Izvještaj imovine

Povratak

Spisak izvještaja

Prikazan Datum izvještaja Svrha podnošenja
  08.03.2022 U roku od 30 dana od dana stupanja na funkciju
  19.03.2018 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  09.05.2017 U slučaju promjena iz Izvještaja koje se odnose na uvećanje imovine preko 5.000 e
  06.03.2017 U roku od 30 dana od dana stupanja na funkciju

Ime i prezime

Ime i prezime Igor Đurašević

Članovi porodice

Srodstvo Ime Prezime Rođeno prezime Državljanstvo Mjesto Boravište
Funkcioner Igor Đurašević Crnogorsko Sveti Stefan
kćerka N Đ Đ Crnogorsko
Sin V Đ Đ Crnogorsko

II.1 Javna funkcija koju vrši javni funkcioner (trenutni status funkcije)

Naziv funkcije Organ vlasti koji bira/imenuje/postavlja Organ vlasti koji daje saglasnost Organ vlasti gdje se obavlja funkcija Datum početka Datum prestanka Prestala funkcija Bez naknade
VD Izvršni Direktor Vlada Crne Gore H.T.P. Miločer DOO Budva 09.02.2022 Ne Ne

II.2 Radno tijelo (trenutni status radnog tijela)

Naziv organa koji je formirao radno tijelo Status u radnom tijelu Radno Telo Datum stupanja Datum prestanka Bez naknade Odlučuje

II.3 Članstva u organima uprave (trenutni status članstva)

Javno preduzeće, javna ustanova ili drugo pravno lice u kojem je država, odnosno opština vlasnik Organ vlasti koji bira/imenuje/postavlja Organ upravljanja / nadzora Status Datum početka Datum prestanka Prestala funkcija Bez naknade

III.1 Prihodi funkcionera ostvareni po osnovu vršenja javnih funkcija

Funkcija / Organizacija Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod Izvor prihoda Period obavljanja djelatnosti
VD Izvršni Direktor / H.T.P. Miločer DOO Budva
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
1.500,00
1.500,00 Ostalo 09.02.2022
-

III.2 Prihodi na osnovu članstva u radnim tijelima

Radno Telo / Status / Naziv organa Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod Izvor prihoda Period obavljanja djelatnosti

III.3 Prihodi, premije i dobici na osnovu drugog posla, djelatnosti, aktivnosti, rente ili drugih izvora

Naziv djelatnosti i aktivnosti / izvor prihoda Privredno društvo, ustanova, organizacija, slobodna profesija... Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod
Redovan posao doo ,,Vodovod i kanalizacija" Budva
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
940,00
940,00

III.4 Prihodi na osnovu članstva u organima upravljanja naučnih, nastavnih,

kulturnih, umjetničkih, humanitarnih, sportskih ili sličnih udruženja

Naziv udruženja Organ Funkcija Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod

III.5 Prihodi na osnovu autorskih, patentiranih i ostalih prava intelektualne svojine

Vrsta prava Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod

III.6 Prihodi članova zajedničkog domaćinstva

Ime i prezime člana domaćinstva Naziv posla, djelatnost, funkcije odnosno izvora prihoda Privredno društvo, ustanova, slobodna profesija, ostalo Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod

IV.1 Nepokretna imovina u zemlji i inostranstvu

Vrsta, struktura i površina Nosilac prava Vlasnički udio Osnov sticanja
Građevinsko zemljište, , 365 Igor Đurašević 50% Kupovina
Građevinsko zemljište, , 1196 Igor Đurašević 33% Gradnja
Građevinsko zemljište, , 811 Igor Đurašević 25% Razmjena
Stan, Dvosoban, 79 Igor Đurašević 50% Gradnja
Stan, Dvosoban, 79 Igor Đurašević 50% Gradnja
Garaža, , 15 Igor Đurašević 50% Gradnja
Građevinsko zemljište, Dvorište, 140 Igor Đurašević 50% Gradnja
Kuća, , 94 Igor Đurašević 50% Gradnja
Stan, Garsonjera, 28 Igor Đurašević 100% Kupovina
Stan, Dvosoban, 102 Igor Đurašević 100% Kupovina
Podrum8, , 8 Igor Đurašević 100% Kupovina
Garaža, , 14 Igor Đurašević 100% Kupovina
Garaža, , 14 Igor Đurašević 100% Kupovina
Podrum, , 8 Igor Đurašević 100% Kupovina

IV.2 Pokretna imovina za koje je potrebna registracija

Vrsta stvari Nosilac prava Marka/Vrsta/Tip Godina proizvodnje Godina prve registracije Osnov sticanja
Motorna vozila Igor Đurašević Motor 2020 Ostalo

IV.3 Ostala pokretna imovina

Vrsta stvari Nosilac prava Tržišna vrednost Osnov sticanja
Sat Igor Đurašević 8.500,00 Ugovor o poklonu

IV.4 Gotovi novac

Iznos Valuta Nosilac prava
18.000,00 Euro Igor Đurašević

IV.5 Depozit u bankama i drugim finansijskim organizacijama

Vrsta računa Iznos Valuta Nosilac prava

IV.6 Akcije (hartije sa pravom učešća)

Pravno lice Broj akcija Valuta

IV.7 Udjeli u vlasništvu drugih pravnih lica

Tip lica Udio Ime i prezime vlasnika Izvršen prenos prava
Id Concept 100% Igor Đurašević Da
Kai Group Doo Podgorica 25% Igor Đurašević Da

IV.8 Hartije od vrijednosti

Vrsta hartije Naziv hartije Valuta Nosilac prava

IV.9 Potraživanja

Vrsta kamata Vrednost kamata Vrsta glavnica Vrednost glavnica Vrsta Nosilac prava
Euro Euro 35.000,00 Pozajmica ID Concept doo Budva Igor Đurašević

IV.10 Dugovi po osnovu kredita, zajmova i ostali dugovi

Vrsta Datum nastanka duga Iznos duga Rata Valuta Nosilac prava
Stambeni kredit 01.07.2021 63.000,00 120,00 Euro Igor Đurašević
Potrošački kredit 28.12.2021 10.000,00 36,00 Euro Igor Đurašević

IV.11 Nepokretna imovina u vlasništvu pravnih lica kojih je funkcioner vlasnik odnosno osnivač

Opština Katastarska opština Broj (broj/podbroj) Broj objekta (broj zgrade) Broj posebnog dijela (PD) Vrsta,
Struktura,
Povrsina
Adresa,
Mjesto,
Država
Prava Nosilac prava

IV.12 Pokretna imovina za koje je obavezna registracija u vlasništvu pravnog lica

kojih je funkcioner vlasnik odnosno osnivač

Kategorija Marka/Vrsta/Tip Godina proizvodnje/Prve registracije Osnov sticanja Registarski broj Nosilac prava Javni podatak Napomena
Saglasnost o pristupu podacima na računima bankarskih i drugih finansijskih institucija: Nije data
Datum i mjesto Budva, 08.03.2022