Izvještaj imovine

Povratak

Spisak izvještaja

Prikazan Datum izvještaja Svrha podnošenja
  16.03.2022 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  08.04.2021 U roku od 30 dana od dana stupanja na funkciju

Ime i prezime

Ime i prezime Boro Todorovic

Članovi porodice

Srodstvo Ime Prezime Rođeno prezime Državljanstvo Mjesto Boravište
Funkcioner Boro Todorovic Todorovic Crnogorsko
Bračni supružnik Kosa Todorović Vojinović Crnogorsko Podgorica
Sin Dimitrije Todorović Todorović Crnogorsko Podgorica

II.1 Javna funkcija koju vrši javni funkcioner (trenutni status funkcije)

Naziv funkcije Organ vlasti koji bira/imenuje/postavlja Organ vlasti koji daje saglasnost Organ vlasti gdje se obavlja funkcija Datum početka Datum prestanka Prestala funkcija Bez naknade
Izvršni/a direktor/ica DOO Crnogorski operator tržišta električne energije DOO Crnogorski operator tržišta električne energije 07.07.2021 Ne Ne
Član/ica OD Vlada Crne Gore Aerodromi Crne Gore AD 16.03.2021 08.07.2022 Da Ne

II.2 Radno tijelo (trenutni status radnog tijela)

Naziv organa koji je formirao radno tijelo Status u radnom tijelu Radno Telo Datum stupanja Datum prestanka Bez naknade Odlučuje

II.3 Članstva u organima uprave (trenutni status članstva)

Javno preduzeće, javna ustanova ili drugo pravno lice u kojem je država, odnosno opština vlasnik Organ vlasti koji bira/imenuje/postavlja Organ upravljanja / nadzora Status Datum početka Datum prestanka Prestala funkcija Bez naknade
Privredna komora Crne Gore Privredna komora Crne Gore Upravni odbor Član 02.09.2021 Ne Da

III.1 Prihodi funkcionera ostvareni po osnovu vršenja javnih funkcija

Funkcija / Organizacija Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod Izvor prihoda Period obavljanja djelatnosti
Izvršni/a direktor/ica / DOO Crnogorski operator tržišta električne energije
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Zarada pocev od 07.07.2021.
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
1.850,00
1.850,00 Država 07.07.2021
-
Izvršni/a direktor/ica / DOO Crnogorski operator tržišta električne energije
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Zarada
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
2.268,34
11.341,70 Država 07.07.2021
-
Član/ica OD / Aerodromi Crne Gore AD
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Naknada za clanstvo u OD pocev od 16.03.2021.
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
604,82
604,82 Država 16.03.2021
-
Član/ica OD / Aerodromi Crne Gore AD
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Naknada za clanstvo u OD
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
1.249,54
3.748,62 Država 16.03.2021
-
Član/ica OD / Aerodromi Crne Gore AD
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Naknada za clanstvo u OD do 07.07.2021.
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
282,15
282,15 Država 16.03.2021
-

III.2 Prihodi na osnovu članstva u radnim tijelima

Radno Telo / Status / Naziv organa Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod Izvor prihoda Period obavljanja djelatnosti

III.3 Prihodi, premije i dobici na osnovu drugog posla, djelatnosti, aktivnosti, rente ili drugih izvora

Naziv djelatnosti i aktivnosti / izvor prihoda Privredno društvo, ustanova, organizacija, slobodna profesija... Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod
Penzija Ustanova
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Penzija
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
156,67
1.880,04
Naknada za rad stečajnog upravnika Ustanova
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Naknada za rad stecajnog upravnika
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
900,00
900,00
Naknada za rad stečajnog upravnika Ustanova
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Naknada za rad stecajnog upravnika
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
450,00
1.350,00
Naknada za rad stečajnog upravnika Ustanova
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Naknada za rad stecajnog upravnika
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
1.950,00
1.950,00

III.4 Prihodi na osnovu članstva u organima upravljanja naučnih, nastavnih,

kulturnih, umjetničkih, humanitarnih, sportskih ili sličnih udruženja

Naziv udruženja Organ Funkcija Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod

III.5 Prihodi na osnovu autorskih, patentiranih i ostalih prava intelektualne svojine

Vrsta prava Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod

III.6 Prihodi članova zajedničkog domaćinstva

Ime i prezime člana domaćinstva Naziv posla, djelatnost, funkcije odnosno izvora prihoda Privredno društvo, ustanova, slobodna profesija, ostalo Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod
Kosa Todorović Fond PIO
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Penzija
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
253,44
3.041,28
Kosa Todorović Privredno društvo
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
111,00
1.110,00

IV.1 Nepokretna imovina u zemlji i inostranstvu

Vrsta, struktura i površina Nosilac prava Vlasnički udio Osnov sticanja
Stan, , 84 m2 Boro Todorovic 60% Kupovina
Stan, , 84 m2 Kosa Todorović 40% Kupovina
Kuća, , 200 m2 Boro Todorovic 66,67% Ugovor o poklonu
Voćnjak, , 571m2 Boro Todorovic 66,67% Ugovor o poklonu
Dvorište, , 500 m2 Boro Todorovic 66,67% Ugovor o poklonu
Nekategorisani putevi, , 91 m2 Boro Todorovic 66,67% Ugovor o poklonu
Pomoćna zgrada, , 23 m2 Boro Todorovic 66,67% Ugovor o poklonu
Stan, , 41 m2 Boro Todorovic 100% Kupovina
Stan, , 33 m2 Kosa Todorović 100% Kupovina

IV.2 Pokretna imovina za koje je potrebna registracija

Vrsta stvari Nosilac prava Marka/Vrsta/Tip Godina proizvodnje Godina prve registracije Osnov sticanja
Motorna vozila Boro Todorovic Mercedes 1997 Kupovina

IV.3 Ostala pokretna imovina

Vrsta stvari Nosilac prava Tržišna vrednost Osnov sticanja

IV.4 Gotovi novac

Iznos Valuta Nosilac prava

IV.5 Depozit u bankama i drugim finansijskim organizacijama

Vrsta računa Iznos Valuta Nosilac prava

IV.6 Akcije (hartije sa pravom učešća)

Pravno lice Broj akcija Valuta

IV.7 Udjeli u vlasništvu drugih pravnih lica

Tip lica Udio Ime i prezime vlasnika Izvršen prenos prava

IV.8 Hartije od vrijednosti

Vrsta hartije Naziv hartije Valuta Nosilac prava
HLT fond Vaučer 5000 akcija Euro Boro Todorovic
HLT fond Vaučer 5000 akcija Euro Kosa Todorović

IV.9 Potraživanja

Vrsta kamata Vrednost kamata Vrsta glavnica Vrednost glavnica Vrsta Nosilac prava

IV.10 Dugovi po osnovu kredita, zajmova i ostali dugovi

Vrsta Datum nastanka duga Iznos duga Rata Valuta Nosilac prava
Penzionerski kredit 25.12.2019 6.000,00 77,83 Euro Boro Todorovic

IV.11 Nepokretna imovina u vlasništvu pravnih lica kojih je funkcioner vlasnik odnosno osnivač

Opština Katastarska opština Broj (broj/podbroj) Broj objekta (broj zgrade) Broj posebnog dijela (PD) Vrsta,
Struktura,
Povrsina
Adresa,
Mjesto,
Država
Prava Nosilac prava

IV.12 Pokretna imovina za koje je obavezna registracija u vlasništvu pravnog lica

kojih je funkcioner vlasnik odnosno osnivač

Kategorija Marka/Vrsta/Tip Godina proizvodnje/Prve registracije Osnov sticanja Registarski broj Nosilac prava Javni podatak Napomena
Saglasnost o pristupu podacima na računima bankarskih i drugih finansijskih institucija: Nije data
Datum i mjesto Podgorica, 16.03.2022