Izvještaj imovine

Povratak

Spisak izvještaja

Prikazan Datum izvještaja Svrha podnošenja
  22.03.2023 U roku od 30 dana od dana stupanja na funkciju
  22.03.2023 Godišnji po prestanku funkcije
  30.07.2022 30 dana od dana prestanka funkcije
  10.03.2022 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  26.04.2021 U roku od 30 dana od dana stupanja na funkciju

Ime i prezime

Ime i prezime Miroslav Šepić

Članovi porodice

Srodstvo Ime Prezime Rođeno prezime Državljanstvo Mjesto Boravište
Funkcioner Miroslav Šepić Crnogorsko
Bračni supružnik Radmila Šepić Laković Crnogorsko

II.1 Javna funkcija koju vrši javni funkcioner (trenutni status funkcije)

Naziv funkcije Organ vlasti koji bira/imenuje/postavlja Organ vlasti koji daje saglasnost Organ vlasti gdje se obavlja funkcija Datum početka Datum prestanka Prestala funkcija Bez naknade
Predsjednik/ca OD SO Bar Barska plovidba AD Bar 20.09.2021 30.06.2022 Da Ne
Član/ica OD Barska plovidba AD Bar Barska plovidba AD Bar 06.04.2021 20.09.2021 Da Ne

II.2 Radno tijelo (trenutni status radnog tijela)

Naziv organa koji je formirao radno tijelo Status u radnom tijelu Radno Telo Datum stupanja Datum prestanka Bez naknade Odlučuje

II.3 Članstva u organima uprave (trenutni status članstva)

Javno preduzeće, javna ustanova ili drugo pravno lice u kojem je država, odnosno opština vlasnik Organ vlasti koji bira/imenuje/postavlja Organ upravljanja / nadzora Status Datum početka Datum prestanka Prestala funkcija Bez naknade

III.1 Prihodi funkcionera ostvareni po osnovu vršenja javnih funkcija

Funkcija / Organizacija Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod Izvor prihoda Period obavljanja djelatnosti
Član/ica OD / Barska plovidba AD Bar
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Naknada člana odbora direktora
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
442,13
442,13 Ostalo 06.04.2021
-
20.09.2021
Član/ica OD / Barska plovidba AD Bar
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Naknada člana odbora direktora
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
511,84
2.047,36 Ostalo 06.04.2021
-
20.09.2021
Član/ica OD / Barska plovidba AD Bar
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Naknada predsjednika odbor. dir.
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
601,60
601,60 Ostalo 06.04.2021
-
20.09.2021
Član/ica OD / Barska plovidba AD Bar
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Naknada predsjednika odbor. dir
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
731,20
2.193,60 Ostalo 06.04.2021
-
20.09.2021
Član/ica OD / Barska plovidba AD Bar
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Drugi prihod
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
2.210,46
2.210,46 Ostalo 06.04.2021
-
20.09.2021

III.2 Prihodi na osnovu članstva u radnim tijelima

Radno Telo / Status / Naziv organa Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod Izvor prihoda Period obavljanja djelatnosti

III.3 Prihodi, premije i dobici na osnovu drugog posla, djelatnosti, aktivnosti, rente ili drugih izvora

Naziv djelatnosti i aktivnosti / izvor prihoda Privredno društvo, ustanova, organizacija, slobodna profesija... Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod
Redovan posao Centar Novih tehnologija DOO Bar
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
2.200,00
26.400,00

III.4 Prihodi na osnovu članstva u organima upravljanja naučnih, nastavnih,

kulturnih, umjetničkih, humanitarnih, sportskih ili sličnih udruženja

Naziv udruženja Organ Funkcija Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod

III.5 Prihodi na osnovu autorskih, patentiranih i ostalih prava intelektualne svojine

Vrsta prava Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod

III.6 Prihodi članova zajedničkog domaćinstva

Ime i prezime člana domaćinstva Naziv posla, djelatnost, funkcije odnosno izvora prihoda Privredno društvo, ustanova, slobodna profesija, ostalo Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod
Radmila Šepić JPU Vukosava Ivanović Mašanović
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
598,23
1.196,46
Radmila Šepić JPU Vukosava Ivanović Mašanović
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
622,58
622,58
Radmila Šepić JPU Vukosava Ivanović Mašanović
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
598,23
598,23
Radmila Šepić JPU Vukosava Ivanović Mašanović
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
647,54
647,54
Radmila Šepić JPU Vukosava Ivanović Mašanović
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
619,98
1.239,96
Radmila Šepić JPU Vukosava Ivanović Mašanović
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
625,04
3.125,20

IV.1 Nepokretna imovina u zemlji i inostranstvu

Vrsta, struktura i površina Nosilac prava Vlasnički udio Osnov sticanja
Stan, jednosoban, 52 Miroslav Šepić 100% Ugovor o poklonu
Šuma, , 1314 Miroslav Šepić 11,11% Nasledstvo
Voćnjak, , 2605 Miroslav Šepić 11,11% Nasledstvo
Voćnjak, , 2609 Miroslav Šepić 11,11% Nasledstvo
Koliba, , 15 Miroslav Šepić 11,11% Nasledstvo
Dvorište, , 500 Miroslav Šepić 11,11% Nasledstvo
LIvada, , 4644 Miroslav Šepić 11,11% Nasledstvo
Šuma, , 3445 Miroslav Šepić 11,11% Nasledstvo
Voćnjak, , 8364 Miroslav Šepić 11,11% Nasledstvo
Pašnjak, , 1805 Miroslav Šepić 11,11% Nasledstvo
Šuma, , 3930 Miroslav Šepić 11,11% Nasledstvo
Šuma, , 912 Miroslav Šepić 11,11% Nasledstvo
LIvada, , 709 Miroslav Šepić 11,11% Nasledstvo
Šuma, , 645 Miroslav Šepić 11,11% Nasledstvo
LIvada, , 1031 Miroslav Šepić 11,11% Nasledstvo
Šuma, , 3214 Miroslav Šepić 33,33% Nasledstvo
Pašnjak, , 8724 Miroslav Šepić 33,33% Nasledstvo
Šuma, , 2811 Miroslav Šepić 33,33% Nasledstvo
Kuća, jednosobna, 49 Miroslav Šepić 33,33% Nasledstvo
Voćnjak, , 840 Miroslav Šepić 33,33% Nasledstvo
Dvorište, , 500 Miroslav Šepić 33,33% Nasledstvo
Pašnjak, , 358 Miroslav Šepić 33,33% Nasledstvo
pomoćna zgrada, , 34 Miroslav Šepić 33,33% Nasledstvo
Pašnjak, , 1133 Miroslav Šepić 33,33% Nasledstvo
Kuća, jednosobna, 85 Miroslav Šepić 11,11% Nasledstvo
Garaža, , 14 Miroslav Šepić 11,11% Nasledstvo
dvorište, , 193 Miroslav Šepić 11,11% Nasledstvo
pomoćna zgrada, , 12 Miroslav Šepić 11,11% Nasledstvo
Voćnjak, , 105 Miroslav Šepić 11,11% Nasledstvo
Kuća, , 84 Miroslav Šepić 33,33% Nasledstvo
dvorište, , 102 Miroslav Šepić 33,33% Nasledstvo

IV.2 Pokretna imovina za koje je potrebna registracija

Vrsta stvari Nosilac prava Marka/Vrsta/Tip Godina proizvodnje Godina prve registracije Osnov sticanja
Motorna vozila Miroslav Šepić Reno Kadjar 2016 Kupovina
Motorna vozila Radmila Šepić Reno Megan 2009 Kupovina
Oružje Miroslav Šepić Zastava M88 1991 Kupovina

IV.3 Ostala pokretna imovina

Vrsta stvari Nosilac prava Tržišna vrednost Osnov sticanja

IV.4 Gotovi novac

Iznos Valuta Nosilac prava

IV.5 Depozit u bankama i drugim finansijskim organizacijama

Vrsta računa Iznos Valuta Nosilac prava

IV.6 Akcije (hartije sa pravom učešća)

Pravno lice Broj akcija Valuta

IV.7 Udjeli u vlasništvu drugih pravnih lica

Tip lica Udio Ime i prezime vlasnika Izvršen prenos prava
"centar Novih Tehnologija" Doo 100% Miroslav Šepić Ne

IV.8 Hartije od vrijednosti

Vrsta hartije Naziv hartije Valuta Nosilac prava

IV.9 Potraživanja

Vrsta kamata Vrednost kamata Vrsta glavnica Vrednost glavnica Vrsta Nosilac prava

IV.10 Dugovi po osnovu kredita, zajmova i ostali dugovi

Vrsta Datum nastanka duga Iznos duga Rata Valuta Nosilac prava
Potrošački 01.08.2020 15.000,00 255,70 Euro Radmila Šepić

IV.11 Nepokretna imovina u vlasništvu pravnih lica kojih je funkcioner vlasnik odnosno osnivač

Opština Katastarska opština Broj (broj/podbroj) Broj objekta (broj zgrade) Broj posebnog dijela (PD) Vrsta,
Struktura,
Povrsina
Adresa,
Mjesto,
Država
Prava Nosilac prava

IV.12 Pokretna imovina za koje je obavezna registracija u vlasništvu pravnog lica

kojih je funkcioner vlasnik odnosno osnivač

Kategorija Marka/Vrsta/Tip Godina proizvodnje/Prve registracije Osnov sticanja Registarski broj Nosilac prava Javni podatak Napomena
Saglasnost o pristupu podacima na računima bankarskih i drugih finansijskih institucija: Data
Datum i mjesto Bar, 10.03.2022