Izvještaj imovine

Povratak

Spisak izvještaja

Prikazan Datum izvještaja Svrha podnošenja
  27.02.2023 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  27.10.2022 Na zahtjev Agencije
  05.05.2022 U roku od 30 dana od dana stupanja na funkciju
  18.01.2022 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  12.05.2021 U roku od 30 dana od dana stupanja na funkciju
  02.02.2021 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  04.09.2020 U slučaju promjena iz Izvještaja koje se odnose na uvećanje imovine preko 5.000 e
  31.07.2020 U slučaju promjena iz Izvještaja koje se odnose na uvećanje imovine preko 5.000 e
  17.01.2020 30 dana od dana prestanka funkcije
  17.01.2020 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  30.07.2019 U slučaju promjena iz Izvještaja koje se odnose na uvećanje imovine preko 5.000 e
  25.01.2019 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  22.02.2018 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  19.01.2018 30 dana od dana prestanka funkcije
  19.01.2018 U roku od 30 dana od dana stupanja na funkciju
  04.12.2017 Na zahtjev Agencije
  04.12.2017 U slučaju promjena iz Izvještaja koje se odnose na uvećanje imovine preko 5.000 e
  01.11.2017 U slučaju promjena iz Izvještaja koje se odnose na uvećanje imovine preko 5.000 e
  21.02.2017 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  28.09.2016 30 dana od dana prestanka funkcije
  05.07.2016 U roku od 30 dana od dana stupanja na funkciju
  17.03.2016 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu

Ime i prezime

Ime i prezime Ivan Ašanin

Članovi porodice

Srodstvo Ime Prezime Rođeno prezime Državljanstvo Mjesto Boravište
Funkcioner Ivan Ašanin Ašanin Crnogorsko Mojkovac
Bračni supružnik Danka Ašanin Dacić Crnogorsko Mojkovac
Sin Marko Asanin Asanin Crnogorsko

II.1 Javna funkcija koju vrši javni funkcioner (trenutni status funkcije)

Naziv funkcije Organ vlasti koji bira/imenuje/postavlja Organ vlasti koji daje saglasnost Organ vlasti gdje se obavlja funkcija Datum početka Datum prestanka Prestala funkcija Bez naknade

II.2 Radno tijelo (trenutni status radnog tijela)

Naziv organa koji je formirao radno tijelo Status u radnom tijelu Radno Telo Datum stupanja Datum prestanka Bez naknade Odlučuje

II.3 Članstva u organima uprave (trenutni status članstva)

Javno preduzeće, javna ustanova ili drugo pravno lice u kojem je država, odnosno opština vlasnik Organ vlasti koji bira/imenuje/postavlja Organ upravljanja / nadzora Status Datum početka Datum prestanka Prestala funkcija Bez naknade
Skijališta Crne Gore DOO Vlada Crne Gore Odbor direktora Član/ica OD 08.04.2021 31.01.2023 Da Ne

III.1 Prihodi funkcionera ostvareni po osnovu vršenja javnih funkcija

Funkcija / Organizacija Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod Izvor prihoda Period obavljanja djelatnosti

III.2 Prihodi na osnovu članstva u radnim tijelima

Radno Telo / Status / Naziv organa Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod Izvor prihoda Period obavljanja djelatnosti

III.3 Prihodi, premije i dobici na osnovu drugog posla, djelatnosti, aktivnosti, rente ili drugih izvora

Naziv djelatnosti i aktivnosti / izvor prihoda Privredno društvo, ustanova, organizacija, slobodna profesija... Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod
POLJOPRIVREDA I PRERADA Samostalna djelatnost
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Drugi prihod
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
500,00
6.000,00
POLJOPRIVREDA I PRERADA Samostalna djelatnost
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Drugi prihod
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
600,00
7.200,00
KONSALTING USLUGE Slobodna profesija
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Drugi prihod
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
100,00
1.200,00
POLJOPRIVREDA SUBVENCIJA AGROBUDŽET MPRR I IFAD PROJEKAT - JAVNI POZIV PRERADA NA POLJ.GAZDINSTVU
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Varijabla
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
3.000,00
3.000,00
Redovan posao Opština Mojkovac
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
560,00
6.720,00

III.4 Prihodi na osnovu članstva u organima upravljanja naučnih, nastavnih,

kulturnih, umjetničkih, humanitarnih, sportskih ili sličnih udruženja

Naziv udruženja Organ Funkcija Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod
SKIJALISTA CG UPRAVNI ODBOR CLAN
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
NADOHNADA
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
260,00
2.080,00

III.5 Prihodi na osnovu autorskih, patentiranih i ostalih prava intelektualne svojine

Vrsta prava Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod

III.6 Prihodi članova zajedničkog domaćinstva

Ime i prezime člana domaćinstva Naziv posla, djelatnost, funkcije odnosno izvora prihoda Privredno društvo, ustanova, slobodna profesija, ostalo Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod
DANKA AŠANIN JAVNA UPRAVA
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
620,00
7.440,00

IV.1 Nepokretna imovina u zemlji i inostranstvu

Vrsta, struktura i površina Nosilac prava Vlasnički udio Osnov sticanja
POR. KUĆA, , 106 Marko Asanin 100% Ugovor o poklonu
GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE, , 500 Danka Ašanin 100% Ugovor o poklonu
KUĆA, , 196 Danka Ašanin 100% Ugovor o poklonu
STAN, , 67 Ivan Ašanin 100% Kupovina
POMOĆNA ZGRADA, , 45+45 DOGRAĐENO "16 Marko Asanin 100% Ugovor o poklonu
PAŠNJAK sada VOĆNJAK, 4 KLASA, 550 Marko Asanin 100% Ugovor o poklonu
ŠUMA sada VOĆNJAK, 4 KLASA, 740 Marko Asanin 100% Ugovor o poklonu
LIVADA sada VOĆNJAK, 7 KLASA, 16520 Marko Asanin 100% Ugovor o poklonu
ŠUMA sada VOĆNJAK, 4 KLASA, 1919 Marko Asanin 100% Ugovor o poklonu
ŠUMA, 4 KLASA, 4619 Marko Asanin 100% Ugovor o poklonu
NJIVA sada VOĆNJAK, 5 KLASA, 3717 Marko Asanin 100% Ugovor o poklonu
LIVADA sada VOĆNJAK, 7 KLASA, 3342 Marko Asanin 100% Ugovor o poklonu
VOĆNJAK, 4 KLASA, 5441 Marko Asanin 100% Ugovor o poklonu
PAŠNJAK, 5 KLASA, 470 Marko Asanin 100% Ugovor o poklonu
ŠUMA, 4 KLASA, 3031 Marko Asanin 100% Nasledstvo
ŠUMA, 7 KLASA, 1476 Marko Asanin 100% Nasledstvo
LIVADA, 5 KLASA, 3065 Marko Asanin 100% Ugovor o poklonu
ŠUMA, , 13305 Marko Asanin 100% Ugovor o poklonu

IV.2 Pokretna imovina za koje je potrebna registracija

Vrsta stvari Nosilac prava Marka/Vrsta/Tip Godina proizvodnje Godina prve registracije Osnov sticanja
TRAKTOR Ivan Ašanin TAFE 2019 KUPOVINA KROZ IPARD II
MOTORNO VOZILO Danka Ašanin PEŽO 207 2007 Kupovina

IV.3 Ostala pokretna imovina

Vrsta stvari Nosilac prava Tržišna vrednost Osnov sticanja

IV.4 Gotovi novac

Iznos Valuta Nosilac prava

IV.5 Depozit u bankama i drugim finansijskim organizacijama

Vrsta računa Iznos Valuta Nosilac prava

IV.6 Akcije (hartije sa pravom učešća)

Pravno lice Broj akcija Valuta

IV.7 Udjeli u vlasništvu drugih pravnih lica

Tip lica Udio Ime i prezime vlasnika Izvršen prenos prava
Hotel Ravnjak 0,1% Ivan Ašanin Ne

IV.8 Hartije od vrijednosti

Vrsta hartije Naziv hartije Valuta Nosilac prava

IV.9 Potraživanja

Vrsta kamata Vrednost kamata Vrsta glavnica Vrednost glavnica Vrsta Nosilac prava

IV.10 Dugovi po osnovu kredita, zajmova i ostali dugovi

Vrsta Datum nastanka duga Iznos duga Rata Valuta Nosilac prava
STAMBENI KREDIT- STAN U MK 18.03.2011 50.000,00 220,00 Euro Ivan Ašanin
INVESTICIONI 01.11.2014 15.000,00 200,00 Euro Ivan Ašanin
POTROŠAČKI 01.09.2020 4.500,00 100,00 Euro Danka Ašanin
investicioni IRF 30.10.2017 10.000,00 110,00 Euro Ivan Ašanin
investicioni IRF 28.09.2020 5.200,00 500,00 Euro Ivan Ašanin

IV.11 Nepokretna imovina u vlasništvu pravnih lica kojih je funkcioner vlasnik odnosno osnivač

Opština Katastarska opština Broj (broj/podbroj) Broj objekta (broj zgrade) Broj posebnog dijela (PD) Vrsta,
Struktura,
Povrsina
Adresa,
Mjesto,
Država
Prava Nosilac prava

IV.12 Pokretna imovina za koje je obavezna registracija u vlasništvu pravnog lica

kojih je funkcioner vlasnik odnosno osnivač

Kategorija Marka/Vrsta/Tip Godina proizvodnje/Prve registracije Osnov sticanja Registarski broj Nosilac prava Javni podatak Napomena
Saglasnost o pristupu podacima na računima bankarskih i drugih finansijskih institucija: Data
Datum i mjesto Mojkovac, 18.01.2022