Izvještaj imovine

Povratak

Spisak izvještaja

Prikazan Datum izvještaja Svrha podnošenja
  31.03.2022 Redovan godišnji izvještaj, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu
  08.11.2021 U roku od 30 dana od dana stupanja na funkciju

Ime i prezime

Ime i prezime Vladimir Lekic

Članovi porodice

Srodstvo Ime Prezime Rođeno prezime Državljanstvo Mjesto Boravište
Funkcioner Vladimir Lekic Lekic Crnogorsko Podgorica Podgorica
Bračni supružnik Sabina Lekic Mujohodzic Crnogorsko Podgorica Podgorica

II.1 Javna funkcija koju vrši javni funkcioner (trenutni status funkcije)

Naziv funkcije Organ vlasti koji bira/imenuje/postavlja Organ vlasti koji daje saglasnost Organ vlasti gdje se obavlja funkcija Datum početka Datum prestanka Prestala funkcija Bez naknade
Član/ica OD Vlada Crne Gore H.T.P. Miločer DOO Budva 07.10.2021 Ne Ne

II.2 Radno tijelo (trenutni status radnog tijela)

Naziv organa koji je formirao radno tijelo Status u radnom tijelu Radno Telo Datum stupanja Datum prestanka Bez naknade Odlučuje

II.3 Članstva u organima uprave (trenutni status članstva)

Javno preduzeće, javna ustanova ili drugo pravno lice u kojem je država, odnosno opština vlasnik Organ vlasti koji bira/imenuje/postavlja Organ upravljanja / nadzora Status Datum početka Datum prestanka Prestala funkcija Bez naknade

III.1 Prihodi funkcionera ostvareni po osnovu vršenja javnih funkcija

Funkcija / Organizacija Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod Izvor prihoda Period obavljanja djelatnosti
Član/ica OD / H.T.P. Miločer DOO Budva
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Drugi prihod
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
214,00
214,00 Država 07.10.2021
-

III.2 Prihodi na osnovu članstva u radnim tijelima

Radno Telo / Status / Naziv organa Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod Izvor prihoda Period obavljanja djelatnosti

III.3 Prihodi, premije i dobici na osnovu drugog posla, djelatnosti, aktivnosti, rente ili drugih izvora

Naziv djelatnosti i aktivnosti / izvor prihoda Privredno društvo, ustanova, organizacija, slobodna profesija... Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod
Komercijalista Dulw D-Trade d.o.o.
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
300,00
3.000,00

III.4 Prihodi na osnovu članstva u organima upravljanja naučnih, nastavnih,

kulturnih, umjetničkih, humanitarnih, sportskih ili sličnih udruženja

Naziv udruženja Organ Funkcija Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod

III.5 Prihodi na osnovu autorskih, patentiranih i ostalih prava intelektualne svojine

Vrsta prava Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod

III.6 Prihodi članova zajedničkog domaćinstva

Ime i prezime člana domaćinstva Naziv posla, djelatnost, funkcije odnosno izvora prihoda Privredno društvo, ustanova, slobodna profesija, ostalo Tabela mjesečnih prihoda Ukupan godišnji prihod
Sabina Lekic Novi Volvox D.o.o.
Vrsta Mjeseci kada je ostvaren Neto iznos (po mjesecu)
Osnovna plata
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
380,00
3.800,00

IV.1 Nepokretna imovina u zemlji i inostranstvu

Vrsta, struktura i površina Nosilac prava Vlasnički udio Osnov sticanja
Pašnjak, , 115 Vladimir Lekic 15% Nasledstvo
Vinograd, , 429 Vladimir Lekic 30% Nasledstvo
LIvada, , 310 Vladimir Lekic 30% Nasledstvo
LIvada, , 125 Vladimir Lekic 30% Nasledstvo
Njiva, , 318 Vladimir Lekic 30% Nasledstvo
LIvada, , 547 Vladimir Lekic 30% Nasledstvo
Pašnjak, , 200 Vladimir Lekic 30% Nasledstvo
Pašnjak, , 300 Vladimir Lekic 30% Nasledstvo
Pašnjak, , 300 Vladimir Lekic 30% Nasledstvo
LIvada, , 989 Vladimir Lekic 30% Nasledstvo
Pašnjak, , 260 Vladimir Lekic 30% Nasledstvo
Pašnjak, , 702 Vladimir Lekic 30% Nasledstvo
Šuma, , 2845 Vladimir Lekic 30% Nasledstvo
Pašnjak, , 801 Vladimir Lekic 30% Nasledstvo
LIvada, , 521 Vladimir Lekic 30% Nasledstvo
Šuma, , 611 Vladimir Lekic 30% Nasledstvo
Šuma, , 3830 Vladimir Lekic 30% Nasledstvo
Ostalo, , 3629 Vladimir Lekic 30% Nasledstvo
LIvada, , 200 Vladimir Lekic 30% Nasledstvo
LIvada, , 110 Vladimir Lekic 30% Nasledstvo
Ostalo, , 50 Vladimir Lekic 30% Nasledstvo
Ostalo, , 38 Vladimir Lekic 30% Nasledstvo
Ostalo, , 162 Vladimir Lekic 30% Nasledstvo
LIvada, , 30 Vladimir Lekic 30% Nasledstvo
LIvada, , 180 Vladimir Lekic 30% Nasledstvo
Ostalo, , 500 Vladimir Lekic 30% Nasledstvo
Šuma, , 280 Vladimir Lekic 30% Nasledstvo
Šuma, , 694 Vladimir Lekic 30% Nasledstvo
Pašnjak, , 640 Vladimir Lekic 30% Nasledstvo
Pašnjak, , 674 Vladimir Lekic 30% Nasledstvo
Njiva, , 200 Vladimir Lekic 30% Nasledstvo
Njiva, , 220 Vladimir Lekic 30% Nasledstvo
Ostalo, , 77 Vladimir Lekic 30% Nasledstvo
Kuća, , 46 Vladimir Lekic 30% Nasledstvo
Ostalo, , 20 Vladimir Lekic 30% Nasledstvo
Kuća, , 20 Vladimir Lekic 30% Nasledstvo

IV.2 Pokretna imovina za koje je potrebna registracija

Vrsta stvari Nosilac prava Marka/Vrsta/Tip Godina proizvodnje Godina prve registracije Osnov sticanja
Motorna vozila Sabina Lekic Opel Corsa 2003 Kupovina

IV.3 Ostala pokretna imovina

Vrsta stvari Nosilac prava Tržišna vrednost Osnov sticanja

IV.4 Gotovi novac

Iznos Valuta Nosilac prava

IV.5 Depozit u bankama i drugim finansijskim organizacijama

Vrsta računa Iznos Valuta Nosilac prava

IV.6 Akcije (hartije sa pravom učešća)

Pravno lice Broj akcija Valuta

IV.7 Udjeli u vlasništvu drugih pravnih lica

Tip lica Udio Ime i prezime vlasnika Izvršen prenos prava

IV.8 Hartije od vrijednosti

Vrsta hartije Naziv hartije Valuta Nosilac prava

IV.9 Potraživanja

Vrsta kamata Vrednost kamata Vrsta glavnica Vrednost glavnica Vrsta Nosilac prava

IV.10 Dugovi po osnovu kredita, zajmova i ostali dugovi

Vrsta Datum nastanka duga Iznos duga Rata Valuta Nosilac prava
Hipotekarni kredit 19.10.2021 28.000,00 192,51 Euro Sabina Lekic

IV.11 Nepokretna imovina u vlasništvu pravnih lica kojih je funkcioner vlasnik odnosno osnivač

Opština Katastarska opština Broj (broj/podbroj) Broj objekta (broj zgrade) Broj posebnog dijela (PD) Vrsta,
Struktura,
Povrsina
Adresa,
Mjesto,
Država
Prava Nosilac prava

IV.12 Pokretna imovina za koje je obavezna registracija u vlasništvu pravnog lica

kojih je funkcioner vlasnik odnosno osnivač

Kategorija Marka/Vrsta/Tip Godina proizvodnje/Prve registracije Osnov sticanja Registarski broj Nosilac prava Javni podatak Napomena
Saglasnost o pristupu podacima na računima bankarskih i drugih finansijskih institucija: Data
Datum i mjesto Podgorica, 08.11.2021