Izvještaj imovine

Povratak

Spisak izvještaja

Prikazan Datum izvještaja Svrha podnošenja
  08.08.2023 30 dana od dana prestanka funkcije
  04.03.2023 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  02.03.2022 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  09.12.2021 U roku od 30 dana od dana stupanja na funkciju

Ime i prezime

Ime i prezime Ljiljana Kašćelan

Članovi porodice

Srodstvo Ime Prezime Rođeno prezime Državljanstvo Mjesto Boravište
Funkcioner Ljiljana Kašćelan Radunović Crnogorsko Podgorica
Bračni supružnik Vladimir Kašćelan Kašćelan Crnogorsko Podgorica
Sin Jovan Kašćelan Kašćelan Crnogorsko Podgorica

II.1 Javna funkcija koju vrši javni funkcioner (trenutni status funkcije)

Naziv funkcije Organ vlasti koji bira/imenuje/postavlja Organ vlasti koji daje saglasnost Organ vlasti gdje se obavlja funkcija Datum početka Datum prestanka Prestala funkcija Bez naknade
Član/ica OD Vlada Crne Gore Fond za inovacije Crne Gore 26.11.2021 31.03.2022 Da Ne

II.2 Radno tijelo (trenutni status radnog tijela)

Naziv organa koji je formirao radno tijelo Status u radnom tijelu Radno Telo Datum stupanja Datum prestanka Bez naknade Odlučuje

II.3 Članstva u organima uprave (trenutni status članstva)

Javno preduzeće, javna ustanova ili drugo pravno lice u kojem je država, odnosno opština vlasnik Organ vlasti koji bira/imenuje/postavlja Organ upravljanja / nadzora Status Datum početka Datum prestanka Prestala funkcija Bez naknade

III.1 Prihodi funkcionera ostvareni po osnovu vršenja javnih funkcija

Funkcija / Organizacija Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod Izvor prihoda Period obavljanja djelatnosti
Član/ica OD / Fond za inovacije Crne Gore
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Drugi prihod
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
369,81
739,62 Država 04.11.2021
-

III.2 Prihodi na osnovu članstva u radnim tijelima

Radno Telo / Status / Naziv organa Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod Izvor prihoda Period obavljanja djelatnosti

III.3 Prihodi, premije i dobici na osnovu drugog posla, djelatnosti, aktivnosti, rente ili drugih izvora

Naziv djelatnosti i aktivnosti / izvor prihoda Privredno društvo, ustanova, organizacija, slobodna profesija... Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod
Profesor UCG UCG- Ekonomski fakultet
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
1.451,85
17.422,20
Akreditacija AKOKVO
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Drugi prihod
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
200,00
200,00

III.4 Prihodi na osnovu članstva u organima upravljanja naučnih, nastavnih,

kulturnih, umjetničkih, humanitarnih, sportskih ili sličnih udruženja

Naziv udruženja Organ Funkcija Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod

III.5 Prihodi na osnovu autorskih, patentiranih i ostalih prava intelektualne svojine

Vrsta prava Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod

III.6 Prihodi članova zajedničkog domaćinstva

Ime i prezime člana domaćinstva Naziv posla, djelatnost, funkcije odnosno izvora prihoda Privredno društvo, ustanova, slobodna profesija, ostalo Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod
Vladimir Kašćelan UCG- Ekonomski fakultet
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
1.428,61
17.143,32

IV.1 Nepokretna imovina u zemlji i inostranstvu

Vrsta, struktura i površina Nosilac prava Vlasnički udio Osnov sticanja
Stan i garaža, , 109+12 Vladimir Kašćelan 100% Kupovina
Stan, , 35 Vladimir Kašćelan 100% Kupovina
Stan i garaža, , 120+20 Ljiljana Kašćelan 100% Kupovina
Dvorište, , 500 Vladimir Kašćelan 14% Nasledstvo
Pašnjak II klase, , 2000 Vladimir Kašćelan 100% Kupovina
Livada 8. klase, , 1424 Vladimir Kašćelan 50% Nasledstvo
Livada 8. klase, , 826 Vladimir Kašćelan 33% Nasledstvo
Soba, , 37 Vladimir Kašćelan 50% Nasledstvo
Pašnjaci 4.,5.,7. i šuma 5.klase, , 1263+28629+9586+91790 Vladimir Kašćelan 14% Nasledstvo

IV.2 Pokretna imovina za koje je potrebna registracija

Vrsta stvari Nosilac prava Marka/Vrsta/Tip Godina proizvodnje Godina prve registracije Osnov sticanja
Motorna vozila Vladimir Kašćelan Golf VII 2018 Kupovina

IV.3 Ostala pokretna imovina

Vrsta stvari Nosilac prava Tržišna vrednost Osnov sticanja

IV.4 Gotovi novac

Iznos Valuta Nosilac prava
27.000,00 Euro Vladimir Kašćelan
25.000,00 Euro Ljiljana Kašćelan

IV.5 Depozit u bankama i drugim finansijskim organizacijama

Vrsta računa Iznos Valuta Nosilac prava
Štedni ulog neoročen 16.000,00 Euro Vladimir Kašćelan

IV.6 Akcije (hartije sa pravom učešća)

Pravno lice Broj akcija Valuta
Željeznički Prevoz Crne Gore 195
Jadransko Brodogradilište U Stečaju 1262
Održavanje Željezničkih Voznih Sredstava 195
Montecargo 145
Crnogorski Telekom 7500
Zatvoreni Investicioni Fond "hlt Fond" 53893
Želježnička Infrastruktura 12927
Zatvoreni Investicioni Fond "hlt Fond" 80838
13. Jul Plantaže A.d. 18404
Vektra Boka U Stečaju 4400

IV.7 Udjeli u vlasništvu drugih pravnih lica

Tip lica Udio Ime i prezime vlasnika Izvršen prenos prava

IV.8 Hartije od vrijednosti

Vrsta hartije Naziv hartije Valuta Nosilac prava

IV.9 Potraživanja

Vrsta kamata Vrednost kamata Vrsta glavnica Vrednost glavnica Vrsta Nosilac prava

IV.10 Dugovi po osnovu kredita, zajmova i ostali dugovi

Vrsta Datum nastanka duga Iznos duga Rata Valuta Nosilac prava

IV.11 Nepokretna imovina u vlasništvu pravnih lica kojih je funkcioner vlasnik odnosno osnivač

Opština Katastarska opština Broj (broj/podbroj) Broj objekta (broj zgrade) Broj posebnog dijela (PD) Vrsta,
Struktura,
Povrsina
Adresa,
Mjesto,
Država
Prava Nosilac prava

IV.12 Pokretna imovina za koje je obavezna registracija u vlasništvu pravnog lica

kojih je funkcioner vlasnik odnosno osnivač

Kategorija Marka/Vrsta/Tip Godina proizvodnje/Prve registracije Osnov sticanja Registarski broj Nosilac prava Javni podatak Napomena
Saglasnost o pristupu podacima na računima bankarskih i drugih finansijskih institucija: Nije data
Datum i mjesto Podgorica, 02.03.2022