Izvještaj imovine

Povratak

Spisak izvještaja

Prikazan Datum izvještaja Svrha podnošenja
  16.03.2023 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  09.03.2022 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  12.07.2021 U roku od 30 dana od dana stupanja na funkciju

Ime i prezime

Ime i prezime Naod Zoric

Članovi porodice

Srodstvo Ime Prezime Rođeno prezime Državljanstvo Mjesto Boravište
Funkcioner Naod Zoric Crnogorsko Kolašin

II.1 Javna funkcija koju vrši javni funkcioner (trenutni status funkcije)

Naziv funkcije Organ vlasti koji bira/imenuje/postavlja Organ vlasti koji daje saglasnost Organ vlasti gdje se obavlja funkcija Datum početka Datum prestanka Prestala funkcija Bez naknade
Član/ica Savjeta Skupština Crne Gore Radio televizija Crne Gore 11.06.2021 Ne Ne

II.2 Radno tijelo (trenutni status radnog tijela)

Naziv organa koji je formirao radno tijelo Status u radnom tijelu Radno Telo Datum stupanja Datum prestanka Bez naknade Odlučuje

II.3 Članstva u organima uprave (trenutni status članstva)

Javno preduzeće, javna ustanova ili drugo pravno lice u kojem je država, odnosno opština vlasnik Organ vlasti koji bira/imenuje/postavlja Organ upravljanja / nadzora Status Datum početka Datum prestanka Prestala funkcija Bez naknade

III.1 Prihodi funkcionera ostvareni po osnovu vršenja javnih funkcija

Funkcija / Organizacija Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod Izvor prihoda Period obavljanja djelatnosti
Član/ica Savjeta / Radio televizija Crne Gore
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Nadoknada clana savjeta
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
375,12
375,12 Ostalo 11.06.2021
-
Član/ica Savjeta / Radio televizija Crne Gore
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Nadoknada clana savjeta
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
180,00
180,00 Ostalo 11.06.2021
-
Član/ica Savjeta / Radio televizija Crne Gore
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Nadoknada clana savjeta
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
620,66
620,66 Ostalo 11.06.2021
-
Član/ica Savjeta / Radio televizija Crne Gore
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Nadoknada clana savjeta
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
581,97
581,97 Ostalo 11.06.2021
-
Član/ica Savjeta / Radio televizija Crne Gore
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Nadoknada clana savjeta
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
594,23
594,23 Ostalo 11.06.2021
-
Član/ica Savjeta / Radio televizija Crne Gore
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Nadoknada clana savjeta
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
589,76
589,76 Ostalo 11.06.2021
-
Član/ica Savjeta / Radio televizija Crne Gore
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Nadoknada clana savjeta
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
595,60
595,60 Ostalo 11.06.2021
-
Član/ica Savjeta / Radio televizija Crne Gore
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Nadoknada clana savjeta
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
597,55
597,55 Ostalo 11.06.2021
-

III.2 Prihodi na osnovu članstva u radnim tijelima

Radno Telo / Status / Naziv organa Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod Izvor prihoda Period obavljanja djelatnosti

III.3 Prihodi, premije i dobici na osnovu drugog posla, djelatnosti, aktivnosti, rente ili drugih izvora

Naziv djelatnosti i aktivnosti / izvor prihoda Privredno društvo, ustanova, organizacija, slobodna profesija... Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod
Program za sufinansiranje projekata likovne djelatnosti Ministarstvo prosvjete i nauke
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Drugi prihod
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
1.500,00
1.500,00
Dnevnica za učešće na likovnoj koloniji JU Centar za kulturu Kolašin
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Drugi prihod
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
100,00
100,00
Dnevnica za učešće na likovnoj koloniji Centar ta kulturu Nenad Rakočević Mojkovac
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Drugi prihod
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
50,00
50,00

III.4 Prihodi na osnovu članstva u organima upravljanja naučnih, nastavnih,

kulturnih, umjetničkih, humanitarnih, sportskih ili sličnih udruženja

Naziv udruženja Organ Funkcija Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod

III.5 Prihodi na osnovu autorskih, patentiranih i ostalih prava intelektualne svojine

Vrsta prava Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod

III.6 Prihodi članova zajedničkog domaćinstva

Ime i prezime člana domaćinstva Naziv posla, djelatnost, funkcije odnosno izvora prihoda Privredno društvo, ustanova, slobodna profesija, ostalo Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod

IV.1 Nepokretna imovina u zemlji i inostranstvu

Vrsta, struktura i površina Nosilac prava Vlasnički udio Osnov sticanja
Porodicna stambena zgrada, , 45m2 Naod Zoric 100% Kupovina
Neplodno zemljište, , 18m2 Naod Zoric 100% Kupovina
Nekategorisani putevi, , 306m2 Naod Zoric 5% Vise osnova
Livada II klase, , 560m2 Naod Zoric 100% Kupovina
Nekategorisani putevi, , 90m2 Naod Zoric 11% Vise osnova
Stambena porodična zgrada, , 200m2 Naod Zoric 100% Gradnja
Porodična stambena zgrada, , 50m2 Naod Zoric 100% Održaj, poklon
Pomoćna zgrada, , 13m2 Naod Zoric 100% Održaj, poklon
Dvorište, , 500m2 Naod Zoric 100% Održaj, poklon
Pašnjak 8 klase, , 1448m2 Naod Zoric 100% Održaj, poklon
Voćnjak 7 klase, , 603m2 Naod Zoric 100% Održaj, poklon
Livada 7 klase, , 1723m2 Naod Zoric 100% Odžaj, poklon
Voćnjak 7 klase, , 1117m2 Naod Zoric 100% Održaj, poklon

IV.2 Pokretna imovina za koje je potrebna registracija

Vrsta stvari Nosilac prava Marka/Vrsta/Tip Godina proizvodnje Godina prve registracije Osnov sticanja
Motorna vozila Naod Zoric Dacia Duster 2013 Kupovina

IV.3 Ostala pokretna imovina

Vrsta stvari Nosilac prava Tržišna vrednost Osnov sticanja

IV.4 Gotovi novac

Iznos Valuta Nosilac prava

IV.5 Depozit u bankama i drugim finansijskim organizacijama

Vrsta računa Iznos Valuta Nosilac prava

IV.6 Akcije (hartije sa pravom učešća)

Pravno lice Broj akcija Valuta

IV.7 Udjeli u vlasništvu drugih pravnih lica

Tip lica Udio Ime i prezime vlasnika Izvršen prenos prava

IV.8 Hartije od vrijednosti

Vrsta hartije Naziv hartije Valuta Nosilac prava

IV.9 Potraživanja

Vrsta kamata Vrednost kamata Vrsta glavnica Vrednost glavnica Vrsta Nosilac prava

IV.10 Dugovi po osnovu kredita, zajmova i ostali dugovi

Vrsta Datum nastanka duga Iznos duga Rata Valuta Nosilac prava

IV.11 Nepokretna imovina u vlasništvu pravnih lica kojih je funkcioner vlasnik odnosno osnivač

Opština Katastarska opština Broj (broj/podbroj) Broj objekta (broj zgrade) Broj posebnog dijela (PD) Vrsta,
Struktura,
Povrsina
Adresa,
Mjesto,
Država
Prava Nosilac prava

IV.12 Pokretna imovina za koje je obavezna registracija u vlasništvu pravnog lica

kojih je funkcioner vlasnik odnosno osnivač

Kategorija Marka/Vrsta/Tip Godina proizvodnje/Prve registracije Osnov sticanja Registarski broj Nosilac prava Javni podatak Napomena
Saglasnost o pristupu podacima na računima bankarskih i drugih finansijskih institucija: Data
Datum i mjesto Kolašin, 09.03.2022