Izvještaj imovine

Povratak

Spisak izvještaja

Prikazan Datum izvještaja Svrha podnošenja
  30.03.2023 Godišnji po prestanku funkcije
  26.07.2022 30 dana od dana prestanka funkcije
  06.03.2022 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  29.03.2021 U roku od 30 dana od dana stupanja na funkciju

Ime i prezime

Ime i prezime Stefan Pizurica

Članovi porodice

Srodstvo Ime Prezime Rođeno prezime Državljanstvo Mjesto Boravište
Funkcioner Stefan Pizurica Crnogorsko Podgorica
Bračni supružnik Ivana Ban Pizurica Ban Crnogorsko Podgorica Podgorica
Sin V P P Crnogorsko Podgorica
kćerka V P P Crnogorsko Podgorica

II.1 Javna funkcija koju vrši javni funkcioner (trenutni status funkcije)

Naziv funkcije Organ vlasti koji bira/imenuje/postavlja Organ vlasti koji daje saglasnost Organ vlasti gdje se obavlja funkcija Datum početka Datum prestanka Prestala funkcija Bez naknade
Član/ica OD Željeznička infrastruktura Crne Gore AD Podgorica Željeznička infrastruktura Crne Gore AD Podgorica 10.11.2021 27.06.2022 Da Ne

II.2 Radno tijelo (trenutni status radnog tijela)

Naziv organa koji je formirao radno tijelo Status u radnom tijelu Radno Telo Datum stupanja Datum prestanka Bez naknade Odlučuje

II.3 Članstva u organima uprave (trenutni status članstva)

Javno preduzeće, javna ustanova ili drugo pravno lice u kojem je država, odnosno opština vlasnik Organ vlasti koji bira/imenuje/postavlja Organ upravljanja / nadzora Status Datum početka Datum prestanka Prestala funkcija Bez naknade

III.1 Prihodi funkcionera ostvareni po osnovu vršenja javnih funkcija

Funkcija / Organizacija Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod Izvor prihoda Period obavljanja djelatnosti
Član/ica OD / Željeznička infrastruktura Crne Gore AD Podgorica
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Drugi prihod
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
185,63
185,63 Ostalo 10.11.2021
-
Član/ica OD / Željeznička infrastruktura Crne Gore AD Podgorica
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Drugi prihod
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
328,42
2.627,36 Ostalo 10.11.2021
-

III.2 Prihodi na osnovu članstva u radnim tijelima

Radno Telo / Status / Naziv organa Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod Izvor prihoda Period obavljanja djelatnosti

III.3 Prihodi, premije i dobici na osnovu drugog posla, djelatnosti, aktivnosti, rente ili drugih izvora

Naziv djelatnosti i aktivnosti / izvor prihoda Privredno društvo, ustanova, organizacija, slobodna profesija... Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod
Redovan posao Privredna društva Hipotekarna banka AD
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
620,00
3.720,00
Redovan posao Privredna društva Hipotekarna banka AD
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
730,57
3.652,85
Redovan posao Privredna društva Hipotekarna banka AD
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
1.030,57
1.030,57

III.4 Prihodi na osnovu članstva u organima upravljanja naučnih, nastavnih,

kulturnih, umjetničkih, humanitarnih, sportskih ili sličnih udruženja

Naziv udruženja Organ Funkcija Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod

III.5 Prihodi na osnovu autorskih, patentiranih i ostalih prava intelektualne svojine

Vrsta prava Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod

III.6 Prihodi članova zajedničkog domaćinstva

Ime i prezime člana domaćinstva Naziv posla, djelatnost, funkcije odnosno izvora prihoda Privredno društvo, ustanova, slobodna profesija, ostalo Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod
Ivana Ban Pizurica Privredno društvo Plantaze AD
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
400,00
4.800,00

IV.1 Nepokretna imovina u zemlji i inostranstvu

Vrsta, struktura i površina Nosilac prava Vlasnički udio Osnov sticanja
LIvada, , 250 Ivana Ban Pizurica 0,21% Nasledstvo
Šuma, , 2819 Ivana Ban Pizurica 6,25% Nasledstvo
LIvada, , 960 Ivana Ban Pizurica 50% Nasledstvo
Šuma, , 323 Ivana Ban Pizurica 0,35% Nasledstvo
Šuma, , 870 Ivana Ban Pizurica 6,25% Nasledstvo
Pašnjak, , 127 Ivana Ban Pizurica 12,5% Nasledstvo
Pašnjak, , 449 Ivana Ban Pizurica 3,13% Nasledstvo
LIvada, , 2021 Ivana Ban Pizurica 6,25% Nasledstvo
Pašnjak, , 2497 Ivana Ban Pizurica 0% Nasledstvo
Pašnjak, , 4366 Ivana Ban Pizurica 12,5% Ostalo
Šuma, , 540 Ivana Ban Pizurica 50% Nasledstvo
Ostalo, , 580 Ivana Ban Pizurica 50% Nasledstvo
Šuma, , 3637 Ivana Ban Pizurica 6,25% Nasledstvo
LIvada, , 3761 Ivana Ban Pizurica 4,17% Nasledstvo
LIvada, , 2010 Ivana Ban Pizurica 25% Nasledstvo
Ostalo, , 562 Ivana Ban Pizurica 0,35% Ostalo
Ostalo, , 758 Ivana Ban Pizurica 12,5% Nasledstvo
Šuma, , 6264 Ivana Ban Pizurica 6,25% Nasledstvo
Šuma, , 4529 Ivana Ban Pizurica 12,5% Nasledstvo
Šuma, , 866 Ivana Ban Pizurica 50% Nasledstvo
Ostalo, , 7109 Ivana Ban Pizurica 2,78% Nasledstvo
Pašnjak, , 4366 Ivana Ban Pizurica 12,5% Nasledstvo
Šuma, , 804 Ivana Ban Pizurica 6,25% Nasledstvo
Ostalo, , 3189 Ivana Ban Pizurica 6,25% Nasledstvo
Ostalo, , 1081 Ivana Ban Pizurica 50% Nasledstvo
Ostalo, , 9321 Ivana Ban Pizurica 0,35% Prodaja imovine

IV.2 Pokretna imovina za koje je potrebna registracija

Vrsta stvari Nosilac prava Marka/Vrsta/Tip Godina proizvodnje Godina prve registracije Osnov sticanja
Motorna vozila Stefan Pizurica Renault/Megan/Sedan 2017 Kupovina
Motorna vozila Stefan Pizurica Piaggio X9 2006 Kupovina
Motorna vozila Stefan Pizurica Renault/Clio 2008 Kupovina

IV.3 Ostala pokretna imovina

Vrsta stvari Nosilac prava Tržišna vrednost Osnov sticanja

IV.4 Gotovi novac

Iznos Valuta Nosilac prava

IV.5 Depozit u bankama i drugim finansijskim organizacijama

Vrsta računa Iznos Valuta Nosilac prava

IV.6 Akcije (hartije sa pravom učešća)

Pravno lice Broj akcija Valuta Ime i prezime vlasnika

IV.7 Udjeli u vlasništvu drugih pravnih lica

Tip lica Udio Ime i prezime vlasnika Izvršen prenos prava

IV.8 Hartije od vrijednosti

Vrsta hartije Naziv hartije Valuta Nosilac prava

IV.9 Potraživanja

Vrsta kamata Vrednost kamata Vrsta glavnica Vrednost glavnica Vrsta Nosilac prava

IV.10 Dugovi po osnovu kredita, zajmova i ostali dugovi

Vrsta Datum nastanka duga Iznos duga Rata Valuta Nosilac prava Preostali dug Preostali rok otplate
Kes 08.06.2020 1.888,00 64,00 Stefan Pizurica 846,97 24

IV.11 Nepokretna imovina u vlasništvu pravnih lica kojih je funkcioner vlasnik odnosno osnivač

Opština Katastarska opština Broj (broj/podbroj) Broj objekta (broj zgrade) Broj posebnog dijela (PD) Vrsta,
Struktura,
Povrsina
Adresa,
Mjesto,
Država
Prava Nosilac prava

IV.12 Pokretna imovina za koje je obavezna registracija u vlasništvu pravnog lica

kojih je funkcioner vlasnik odnosno osnivač

Kategorija Marka/Vrsta/Tip Godina proizvodnje/Prve registracije Osnov sticanja Registarski broj Nosilac prava Javni podatak Napomena
Saglasnost o pristupu podacima na računima bankarskih i drugih finansijskih institucija: Nije data
Datum i mjesto Podgorica, 06.03.2022