera ostvareni po osnovu vršenja javnih funkcija

Funkcija / Organizacija Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod Izvor prihoda Period obavljanja djelatnosti
Predsjednik/ca OD / DOO Naučno-tehnološki park Crne Gore
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Drugi prihod
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
721,36
721,36 Država 21.06.2021
-
Predsjednik/ca OD / DOO Naučno-tehnološki park Crne Gore
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Drugi prihod
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
529,00
1.058,00 Država 21.06.2021
-
Predsjednik/ca OD / DOO Naučno-tehnološki park Crne Gore
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Drugi prihod
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
1.068,00
1.068,00 Država 21.06.2021
-

III.2 Prihodi na osnovu članstva u radnim tijelima

Radno Telo / Status / Naziv organa Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod Izvor prihoda Period obavljanja djelatnosti

III.3 Prihodi, premije i dobici na osnovu drugog posla, djelatnosti, aktivnosti, rente ili drugih izvora

Naziv djelatnosti i aktivnosti / izvor prihoda Privredno društvo, ustanova, organizacija, slobodna profesija... Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod
Redovan posao Univerzitet Crne Gore
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Plata (sa 50% preko norme)
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
1.409,60
12.686,40
Redovan posao Univerzitet Crne Gore
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Plata (sa 50% preko norme)
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
1.417,47
4.252,41
Nagrada za naučni rad Univerzitet Crne Gore
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Varijabla
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
108,40
108,40
Nagrada za citiranost Univerzitet Crne Gore
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Varijabla
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
180,90
361,80
stručna djelatnost Ispitni centar Crne Gore
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
honorar
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
300,00
300,00

III.4 Prihodi na osnovu članstva u organima upravljanja naučnih, nastavnih,

kulturnih, umjetničkih, humanitarnih, sportskih ili sličnih udruženja

Naziv udruženja Organ Funkcija Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod

III.5 Prihodi na osnovu autorskih, patentiranih i ostalih prava intelektualne svojine

Vrsta prava Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod

III.6 Prihodi članova zajedničkog domaćinstva

Ime i prezime člana domaćinstva Naziv posla, djelatnost, funkcije odnosno izvora prihoda Privredno društvo, ustanova, slobodna profesija, ostalo Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod

IV.1 Nepokretna imovina u zemlji i inostranstvu

Vrsta, struktura i površina Nosilac prava Vlasnički udio Osnov sticanja
Stan, , 109 Žana Kovijanić Vukićević 100% Kupovina
Garaža, , 12 Žana Kovijanić Vukićević 100% Kupovina
Stan, , 88 Ilija Vukićević 33% Nasledstvo
Stan, , 60 Ilija Vukićević 100% Nasledstvo
LIvada, vočnjak, livade, pašnjak, bara: 400+9150+2400+2200, 14150 Žana Kovijanić Vukićević 50% Nasledstvo
Kuća, , 91 Žana Kovijanić Vukićević 25% Nasledstvo
LIvade, 5. - 8. kategorije, 3426 Ilija Vukićević 33% Nasledstvo
Kuća, , 68 Ilija Vukićević 33% Nasledstvo
Pašnjak, 7. - 8. kategorije, 7507 Ilija Vukićević 33% Nasledstvo
Šuma, 7. klase, 15007 Ilija Vukićević 33% Nasledstvo
neplodno zemljište, , 1096 Ilija Vukićević 33% Nasledstvo

IV.2 Pokretna imovina za koje je potrebna registracija

Vrsta stvari Nosilac prava Marka/Vrsta/Tip Godina proizvodnje Godina prve registracije Osnov sticanja
Motorna vozila Žana Kovijanić Vukićević Toyota Verso 2017 Kupovina

IV.3 Ostala pokretna imovina

Vrsta stvari Nosilac prava Tržišna vrednost Osnov sticanja

IV.4 Gotovi novac

Iznos Valuta Nosilac prava

IV.5 Depozit u bankama i drugim finansijskim organizacijama

Vrsta računa Iznos Valuta Nosilac prava
Štedni ulog oročen 10.000,00 Euro Žana Kovijanić Vukićević
Štedni ulog oročen 4.500,00 Euro Žana Kovijanić Vukićević
Tekući račun 7.967,35 Euro Žana Kovijanić Vukićević
Tekući račun 669,54 Euro Žana Kovijanić Vukićević

IV.6 Akcije (hartije sa pravom učešća)

Pravno lice Broj akcija Valuta
Jugopetrol Ad Kotor 165
Elektroprenos 450

IV.7 Udjeli u vlasništvu drugih pravnih lica

Tip lica Udio Ime i prezime vlasnika Izvršen prenos prava

IV.8 Hartije od vrijednosti

Vrsta hartije Naziv hartije Valuta Nosilac prava

IV.9 Potraživanja

Vrsta kamata Vrednost kamata Vrsta glavnica Vrednost glavnica Vrsta Nosilac prava

IV.10 Dugovi po osnovu kredita, zajmova i ostali dugovi

Vrsta Datum nastanka duga Iznos duga Rata Valuta Nosilac prava

IV.11 Nepokretna imovina u vlasništvu pravnih lica kojih je funkcioner vlasnik odnosno osnivač

Opština Katastarska opština Broj (broj/podbroj) Broj objekta (broj zgrade) Broj posebnog dijela (PD) Vrsta,
Struktura,
Povrsina
Adresa,
Mjesto,
Država
Prava Nosilac prava

IV.12 Pokretna imovina za koje je obavezna registracija u vlasništvu pravnog lica

kojih je funkcioner vlasnik odnosno osnivač

Kategorija Marka/Vrsta/Tip Godina proizvodnje/Prve registracije Osnov sticanja Registarski broj Nosilac prava Javni podatak Napomena
Saglasnost o pristupu podacima na računima bankarskih i drugih finansijskih institucija: Nije data
Datum i mjesto Podgorica, 15.03.2022