Izvještaj imovine

Povratak

Spisak izvještaja

Prikazan Datum izvještaja Svrha podnošenja
  02.08.2023 Godišnji po prestanku funkcije
  17.08.2022 30 dana od dana prestanka funkcije
  20.01.2022 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu

Ime i prezime

Ime i prezime Snežana Raičević

Članovi porodice

Srodstvo Ime Prezime Rođeno prezime Državljanstvo Mjesto Boravište
Funkcioner Snežana Raičević Šćepanović Crnogorsko Podgorica
Bračni supružnik Željko Raičević Raičević Crnogorsko Podgorica
Sin Blažo Raičević Raičević Crnogorsko Podgorica
kćerka Sara Raičević Raičević Crnogorsko Podgorica

II.1 Javna funkcija koju vrši javni funkcioner (trenutni status funkcije)

Naziv funkcije Organ vlasti koji bira/imenuje/postavlja Organ vlasti koji daje saglasnost Organ vlasti gdje se obavlja funkcija Datum početka Datum prestanka Prestala funkcija Bez naknade
Član/ica OD Vlada Crne Gore DOO Monte put Podgorica 30.09.2021 03.08.2022 Da Ne

II.2 Radno tijelo (trenutni status radnog tijela)

Naziv organa koji je formirao radno tijelo Status u radnom tijelu Radno Telo Datum stupanja Datum prestanka Bez naknade Odlučuje

II.3 Članstva u organima uprave (trenutni status članstva)

Javno preduzeće, javna ustanova ili drugo pravno lice u kojem je država, odnosno opština vlasnik Organ vlasti koji bira/imenuje/postavlja Organ upravljanja / nadzora Status Datum početka Datum prestanka Prestala funkcija Bez naknade

III.1 Prihodi funkcionera ostvareni po osnovu vršenja javnih funkcija

Funkcija / Organizacija Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod Izvor prihoda Period obavljanja djelatnosti
Član/ica OD / DOO Monte put Podgorica
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
naknada
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
175,00
525,00 Naknada za obavljanje poslova viceguvernera 30.09.2021
-

III.2 Prihodi na osnovu članstva u radnim tijelima

Radno Telo / Status / Naziv organa Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod Izvor prihoda Period obavljanja djelatnosti

III.3 Prihodi, premije i dobici na osnovu drugog posla, djelatnosti, aktivnosti, rente ili drugih izvora

Naziv djelatnosti i aktivnosti / izvor prihoda Privredno društvo, ustanova, organizacija, slobodna profesija... Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod
Redovan posao Inter project doo
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
240,00
2.880,00

III.4 Prihodi na osnovu članstva u organima upravljanja naučnih, nastavnih,

kulturnih, umjetničkih, humanitarnih, sportskih ili sličnih udruženja

Naziv udruženja Organ Funkcija Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod

III.5 Prihodi na osnovu autorskih, patentiranih i ostalih prava intelektualne svojine

Vrsta prava Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod

III.6 Prihodi članova zajedničkog domaćinstva

Ime i prezime člana domaćinstva Naziv posla, djelatnost, funkcije odnosno izvora prihoda Privredno društvo, ustanova, slobodna profesija, ostalo Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod
Željko Raičević Fond za penzijsko osiguranje
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
penzija
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
500,00
6.000,00

IV.1 Nepokretna imovina u zemlji i inostranstvu

Vrsta, struktura i površina Nosilac prava Vlasnički udio Osnov sticanja
LIvada, , 1396 Željko Raičević 50% Nasledstvo
Njiva, , 607 Željko Raičević 100% Nasledstvo
Njiva, , 606 Željko Raičević 100% Nasledstvo
Njiva, , 532 Željko Raičević 100% Nasledstvo
Njiva, , 568 Željko Raičević 100% Nasledstvo
Njiva, , 649 Željko Raičević 100% Nasledstvo
Njiva, , 568 Željko Raičević 100% Nasledstvo
Njiva, , 515 Željko Raičević 100% Nasledstvo
Stambene zgrade, , 157 Željko Raičević 100% Nasledstvo
Njiva, , 465 Željko Raičević 100% Nasledstvo
Šuma, , 1805 Željko Raičević 50% Ostalo
Vinograd, , 298 Željko Raičević 50% Ostalo
Vinograd, , 175 Željko Raičević 50% Ostalo
LIvada, , 4049 Željko Raičević 50% Ostalo
LIvada, , 77 Željko Raičević 50% Ostalo

IV.2 Pokretna imovina za koje je potrebna registracija

Vrsta stvari Nosilac prava Marka/Vrsta/Tip Godina proizvodnje Godina prve registracije Osnov sticanja
Motorna vozila Snežana Raičević Mercedes 2014 Kupovina
Motorna vozila Blažo Raičević Peugeot 106 2007 Ostalo

IV.3 Ostala pokretna imovina

Vrsta stvari Nosilac prava Tržišna vrednost Osnov sticanja
motorno vozilo Snežana Raičević Kupovina

IV.4 Gotovi novac

Iznos Valuta Nosilac prava

IV.5 Depozit u bankama i drugim finansijskim organizacijama

Vrsta računa Iznos Valuta Nosilac prava

IV.6 Akcije (hartije sa pravom učešća)

Pravno lice Broj akcija Valuta

IV.7 Udjeli u vlasništvu drugih pravnih lica

Tip lica Udio Ime i prezime vlasnika Izvršen prenos prava

IV.8 Hartije od vrijednosti

Vrsta hartije Naziv hartije Valuta Nosilac prava

IV.9 Potraživanja

Vrsta kamata Vrednost kamata Vrsta glavnica Vrednost glavnica Vrsta Nosilac prava

IV.10 Dugovi po osnovu kredita, zajmova i ostali dugovi

Vrsta Datum nastanka duga Iznos duga Rata Valuta Nosilac prava
potrošački 01.01.2018 15.000,00 250,00 Euro Snežana Raičević
POTROŠAČKI 01.01.2018 15.000,00 250,00 Euro Željko Raičević

IV.11 Nepokretna imovina u vlasništvu pravnih lica kojih je funkcioner vlasnik odnosno osnivač

Opština Katastarska opština Broj (broj/podbroj) Broj objekta (broj zgrade) Broj posebnog dijela (PD) Vrsta,
Struktura,
Povrsina
Adresa,
Mjesto,
Država
Prava Nosilac prava

IV.12 Pokretna imovina za koje je obavezna registracija u vlasništvu pravnog lica

kojih je funkcioner vlasnik odnosno osnivač

Kategorija Marka/Vrsta/Tip Godina proizvodnje/Prve registracije Osnov sticanja Registarski broj Nosilac prava Javni podatak Napomena
Saglasnost o pristupu podacima na računima bankarskih i drugih finansijskih institucija: Nije data
Datum i mjesto Podgorica, 20.01.2022