Izvještaj imovine

Povratak

Spisak izvještaja

Prikazan Datum izvještaja Svrha podnošenja
  11.02.2022 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  31.12.2021 U roku od 30 dana od dana stupanja na funkciju
  16.07.2021 30 dana od dana prestanka funkcije
  30.03.2021 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  23.03.2020 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  29.03.2019 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  04.06.2018 U roku od 30 dana od dana stupanja na funkciju
  29.03.2018 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  30.03.2017 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  31.03.2016 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu

Ime i prezime

Ime i prezime Radmila Raonić

Članovi porodice

Srodstvo Ime Prezime Rođeno prezime Državljanstvo Mjesto Boravište
Funkcioner Radmila Raonić Raonić Crnogorsko Podgorica Podgorica

II.1 Javna funkcija koju vrši javni funkcioner (trenutni status funkcije)

Naziv funkcije Organ vlasti koji bira/imenuje/postavlja Organ vlasti koji daje saglasnost Organ vlasti gdje se obavlja funkcija Datum početka Datum prestanka Prestala funkcija Bez naknade

II.2 Radno tijelo (trenutni status radnog tijela)

Naziv organa koji je formirao radno tijelo Status u radnom tijelu Radno Telo Datum stupanja Datum prestanka Bez naknade Odlučuje
Ministarstvo finansija i socijalnog staranja Član Komisija za ujednačavanje postupka 01.01.2021 Ne Ne
Ministarstvo finansija i socijalnog staranja Član Operativni tim za projekat Socijalni karton - informacioni sistem socijalnog staranja 01.07.2021 Ne Ne

II.3 Članstva u organima uprave (trenutni status članstva)

Javno preduzeće, javna ustanova ili drugo pravno lice u kojem je država, odnosno opština vlasnik Organ vlasti koji bira/imenuje/postavlja Organ upravljanja / nadzora Status Datum početka Datum prestanka Prestala funkcija Bez naknade
DOO "Vodacom" Tivat SO Tivat Odbor direktora Član/ica OD 02.12.2021 Ne Ne

III.1 Prihodi funkcionera ostvareni po osnovu vršenja javnih funkcija

Funkcija / Organizacija Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod Izvor prihoda Period obavljanja djelatnosti

III.2 Prihodi na osnovu članstva u radnim tijelima

Radno Telo / Status / Naziv organa Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod Izvor prihoda Period obavljanja djelatnosti

III.3 Prihodi, premije i dobici na osnovu drugog posla, djelatnosti, aktivnosti, rente ili drugih izvora

Naziv djelatnosti i aktivnosti / izvor prihoda Privredno društvo, ustanova, organizacija, slobodna profesija... Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod
Šefica kabineta Ministarstvo finansija i socijalnog staranja
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
654,38
654,38
Šefica kabineta Ministarstvo finansija i socijalnog staranja
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Varijabla
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
250,00
250,00
Član Komisije za ujednačavanje postupka Ministarstvo finansija i socijalnog staranja
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Drugi prihod
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
300,00
300,00
Član upravnog odbora "Vodacom" d.o.o.
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
drugi prihod
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
150,00
150,00

III.4 Prihodi na osnovu članstva u organima upravljanja naučnih, nastavnih,

kulturnih, umjetničkih, humanitarnih, sportskih ili sličnih udruženja

Naziv udruženja Organ Funkcija Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod

III.5 Prihodi na osnovu autorskih, patentiranih i ostalih prava intelektualne svojine

Vrsta prava Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod

III.6 Prihodi članova zajedničkog domaćinstva

Ime i prezime člana domaćinstva Naziv posla, djelatnost, funkcije odnosno izvora prihoda Privredno društvo, ustanova, slobodna profesija, ostalo Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod

IV.1 Nepokretna imovina u zemlji i inostranstvu

Vrsta, struktura i površina Nosilac prava Vlasnički udio Osnov sticanja
porodična stambena zgrada, , 80 Radmila Raonić 25% Nasledstvo
prva etaža podruma-jedna soba, , 64 Radmila Raonić 25% Nasledstvo
prizemlje-jedna soba, , 64 Radmila Raonić 25% Nasledstvo
Potkrovlje-mensarda/jedna soba, , 64 Radmila Raonić 25% Nasledstvo
pomoćna zgrada, , 32 Radmila Raonić 25% Nasledstvo
posebni djelovi zgrade-jedna soba, , 26 Radmila Raonić 25% Nasledstvo
pomoćna zgrada, , 13 Radmila Raonić 25% Nasledstvo
posebni djelovi zgrade, , 10 Radmila Raonić 25% Nasledstvo
porodična stambena zgrada, , 105 Radmila Raonić 25% Nasledstvo
prva etaža podruma-jedna soba, , 83 Radmila Raonić 25% Nasledstvo
prizemlje-jedna soba, , 83 Radmila Raonić 25% Nasledstvo
potkrovlje-jedna soba, , 83 Radmila Raonić 25% Nasledstvo
pomoćna zgrada, , 28 Radmila Raonić 25% Nasledstvo
posebni djelovi zgrade-jedna soba, , 22 Radmila Raonić 25% Nasledstvo
prizemna zgrada sa potkrovljem, , 30 Radmila Raonić 25% Nasledstvo
prizemlje-jedna soba, , 24 Radmila Raonić 25% Nasledstvo
potkrovlje-jedna soba, , 24 Radmila Raonić 25% Nasledstvo
dvorište, , 500 Radmila Raonić 16,67% Nasledstvo
Pašnjak, , 1216 Radmila Raonić 16,67% Nasledstvo
Pašnjak, , 1523 Radmila Raonić 16,67% Nasledstvo
Pašnjak, , 8633 Radmila Raonić 16,67% Nasledstvo
Šuma, , 682 Radmila Raonić 16,67% Nasledstvo
Pašnjak, , 2610 Radmila Raonić 16,67% Nasledstvo
Pašnjak, , 33 Radmila Raonić 16,67% Nasledstvo
LIvada, , 13690 Radmila Raonić 16,67% Nasledstvo
LIvada, , 237 Radmila Raonić 16,67% Nasledstvo
Šuma, , 1690 Radmila Raonić 16,67% Nasledstvo
Šuma, , 5557 Radmila Raonić 16,67% Nasledstvo
Šuma, , 958 Radmila Raonić 16,67% Nasledstvo
Pašnjak, , 51170 Radmila Raonić 16,67% Nasledstvo
LIvada, , 14678 Radmila Raonić 16,67% Nasledstvo
neplodna zemlja, , 2864 Radmila Raonić 16,67% Nasledstvo
Šuma, , 4171 Radmila Raonić 16,67% Nasledstvo
Pašnjak, , 191 Radmila Raonić 16,67% Nasledstvo
Šuma, , 63309 Radmila Raonić 16,67% Nasledstvo
LIvada, , 1214 Radmila Raonić 16,67% Nasledstvo
dvorište, , 500 Radmila Raonić 16,67% Nasledstvo
LIvada, , 12322 Radmila Raonić 16,67% Nasledstvo
Pašnjak, , 11476 Radmila Raonić 16,67% Nasledstvo
Šuma, , 34005 Radmila Raonić 16,67% Nasledstvo
Pašnjak, , 8086 Radmila Raonić 16,67% Nasledstvo
neplodna zemljišta, , 541 Radmila Raonić 16,67% Nasledstvo
Pašnjak, , 4719 Radmila Raonić 16,67% Nasledstvo
LIvada, , 21734 Radmila Raonić 16,67% Nasledstvo
LIvada, , 13105 Radmila Raonić 16,67% Nasledstvo
Pašnjak, , 1729 Radmila Raonić 16,67% Nasledstvo
Pašnjak, , 10596 Radmila Raonić 16,67% Nasledstvo
LIvada, , 8412 Radmila Raonić 16,67% Nasledstvo
Šuma, , 23845 Radmila Raonić 16,67% Nasledstvo
Šuma, , 41474 Radmila Raonić 16,67% Nasledstvo
Pašnjak, , 33666 Radmila Raonić 16,67% Nasledstvo
Šuma, , 5039 Radmila Raonić 16,67% Nasledstvo
Šuma, , 13668 Radmila Raonić 16,67% Nasledstvo
Pašnjak, , 1462 Radmila Raonić 16,67% Nasledstvo

IV.2 Pokretna imovina za koje je potrebna registracija

Vrsta stvari Nosilac prava Marka/Vrsta/Tip Godina proizvodnje Godina prve registracije Osnov sticanja
Motorna vozila Radmila Raonić Nissan/Qashqai 2013 Kupovina

IV.3 Ostala pokretna imovina

Vrsta stvari Nosilac prava Tržišna vrednost Osnov sticanja

IV.4 Gotovi novac

Iznos Valuta Nosilac prava

IV.5 Depozit u bankama i drugim finansijskim organizacijama

Vrsta računa Iznos Valuta Nosilac prava

IV.6 Akcije (hartije sa pravom učešća)

Pravno lice Broj akcija Valuta
Euro Fond Nikšić 2500
Port Of Adria 641
Luka Bar Ad 641

IV.7 Udjeli u vlasništvu drugih pravnih lica

Tip lica Udio Ime i prezime vlasnika Izvršen prenos prava

IV.8 Hartije od vrijednosti

Vrsta hartije Naziv hartije Valuta Nosilac prava

IV.9 Potraživanja

Vrsta kamata Vrednost kamata Vrsta glavnica Vrednost glavnica Vrsta Nosilac prava

IV.10 Dugovi po osnovu kredita, zajmova i ostali dugovi

Vrsta Datum nastanka duga Iznos duga Rata Valuta Nosilac prava
Gotovinski kredit 12.04.2019 17.500,00 240,00 Euro Radmila Raonić

IV.11 Nepokretna imovina u vlasništvu pravnih lica kojih je funkcioner vlasnik odnosno osnivač

Opština Katastarska opština Broj (broj/podbroj) Broj objekta (broj zgrade) Broj posebnog dijela (PD) Vrsta,
Struktura,
Povrsina
Adresa,
Mjesto,
Država
Prava Nosilac prava

IV.12 Pokretna imovina za koje je obavezna registracija u vlasništvu pravnog lica

kojih je funkcioner vlasnik odnosno osnivač

Kategorija Marka/Vrsta/Tip Godina proizvodnje/Prve registracije Osnov sticanja Registarski broj Nosilac prava Javni podatak Napomena
Saglasnost o pristupu podacima na računima bankarskih i drugih finansijskih institucija: Nije data
Datum i mjesto Podgorica, 11.02.2022