Izvještaj imovine

Povratak

Spisak izvještaja

Prikazan Datum izvještaja Svrha podnošenja
  20.01.2023 U slučaju promjena iz Izvještaja koje se odnose na uvećanje imovine preko 5.000 e
  10.01.2022 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  31.12.2021 U roku od 30 dana od dana stupanja na funkciju
  11.03.2021 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  10.03.2020 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  18.02.2019 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  15.02.2018 U roku od 30 dana od dana stupanja na funkciju
  26.01.2018 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  06.12.2017 30 dana od dana prestanka funkcije
  21.03.2017 U roku od 30 dana od dana stupanja na funkciju

Ime i prezime

Ime i prezime Katarina Živković

Članovi porodice

Srodstvo Ime Prezime Rođeno prezime Državljanstvo Mjesto Boravište
Funkcioner Katarina Živković Crnogorsko Podgorica

II.1 Javna funkcija koju vrši javni funkcioner (trenutni status funkcije)

Naziv funkcije Organ vlasti koji bira/imenuje/postavlja Organ vlasti koji daje saglasnost Organ vlasti gdje se obavlja funkcija Datum početka Datum prestanka Prestala funkcija Bez naknade
Član/ica OD SO Tivat DOO "Vodacom" Tivat 03.12.2021 Ne Ne

II.2 Radno tijelo (trenutni status radnog tijela)

Naziv organa koji je formirao radno tijelo Status u radnom tijelu Radno Telo Datum stupanja Datum prestanka Bez naknade Odlučuje
Uprava za saobraćaj (Direkcija za saobraćaj) Član Jedinica za implementaciju projekta Rekonstrukcija magistralnih puteva 20.11.2020 Ne Ne

II.3 Članstva u organima uprave (trenutni status članstva)

Javno preduzeće, javna ustanova ili drugo pravno lice u kojem je država, odnosno opština vlasnik Organ vlasti koji bira/imenuje/postavlja Organ upravljanja / nadzora Status Datum početka Datum prestanka Prestala funkcija Bez naknade

III.1 Prihodi funkcionera ostvareni po osnovu vršenja javnih funkcija

Funkcija / Organizacija Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod Izvor prihoda Period obavljanja djelatnosti
Član/ica OD / DOO "Vodacom" Tivat
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Naknada članovima odbora direktora
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
150,00
1.800,00 VODACOM 03.12.2021
-

III.2 Prihodi na osnovu članstva u radnim tijelima

Radno Telo / Status / Naziv organa Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod Izvor prihoda Period obavljanja djelatnosti
Jedinica za implementaciju projekta Rekonstrukcija magistralnih puteva / Član / Uprava za saobraćaj (Direkcija za saobraćaj)
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
naknada za decembar 2020
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
356,72
356,72 Država 20.11.2020
-
Jedinica za implementaciju projekta Rekonstrukcija magistralnih puteva / Član / Uprava za saobraćaj (Direkcija za saobraćaj)
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
naknade za 2021
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
356,82
4.281,84 Država 20.11.2020
-

III.3 Prihodi, premije i dobici na osnovu drugog posla, djelatnosti, aktivnosti, rente ili drugih izvora

Naziv djelatnosti i aktivnosti / izvor prihoda Privredno društvo, ustanova, organizacija, slobodna profesija... Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod
MInistarstvo finansija i socijalnog staranja Državni organ
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
654,00
1.308,00
MInistarstvo finansija i socijalnog staranja DRžavni organ
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
658,00
6.580,00

III.4 Prihodi na osnovu članstva u organima upravljanja naučnih, nastavnih,

kulturnih, umjetničkih, humanitarnih, sportskih ili sličnih udruženja

Naziv udruženja Organ Funkcija Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod

III.5 Prihodi na osnovu autorskih, patentiranih i ostalih prava intelektualne svojine

Vrsta prava Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod

III.6 Prihodi članova zajedničkog domaćinstva

Ime i prezime člana domaćinstva Naziv posla, djelatnost, funkcije odnosno izvora prihoda Privredno društvo, ustanova, slobodna profesija, ostalo Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod

IV.1 Nepokretna imovina u zemlji i inostranstvu

Vrsta, struktura i površina Nosilac prava Vlasnički udio Osnov sticanja
Kuća sa placem, , kuća površine 75m2, plac površine 351m2 Katarina Živković 0,04% Nasledstvo

IV.2 Pokretna imovina za koje je potrebna registracija

Vrsta stvari Nosilac prava Marka/Vrsta/Tip Godina proizvodnje Godina prve registracije Osnov sticanja
Motorna vozila Katarina Živković Opel Astra 2004 Kupovina

IV.3 Ostala pokretna imovina

Vrsta stvari Nosilac prava Tržišna vrednost Osnov sticanja

IV.4 Gotovi novac

Iznos Valuta Nosilac prava
3.000,00 Euro Katarina Živković

IV.5 Depozit u bankama i drugim finansijskim organizacijama

Vrsta računa Iznos Valuta Nosilac prava

IV.6 Akcije (hartije sa pravom učešća)

Pravno lice Broj akcija Valuta

IV.7 Udjeli u vlasništvu drugih pravnih lica

Tip lica Udio Ime i prezime vlasnika Izvršen prenos prava

IV.8 Hartije od vrijednosti

Vrsta hartije Naziv hartije Valuta Nosilac prava

IV.9 Potraživanja

Vrsta kamata Vrednost kamata Vrsta glavnica Vrednost glavnica Vrsta Nosilac prava

IV.10 Dugovi po osnovu kredita, zajmova i ostali dugovi

Vrsta Datum nastanka duga Iznos duga Rata Valuta Nosilac prava

IV.11 Nepokretna imovina u vlasništvu pravnih lica kojih je funkcioner vlasnik odnosno osnivač

Opština Katastarska opština Broj (broj/podbroj) Broj objekta (broj zgrade) Broj posebnog dijela (PD) Vrsta,
Struktura,
Povrsina
Adresa,
Mjesto,
Država
Prava Nosilac prava

IV.12 Pokretna imovina za koje je obavezna registracija u vlasništvu pravnog lica

kojih je funkcioner vlasnik odnosno osnivač

Kategorija Marka/Vrsta/Tip Godina proizvodnje/Prve registracije Osnov sticanja Registarski broj Nosilac prava Javni podatak Napomena
Saglasnost o pristupu podacima na računima bankarskih i drugih finansijskih institucija: Nije data
Datum i mjesto Podgorica, 10.01.2022